Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Zamiana mowy na tekst

Funkcja Mowa AI, która dokładnie transkrybuje mówiony dźwięk na tekst.

Dźwięk mówiony z możliwością działania

Szybko i dokładnie twórz transkrypcje dźwięku na tekst w ponad 100 językach i odmianach. Dostosowuj modele w celu zwiększenia dokładności w przypadku terminologii specyficznej dla branży. Zwiększ użyteczność dźwięku mówionego przez włączenie wyszukiwania lub analizy uzyskanego tekstu lub ułatwianie działań — wszystko to w preferowanym języku programowania.

Sprawdź na konferencji Build, co nowego pojawiło się na platformie Azure AI

Transkrypcja o wysokiej jakości

Uzyskaj dokładne transkrypcje dźwięku na tekst z użyciem najnowocześniejszej funkcji rozpoznawania mowy.

Dostosowywalne modele

Dodawaj określone słowa do podstawowego słownika lub twórz własne modele zamiany mowy na tekst.

Elastyczne wdrażanie

Uruchamiaj zamianę mowy na tekst w dowolnym miejscu — w chmurze lub na urządzeniach brzegowych w kontenerach.

Gotowe do zastosowań produkcyjnych

Uzyskaj dostęp do tej samej niezawodnej technologii, która umożliwia rozpoznawanie mowy w produktach firmy Microsoft.

Dokładne przekształcanie mowy na tekst z różnych źródeł

Konwertuj dźwięk na tekst z różnych źródeł, w tym mikrofonówplików audio i  magazynu obiektów blob. Użyj funkcji dzielenia między głośniki, aby określić, kto, co i kiedy powiedział. Uzyskaj czytelne transkrypcje z automatycznym formatowaniem i interpunkcją.

Dostosuj modele mowy do własnych potrzeb

Dostosuj modele mowy, aby rozpoznawać terminologię specyficzną dla organizacji i branży. Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak hałas w tle, akcent czy unikatowe słownictwo. Dostosuj modele przekazując dane audio i transkrypcje. Automatycznie generuj modele niestandardowe na podstawie danych z usługi Office 365 , aby zoptymalizować dokładność rozpoznawania mowy pod kątem swojej organizacji.

Wdrażaj w dowolnym miejscu

Uruchamiaj zamianę mowy na tekst wszędzie tam, gdzie znajdują się dane. Twórz aplikacje mowy, które są zoptymalizowane pod kątem niezawodnych funkcji chmury i środowiska lokalnego, przy użyciu kontenerów.

Napędzanie innowacji w zakresie aplikacji za pomocą usług platformy AI w chmurze

Poznaj 5 najważniejszych sposobów, za pomocą których Twoja organizacja może zacząć korzystać ze sztucznej inteligencji, aby szybko przekonać się o jej wartości.

Raport zatytułowany Napędzanie innowacji w zakresie aplikacji za pomocą usług sztucznej inteligencji w chmurze

Kompleksowa ochrona prywatności i zabezpieczenia

  • Usługa Mowa AI, jedna z usług platformy Azure AI, jest certyfikowana przez organizacje SOC, FedRAMP, PCI DSS, HIPAA, HITECH oraz ISO.

  • Wyświetlaj i usuwaj niestandardowe dane oraz modele mowy w dowolnym momencie. Dane są szyfrowane, gdy są przechowywane w magazynie.

  • Dane pozostaną Twoje. Twoje dźwiękowe dane wejściowe i dane transkrypcji nie są rejestrowane podczas przetwarzania dźwięku.

  • Wspierana przez infrastrukturę platformy Azure usługa Mowa AI oferuje zabezpieczenia, dostępność, zgodność i możliwości zarządzania klasy korporacyjnej.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Dokumentacja i zasoby

Rozpocznij

Przeglądaj dokumentację

Utwórz usługę Mowa AI za pomocą kursu Microsoft Learn

Eksploruj przykłady kodu

Zapoznaj się z naszą próbką kodu

Zobacz zasoby dotyczące dostosowywania

Poznaj i dostosuj rozwiązanie zamiany głosu na tekst za pomocą Speech Studio. Brak konieczności pisania kodu.

Często zadawane pytania dotyczące zamiany mowy na tekst

  • Jest to funkcja w ramach usługi Mowa, która precyzyjnie i szybko transkrybuje dźwięk na tekst.

  • UsługiUsługi platformy AI to kolekcja dostosowywalnych wstępnie utworzonych modeli AI, za pomocą których można dodawać sztuczną inteligencję do aplikacji. Należą one do kilku domen, w tym przetwarzanie mowy, podejmowanie decyzji, obsługa języka i przetwarzanie obrazu. Zamiana mowy na tekst jest jedną z funkcji w ramach usługi Mowa. Inne funkcje usługi Mowa obejmują zamianę tekstu na mowętłumaczenie mowy i  rozpoznawanie osoby mówiącej. Przykładem usługi podejmowania decyzji jest  Personalizacja, która umożliwia dostarczanie spersonalizowanych, dopasowanych środowisk. Przykłady usług językowych obejmują rozumienie językaanalizę tekstu na potrzeby przetwarzania języka naturalnego, QnA Maker do obsługi często zadawanych pytań oraz Translator na potrzeby tłumaczenia języka.

Rozpocznij tworzenie za pomocą usług platformy AI

Wypróbuj bezpłatnie zamianę mowy na tekst