Przejdź do głównej zawartości

Azure Analysis Services — cennik

Aparat analityczny klasy korporacyjnej jako usługa

Usługi Azure Analysis Services udostępniają możliwości semantycznego modelowania analizy biznesowej klasy korporacyjnej, które oferują korzyści z pracy w chmurze związane ze skalą, elastycznością i zarządzaniem. Usługi Azure Analysis Services pomagają przekształcić złożone dane w szczegółowe informacje umożliwiające działanie. Usługi Azure Analysis Services zostały utworzone w oparciu o sprawdzony aparat analityczny usług Microsoft SQL Server Analysis Services.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Łączny koszt usług Azure Analysis Services zależy od wybranej warstwy i wystąpienia.

Usługi Azure Analysis Services są dostępne w warstwach Deweloper, Podstawowa i Standardowa. W poniższej tabeli przedstawiono czynniki odróżniające kluczowe funkcje poszczególnych warstw:

Funkcja Deweloper Basic Standard
Perspektywy Dostępna Niedostępne Dostępna
Wiele partycji Dostępna Niedostępne Dostępna
Tryb magazynowania DirectQuery Dostępna Niedostępne Dostępna
Tłumaczenia Dostępna Dostępna Dostępna
Obliczenia Dax Dostępna Dostępna Dostępna
Zabezpieczenia na poziomie wierszy Dostępna Dostępna Dostępna
Magazyn w pamięci Dostępna Dostępna Dostępna
Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Dostępna Dostępna Dostępna

W obrębie każdej warstwy ceny wystąpień różnią się w zależności od mocy obliczeniowej, jednostek QPU i rozmiaru pamięci.

Warstwa Deweloper

Warstwa Deweloper jest zalecana w przypadku scenariuszy związanych z oceną, programowaniem i testowaniem. Uwzględnia ona wszystkie funkcje warstwy Standardowa, ale ma ograniczenia dotyczące mocy obliczeniowej, jednostek QPU i rozmiaru pamięci. Warstwa Deweloper nie oferuje umowy SLA.

Wystąpienie QPU Pamięć (GB) Umowa SLA Cena1
Deweloper 10 3 Brak $-

1Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. w miesiącu.

Warstwa Basic

Warstwa Podstawowa to warstwa ogólnego przeznaczenia polecana w przypadku rozwiązań produkcyjnych z niewielkimi modelami tabelarycznymi, ograniczoną współbieżnością użytkowników i prostymi wymaganiami dotyczącymi odświeżania danych.

Wystąpienie QPU Pamięć (GB) Cena1
B1 40 10 $-
B2 80 16 $-

1Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. w miesiącu.

Warstwa standardowa

Warstwa Standardowa jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku aplikacji produkcyjnych o kluczowym znaczeniu, które wymagają elastycznej współbieżności użytkowników i korzystają z szybko rozrastających się modeli danych. Oferuje ona zaawansowaną możliwość odświeżania danych, która pomaga klientom wprowadzać aktualizacje modeli danych prawie w czasie rzeczywistym.

Skalowanie w poziomie

Do wystąpienia podstawowego można dodać wystąpienia skalowane w poziomie w celu przyspieszenia przetwarzania danych i zapytań. Ceny wystąpień skalowanych w poziomie są ustalane według tej samej stawki co w przypadku wystąpień podstawowych.

Wystąpienie QPU Pamięć (GB) Cena1
S0 40 10 $-
S1 100 25 $-
S2 200 50 $-
S4 400 100 $-
S8 v2 640 200 $-
S9 v2 1280 400 $-

1Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. w miesiącu.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Analysis Services

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Analysis Services.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Analysis Services.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Analysis Services.

  • Jednostka przetwarzania zapytań (QPU) w usłudze Azure Analysis Services to jednostka miary względnej wydajności obliczeniowej na potrzeby przetwarzania zapytań i danych. Wystąpienie S4 w warstwie standardowej (oferuje 400 jednostek QPU) zapewnia czterokrotną wydajność obliczeniową wystąpienia usługi S1 w warstwie standardowej (oferuje 100 jednostek QPU).

  • W obrębie warstwy można zmieniać poziomy wydajności. Można na przykład bezproblemowo przechodzić z poziomu S2 do poziomu S4 i odwrotnie. Można również przechodzić z warstwy niższej do wyższej, ale nie odwrotnie. Oznacza to, że można przejść z warstwy Podstawowa do Standardowa lub z warstwy Deweloper do Podstawowa, ale nie można przejść z warstwy Standardowa do Podstawowa lub z warstwy Podstawowa do Deweloper.

  • W przypadku usługi Azure Analysis Services stosowana jest stała, przewidywalna stawka godzinowa zależna od warstwy usługi i poziomu wydajności dla pojedynczego wystąpienia. Rzeczywiste użycie jest obliczane co do sekundy i rozliczane godzinowo. Jeśli na przykład wystąpienie istnieje przez 12 godzin i 15 minut, na rachunku będzie widoczne użycie wynoszące 12,25 godziny. Jeśli wystąpienie jest aktywne tylko przez 6 minut, na rachunku będzie widoczne użycie wynosząca 0,1 godziny.

  • Po wstrzymaniu wystąpienia opłaty nie będą naliczane.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze