Pomiń nawigację

Azure Analysis Services — cennik

Sprawdzony aparat analityczny

Sprawdzony aparat analityczny

Usługi Azure Analysis Services udostępniają możliwości semantycznego modelowania analizy biznesowej klasy korporacyjnej, które oferują korzyści z pracy w chmurze związane ze skalą, elastycznością i zarządzaniem. Usługi Azure Analysis Services pomagają przekształcić złożone dane w szczegółowe informacje umożliwiające działanie. Usługi Azure Analysis Services zostały utworzone w oparciu o sprawdzony aparat analityczny usług Microsoft SQL Server Analysis Services.

Szczegóły cennika

Łączny koszt usług Azure Analysis Services zależy od wybranej warstwy i wystąpienia.

Usługi Azure Analysis Services są dostępne w warstwach Deweloper, Podstawowa i Standardowa. W poniższej tabeli przedstawiono czynniki odróżniające kluczowe funkcje poszczególnych warstw:

Funkcja Deweloper Basic Standardowa
Perspektywy Dostępna Niedostępne Dostępna
Wiele partycji Dostępna Niedostępne Dostępna
Tryb magazynowania DirectQuery Dostępna Niedostępne Dostępna
Tłumaczenia Dostępna Dostępna Dostępna
Obliczenia Dax Dostępna Dostępna Dostępna
Zabezpieczenia na poziomie wierszy Dostępna Dostępna Dostępna
Magazyn w pamięci Dostępna Dostępna Dostępna
Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Dostępna Dostępna Dostępna

W obrębie każdej warstwy ceny wystąpień różnią się w zależności od mocy obliczeniowej, jednostek QPU i rozmiaru pamięci.

Warstwa Deweloper

Warstwa Deweloper jest zalecana w przypadku scenariuszy związanych z oceną, programowaniem i testowaniem. Uwzględnia ona wszystkie funkcje warstwy Standardowa, ale ma ograniczenia dotyczące mocy obliczeniowej, jednostek QPU i rozmiaru pamięci. Warstwa Deweloper nie oferuje umowy SLA.

Wystąpienie QPU Pamięć (GB) Umowa SLA Cena1
Deweloper 10 3 Brak $-

1Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. w miesiącu.

Warstwa Basic

Warstwa Podstawowa to warstwa ogólnego przeznaczenia polecana w przypadku rozwiązań produkcyjnych z niewielkimi modelami tabelarycznymi, ograniczoną współbieżnością użytkowników i prostymi wymaganiami dotyczącymi odświeżania danych.

Wystąpienie QPU Pamięć (GB) Cena1
B1 40 10 $-
B2 80 20 $-

1Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. w miesiącu.

Warstwa standardowa

Warstwa Standardowa jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku aplikacji produkcyjnych o kluczowym znaczeniu, które wymagają elastycznej współbieżności użytkowników i korzystają z szybko rozrastających się modeli danych. Oferuje ona zaawansowaną możliwość odświeżania danych, która pomaga klientom wprowadzać aktualizacje modeli danych prawie w czasie rzeczywistym.

Skalowanie w poziomie

Do wystąpienia podstawowego można dodać wystąpienia skalowane w poziomie w celu przyspieszenia przetwarzania danych i zapytań. Ceny wystąpień skalowanych w poziomie są ustalane według tej samej stawki co w przypadku wystąpień podstawowych.

Wystąpienie QPU Pamięć (GB) Cena1
S0 40 10 $-
S1 100 25 $-
S2 200 50 $-
S4 400 100 $-
S8 320 200 $-
S9 640 400 $-

1Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. w miesiącu.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Gwarantowana umowa SLA dla warstw Podstawowa i Standardowa. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

  • Jednostka przetwarzania zapytania (QPU, Query Processing Unit) w usłudze Azure Analysis Services to jednostka miary względnej wydajności obliczeniowej podczas przetwarzania zapytań i danych. Wystąpienie S4 warstwy Standardowa (oferuje 400 jednostek QPU) zapewnia wydajność obliczeniową cztery razy większą niż wystąpienie S1 warstwy Standardowa (oferuje 100 jednostek QPU). Podstawowa zasada mówi, że 1 rdzeń wirtualny odpowiada około 25 jednostkom QPU, ale dokładna wydajność zależy od bazowego sprzętu oraz jego generacji.

  • W obrębie warstwy można zmieniać poziomy wydajności. Można na przykład bezproblemowo przechodzić z poziomu S2 do poziomu S4 i odwrotnie. Można również przechodzić z warstwy niższej do wyższej, ale nie odwrotnie. Oznacza to, że można przejść z warstwy Podstawowa do Standardowa lub z warstwy Deweloper do Podstawowa, ale nie można przejść z warstwy Standardowa do Podstawowa lub z warstwy Podstawowa do Deweloper.

  • W przypadku usługi Azure Analysis Services stosowana jest stała, przewidywalna stawka godzinowa zależna od warstwy usługi i poziomu wydajności dla pojedynczego wystąpienia. Rzeczywiste użycie jest obliczane co do sekundy i rozliczane godzinowo. Jeśli na przykład wystąpienie istnieje przez 12 godzin i 15 minut, na rachunku będzie widoczne użycie wynoszące 12,25 godziny. Jeśli wystąpienie jest aktywne tylko przez 6 minut, na rachunku będzie widoczne użycie wynosząca 0,1 godziny.

  • Po wstrzymaniu wystąpienia opłaty nie będą naliczane.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Analysis Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji