Azure Analysis Services — cennik

Sprawdzony aparat analityczny

Sprawdzony aparat analityczny

Usługi Azure Analysis Services, utworzone w oparciu o sprawdzony aparat analityczny usług Microsoft SQL Server Analysis Services, udostępniają możliwości semantycznego modelowania analizy biznesowej klasy korporacyjnej, które oferują korzyści z pracy w chmurze związane ze skalą, elastycznością i zarządzaniem. Usługi Azure Analysis Services pomagają przekształcić złożone dane w szczegółowe informacje umożliwiające działanie. A korzystając z aktualnych umiejętności, narzędzi i danych zespołu, możesz zyskać jeszcze więcej korzyści z już poczynionych inwestycji.

Szczegóły cennika

Za pomocą usług Azure Analysis Services można zarządzać wieloma modelami danych usług Analysis Services. Możesz łatwo dodawać i usuwać modele danych. Usługi Azure Analysis Services są dostępne w warstwach usługi Deweloper i Standardowa. Każda warstwa zapewnia inną ogólną wydajność, mierzoną w jednostkach QPU (jednostkach przetwarzania zapytań). Łączny koszt korzystania z usług Azure Analysis Services zależy od ilości przechowywanych danych, wymaganej mocy obliczeniowej (liczby jednostek QPU) oraz wychodzących transferów danych. Usługi Azure Analysis Services są obecnie dostępne w wersji zapoznawczej, a poniższe ceny zawierają rabat w wysokości 50%.

Warstwa Deweloper

Warstwa Deweloper usług Azure Analysis Services umożliwia informatykom korzystanie z platformy na potrzeby scenariuszy opracowywania i testowania. Obejmuje ona wszystkie funkcje warstw Standardowa (wersja zapoznawcza) i ma ograniczony rozmiar oraz wydajność. Warstwa Deweloper jest przeznaczona dla środowisk ewaluacyjnych, deweloperskich i testowych, nie dla środowisk produkcyjnych, i nie towarzyszy jej umowa SLA.

QPU Pamięć (GB) Umowa SLA Cena1
Deweloper 20 3 Brak $-

Warstwa Standardowa

Warstwa Standardowa usług Azure Analysis Services pozwala na uruchomienie środowiska produkcyjnego.

QPU Pamięć (GB) Umowa SLA2 Cena1
S0 40 10 Brak w przypadku wersji zapoznawczej $-
S1 100 25 Brak w przypadku wersji zapoznawczej $-
S2 200 50 Brak w przypadku wersji zapoznawczej $-
S4 400 100 Brak w przypadku wersji zapoznawczej $-

1Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania w miesiącu.

2Warstwom Standardowa będzie towarzyszyć umowa SLA, gdy usługi Azure Analysis Services będą ogólnie dostępne

Usługi Azure Analysis Services są dostępne w wersji zapoznawczej w następujących regionach: Australia Południowo-Wschodnia, Azja Południowo-wschodnia, Brazylia Południowa, Europa Północna, Europa Zachodnia, Japonia Wschodnia, Kanada Środkowa, Południowe Zjednoczone Królestwo, Południowo-środkowe stany USA, Północno-środkowe stany USA, Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Zachodnie stany USA, Zachodnio-środkowe stany USA.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej usług w wersji zapoznawczej? Skorzystaj z naszych forów
  • W okresie zapoznawczym nie są dostępne umowy SLA. Dowiedz się więcej

Często zadawane pytania

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś