DevOps

Infrastruktura DevOps łączy osoby, procesy i technologię w celu zautomatyzowania dostarczania oprogramowania i zapewnienia trwałych korzyści użytkownikom. Rozwiązania DevOps na platformie Azure umożliwiają szybsze i bardziej niezawodne dostarczanie oprogramowania — bez względu na wielkość działu IT czy rodzaj używanych narzędzi.

Uprość, przyspiesz i ulepsz opracowywanie aplikacji w chmurze

Ciągła integracja

Skorzystaj z zalet ciągłej integracji, aby zwiększyć jakość i szybkość procesu tworzenia oprogramowania. Gdy korzystasz z usługi Azure DevOps lub systemu Jenkins do tworzenia aplikacji w chmurze i wdrażania ich na platformie Azure, każde zatwierdzenie kodu powoduje jego automatyczne budowanie i testowanie, co pozwala na szybsze wykrywanie usterek.

Ciągłe dostarczanie

Zapewnij, że kod i infrastruktura będą zawsze w stanie możliwym do wdrożenia w środowisku produkcyjnym za pomocą ciągłego dostarczania. Dzięki połączeniu ciągłej integracji i metodyki infrastruktury jako kodu możliwe będzie osiągnięcie takich samych wdrożeń i pewności wymaganej do przeprowadzania ręcznego wdrażania w środowisku produkcyjnym w dowolnym momencie.

Ciągłe wdrażanie za pomocą ciągłej integracji/ciągłego dostarczania

Ciągłe wdrażanie pozwala na zautomatyzowanie całego procesu — od zatwierdzania kodu do pracy w środowisku produkcyjnym, jeśli testy ciągłej integracji/ciągłego dostarczania zakończą się pomyślnie. Dzięki korzystaniu z praktyk ciągłej integracji/ciągłego dostarczania połączonych z narzędziami do monitorowania możliwe będzie niezawodne dostarczenie funkcji klientom, gdy tylko będą one gotowe.

Zwiększanie niezawodności i powtarzalności

Zautomatyzuj aprowizowanie i konfigurowanie środowisk za pomocą metodyki infrastruktury jako kodu. Przechwytuj definicje środowiska jako kod deklaratywny, taki jak JSON lub YAML. Następnie w sposób niezawodny aprowizuj identyczne środowisko za pomocą narzędzi DevOps, takich jak Azure Resource Manager, Terraform lub Ansible.

Uzyskuj szczegółowe informacje z możliwością działania

Monitoruj kondycję infrastruktury za pomocą usług Azure Log Analytics i Azure Monitor oraz integruj dane w ramach istniejących pulpitów nawigacyjnych, takich jak Grafana lub Kibana. Usługa Azure Application Insights pozwala uzyskać szczegółowe informacje z możliwością działania dzięki zarządzaniu wydajnością aplikacji oraz błyskawicznej analizie.

Zwiększanie zgodności i bezpieczeństwa

Za pomocą narzędzi DevOps, takich jak Chef Automate lub Azure Policy, możesz zarządzać aprowizowaną infrastrukturą i aplikacjami w celu zapewnienia zgodności. W połączeniu z usługami typu Azure Security Center ograniczysz w ten sposób swoje narażenie na zagrożenia, a także szybko odnajdziesz luki w zabezpieczeniach i je usuniesz.

Architektury rozwiązań

Ciągła intergracja/ciągłe dostarczanie w języku Java za pomocą systemu Jenkins i usługi Azure Web Apps | Microsoft Azure

Java CI/CD using Jenkins and Azure Web AppsAzure App Service is a fast and simple way to create web apps using Java, Node, PHP or ASP.NET, as well as support for custom language runtimes using Docker. A continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Azure app services allows you to deliver value faster to your customers.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Przegląd

Usługa Azure App Service to szybka i prosta metoda tworzenia aplikacji internetowych za pomocą platform Java, Node, PHP i ASP.NET, a także wsparcie dla środowisk uruchomieniowych języków niestandardowych korzystających z platformy Docker. Potok ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, który automatycznie wypycha każdą zmianę do usług aplikacji platformy Azure, pozwala szybciej dostarczać wartość klientom.

Przepływ

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
 2. 2 Zatwierdź kod w usłudze GitHub
 3. 3 Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins
 4. 4 System Jenkins wyzwala zadanie kompilacji przy użyciu usługi Azure Container Instances dla dynamicznego agenta kompilacji
 5. 5 System Jenkins tworzy i zapisuje artefakt w usłudze Azure Storage
 6. 6 System Jenkins wdraża aplikację Java w usłudze Azure Web Apps wspieranej przez usługę Azure Database for MySQL
 7. 7 Usługa Azure App Insights dostarcza metryki wydajności aplikacji
 8. 8 Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie przy niezmienialnej infrastrukturze za pomocą systemu Jenkins i narzędzia Terraform w wirtualnej architekturze platformy Azure — omówienie

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie przy niezmienialnej infrastrukturze za pomocą systemu Jenkins i narzędzia Terraform w wirtualnej architekturze platformy Azure — omówieniePlatforma Azure to światowej klasy chmura umożliwiająca hostowanie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz języka Java, Node.js, Go, czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.JenkinsAzure Virtual MachineScale SetsTerraformAzure Managed Disks(VM Image)PackerGitHubEngineerAzure Log Analytics1765554423Visual Studio Code
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Przegląd

Platforma Azure to światowej klasy chmura umożliwiająca hostowanie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz języka Java, Node.js, Go, czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.

Przepływ

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji.
 2. 2 Zatwierdź kod w usłudze GitHub.
 3. 3 Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins.
 4. 4 System Jenkins wyzwala kompilację obrazu narzędzia Packer w celu utworzenia maszyny wirtualnej i zapisuje ją jako obraz maszyny wirtualnej za pomocą usługi Azure Managed Disks.
 5. 5 System Jenkins wyzwala narzędzie Terraform w celu aprowizowania nowego zestawu skalowania maszyn wirtualnych przy użyciu obrazu maszyny wirtualnej z usługi Azure Managed Disks.
 6. 6 Usługa Azure Log Analytics zbiera i analizuje dzienniki.
 7. 7 Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia.

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie kontenerów przy użyciu systemu Jenkins i platformy Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS)

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie kontenerów przy użyciu systemu Jenkins i platformy Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS)Kontenery ułatwiają ciągłe tworzenie i wdrażanie aplikacji. Organizując wdrażanie tych kontenerów za pomocą usługi Azure Kubernetes Service (AKS), możesz tworzyć klastry kontenerów z możliwością ich replikowania i zarządzania nimi.123456778
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Przegląd

Kontenery ułatwiają ciągłe tworzenie i wdrażanie aplikacji. Organizując wdrażanie tych kontenerów za pomocą usługi Azure Kubernetes Service (AKS), możesz tworzyć klastry kontenerów z możliwością ich replikowania i zarządzania nimi.

Przez skonfigurowanie ciągłej kompilacji na potrzeby tworzenia obrazów kontenerów i ich aranżacji możesz zwiększyć szybkość i niezawodność wdrażania.

Przepływ

 1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji.
 2. 2 Zatwierdź kod w usłudze GitHub.
 3. 3 Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins.
 4. 4 System Jenkins wyzwala zadanie kompilacji przy użyciu usługi Azure Kubernetes Service (AKS) dla dynamicznego agenta kompilacji.
 5. 5 System Jenkins kompiluje i wypycha kontener platformy Docker do usługi Azure Container Registry.
 6. 6 System Jenkins wdraża nową konteneryzowaną aplikację w usłudze Kubernetes na platformie Azure.
 7. 7 Usługa Container Service (AKS) wspierana przez usługę Azure Cosmos DB.
 8. 8 Platforma Grafana wyświetla wizualizację metryk infrastruktury i aplikacji za pośrednictwem usługi Azure Monitor.
 9. 9 Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia.

Klienci robią niezwykłe rzeczy przy użyciu metodyki DevOps i platformy Azure

Zacznij skutecznie korzystać z metodyki DevOps

Zobacz, jak wygląda wprowadzanie skutecznych zmian we własnej organizacji przy użyciu podejścia DevOps.

Szybkie rozpoczęcie pracy z metodyką DevOps w organizacji

Kontakt ze sprzedażą

Możemy pomóc Ci rozpocząć pracę z rozwiązaniami DevOps na platformie Azure. Opowiedz nam o sobie, a członek zespołu platformy Azure skontaktuje się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu dostarczania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Oświadczenie o ochronie prywatności.

Powiązane rozwiązania

Opracowywanie i testowanie

Upraszczaj i przyspieszaj proces tworzenia i testowania aplikacji na dowolnej platformie

Dowiedz się więcej

Aplikacje mobilne

Kontaktuj się z klientami w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, dzięki pojedynczej kompilacji aplikacji mobilnej

Dowiedz się więcej

Aplikacje mikrousług

Dostarczaj skalowalne i niezawodne aplikacje szybciej, aby spełniać ciągle zmieniające się wymagania klientów

Dowiedz się więcej