Azure SQL Database — cennik

Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze

Usługa Azure SQL Database (należąca do rodziny produktówAzure SQL) to inteligentna, skalowalna baza danych utworzona z myślą o chmurze z funkcjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję, która zapewnia utrzymanie najwyższej wydajności i odporności. Optymalizuj koszty, nie martwiąc się o zarządzanie zasobami, dzięki automatycznie skalowanym bezserwerowym zasobom obliczeniowym i magazynowym w warstwie Hiperskala.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Rdzeń wirtualny

Model zakupowy oparty na rdzeniach wirtualnych jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli szukasz elastyczności, kontroli i przejrzystości w zakresie użycia poszczególnych zasobów. Ten model umożliwia skalowanie zasobów obliczeniowych, pamięci i magazynu w oparciu o potrzeby związane z obciążeniem oraz zapewnia prostą metodę tłumaczenia wymagań związanych z obciążeniami lokalnymi do chmury.

Bezserwerowe usługi obliczeniowe

Warstwa bezserwerowych zasobów obliczeniowych usługi SQL Database optymalizuje stosunek ceny do wydajności oraz upraszcza zarządzanie wydajnością dla pojedynczych baz danych, których użycie jest sporadyczne i niemożliwe do przewidzenia, dzięki przeprowadzaniu automatycznego skalowania zasobów obliczeniowych i rozliczaniu użycia takich zasobów co sekundę. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z sekcją często zadawanych pytań i dokumentacją.

Zastosowania ogólne

Ze względu na oferowanie zrównoważonych oraz skalowalnych opcji obliczeniowych i magazynu jest to idealne rozwiązanie dla większości obciążeń biznesowych.

5. generacja

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz, procesory Intel SP8160 (Skylake) i procesory Intel Xeon Platinum 8272CL z zegarem 2,5 GHz (Cascade Lake). 1 rdzeń wirtualny 5. generacji = 1 hiperwątek. 5. generacja jest doskonała dla większości serwerów baz danych.

Minimalna liczba rdzeni wirtualnych Maksymalna liczba rdzeni wirtualnych Minimalna ilość pamięć (GB) Maksymalna ilość pamięć (GB) Price
0,5 40 2,02 120 $-/rdzeń wirtualny na sekundę
($-/rdzeń wirtualny na godzinę)

Magazyn lokalnie nadmiarowy

W warstwie ogólnego przeznaczenia opłaty są naliczane za aprowizowany magazyn obiektów blob w warstwie Premium. Magazyn można skonfigurować w zakresie od 5 GB do 4 TB z przyrostami co 1 GB.

Cena
GB/miesiąc $-

Generacja 5 — strefowo nadmiarowa

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz, procesory Intel SP8160 (Skylake) i procesory Intel Xeon Platinum 8272CL z zegarem 2,5 GHz (Cascade Lake). 1 rdzeń wirtualny 5. generacji = 1 hiperwątek. 5. generacja jest doskonała dla większości serwerów baz danych. Nadmiarowość strefowa zapewnia zwiększoną dostępność dzięki automatycznemu replikowaniu danych w strefach dostępności w regionie. W przypadku warstwy Ogólnego przeznaczenia ta opcja wiąże się z dodatkowym kosztem.

Minimalna liczba rdzeni wirtualnych Maksymalna liczba rdzeni wirtualnych Minimalna ilość pamięć (GB) Maksymalna ilość pamięć (GB) Price
0,5 40 2,02 120 $-/rdzeń wirtualny na sekundę
($-/rdzeń wirtualny na godzinę)

Magazyn strefowo nadmiarowy

W warstwie Ogólnego przeznaczenia opłaty są naliczane za aprowizowane udziały plików w warstwie Premium. Magazyn można skonfigurować w zakresie od 5 GB do 4 TB z przyrostami co 1 GB. Magazyn strefowo nadmiarowy (ZRS) kopiuje dane synchronicznie w trzech strefach dostępności platformy Azure w regionie podstawowym.

Cena
GB/miesiąc $-

Backup storage (point-in-time restore)

Domyślnie kopie zapasowe bazy danych z siedmiu dni są przechowywane w magazynie obiektów blob RA-GRS w warstwie Standardowa. Okres przechowywania można wydłużyć do 35 dni. Wszystkie uszkodzone lub usunięte bazy danych można przywrócić do dowolnego punktu w czasie w trakcie tego okresu. Magazyn jest używany przez cotygodniowe pełne kopie zapasowe, codzienne różnicowe kopie zapasowe oraz wykonywane w międzyczasie z dużą częstotliwością kopie zapasowe dzienników transakcji. Koszt kopii zapasowej zależy od rozmiaru bazy danych, częstotliwości zmian i skonfigurowanego okresu przechowywania. Magazyn kopii zapasowych do rozmiarów równych rozmiarowi bazy danych jest udostępniany bez dodatkowych opłat. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z opłatą za ilość używanych GB/miesiąc. Dowiedz się więcej o automatycznych kopiach zapasowych oraz o sposobie monitorowania kosztów kopii zapasowych i zarządzania nimi.

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc

Długoterminowe przechowywanie

Wiele aplikacji jest stosowanych w celach związanych z prawem, zgodnością lub działalnością biznesową, które wymagają zachowania kopii zapasowych baz danych przez dłuższy czas. Korzystając z funkcji przechowywania długoterminowego (LTR, Long Term Retention), możesz przechowywać pełne kopie zapasowe przez maksymalnie 10 lat. Następnie możesz przywrócić dowolną kopię zapasową jako nową bazę danych. Dowiedz się więcej o przechowywaniu długoterminowym.

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc

Zaaprowizowane zasoby obliczeniowe

The SQL Database provisioned compute tier provides a fixed amount of compute resource for a fixed price billed hourly. It optimizes price-performance for single databases and elastic pools with more regular usage that cannot afford any delay in compute warm-up after idle usage periods. For details, see the FAQ section and documentation.

Zastosowania ogólne

Ze względu na oferowanie zrównoważonych oraz skalowalnych opcji obliczeniowych i magazynu jest to idealne rozwiązanie dla większości obciążeń biznesowych.

5. generacja

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz, procesory Intel SP8160 (Skylake) i procesory Intel Xeon Platinum 8272CL z zegarem 2,5 GHz (Cascade Lake). 1 rdzeń wirtualny 5. generacji = 1 hiperwątek. 5. generacja jest doskonała dla większości serwerów baz danych.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price 1 year reserved capacity 2 3 year reserved capacity 2 3 years reserved with Azure Hybrid Benefit 2
2 10,2 $- $-
$-
$-
$-
4 20,4 $- $-
$-
$-
$-
6 30,6 $- $-
$-
$-
$-
8 40,8 $- $-
$-
$-
$-
10 51 $- $-
$-
$-
$-
12 61,2 $- $-
$-
$-
$-
14 71,4 $- $-
$-
$-
$-
16 81,6 $- $-
$-
$-
$-
18 91,8 $- $-
$-
$-
$-
20 102 $- $-
$-
$-
$-
24 122,4 $- $-
$-
$-
$-
32 163,2 $- $-
$-
$-
$-
40 204 $- $-
$-
$-
$-
80 396 $- $-
$-
$-
$-
1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.
2Dowiedz się więcej o rezerwacjach platformy Azure i cenach wydajności rezerwowej usługi Azure SQL Database.
Zasoby obliczeniowe są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych z opcją wyboru między generacjami obliczeń.

Seria DC

Logiczne procesory CPU serii DC są oparte na procesorach Intel XEON E-2288G z technologią Software Guard Extensions (Intel SGX). Seria DC obsługuje funkcję Always Encrypted z bezpiecznymi enklawami i została zaprojektowana dla obciążeń, które przetwarzają poufne dane i wymagają możliwości przetwarzania poufnych zapytań.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price
2 9 $- $-
4 18 $- $-
6 27 $- $-
8 36 $- $-
1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.
Dostępność tej opcji sprzętowej zależy od regionu. Zobacz naszą dokumentację, aby zapoznać się z najnowszą listą dostępnych regionów.
Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU z opcją wyboru generacji zasobów obliczeniowych.

Seria Fsv2

Procesory logiczne serii Fsv2 są oparte na procesorach Intel Xeon® Platinum 8168 (Skylake). 1 rdzeń wirtualny serii Fsv2 = 1 hiperwątek. Seria Fsv2 jest zoptymalizowana pod kątem obciążeń wymagających większej wydajności procesora na rdzeń wirtualny.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price
8 15,1 $- $-
10 18,9 $- $-
12 22,7 $- $-
14 26,5 $- $-
16 30,2 $- $-
18 34 $- $-
20 37,8 $- $-
24 45,4 $- $-
32 60,5 $- $-
36 68 $- $-
72 136 $- $-
1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.
Dostępność tej opcji sprzętowej zależy od regionu. Zobacz naszą dokumentację, aby zapoznać się z najnowszą listą dostępnych regionów.
Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU z opcją wyboru generacji zasobów obliczeniowych.

Locally Redundant Storage

In the general purpose tier, you are charged for Azure premium locally redundant storage that you provision. Storage can be configured between 5 GB and 4 TB with 1 GB increments. Locally Redundant Storage copies your data synchronously three times within a single physical location in the primary region.

Cena
GB/miesiąc $-

Backup storage (point-in-time restore)

Domyślnie kopie zapasowe bazy danych z siedmiu dni są przechowywane w magazynie obiektów blob RA-GRS w warstwie Standardowa. Okres przechowywania można wydłużyć do 35 dni. Wszystkie uszkodzone lub usunięte bazy danych można przywrócić do dowolnego punktu w czasie w trakcie tego okresu. Magazyn jest używany przez cotygodniowe pełne kopie zapasowe, codzienne różnicowe kopie zapasowe oraz wykonywane w międzyczasie z dużą częstotliwością kopie zapasowe dzienników transakcji. Koszt kopii zapasowej zależy od rozmiaru bazy danych, częstotliwości zmian i skonfigurowanego okresu przechowywania. Magazyn kopii zapasowych do rozmiarów równych rozmiarowi bazy danych jest udostępniany bez dodatkowych opłat. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z opłatą za ilość używanych GB/miesiąc. Dowiedz się więcej o automatycznych kopiach zapasowych oraz o sposobie monitorowania kosztów kopii zapasowych i zarządzania nimi.

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc

Długoterminowe przechowywanie

Wiele aplikacji jest stosowanych w celach związanych z prawem, zgodnością lub działalnością biznesową, które wymagają zachowania kopii zapasowych baz danych przez dłuższy czas. Korzystając z funkcji przechowywania długoterminowego (LTR, Long Term Retention), możesz przechowywać pełne kopie zapasowe przez maksymalnie 10 lat. Następnie możesz przywrócić dowolną kopię zapasową jako nową bazę danych. Dowiedz się więcej o przechowywaniu długoterminowym.

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc

Generacja 5 — strefowo nadmiarowa

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz, procesory Intel SP8160 (Skylake) i procesory Intel Xeon Platinum 8272CL z zegarem 2,5 GHz (Cascade Lake). 1 rdzeń wirtualny 5. generacji = 1 hiperwątek. 5. generacja jest doskonała dla większości serwerów baz danych. Nadmiarowość strefowa zapewnia zwiększoną dostępność dzięki automatycznemu replikowaniu danych w strefach dostępności w regionie. W przypadku warstwy Ogólnego przeznaczenia ta opcja wiąże się z dodatkowym kosztem.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price
2 10,2 $- $-
4 20,4 $- $-
6 30,6 $- $-
8 40,8 $- $-
10 51 $- $-
12 61,2 $- $-
14 71,4 $- $-
16 81,6 $- $-
18 91,8 $- $-
20 102 $- $-
24 122,4 $- $-
32 163,2 $- $-
40 204 $- $-
80 396 $- $-
1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.
2Dowiedz się więcej o rezerwacjach platformy Azure i cenach wydajności rezerwowej usługi Azure SQL Database.
Zasoby obliczeniowe są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych z opcją wyboru między generacjami obliczeń.

Zone Redundant Storage

In the general purpose tier, you are charged for Premium file shares that you provision. Storage can be configured between 5 GB and 4 TB with 1 GB increments. Zone-redundant storage (ZRS) copies your data synchronously across three Azure availability zones in the primary region.

Cena
GB/miesiąc $-

Backup storage (point-in-time restore)

Domyślnie kopie zapasowe bazy danych z siedmiu dni są przechowywane w magazynie obiektów blob RA-GRS w warstwie Standardowa. Okres przechowywania można wydłużyć do 35 dni. Wszystkie uszkodzone lub usunięte bazy danych można przywrócić do dowolnego punktu w czasie w trakcie tego okresu. Magazyn jest używany przez cotygodniowe pełne kopie zapasowe, codzienne różnicowe kopie zapasowe oraz wykonywane w międzyczasie z dużą częstotliwością kopie zapasowe dzienników transakcji. Koszt kopii zapasowej zależy od rozmiaru bazy danych, częstotliwości zmian i skonfigurowanego okresu przechowywania. Magazyn kopii zapasowych do rozmiarów równych rozmiarowi bazy danych jest udostępniany bez dodatkowych opłat. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z opłatą za ilość używanych GB/miesiąc. Dowiedz się więcej o automatycznych kopiach zapasowych oraz o sposobie monitorowania kosztów kopii zapasowych i zarządzania nimi.

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc

Długoterminowe przechowywanie

Wiele aplikacji jest stosowanych w celach związanych z prawem, zgodnością lub działalnością biznesową, które wymagają zachowania kopii zapasowych baz danych przez dłuższy czas. Korzystając z funkcji przechowywania długoterminowego (LTR, Long Term Retention), możesz przechowywać pełne kopie zapasowe przez maksymalnie 10 lat. Następnie możesz przywrócić dowolną kopię zapasową jako nową bazę danych. Dowiedz się więcej o przechowywaniu długoterminowym.

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc

Krytyczne dla działania firmy

Aplikacje biznesowe z wysokimi wymaganiami w zakresie operacji wejścia/wyjścia. Oferuje najwyższą odporność na awarie, korzystając z kilku izolowanych replik.

5. generacja

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz, procesory Intel SP8160 (Skylake) i procesory Intel Xeon Platinum 8272CL z zegarem 2,5 GHz (Cascade Lake). 1 rdzeń wirtualny 5. generacji = 1 hiperwątek. 5. generacja jest doskonała dla większości serwerów baz danych.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price 1 year reserved capacity 2 3 year reserved capacity 2 3 years reserved with Azure Hybrid Benefit 2
2 10,2 $- $-
$-
$-
$-
4 20,4 $- $-
$-
$-
$-
6 30,6 $- $-
$-
$-
$-
8 40,8 $- $-
$-
$-
$-
10 51 $- $-
$-
$-
$-
12 61,2 $- $-
$-
$-
$-
14 71,4 $- $-
$-
$-
$-
16 81,6 $- $-
$-
$-
$-
18 91,8 $- $-
$-
$-
$-
20 102 $- $-
$-
$-
$-
24 122,4 $- $-
$-
$-
$-
32 163,2 $- $-
$-
$-
$-
40 204 $- $-
$-
$-
$-
80 396 $- $-
$-
$-
$-
1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.
2Dowiedz się więcej o rezerwacjach platformy Azure i cenach wydajności rezerwowej usługi Azure SQL Database.
Zasoby obliczeniowe są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych z opcją wyboru między generacjami obliczeń.

Seria DC

Logiczne procesory CPU serii DC są oparte na procesorach Intel XEON E-2288G z technologią Software Guard Extensions (Intel SGX). Seria DC obsługuje funkcję Always Encrypted z bezpiecznymi enklawami i została zaprojektowana dla obciążeń, które przetwarzają poufne dane i wymagają możliwości przetwarzania poufnych zapytań.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price
2 9 $- $-
4 18 $- $-
6 27 $- $-
8 36 $- $-
1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.
Dostępność tej opcji sprzętowej zależy od regionu. Zobacz naszą dokumentację, aby zapoznać się z najnowszą listą dostępnych regionów.
Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU z opcją wyboru generacji zasobów obliczeniowych.

Seria M

Procesory logiczne z serii M są oparte na procesorach Intel Xeon® E7-8890 2,5 GHz w wersji 3 (Haswell) i Intel Xeon Platinum 8280M 2,7 GHz (Cascade Lake). 1 rdzeń wirtualny serii M = 1 hiperwątek. Seria M jest zoptymalizowana pod kątem obciążeń intensywnie korzystających z pamięci.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price
8 235,4 $- $-
10 294,3 $- $-
12 353,2 $- $-
14 412 $- $-
16 470,9 $- $-
18 529,7 $- $-
20 588,6 $- $-
24 706,3 $- $-
32 941,8 $- $-
64 1883,5 $- $-
128 3767 $- $-
1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.
Dostępność tej opcji sprzętowej zależy od regionu. Zobacz naszą dokumentację, aby zapoznać się z najnowszą listą dostępnych regionów.
Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU z opcją wyboru generacji zasobów obliczeniowych.

Storage

W warstwie Krytyczne dla działania firmy opłaty nalicza się na lokalny magazyn SSD aprowizowany dla bazy danych lub puli elastycznej. Magazyn można skonfigurować w zakresie od 5 GB do 4 TB z przyrostami co 1 GB.

Cena
GB/miesiąc $-

Backup storage (point-in-time restore)

Domyślnie kopie zapasowe bazy danych z siedmiu dni są przechowywane w magazynie obiektów blob RA-GRS w warstwie Standardowa. Okres przechowywania można wydłużyć do 35 dni. Wszystkie uszkodzone lub usunięte bazy danych można przywrócić do dowolnego punktu w czasie w trakcie tego okresu. Magazyn jest używany przez cotygodniowe pełne kopie zapasowe, codzienne różnicowe kopie zapasowe oraz wykonywane w międzyczasie z dużą częstotliwością kopie zapasowe dzienników transakcji. Koszt kopii zapasowej zależy od rozmiaru bazy danych, częstotliwości zmian i skonfigurowanego okresu przechowywania. Magazyn kopii zapasowych do rozmiarów równych rozmiarowi bazy danych jest udostępniany bez dodatkowych opłat. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z opłatą za ilość używanych GB/miesiąc. Dowiedz się więcej o automatycznych kopiach zapasowych oraz o sposobie monitorowania kosztów kopii zapasowych i zarządzania nimi.

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc

Długoterminowe przechowywanie

Wiele aplikacji jest stosowanych w celach związanych z prawem, zgodnością lub działalnością biznesową, które wymagają zachowania kopii zapasowych baz danych przez dłuższy czas. Korzystając z funkcji przechowywania długoterminowego (LTR, Long Term Retention), możesz przechowywać pełne kopie zapasowe przez maksymalnie 10 lat. Następnie możesz przywrócić dowolną kopię zapasową jako nową bazę danych. Dowiedz się więcej o przechowywaniu długoterminowym.

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc

Hiperskalowanie

Hiperskalowanie umożliwia szybkie, dynamiczne skalowanie magazynu maksymalnie do 100 TB, aby pomóc w optymalizacji zasobów bazy danych na potrzeby Twojego obciążenia. Każda dodatkowa replika do odczytu jest rozliczana według cen Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, dla których może zostać zastosowany rabat za rezerwację w przypadku zobowiązania z góry na 1 rok lub 3 lata, aby uzyskać większe oszczędności. Poniższe ceny dotyczą wystąpienia podstawowego.

5. generacja

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz, procesory Intel SP8160 (Skylake) i procesory Intel Xeon Platinum 8272CL z zegarem 2,5 GHz (Cascade Lake). 1 rdzeń wirtualny 5. generacji = 1 hiperwątek. 5. generacja jest doskonała dla większości serwerów baz danych.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price 1 year reserved capacity 2 3 year reserved capacity 2 3 years reserved with Azure Hybrid Benefit 2
2 10,2 $- $-
$-
$-
$-
4 20,4 $- $-
$-
$-
$-
6 30,6 $- $-
$-
$-
$-
8 40,8 $- $-
$-
$-
$-
10 51 $- $-
$-
$-
$-
12 61,2 $- $-
$-
$-
$-
14 71,4 $- $-
$-
$-
$-
16 81,6 $- $-
$-
$-
$-
18 91,8 $- $-
$-
$-
$-
20 102 $- $-
$-
$-
$-
24 122,4 $- $-
$-
$-
$-
32 163,2 $- $-
$-
$-
$-
40 204 $- $-
$-
$-
$-
80 396 $- $-
$-
$-
$-
1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.
2Dowiedz się więcej o rezerwacjach platformy Azure i cenach wydajności rezerwowej usługi Azure SQL Database.
Zasoby obliczeniowe są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych z opcją wyboru między generacjami obliczeń.

Seria DC

Logiczne procesory CPU serii DC są oparte na procesorach Intel XEON E-2288G z technologią Software Guard Extensions (Intel SGX). Seria DC obsługuje funkcję Always Encrypted z bezpiecznymi enklawami i została zaprojektowana dla obciążeń, które przetwarzają poufne dane i wymagają możliwości przetwarzania poufnych zapytań.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price
2 9 $- $-
4 18 $- $-
6 27 $- $-
8 36 $- $-
1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.
Dostępność tej opcji sprzętowej zależy od regionu. Zobacz naszą dokumentację, aby zapoznać się z najnowszą listą dostępnych regionów.
Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU z opcją wyboru generacji zasobów obliczeniowych.

Storage

W warstwie Hiperskala opłaty za magazyn bazy danych są oparte na rzeczywistej alokacji. Magazyn jest przydzielany dynamicznie w zakresie od 40 GB do 100 TB, przy czym przyrost wynosi 10 GB. Funkcja we/wy hiperskalowania jest obecnie w wersji zapoznawczej i bezpłatna. Rozliczanie we/wy zostanie pokazane w późniejszym terminie.

Cena
GB/miesiąc $-

Backup storage (point-in-time restore)

Domyślnie kopie zapasowe z siedmiu dni są przechowywane w magazynie obiektów blob RA-GRS w warstwie Standardowa. Wszystkie uszkodzone lub usunięte bazy danych można przywrócić do dowolnego punktu w czasie w trakcie tego okresu. Magazyn jest używany przez wykonywane okresowo migawki magazynu obiektów blob i wszystkie wygenerowane dzienniki transakcji. Użycie magazynu kopii zapasowych zależy od częstotliwości zmian w bazie danych i skonfigurowanego okresu przechowywania. Magazyn kopii zapasowych do rozmiarów równych rozmiarowi bazy danych jest udostępniany bez dodatkowych opłat. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z opłatą za ilość używanych GB/miesiąc. Dowiedz się więcej o automatycznych kopiach zapasowych oraz o sposobie monitorowania kosztów kopii zapasowych i zarządzania nimi.

Cena
RA-GRS* $-/GB/miesiąc
*Backup storage will not be charged until July 1, 2021.

W modelach zakupowych usługi SQL opartych na jednostkach DTU stały zestaw zasobów jest przypisywany do bazy danych lub elastycznej puli za pośrednictwem warstw wydajności: Podstawowa, Standardowa i Premium. Ten model jest najlepszy dla klientów, którzy preferują prostotę związaną ze stałymi płatnościami miesięcznymi oraz wymagających wstępnie skonfigurowanych opcji.


Model pojedynczej bazy danych

Pojedyncze bazy danych to całkowicie odizolowane bazy danych zoptymalizowane na potrzeby obciążeń, gdy można w pewnym stopniu przewidzieć zapotrzebowanie na wydajność. Pojedynczą bazę danych można dowolnie skalować w warstwach usługi Podstawowa, Standardowa i Premium, aby zapewnić wydajność i funkcje wymagane przez aplikację w dokładnie określonym czasie. Każda warstwa zapewnia inną wydajność mierzoną w jednostkach transakcji baz danych (DTU). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warstwy usługi.

Utwórz bazę danych teraz.

Basic

Jednostki DTU Magazyn w pakiecie Maksymalna wielkość magazynu Cena DTU i magazyn w pakiecie
B 5 2 GB 2 GB $-

Standard

Jednostki DTU Magazyn w pakiecie Maksymalna wielkość magazynu Cena DTU i magazyn w pakiecie 1
S0 10 250 GB 250 GB $-
S1 20 250 GB 250 GB $-
S2 50 250 GB 250 GB $-
S3 100 250 GB 1 TB $-
S4 200 250 GB 1 TB $-
S6 400 250 GB 1 TB $-
S7 800 250 GB 1 TB $-
S9 1 600 250 GB 1 TB $-
S12 3 000 250 GB 1 TB $-
1 Dodatkowy koszt dotyczy magazynu dodatkowego aprowizowanego ponad ilość magazynu w pakiecie. Zajrzyj do często zadawanych pytań, aby dowiedzieć się, jak ten koszt jest obliczany.

Premium

Warstwa Premium jest zaprojektowana dla obciążeń produkcyjnych intensywnie korzystających z we/wy przy wysokiej dostępności i braku przestojów. Warstwa Premium jest odporna na błędy i automatycznie obsługuje dostępność do odczytu i zapisu z użyciem umowy SLA zapewniającej dostępność na poziomie 99,99%.

Jednostki DTU Magazyn w pakiecie 1 Maksymalna wielkość magazynu Cena DTU i magazyn w pakiecie 2
P1 125 500 GB 1 TB $-
P2 250 500 GB 1 TB $-
P4 500 500 GB 1 TB $-
P6 1 000 500 GB 1 TB $-
P11 1 750 4 TB 4 TB $-
P15 4 000 4 TB 4 TB $-
1Więcej niż 1 TB magazynu w warstwie Premium jest dostępne we wszystkich regionach poza następującymi: West Central US, US DoD Central, Germany Central (Sovereign), US DoD East, US Gov Texas, US Gov Arizona, US Gov Virginia, Germany Northeast (Sovereign). Zaplanowane jest zwiększenie dostępności. W tych regionach maksymalna wielkość magazynu w warstwie Premium jest ograniczona do 1 TB.
2Dodatkowy koszt dotyczy dodatkowego magazynu aprowizowanego ponad magazyn w pakiecie. Zajrzyj do często zadawanych pytań, aby dowiedzieć się, jak ten koszt jest obliczany.

Uwaga: Wychodzące transfery danych są rozliczane według zwykłych stawek za transfer danych.

Dodatkowy magazyn danych

Warstwa usługi Cena
Standard $-/GB/miesiąc
Premium $-/GB/miesiąc
Magazyn dodatkowy jest dostępny wyłącznie w warstwach usług Standardowa i Premium.

Długoterminowe przechowywanie

Wiele aplikacji jest stosowanych w celach związanych z prawem, zgodnością lub działalnością biznesową, które wymagają zachowania kopii zapasowych baz danych przez dłuższy czas. Korzystając z funkcji przechowywania długoterminowego (LTR, Long Term Retention), możesz przechowywać pełne kopie zapasowe przez maksymalnie 10 lat. Następnie możesz przywrócić dowolną kopię zapasową jako nową bazę danych. Dowiedz się więcej o przechowywaniu długoterminowym.

Cena
RA-GRS $-/GB/miesiąc

Rdzeń wirtualny

Model zakupowy oparty na rdzeniach wirtualnych jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli szukasz elastyczności, kontroli i przejrzystości w zakresie użycia poszczególnych zasobów. Ten model umożliwia skalowanie zasobów obliczeniowych, pamięci i magazynu w oparciu o potrzeby związane z obciążeniem oraz zapewnia prostą metodę tłumaczenia wymagań związanych z obciążeniami lokalnymi do chmury.

Zaaprowizowane zasoby obliczeniowe

The SQL Database provisioned compute tier provides a fixed amount of compute resource for a fixed price billed hourly. It optimizes price-performance for single databases and elastic pools with more regular usage that cannot afford any delay in compute warm-up after idle usage periods. For details, see the FAQ section and documentation.

Zastosowania ogólne

Ze względu na oferowanie zrównoważonych oraz skalowalnych opcji obliczeniowych i magazynu jest to idealne rozwiązanie dla większości obciążeń biznesowych.

4. generacja

Procesory CPU 4. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz. 1 rdzeń wirtualny 4.generacji = 1 fizyczny procesor CPU

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price
1 7 $- $-
2 14 $- $-
3 21 $- $-
4 28 $- $-
5 35 $- $-
6 42 $- $-
7 49 $- $-
8 56 $- $-
9 63 $- $-
10 70 $- $-
16 112 $- $-
24 157 $- $-
1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.
2Dowiedz się więcej o rezerwacjach platformy Azure i cenach wydajności rezerwowej usługi Azure SQL Database.
Zasoby obliczeniowe są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych z opcją wyboru między generacjami obliczeń.

Krytyczne dla działania firmy

Aplikacje biznesowe z wysokimi wymaganiami w zakresie operacji wejścia/wyjścia. Oferuje najwyższą odporność na awarie, korzystając z kilku izolowanych replik.

4. generacja

Procesory CPU 4. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz. 1 rdzeń wirtualny 4.generacji = 1 fizyczny procesor CPU

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price
1 7 $- $-
2 14 $- $-
3 21 $- $-
4 28 $- $-
5 35 $- $-
6 42 $- $-
7 49 $- $-
8 56 $- $-
9 63 $- $-
10 70 $- $-
16 112 $- $-
24 157 $- $-
1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.
2Dowiedz się więcej o rezerwacjach platformy Azure i cenach wydajności rezerwowej usługi Azure SQL Database.
Zasoby obliczeniowe są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych z opcją wyboru między generacjami obliczeń.

Hiperskalowanie

Hiperskalowanie umożliwia szybkie, dynamiczne skalowanie magazynu maksymalnie do 100 TB, aby pomóc w optymalizacji zasobów bazy danych na potrzeby Twojego obciążenia. Każda dodatkowa replika do odczytu jest rozliczana według cen Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, dla których może zostać zastosowany rabat za rezerwację w przypadku zobowiązania z góry na 1 rok lub 3 lata, aby uzyskać większe oszczędności. Poniższe ceny dotyczą wystąpienia podstawowego.

4. generacja

Procesory CPU 4. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz. 1 rdzeń wirtualny 4.generacji = 1 fizyczny procesor CPU

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price
1 7 $- $-
2 14 $- $-
3 21 $- $-
4 28 $- $-
5 35 $- $-
6 42 $- $-
7 49 $- $-
8 56 $- $-
9 63 $- $-
10 70 $- $-
16 112 $- $-
24 157 $- $-
1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.
2Dowiedz się więcej o rezerwacjach platformy Azure i cenach wydajności rezerwowej usługi Azure SQL Database.
Zasoby obliczeniowe są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych z opcją wyboru między generacjami obliczeń.

Poznawanie dodatkowych oszczędności

Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server

Save up to 55% off the costs of running workloads in the cloud and get more for your virtualized workloads by using your existing SQL Server licenses with active Software Assurance.

Reservation pricing

Manage costs and help optimize budgeting and forecasting when you pre-commit to a 1 or 3-year term. Save up to 33 percent on compute resources and even more when you combine with Azure Hybrid Benefit.

Development and test pricing

Receive discounted rates on Azure to support your ongoing development and testing.

Unique capabilities to reduce total cost of ownership

Fully managed service does more for you

SQL Database automates updates, provisioning, and backups so you can focus on application development.

Enhance performance with built-in AI

Built-in intelligence continuously monitors databases and dynamically adapts to changing workloads by applying tuning recommendations.

Optimize costs with compute that automatically scales

Serverless compute optimizes price-performance with resources that automatically scale based on demand. Pay only for the resources you use.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Azure SQL Database

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure SQL Database.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure SQL Database.

Często zadawane pytania

Azure SQL Database pricing

 • Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU dostępny na potrzeby Twojego serwera z opcją wyboru generacji sprzętu. W przypadku serwerów utworzonych za pomocą rdzeni wirtualnych 4. generacji rdzenie te wykorzystują procesory Intel E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz. W przypadku serwerów utworzonych za pomocą rdzeni wirtualnych 5. generacji rdzenie te wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz.

 • Model zakupowy oparty na rdzeniach wirtualnych zapewnia większą elastyczność i kontrolę, a także bezpośrednią metodę tłumaczenia wymagań związanych z obciążeniem lokalnych do chmury. Ponadto umożliwia niezależne skalowanie zasobów obliczeniowych i magazynowych w oparciu o potrzeby związane z obciążeniem.

  Model oparty na rdzeniach wirtualnych jest dostępny dla opcji wdrożenia wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database, pojedynczej bazy danych oraz elastycznej puli i umożliwia uzyskanie korzyści użycia hybrydowego dla programu SQL Server w przypadku każdej z tych opcji. Dlatego też dostępny jest cennik modelu opartego na rdzeniach wirtualnych z korzyścią użycia hybrydowego i bez niej:

  • Dołączona licencja: Wyklucza korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Ta opcja jest przeznaczona dla klientów, którzy nie zdecydowali się zastosować swoich istniejących licencji programu SQL Server z pakietem Software Assurance względem opcji wdrożenia usługi SQL Database opartych na rdzeniach wirtualnych.
  • Stawka podstawowa: Obniżona cena obejmująca korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Klienci mogą skorzystać z tej ceny, używając licencji programu SQL Server wraz z pakietem Software Assurance.

  Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure nie jest dostępna w warstwie bezserwerowych zasobów obliczeniowych usługi SQL Database.

 • Przejście do modelu opartego na rdzeniach wirtualnych nie jest wymagane. Wprowadzenie modelu opartego na rdzeniach wirtualnych do opcji wdrożenia puli elastycznej i pojedynczej bazy danych odzwierciedla nasze zaangażowanie w zapewnianie klientom wyboru i elastyczności. Jeśli chcesz kontynuować stosowanie modelu opartego na jednostkach DTU, nie musisz podejmować żadnych działań, a Twoje środowisko użytkownika i rozliczenia pozostaną niezmienione. Model oparty na jednostkach DTU pozostanie rentowną opcją zakupu zasobów usługi SQL Database wraz z modelem opartym na rdzeniach wirtualnych.

 • Modele oparte na jednostkach DTU i rdzeniach wirtualnych będą nadal istnieć obok siebie. Uruchamiamy model oparty na rdzeniach wirtualnych w odpowiedzi na prośby klientów, którzy pragną większej przejrzystości w zakresie zasobów bazy danych oraz możliwości oddzielnego skalowania zasobów obliczeniowych i magazynowych. Ponadto model oparty na rdzeniach wirtualnych umożliwia osiągnięcie dodatkowych oszczędności dla klientów z aktywnym pakietem Software Assurance przez korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

 • Jednostka transmisji danych (DTU) jest oparta na kombinacji pomiarów procesora, pamięci, odczytów i zapisów. Poziomy wydajności oparte na jednostkach DTU reprezentują wstępnie skonfigurowane pakiety zasobów dostosowane do różnych poziomów wydajności aplikacji. Jeśli nie chcesz martwić się dostępnymi zasobami i preferujesz prostotę wstępnie skonfigurowanego pakietu i stałą płatność co miesiąc, model oparty na jednostkach DTU może być lepiej dopasowany do Twoich potrzeb.

  Jeśli potrzebujesz szczegółowego wglądu w dostępne zasoby lub chcesz skalować je niezależnie, aby osiągnąć optymalną wydajność, model oparty na rdzeniach wirtualnych będzie najlepszym wyborem. Ponadto, jeśli masz aktywny pakiet Software Assurance (SA) dla programu SQL Server, możesz użyć istniejącej inwestycji i oszczędzić do 55% z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Oba modele zakupowe zapewniają korzyści w pełni zarządzanej usługi, takie jak automatyczne tworzenie kopii zapasowych, aktualizacje oprogramowania i poprawki.

 • Nowe warstwy usługi oferują prostą metodę konwersji online, która jest podobna do istniejącego procesu uaktualniania baz danych od warstwy Standard do Premium i odwrotnie. Konwersję tę można zainicjować przy użyciu portalu, usługi ARM, programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia platformy SQL lub narzędzia T-SQL.

 • Opłaty za usługę w modelu opartym na rdzeniach wirtualnych są naliczane według przewidywalnej stawki godzinowej na podstawie warstwy usługi, zaprowizowanych zasobów obliczeniowych w rdzeniach wirtualnych, zaprowizowanych zasobów magazynu w GB na miesiąc oraz wykorzystanej pojemności magazynu kopii zapasowych. Jeśli kopia zapasowa przekracza łączny rozmiar bazy danych (tj. 100% rozmiaru bazy danych), zostaną naliczone dodatkowe opłaty. Godziny pracy rdzeni wirtualnych, skonfigurowany magazyn bazy danych oraz magazyn kopii zapasowych są wyraźnie oznaczone na rachunku, dzięki czemu łatwiej jest uzyskać szczegółowe informacje o użytych zasobach. Magazyn kopii zapasowych do 100% maksymalnego rozmiaru bazy danych jest dołączony. Powyżej tej wartości nastąpi rozliczanie w zużytych GB na miesiąc.

  Na przykład:

  • Jeśli baza danych SQL istnieje przez 12 godzin w miesiącu, rachunek będzie wskazywać użycie rdzenia wirtualnego przez 12 godzin. Jeśli baza danych SQL aprowidowała dodatkowe 100 GB, na rachunku będzie widoczne użycie w jednostkach GB/miesiąc proporcjonalnie rozliczone godzinowo.

  Jeśli baza danych SQL jest aktywna przez mniej niż godzinę, naliczane są opłaty za każdą godzinę istnienia bazy danych przy użyciu najwyższej wybranej warstwy usługi oraz aprowidowanego magazynu zastosowanych podczas tej godziny, niezależnie od użycia lub tego, czy baza danych była używana mniej niż godzinę.

  Na przykład:

  • Jeśli utworzysz wystąpienie zarządzane i usuniesz je 5 minut później, opłata zostanie naliczona za jedną godzinę korzystania z bazy danych.
  • Jeśli utworzysz wystąpienie zarządzane w warstwie Przeznaczenie ogólne z ośmioma rdzeniami wirtualnymi, a następnie od razu zmodernizujesz je do 16 rdzeni wirtualnych, opłata za pierwszą godzinę zostanie naliczona na podstawie stawki za 16 rdzeni wirtualnych.
 • Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez wystąpienie.

  W modelu opartym na rdzeniach wirtualnych za magazyn kopii zapasowej nie są naliczane dodatkowe opłaty do poziomu 100 procent łącznie aprowizowanej pojemności magazynu bazy danych. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB. Jeśli na przykład magazyn bazy danych ma rozmiar 100 GB, otrzymasz bezpłatnie 100 GB magazynu kopii zapasowych. Jeśli jednak magazyn kopii zapasowych ma rozmiar 110 GB, 10 GB będzie płatne.

  W modelu opartym na jednostkach DTU koszt magazynu kopii zapasowych jest uwzględniony w łącznej cenie, a maksymalny okres przechowywania konkretnej bazy danych zależy od warstwy usługi.

  Zobacz dokumentację, aby dowiedzieć się więcej na temat magazynu kopii zapasowych na potrzeby przywracania do określonego momentu.

 • Zarówno w przypadku modelu opartego na rdzeniach wirtualnych, jak i modelu opartego na jednostkach DTU, opłaty za zużycie są naliczane za GB miesięcznie.

  Zobacz dokumentację, aby dowiedzieć się więcej na temat magazynu kopii zapasowych na potrzeby przechowywania długoterminowego.

 • Przyjmijmy, że dla bazy danych na poziomie S3 aprowizowano 1 TB. Wielkość magazynu oferowanego w pakiecie dla poziomu S3 to 250 GB, więc wielkość dodatkowego magazynu to 1024 GB - 250 GB = 774 GB. Cena jednostkowa dodatkowego magazynu w warstwie Standardowa to około $-/GB/miesiąc, więc cena dodatkowego magazynu wynosi 774 GB * $-/GB/miesiąc = $- miesięcznie. Dlatego całkowita cena bazy danych na poziomie S3 to $- miesięcznie za jednostki DTU + $- miesięcznie za magazyn dodatkowy = $- miesięcznie.
 • Przyjmijmy, że dla puli w warstwie Premium ze 125 jednostkami eDTU aprowizowano 1 TB. Wielkość magazynu oferowanego w pakiecie dla puli w warstwie Premium ze 125 jednostkami eDTU to 250 GB, więc wielkość dodatkowego magazynu to 1024 GB - 250 GB = 774 GB. Cena jednostkowa dodatkowego magazynu w warstwie Premium to około $-/GB/miesiąc, więc cena dodatkowego magazynu wynosi 774 GB * $-/GB/miesiąc = $- miesięcznie. Dlatego całkowita cena puli to $- miesięcznie za jednostki eDTU puli + $- miesięcznie za magazyn dodatkowy = $- miesięcznie.

Cennik usługi Azure SQL Database — bezserwerowe zasoby obliczeniowe

 • Kluczową różnicą między tymi warstwami jest sposób aprowizowania i rozliczania zasobów obliczeniowych. W warstwie bezserwerowych zasobów obliczeniowych zasoby obliczeniowe są skalowane dynamicznie w górę lub w dół na podstawie wymagań dotyczących obciążenia, a opłata za nie jest naliczana co sekundę; naliczanie opłaty jest wstrzymywane w okresach braku aktywności. W warstwie zaaprowizowanych zasobów obliczeniowych klient dokonuje zakupu określonej liczby zasobów obliczeniowych, a opłata za te zasoby jest naliczana co godzinę.

  Warstwa bezserwerowych zasobów obliczeniowych jest ogólnie bardziej odpowiednia dla pojedynczych baz danych ze zmiennymi wzorcami użycia przeplatanych okresami braku aktywności lub dla baz danych, dla których użycie zasobów obliczeniowych jest trudne do przewidzenia. W takich przypadkach można skorzystać z oszczędności wynikających z opłat naliczanych co sekundę na podstawie ilości użytych zasobów obliczeniowych.

  Warstwa zaaprowizowanych zasobów obliczeniowych jest ogólnie bardziej odpowiednia w następujących przypadkach:

  • Pojedyncze bazy danych ze stałym i bardziej znaczącym wykorzystaniem zasobów obliczeniowych w czasie. Bazy danych z takim wzorcem użycia są ogólnie tańsze w warstwie zaaprowizowanych zasobów obliczeniowych.
  • Wiele baz danych ze zmiennym i niemożliwym do przewidzenia użyciem zasobów obliczeniowych, które można skonsolidować w ramach puli elastycznej w celu lepszej optymalizacji cen.
 • Bezserwerowe zasoby obliczeniowe są oferowane dla pojedynczych baz danych opartych na rdzeniach wirtualnych w warstwie usługi Ogólnego przeznaczenia.

 • Łączny rachunek to suma rachunku za zasoby obliczeniowe i rachunku za magazynowanie.

  Rozliczenia za zasoby obliczeniowe są ustalane według stawki za sekundę na podstawie aktualnego użycia zasobów obliczeniowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następne pytanie: „W jaki sposób w warstwie bezserwerowych zasobów obliczeniowych ustalany jest rachunek za zasoby obliczeniowe?”.

  Rozliczenia za magazynowanie w ramach danej warstwy usługi są takie same zarówno w warstwie bezserwerowych zasobów obliczeniowych, jak i warstwie zaaprowizowanych zasobów obliczeniowych.

 • Opłaty za zasoby obliczeniowe są naliczane na podstawie stawki na sekundę dotyczącej aktualnego użycia zasobów obliczeniowych, za które opłaty są naliczane na podstawie minimalnej liczby zaaprowizowanych zasobów obliczeniowych, gdy baza danych jest w trybie online.

  Liczba zasobów obliczeniowych, za które co sekundę jest naliczana opłata, jest ustalana na podstawie maksymalnego użycia procesora CPU i pamięci w każdej sekundzie. Aby porównać użycie procesora CPU i pamięci na potrzeby rozliczeń, pamięć jest normalizowana do jednostek rdzeni wirtualnych przez ponowne skalowanie ilości pamięci (w GB) zgodnie z 3 GB na rdzeń wirtualny. Jeśli użycie procesora CPU i pamięci jest mniejsze niż minimalna zaaprowizowana ilość, to opłata jest naliczana za tę minimalną ilość. Gdy baza danych zostanie wstrzymana, klienci nie płacą za zasoby obliczeniowe, a opłata jest naliczana tylko za magazynowanie.

  Klienci mogą skonfigurować zakres dostępnej pojemności obliczeniowej (minimalna liczba rdzeni wirtualnych i maksymalna liczba rdzeni wirtualnych) dla bazy danych oraz okres nieaktywności, po którym baza danych jest wstrzymywana (opóźnienie automatycznego wstrzymywania). Zapoznaj się z dokumentacją, aby uzyskać szczegółowe informacje.

  Na przykład załóżmy, że skonfigurowano minimalną liczbę rdzeni wirtualnych wynoszącą 1, maksymalną liczbę rdzeni wirtualnych wynoszącą 4 oraz opóźnienie automatycznego wstrzymywania wynoszące 6 godz. Taka konfiguracja odpowiada minimalnej ilości pamięci wynoszącej około 6 GB oraz maksymalnej ilości pamięci wynoszącej 12 GB. Poniższa tabela reprezentuje Twój rachunek, jeśli użycie zmienia się w następujący sposób podczas okresu wynoszącego 12 godz.:

  Czas trwania Użycie procesora CPU (rdzenie wirtualne) Użycie pamięci (GB) Naliczona opłata za rdzenie wirtualne Naliczona opłata za sekundy używania rdzeni wirtualnych
  1 min. (60 s) 1,5 3 1,5 (na podstawie użycia procesora CPU) 1 90
  1 min. (60 s) 4 9 4 (na podstawie użycia procesora CPU) 240
  1 min. (60 s) 0,5 12 4 (na podstawie użycia pamięci) 240
  6 godz. (21 600 s) 0 2 1 (na podstawie minimalnej liczby zasobów obliczeniowych) 2 21 600
  5 godz., 56 min. (21 360 s) 0 0 0 (baza danych jest wstrzymana po opóźnieniu automatycznego wstrzymywania trwającym 6 godz.) 0
  1 min. (60 s) 0,5 9 3 (na podstawie użycia pamięci) 180
  Łącznie: 12 godz. Łącznie: 22 350

  1 Użycie procesora CPU (liczba rdzeni wirtualnych: 1,5) jest większe od użycia pamięci po przeprowadzeniu ponownego skalowania na podstawie 3 GB na rdzeń wirtualny (3 GB ÷ liczba rdzeni wirtualnych: 3 na GB = 1 rdzeń wirtualny). Na tej podstawie naliczono opłatę za następującą liczbę rdzeni wirtualnych: 1,5.

  2 Użycie procesora CPU (liczba rdzeni wirtualnych: 0) i pamięci po przeprowadzeniu ponownego skalowania na podstawie 3 GB na rdzeń wirtualny (2 GB ÷ liczba rdzeni wirtualnych: 3 na GB = rdzenie wirtualne: 0,67) jest w obu przypadkach niższe niż minimalna liczba zasobów obliczeniowych (1 rdzeń wirtualny). Na tej podstawie naliczono opłatę za 1 rdzeń wirtualny.

  Łączny rachunek za zasoby obliczeniowe podczas tego okresu trwającego 12 godz. będzie wynosił $-.

Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server pomaga zmaksymalizować wykorzystanie obecnych inwestycji w licencjonowanie i przyspieszyć migrację do chmury. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server to korzyść oparta na platformie Azure, która umożliwia użycie licencji programu SQL Server w ramach programu Software Assurance w celu obniżenia ceny („stawka podstawowa”) usługi SQL Database. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server jest dostępna dla wszystkich opcji opartych na rdzeniach wirtualnych: wystąpienie zarządzane, pojedyncza baza danych i elastyczna pula baz danych w usłudze SQL Database. Możesz zastosować tę korzyść nawet wtedy, gdy jednostka SKU jest aktywna, ale pamiętaj, że stawka podstawowa będzie stosowana od momentu wybrania jej w portalu. Żadne środki nie będą naliczane wstecznie.

  Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure można aktywować za pomocą witryny Azure Portal po potwierdzeniu istnienia wystarczającej liczby aktywnych licencji z pakietem Software Assurance. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure działa w następujący sposób:

  • Jeśli korzystasz z wersji Standard Edition z licencjami na rdzeń z pakietem Software Assurance, możesz otrzymać jeden rdzeń wirtualny w opcji warstwy Ogólnego przeznaczenia lub Hiperskalowanie na każdy jeden rdzeń licencjonowany, który posiadasz lokalnie.
  • Jeśli korzystasz z wersji Enterprise Edition z licencjami na rdzeń z pakietem Software Assurance, możesz otrzymać jeden rdzeń wirtualny w opcji Krytyczne dla działania firmy na każdy jeden rdzeń licencjonowany, który posiadasz lokalnie. Uwaga: Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server dla opcji Krytyczne dla działania firmy jest dostępna tylko dla klientów wersji Enterprise.
  • Jeśli korzystasz z wersji Enterprise Edition z licencjami na rdzeń z pakietem Software Assurance o wysokim poziomie wirtualizacji, możesz otrzymać cztery rdzenie wirtualne w opcji warstwy Ogólnego przeznaczenia lub Hiperskalowanie na każdy jeden rdzeń licencjonowany, który posiadasz lokalnie. Jest to unikatowa korzyść wirtualizacji dostępna tylko na platformie Azure.

  Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure nie jest dostępna w warstwie bezserwerowych zasobów obliczeniowych usługi SQL Database.

 • Korzyść wirtualizacji można zastosować względem zwirtualizowanych obciążeń w usłudze Azure SQL Database opartej na rdzeniach wirtualnych. Możesz użyć jej do skonwertowania jednego rdzenia licencji programu SQL Enterprise Edition z pakietem Software Assurance, aby otrzymać maksymalnie 4 rdzenie wirtualne warstwy Ogólnego przeznaczenia lub Hiperskalowanie zgodnie ze stawką podstawową. Sprawia to, że przenoszenie zwirtualizowanych aplikacji do usługi SQL Database opartej na rdzeniach wirtualnych jest bardzo ekonomiczne. Jeśli na przykład korzystasz z licencji programu SQL Enterprise Edition na 4 rdzenie, możesz otrzymać maksymalnie 16 rdzeni wirtualnych ogólnego przeznaczenia zgodnie ze stawką podstawową.

 • Twoje licencje muszą być używane lokalnie lub w chmurze; jednak istnieje okres prolongaty (180 dni), w którym możesz używać zarówno licencji lokalnych i w chmurze, aby ułatwić migrację.