Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Microsoft Entra Domain Services

Zarządzaj swoimi kontrolerami domeny w chmurze.

 

Oszczędzaj koszty i działaj efektywniej za pomocą zarządzanych usług domenowych

 

Usługa Microsoft Entra Domain Services (dawniej Azure Active Directory Domain Services), stanowiąca składową rozwiązania Microsoft Entra, umożliwia korzystanie z zarządzanych usług domenowych — takich jak przyłączanie do domeny w systemie Windows, zasady grupy, LDAP i uwierzytelnianie Kerberos — bez konieczności wdrażania, zarządzania lub poprawiania kontrolerów domen.

Uzyskaj dostęp do zarządzanych usług domenowych, takich jak przyłączanie do domeny w systemie Windows, zasady grupy, LDAP i uwierzytelnianie Kerberos

Możliwość dołączenia maszyn wirtualnych platformy Azure do domeny zarządzanej bez kontrolerów domen

Proste logowanie do aplikacji połączonych z domeną zarządzaną za pomocą poświadczeń rozwiązania Tożsamość Microsoft Entra (dawniej Azure AD)

Migracja metodą „lift-and-shift” starszych aplikacji ze środowiska lokalnego do domeny zarządzanej

Zwiększanie wydajności operacyjnej

Włączanie zarządzanych usług domenowych dla maszyn wirtualnych i aplikacji obsługujących katalog wdrożonych na platformie Azure jednym kliknięciem. Redukuj koszy operacyjne i konserwacji związane z zarządzaniem infrastrukturą tożsamości dla maszyn wirtualnych i starszych aplikacji.

Omówienie domeny w usługach Azure AD Domain Services
Ustawienia zabezpieczeń dla domeny w usługach Azure AD Domain Services

Uruchamiaj starsze aplikacje w chmurze

Łatwo migruj aplikacje lokalne do domeny zarządzanej. Usprawnij zarządzanie wszystkimi aplikacjami ze swoich starszych, obsługujących katalogi aplikacji wraz z nowoczesnymi aplikacjami w chmurze za pomocą rozwiązania pojedynczej tożsamości.

Zarządzana usługa o wysokiej dostępności

Usługa Domain Services obejmuje wiele kontrolerów domen w celu zapewnienia wysokiej dostępności Twojej domeny zarządzanej. Zapewnianie ciągłości biznesowej za pomocą gwarantowanego czasu pracy usługi oraz odporności na awarie.

Zestawy replik dla domeny w usługach Azure AD Domain Services
Strona główna usługi Microsoft Entra

Ujednolicanie zarządzania infrastrukturą tożsamości

Uprość środowisko zarządzania i ochrony całej infrastruktury tożsamości łącznie z usługą Domain Services za pomocą centrum administracyjnego Microsoft Entra.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Microsoft Entra Domain Service

  • Usługa Domain Services jest częścią usługi Microsoft Entra, nowej rodziny produktów do rozwiązań dotyczących tożsamości i dostępu w wielu chmurach.

  • Nie. Możesz utworzyć pojedynczą domenę zarządzaną obsługiwaną przez usługę Microsoft Entra Domain Services dla pojedynczej dzierżawy usługi Microsoft Entra.

  • Tak. Usługę Domain Services można włączyć w sieci wirtualnej platformy Azure Resource Manager. Klasyczne sieci wirtualne platformy Azure nie są już dostępne podczas tworzenia domeny zarządzanej.

  • Nie. Użytkownicy-goście zaproszeni do Twojej dzierżawy rozwiązania Microsoft Entra przy użyciu procesu zapraszania rozwiązania Microsoft Entra B2B są synchronizowani z domeną zarządzaną usługi Domain Services. Ze względu jednak, że hasła tych użytkowników nie są przechowywane w dzierżawie rozwiązania Microsoft Entra, usługa Domain Services nie może synchronizować skrótów NTLM i Kerberos dla tych użytkowników z Twoją domeną zarządzaną, w związku z czym nie mogą logować się do komputerów i dołączać do nich w domenie zarządzanej.

  • Tak. Każda domena zarządzana usługi Domain Services zawiera dwa kontrolery domen. Nie zarządzasz kontrolerami domen ani nie nawiązujesz z nimi połączenia — są one częścią usługi zarządzanej. Jeśli wdrożysz usługę Domain Services w regionie obsługującym strefy dostępności, kontrolery domen są rozprowadzane między strefami. W regionach, które nie obsługują stref dostępności, kontrolery domen są rozprowadzane między zestawami dostępności. Dowiedz się więcej na temat opcji dostępności maszyn wirtualnych na platformie Azure.

  • Zmiany wprowadzone w Twojej dzierżawie rozwiązania Microsoft Entra za pomocą Centrum administracyjnego Microsoft Entra lub programu PowerShell są automatycznie synchronizowane z Twoją domeną zarządzaną. Ten proces synchronizacji jest uruchamiany w tle. Nie ma określonego czasu na ukończenie synchronizacji wszystkich zmian obiektów.

  • Nie. Po włączeniu domeny zarządzanej usługi Domain Services usługa ta jest dostępna w ramach wybranej sieci wirtualnej do chwili usunięcia domeny zarządzanej. Nie ma sposobu na wstrzymanie działania usługi. Rozliczenia są nadal realizowane według stawek godzinowych do chwili usunięcia domeny zarządzanej.

Gotowość zależy od Ciebie — utwórzmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie