Azure Analysis Services — cennik

Sprawdzony aparat analityczny

Sprawdzony aparat analityczny

Usługi Azure Analysis Services udostępniają możliwości semantycznego modelowania analizy biznesowej klasy korporacyjnej, które oferują korzyści z pracy w chmurze związane ze skalą, elastycznością i zarządzaniem. Usługi Azure Analysis Services pomagają przekształcić złożone dane w szczegółowe informacje umożliwiające działanie. Usługi Azure Analysis Services zostały utworzone w oparciu o sprawdzony aparat analityczny usług Microsoft SQL Server Analysis Services.

Szczegóły cennika

Łączny koszt usług Azure Analysis Services zależy od wybranej warstwy i wystąpienia.

Usługi Azure Analysis Services są dostępne w warstwach Deweloper, Podstawowa i Standardowa. W poniższej tabeli przedstawiono czynniki odróżniające kluczowe funkcje poszczególnych warstw:

Funkcja Deweloper Basic Standardowa
Perspektywy
Wiele partycji
Tryb DirectQuery w usłudze Storage
Tłumaczenia
Obliczenia Dax
Zabezpieczenia na poziomie wierszy
Magazyn w pamięci
Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej

Within each tier, the price of instances vary by the processing power, QPUs, and memory size.

Warstwa Deweloper

Warstwa Deweloper jest zalecana w przypadku scenariuszy związanych z oceną, programowaniem i testowaniem. Uwzględnia ona wszystkie funkcje warstwy Standardowa, ale ma ograniczenia dotyczące mocy obliczeniowej, jednostek QPU i rozmiaru pamięci. Warstwa Deweloper nie oferuje umowy SLA.

Wystąpienie QPU Pamięć (GB) Umowa SLA Cena1
Deweloper 20 3 Brak $-

1Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania w miesiącu.

Warstwa Podstawowa

Warstwa Podstawowa to warstwa ogólnego przeznaczenia polecana w przypadku rozwiązań produkcyjnych z niewielkimi modelami tabelarycznymi, ograniczoną współbieżnością użytkowników i prostymi wymaganiami dotyczącymi odświeżania danych.

Wystąpienie QPU Pamięć (GB) Cena1
B1 40 10 $-
B2 80 20 $-

1Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania w miesiącu.

Warstwa Standardowa

Warstwa Standardowa jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku aplikacji produkcyjnych o kluczowym znaczeniu, które wymagają elastycznej współbieżności użytkowników i korzystają z szybko rozrastających się modeli danych. Oferuje ona zaawansowaną możliwość odświeżania danych, która pomaga klientom wprowadzać aktualizacje modeli danych prawie w czasie rzeczywistym.

S8 and S9 instances are currently available in preview. The prices below reflect GA prices, which will be effective starting July 1, 2017. Preview prices (50% discount) will be effective prior to July 1, 2017.

Wystąpienie QPU Pamięć (GB) Cena1
S0 40 10 $-
S1 100 25 $-
S2 200 50 $-
S4 400 100 $-
S8 320 200 $-
S9 640 400 $-

1Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania w miesiącu.

Oferta tworzenia i testowania dostępna wkrótce

Usługa Azure Analysis Services oferuje cennik tworzenia i testowania w warstwie Standardowa dla aplikacji do programowania i testowania. Stawka za tworzenie i testowanie jest znacząco niższa od zwykłych cen warstwy Standardowa i udostępniamy ją w ramach następujących ofert platformy Azure:

 • Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem — tworzenie i testowanie
 • Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)

 • Te oferty są dostępne jedynie dla aktywnych subskrybentów programu Visual Studio.

  Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Gwarantowana umowa SLA dla warstw Podstawowa i Standardowa. Przeczytaj umowę SLA

  Często zadawane pytania

  Zasoby

  Kalkulator

  Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

  Często zadawane pytania dotyczące zakupu

  Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

  Szczegóły produktu

  Dowiedz się więcej o Azure Analysis Services

  Dokumentacja

  Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

  Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

  Zacznij już dziś