Metodyka DevOps na platformie Azure

Zapewnij użytkownikom ciągłą wartość, dostarczając oprogramowanie szybciej i z większą niezawodnością

Platforma Azure umożliwia zaimplementowanie rozwiązań DevOps, dzięki czemu możesz zachować zwinność i zwiększyć zaufanie do potoku wdrażania w wielu różnych scenariuszach. Niezależnie od tego, czy aplikacja korzysta z usługi Virtual Machines, Web Apps, czy Kubernetes, platforma Azure umożliwia tworzenie niezawodnych potoków ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, stosowanie podejścia infrastruktura jako kod oraz ciągłe monitorowanie. Opracuj rozwiązanie DevOps spełniające Twoje potrzeby, korzystając z wbudowanych usług platformy Azure lub kombinacji wiodących w branży technologii DevOps typu open source bezproblemowo zintegrowanych z platformą Azure.

Architektury rozwiązań

CI/CD for ContainersContainers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.12345678910
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Ciągłą integracja/ciągłe wdrażanie dla kontenerów

Przegląd

Kontenery znacznie ułatwiają ciągłe kompilowanie i wdrażanie aplikacji. Organizując wdrażanie tych kontenerów za pomocą platformy Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS), możesz tworzyć klastry kontenerów z możliwością ich replikowania i zarządzania nimi.

Przez skonfigurowanie ciągłej kompilacji na potrzeby tworzenia obrazów kontenerów i ich aranżacji usługa Azure DevOps zwiększa szybkość i niezawodność wdrażania.

Przepływ

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
 2. 2 Zatwierdź kod aplikacji
 3. 3 Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji, kompilację obrazu kontenera i testy jednostkowe
 4. 4 Obraz kontenera jest wypychany do usługi Azure Container Registry
 5. 5 Wyzwalacz ciągłego wdrażania organizuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska
 6. 6 Wdrażanie w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS)
 7. 7 Kontener jest uruchamiany przy użyciu obrazu kontenera z usługi Azure Container Registry
 8. 8 Usługa Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia
 9. 9 Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia
 10. 10 Zaktualizuj element listy prac
Java CI/CD using Jenkins and Azure Web AppsAzure App Service is a fast and simple way to create web apps using Java, Node, PHP or ASP.NET, as well as support for custom language runtimes using Docker. A continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Azure app services allows you to deliver value faster to your customers.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Ciągła intergracja/ciągłe dostarczanie w języku Java za pomocą systemu Jenkins i usługi Azure Web Apps | Microsoft Azure

Przegląd

Usługa Azure App Service to szybka i prosta metoda tworzenia aplikacji internetowych za pomocą platform Java, Node, PHP i ASP.NET, a także wsparcie dla środowisk uruchomieniowych języków niestandardowych korzystających z platformy Docker. Potok ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, który automatycznie wypycha każdą zmianę do usług aplikacji platformy Azure, pozwala szybciej dostarczać wartość klientom.

Przepływ

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
 2. 2 Zatwierdź kod w usłudze GitHub
 3. 3 Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins
 4. 4 System Jenkins wyzwala zadanie kompilacji przy użyciu usługi Azure Container Instances dla dynamicznego agenta kompilacji
 5. 5 System Jenkins tworzy i zapisuje artefakt w usłudze Azure Storage
 6. 6 System Jenkins wdraża aplikację Java w usłudze Azure Web Apps wspieranej przez usługę Azure Database for MySQL
 7. 7 Usługa Azure App Insights dostarcza metryki wydajności aplikacji
 8. 8 Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia
Container CI/CD using Jenkins and Kubernetes on Azure Kubernetes Service (AKS)Containers make it easy for you to continuously build and deploy applications. By orchestrating the deployment of those containers using Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.123456778
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie kontenerów przy użyciu systemu Jenkins i platformy Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS)

Przegląd

Kontenery ułatwiają ciągłe tworzenie i wdrażanie aplikacji. Organizując wdrażanie tych kontenerów za pomocą usługi Azure Kubernetes Service (AKS), możesz tworzyć klastry kontenerów z możliwością ich replikowania i zarządzania nimi.

Przez skonfigurowanie ciągłej kompilacji na potrzeby tworzenia obrazów kontenerów i ich aranżacji możesz zwiększyć szybkość i niezawodność wdrażania.

Przepływ

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji.
 2. 2 Zatwierdź kod w usłudze GitHub.
 3. 3 Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins.
 4. 4 System Jenkins wyzwala zadanie kompilacji przy użyciu usługi Azure Kubernetes Service (AKS) dla dynamicznego agenta kompilacji.
 5. 5 System Jenkins kompiluje i wypycha kontener platformy Docker do usługi Azure Container Registry.
 6. 6 System Jenkins wdraża nową konteneryzowaną aplikację w usłudze Kubernetes na platformie Azure.
 7. 7 Usługa Container Service (AKS) wspierana przez usługę Azure Cosmos DB.
 8. 8 Platforma Grafana wyświetla wizualizację metryk infrastruktury i aplikacji za pośrednictwem usługi Azure Monitor.
 9. 9 Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia.

Klienci robią niezwykłe rzeczy przy użyciu metodyki DevOps i platformy Azure

Uproszczenie programowania i dostarczania

Firma zaczynająca działalność w branży handlu elektronicznego, która planuje zająć najwyższą pozycję na rynku, korzysta z chmury firmy Microsoft

“Being able to leverage so many off-the-shelf services and tools from Azure enabled us to go from zero to a full- fledged e-commerce marketplace in just about 12 months.”

Mike Hanrahan, dyrektor ds. technologii

Przeczytaj historię

Jet.com

Eliminacja przestojów i znaczne podniesienie niezawodności

Firma GEICO wzmacnia innowacje w zakresie ubezpieczeń w chmurze

“With DevOps and Azure, we’re able to reduce our new-feature release cycle down to one week, and we think we can even speed that up.”

Fikri Larguet, dyrektor ds. usług w chmurze

Przeczytaj historię

Geico

Automatyzacja dzięki rozwiązaniom open source

Firma energetyczna zwiększa tempo innowacji i rozwoju

“Azure support for Docker, Kubernetes, Puppet, Terraform, Cassandra, and other open source tools has become very important to us and has really accelerated our move into Azure.”

Robert Rudduck, dyrektor ds. architektury i metodyki DevOps

Przeczytaj historię

Ambit Energy

Zacznij skutecznie korzystać z metodyki DevOps

Zobacz, jak wygląda wprowadzanie skutecznych zmian we własnej organizacji przy użyciu podejścia DevOps.

Szybkie rozpoczęcie pracy z metodyką DevOps w organizacji

Kontakt ze sprzedażą

Możemy pomóc Ci rozpocząć pracę z rozwiązaniami DevOps na platformie Azure. Opowiedz nam o sobie, a członek zespołu platformy Azure skontaktuje się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu dostarczania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Oświadczenie o ochronie prywatności.

Powiązane rozwiązania

Opracowywanie i testowanie

Upraszczaj i przyspieszaj proces tworzenia i testowania aplikacji na dowolnej platformie

Dowiedz się więcej

Aplikacje mobilne

Kontaktuj się z klientami w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, dzięki pojedynczej kompilacji aplikacji mobilnej

Dowiedz się więcej

Aplikacje mikrousług

Dostarczaj skalowalne i niezawodne aplikacje szybciej, aby spełniać ciągle zmieniające się wymagania klientów

Dowiedz się więcej