Przejdź do głównej zawartości

SAP na platformie Azure

Zaufana ścieżka do innowacyjnych rozwiązań chmurowych gotowych do użycia w przedsiębiorstwie — analizy, bezpieczeństwo i niezawodność platformy Azure teraz są częścią aplikacji SAP

Co nowego

Przyspiesz pracę w aplikacjach, których używasz każdego dnia

Firmy Microsoft i SAP nawiązały współpracę, aby zapewnić nowe środowisko, które ułatwi łączenie danych o znaczeniu krytycznym i podejmowanie lepszych decyzji bezpośrednio w systemach SAP, usłudze Microsoft Teams i programie Outlook.

Przeczytaj ogłoszenie

Uzyskaj wgląd i pełną kontrolę nad systemem SAP

Wdrażaj i optymalizuj obciążenia SAP oraz zarządzaj nimi w chmurze za pomocą usługi Microsoft Azure Center for SAP solutions.

Dowiedz się więcej

Platforma w chmurze zoptymalizowana pod kątem oprogramowania SAP

Azure to certyfikowana przez SAP platforma, która umożliwia uruchamianie aplikacji SAP o kluczowym znaczeniu. Platforma Azure to najbardziej wydajna i skalowalna infrastruktura SAP w chmurze, która oferuje certyfikowane przez SAP HANA maszyny wirtualne o rozmiarach od 192 gigabajtów do 12 terabajtów w większej liczbie regionów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze publicznej.

Nowe szczegółowe informacje dzięki zaawansowanej analizie

Łącz dane pochodzące z rozwiązania SAP i spoza niego oraz stosuj zaawansowane usługi danych, takie jak usługi analityczne i sztucznej inteligencji w celu wyodrębnienia szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym i danych predykcyjnych umożliwiających uzyskanie lepszych wyników biznesowych. Wizualizuj dane przy użyciu usługi Microsoft Power BI i twórz aplikacje wymagające niewielkiej ilości kodu oraz przepływy pracy na platformie Microsoft Power Platform.

Niezrównane zabezpieczenia i zgodność

Korzystaj z działających na platformie Azure usług zabezpieczeń opartych na doświadczeniu 3500 ekspertów od cyberbezpieczeństwa i najbardziej kompleksowym w branży portfelu ofert dotyczących zgodności na potrzeby obciążeń w chmurze i środowisku lokalnym. Uzyskaj zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami dzięki systemowi Azure Security Center i możliwości zarządzania tożsamościami za pomocą usługi Azure Active Directory.

Znaczne oszczędności kosztów

Zlecone badanie całkowitego wpływu ekonomicznego przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting wykazało, że organizacje mogą oczekiwać trzyletniego zwrotu z inwestycji na poziomie ponad 100% po przeniesieniu starszej infrastruktury SAP na platformę Azure ze zwrotem z inwestycji w ciągu dziewięciu miesięcy. Oszczędzaj jeszcze więcej dzięki Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.

Wprowadzanie innowacji dzięki usługom firmy Microsoft

Korzystaj z aplikacji i danych SAP w usłudze Microsoft Teams i aplikacjach pakietu Office na platformie Microsoft 365, aby usprawnić współpracę i ulepszyć środowisko użytkownika. Rozszerzaj swoje aplikacje i dane SAP, tworząc nowe możliwości dzięki usługom, takim jak GitHub i Azure Kubernetes Service (AKS).

Doświadczenie i wiarygodność klasy korporacyjnej

Ankieta 2020 IDC* wykazała, że 90 procent klientów uważa, że firma Microsoft rozumie ich technologię korporacyjną i wymagania branżowe, a 86 procent z nich przyznaje, że są bardzo zadowoleni z faktu, że platforma Azure nie jest źródłem konkurencyjnych zagrożeń.

SAP i Microsoft: 25-letnia współpraca, na której można polegać

Potwierdzone partnerstwo w chmurze

Klienci preferują platformę Azure przy przenoszeniu lokalnego rozwiązania SAP S/4HANA do chmury. Dzięki nowej integracji usługi Teams w rozwiązaniach biznesowych SAP i rozbudowanej integracji z platformą Azure klienci mogą tworzyć inteligentne przedsiębiorstwa przyszłości przy użyciu wbudowanych funkcji współpracy i automatyzacji w chmurze.

SAP i Microsoft: Współpraca dążąca do sukcesu

Z tej książki elektronicznej dowiesz się, jak firmy SAP i Microsoft łączą swoje portfolio, aby uprościć współpracę, innowacje i transformację.

Firma SAP nie ma obaw przed uruchamianiem swoich podstawowych procesów biznesowych na platformie Azure

Na platformie Azure działa kilka podstawowych środowisk biznesowych SAP. Firma Microsoft z kolei jest jedynym dostawcą usług w chmurze, który korzysta z oprogramowania SAP na potrzeby swoich systemów finansowych i HR oraz łańcuchów dostaw przez ostatnie 25 lat. Obejrzyj seminaria internetowe dotyczące migracji opracowane przez działy informatyczne firm Microsoft i SAP.

Zapoznaj się z analizą przypadku działu IT firmy SAP

Uruchamianie już używanych rozwiązań SAP na platformie Azure

SAP HANA

Korzystaj z maszyn wirtualnych platformy Azure, na których działają największe środowiska SAP HANA na świecie.

SAP S/4HANA

Korzystaj z partnerstwa platformy Azure i rozwiązań SAP z tym pakietem przeznaczonym do przetwarzania danych w pamięci.

SAP BW/4HANA

Gromadź dowolne dane i łącz się z nimi w czasie rzeczywistym za pomocą magazynu danych opartego na systemie SAP BW/4HANA.

SAP Business Suite

Opracowuj aplikacje SAP i inne niż SAP w heterogenicznych środowiskach oprogramowania oraz zarządzaj nimi.

SAP HEC

Uruchamiaj rozwiązania SAP S/4HANA w chmurze zarządzanej z bezproblemowo działającymi usługami sprzedażowymi i pomocą techniczną klasy korporacyjnej.

SAP Business One

Zwiększ kontrolę i elastyczność dzięki aplikacji ERP, która przechwytuje dane w jednym systemie.

SAP Hybris

Uzyskuj większą elastyczność i obniżaj koszty dzięki infrastrukturze maszyn wirtualnych na żądanie platformy Azure.

Platforma w chmurze SAP

Szybciej twórz i rozszerzaj aplikacje SAP w chmurze przy użyciu otwartej platformy jako usługi.

Upraszczanie procesu migracji do chmury

Przygotowanie

Pracuj z ekspertami, aby odkrywać i oceniać majątek SAP oraz dostosowywać go do Twojej wizji.

Migrowanie

Korzystaj z narzędzi, takich jak platforma automatyzacji wdrażania oprogramowania SAP, aby realizować plany.

Uruchamianie

Optymalizuj środowiska za pomocą usług, takich jak Azure Backup dla systemu SAP HANA i Azure Monitor dla systemu SAP.

Innowacje

Stosuj usługi danych platformy Azure, aby natychmiast uzyskiwać szczegółowe informacje biznesowe i wymyślać nowe środowiska klientów.

Klienci z różnych branży uznają platformę Azure jako godną zaufania do uruchamiania aplikacji SAP w chmurze

Dostarczanie najwyższej jakości usług za pośrednictwem oprogramowania SAP na platformie Azure

Firma Walgreens Boots Alliance zmigrowała 100 terabajtów danych do systemu SAP na platformie Azure w zaledwie 20 godzin, zapewniając ulepszone środowisko klienta, zwiększoną pojemność i zmniejszenie kosztów operacyjnych dzięki zlikwidowaniu serwerów fizycznych.

Walgreens Boots Alliance

Uzyskiwanie elastyczności łańcucha dostaw w czasie pandemii

Firma Coats używa platformy Azure do zarządzania łańcuchem dostaw i usprawniania procesów. W odpowiedzi na pandemię wirusa COVID-19 firma Coats, uruchamiając rozwiązanie SAP HANA na platformie Azure, wykorzystała swój elastyczny system, aby szybko reagować na zamknięcia fabryk, przekierowywać zasoby i współpracować z dostawcami przy produkcji środków ochrony osobistej.

Coats

Budowanie inteligentnych fabryk przy użyciu oprogramowania SAP na platformie Azure

Dzięki przejściu na działanie skoncentrowane na chmurze firma Kennametal skróciła o 50% czas konfigurowania prasy i zwiększyła jej dostępność o 50%, co doprowadziło do osiągnięcia największej miesięcznej wydajności w odniesieniu do dziennej liczby wyprodukowanych sztuk.

Kennametal

Uzyskiwanie oszczędności kosztów dzięki rozwiązaniu SAP S/4 HANA na platformie Azure

Firma Daimler AG zmniejszyła koszty operacyjne o 50% i zwiększyła elastyczność, uruchamiając zasoby na żądanie w 30 minut dzięki rozwiązaniu SAP S/4HANA i platformie Azure, dając większe możliwości dla 400 000 globalnych dostawców.

Daimler

Wspieranie rozwoju dzięki migracji systemu SAP HANA na platformę Azure

Firma CONA Services zwiększyła swoją elastyczność i wydajność, by obsługiwać około 160 000 zamówień sprzedażowych dziennie, o łącznej wartości 21 miliardów USD rocznie, uruchamiając system programu SAP HANA o rozmiarze 28 terabajtów na platformie Azure.

CONA Services

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym dzięki inteligentnemu wykorzystaniu danych

Przeprowadzając migrację swojej infrastruktury SAP na platformę Azure, PWN, duńska firma walcząca z niedoborem wody, połączyła dane dotyczące użytkowania z czujników IoT z danymi klienta na potrzeby spersonalizowanej komunikacji z klientem, aby zoptymalizować wykorzystanie wody i lepiej przewidywać zmiany klimatu.

PWN

Eksplorowanie rozwiązań branżowych

Zaufana ścieżka do inteligentnej produkcji

Polegaj na chmurze gotowej do użycia w przedsiębiorstwie, aby zapewnić podstawę dla złożonych operacji przemysłowych na skalę globalną. Dowiedz się więcej o platformie Azure dla branży produkcyjnej.

Zwiększenie odporności operacji łańcucha dostaw

Uruchom rozwiązania cyfrowego łańcucha dostaw firmy SAP w modelu oprogramowanie jako usługa (SaaS) na platformie Azure. Zmniejsz zapotrzebowanie klientów na zarządzanie oprogramowaniem i podstawową infrastrukturą przy jednoczesnym skróceniu czasu wymaganego do osiągnięcia wartości w przypadku aplikacji łańcucha dostaw. Zapoznaj się z architekturą referencyjną rozwiązań cyfrowego łańcucha dostaw opracowaną wspólnie przez firmy Microsoft i SAP.

Zwiększanie elastyczności fabryk

Wykorzystaj możliwości zintegrowanych usług Azure IoT i SAP IoT do łączenia danych biznesowych z rozwiązania SAP z danymi telemetrycznymi urządzeń na hali fabrycznej do brzegu sieci w celu uzyskania zintegrowanego widoku operacji.

Zwiększanie możliwości pracowników nowej generacji

Monitoruj operacje z poziomu jednego pulpitu nawigacyjnego, aby określić, które maszyny są zgodne ze specyfikacjami operacyjnymi, a które są objęte ryzykiem awarii. Przeprowadzaj ujednolicanie danych w celu uzyskania kluczowych analiz, które umożliwiają pracownikom podejmowanie właściwych decyzji.

Zaufana ścieżka do inteligentnej sprzedaży detalicznej

Integruj dane innych firm, aby utworzyć ujednoliconą platformę danych i zapewnić spersonalizowane podejście do klientów, inteligentny łańcuch dostaw oraz środowisko sprzedaży detalicznej o charakterze przekształceniowym. Dowiedz się więcej o platformie Azure dla handlu detalicznego.

Znajomość swoich klientów

Twórz precyzyjne, pełne profile dla swoich klientów dzięki światowej klasy narzędziom do przetwarzania i analizowania danych big data od firm Microsoft i SAP. Przewiduj, które oferty przyciągną uwagę klientów, za pomocą analizy sztucznej inteligencji.

Dostarczanie odpornego łańcucha dostaw

W celu uzyskania kompleksowego obrazu sytuacji swojej firmy, uruchom rozwiązania cyfrowego łańcucha dostaw firmy SAP na platformie Azure. Dane wewnętrzne zapewniają przenoszenie produktów w czasie rzeczywistym wraz z danymi zewnętrznymi pochodzącymi z lokalnych wiadomości lub pogody.

Przekształcanie sprzedaży detalicznej

Wprowadzaj innowacje i zdobywaj nowe rynki, uruchamiając oprogramowanie SAP na platformie Azure. Przyspiesz rozwój, przeprowadzaj badania rynków i szybciej weryfikuj nowe produkty, aby skrócić czas wprowadzenia ich na rynek oraz wyprzedzić konkurencję.

Znajdowanie partnera SAP na platformie Azure

Przejrzyj listę partnerów z zaawansowaną specjalizacją w zakresie systemu SAP na platformie Azure

Uzyskuj pomoc od partnerów z zaawansowaną specjalizacją w zakresie systemu SAP na platformie Azure. Przeszli oni rygorystyczne testy dotyczące szczegółowej wiedzy, szerokiego doświadczenia i sukcesów związanych z wdrażaniem rozwiązań partnerskich SAP na platformie Azure. Zapoznaj się z listą partnerów z zaawansowaną specjalizacją w zakresie systemu SAP na platformie Azure.

Poznaj nasz rozległy ekosystem partnerów

Niezależnie od tego, czy poszukujesz globalnego integratora systemów, integratora systemów regionalnych, czy niezależnego dostawcy oprogramowania, firma Microsoft oferuje niezawodną sieć partnerów zapewniających wsparcie w procesie przejścia do chmury. Zapoznaj się z listą partnerów oprogramowania SAP na platformie Azure.

Uzyskaj najnowsze informacje i zasoby dotyczące oprogramowania SAP na platformie Azure

Rozpocznij pracę z oprogramowaniem SAP na platformie Azure

Zaplanuj przejście na oprogramowanie SAP na platformie Azure za pomocą tej bezpłatnej kolekcji zasobów.

Zobacz dokumentację oprogramowania SAP na platformie Azure

Zapoznaj się ze szczegółową dokumentacją techniczną i architekturami referencyjnymi.

*Grafika informacyjna IDC sponsorowana przez firmę Microsoft, Powody dla których przedsiębiorstwa korzystają z platformy Microsoft Azure, dokument #US46767220, luty 2020 r.

1Ankieta dla osób pracujących z oprogramowaniem SAP: „Deployment Approaches for SAP S/4HANA” (Podejścia do wdrażania oprogramowania SAP S/4HANA)