Azure Cognitive Services — cennik

Personalizacja to usługa sztucznej inteligencji, która zapewnia użytkownikom odpowiednie środowisko w odpowiednim czasie

Microsoft to pierwsza firma, która zastosowała w przedsiębiorstwie uczenie przez wzmacnianie dzięki usłudze Personalizacja. Cykl uczenia się przebiega z prędkością cyfrową, a nauka wynika z prostego systemu nagradzania, który jest optymalizowany na potrzeby Twojej firmy. Dostarczaj użytkownikom inteligentniejsze środowisko, które z czasem staje się coraz lepsze. W odróżnieniu od aparatów rekomendacji, które na podstawie kilku cech polecają elementy z dużego katalogu, usługa Personalizacja bierze kilka elementów z dużą liczbą cech i przewiduje najlepszy pojedynczy rezultat dla określonego użytkownika na danym urządzeniu w danym momencie.

Cennik standardowy

Warstwa Bezpłatna doskonale nadaje się do rozpoczęcia pracy z usługą i do nauki, jak korzystać z niej w aplikacji. „Transakcja” to żądanie utworzenia spersonalizowanej klasyfikacji elementów. Z punktu widzenia interakcji z interfejsem API wysyłanie nagród do sztucznej inteligencji może obejmować od zera do wielu wywołań HTTP. W wersji zapoznawczej funkcja trybu ucznia jest dostępna bez dodatkowych kosztów. Cena zostanie zaktualizowana po ogólnym udostępnieniu trybu ucznia.

Wystąpienie Cena Limit przydziału magazynu
Bezpłatnie Bezpłatne transakcje miesięcznie: 50 000 10 GB
S0 Pierwsze 1 mln transakcji $- na 1000 transakcji
Następne 9 mln transakcji $- na 1000 transakcji
Następne 90 mln transakcji $- na 1000 transakcji
Ponad 100 mln transakcji $- na 1000 transakcji
10 GB/1 mln transakcji/miesiąc

Zbieramy informacje na temat wzorców użycia i ilości danych. Jeśli Twój magazyn wymaga przekroczenia tych limitów przydziału, prosimy o kontakt z nami.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
  • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Cognitive Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Bezpłatne rozpoczęcie personalizacji zawartości przy użyciu sztucznej inteligencji