Azure Analysis Services — cennik

Sprawdzony aparat analityczny

Sprawdzony aparat analityczny

Usługi Azure Analysis Services udostępniają możliwości semantycznego modelowania analizy biznesowej klasy korporacyjnej, które oferują korzyści z pracy w chmurze związane ze skalą, elastycznością i zarządzaniem. Usługi Azure Analysis Services pomagają przekształcić złożone dane w szczegółowe informacje umożliwiające działanie. Usługi Azure Analysis Services zostały utworzone w oparciu o sprawdzony aparat analityczny usług Microsoft SQL Server Analysis Services.

Szczegóły cennika

Łączny koszt usług Azure Analysis Services zależy od wybranej warstwy i wystąpienia.

Usługi Azure Analysis Services są dostępne w warstwach Deweloper, Podstawowa i Standardowa. W poniższej tabeli przedstawiono czynniki odróżniające kluczowe funkcje poszczególnych warstw:

Funkcja Deweloper Basic Standardowa
Perspektywy
Wiele partycji
Tryb DirectQuery w usłudze Storage
Tłumaczenia
Obliczenia Dax
Zabezpieczenia na poziomie wierszy
Magazyn w pamięci
Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej

W obrębie każdej warstwy ceny wystąpień różnią się w zależności od mocy obliczeniowej, jednostek QPU i rozmiaru pamięci.

Warstwa Deweloper

Warstwa Deweloper jest zalecana w przypadku scenariuszy związanych z oceną, programowaniem i testowaniem. Uwzględnia ona wszystkie funkcje warstwy Standardowa, ale ma ograniczenia dotyczące mocy obliczeniowej, jednostek QPU i rozmiaru pamięci. Warstwa Deweloper nie oferuje umowy SLA.

Wystąpienie QPU Pamięć (GB) Umowa SLA Cena1
Deweloper 20 3 Brak $-

1Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania w miesiącu.

Warstwa Podstawowa

Warstwa Podstawowa to warstwa ogólnego przeznaczenia polecana w przypadku rozwiązań produkcyjnych z niewielkimi modelami tabelarycznymi, ograniczoną współbieżnością użytkowników i prostymi wymaganiami dotyczącymi odświeżania danych.

Wystąpienie QPU Pamięć (GB) Cena1
B1 40 10 $-
B2 80 20 $-

1Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania w miesiącu.

Warstwa Standardowa

Warstwa Standardowa jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku aplikacji produkcyjnych o kluczowym znaczeniu, które wymagają elastycznej współbieżności użytkowników i korzystają z szybko rozrastających się modeli danych. Oferuje ona zaawansowaną możliwość odświeżania danych, która pomaga klientom wprowadzać aktualizacje modeli danych prawie w czasie rzeczywistym.

Wystąpienie QPU Pamięć (GB) Cena1
S0 40 10 $-
S1 100 25 $-
S2 200 50 $-
S4 400 100 $-
S8 320 200 $-
S9 640 400 $-

1Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania w miesiącu.

Oferta tworzenia i testowania dostępna wkrótce

Usługa Azure Analysis Services oferuje cennik tworzenia i testowania w warstwie Standardowa dla aplikacji do programowania i testowania. Stawka za tworzenie i testowanie jest znacząco niższa od zwykłych cen warstwy Standardowa i udostępniamy ją w ramach następujących ofert platformy Azure:

  • Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem — tworzenie i testowanie
  • Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)

Te oferty są dostępne jedynie dla aktywnych subskrybentów programu Visual Studio.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Gwarantowana umowa SLA dla warstw Podstawowa i Standardowa. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

  • Jednostka przetwarzania zapytania (QPU, Query Processing Unit) w usłudze Azure Analysis Services to jednostka miary względnej wydajności obliczeniowej podczas przetwarzania zapytań i danych. Wystąpienie S4 warstwy Standardowa (oferuje 400 jednostek QPU) zapewnia wydajność obliczeniową 4 razy większą niż wystąpienie S1 warstwy Standardowa (oferuje 100 jednostek QPU). Podstawowa zasada mówi, że jeden rdzeń wirtualny odpowiada około 20 jednostkom QPU, ale dokładna wydajność zależy od bazowego sprzętu oraz jego generacji.

  • Klienci mogą zmieniać poziomy wydajności w obrębie warstwy. Mogą oni na przykład bezproblemowo przechodzić z poziomu S2 do poziomu S4 i odwrotnie. Klienci mogą również przechodzić z warstwy niższej do wyższej, ale NIE odwrotnie. Oznacza to, że możesz przejść z warstwy Podstawowa do Standardowa lub z warstwy Deweloper do Podstawowa, ale nie możesz przejść z warstwy Standardowa do Podstawowa lub z warstwy Podstawowa do Deweloper.

  • W przypadku usługi Azure Analysis Services stosowana jest stała, przewidywalna stawka godzinowa zależna od warstwy usługi i poziomu wydajności dla pojedynczego wystąpienia. Rzeczywiste użycie jest obliczane co do sekundy i rozliczane godzinowo. Jeśli na przykład wystąpienie istnieje przez 12 godzin i 15 minut, na rachunku będzie widoczne użycie wynoszące 12,25 godziny. Jeśli wystąpienie jest aktywne tylko przez 6 minut, na rachunku będzie widoczne użycie wynosząca 0,1 godziny.

  • Po wstrzymaniu wystąpienia opłaty nie będą naliczane.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Azure Analysis Services

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś