Network Watcher — cennik

Monitorowanie i diagnozowanie wydajności sieci na poziomie pakietów

Usługa Network Watcher umożliwia monitorowanie oraz diagnozowanie kondycji i wydajności sieci. Narzędzia do diagnostyki i wizualizacji w usłudze Network Watcher umożliwiają na przykład przechwytywanie pakietów na maszynie wirtualnej oraz sprawdzanie, czy przepływ IP jest dozwolony. Możesz też znajdować lokalizacje, do których będą kierowane pakiety z maszyny wirtualnej, i uzyskiwać szczegółowe informacje dotyczące całej topologii sieci.

Szczegóły cennika

W usłudze Network Watcher będą widoczne dwa podobnie nazwane rozwiązania — Monitor połączenia i Monitor połączenia (wersja zapoznawcza). Za rozwiązanie Monitor połączenia (wersja zapoznawcza) nie będą naliczane żadne opłaty do czasu ogólnego udostępnienia. Po ogólnym udostępnieniu nazwa rozwiązania Monitor połączenia (wersja zapoznawcza) zostanie zmieniona na Monitor połączenia i zacznie się naliczanie opłat zgodnie z planem cenowym podanym poniżej dla rozwiązania „Monitor połączenia”. Nazwa istniejącego rozwiązania Monitor połączenia zostanie następnie zmieniona na Monitor połączenia (klasyczny) i jego użycie stanie się bezpłatne.

Funkcja Bezpłatny limit jednostek Cena
Zebrane dzienniki sieciowe1 5 GB miesięcznie $- za GB
Narzędzia do diagnostyki sieci2 Sprawdzenia miesięcznie: 1 000 $- na 1000 sprawdzeń
Monitor połączenia5 Testy na miesiąc: 10 10–240 010 testów — $- za test miesięcznie
240 010–750 010 testów — $- za test miesięcznie
750 010–1 000 010 testów — $- za test miesięcznie
1 000 010 i więcej testów — $- za test miesięcznie
Monitor wydajności sieci —
Monitorowanie łączności usług
‐ ‐ Niedostępne $- za połączenie miesięcznie
Monitor wydajności sieci —
Monitor wydajności
Analiza sieci3 ‐ ‐ Niedostępne Zobacz cennik usługi Azure Monitor Log Analytics
Analiza ruchu ‐ ‐ Niedostępne Przyspieszone przetwarzanie w interwałach 10-minutowych: $- na przetworzony GB4
Standardowe przetwarzanie w interwałach 60-minutowych: $- na przetworzony GB4

1Dzienniki sieciowe są przechowywane na koncie magazynu i dotyczą ich zasady przechowywania, które można ustawić na wartość od 1 dnia do 365 dni. Jeśli zasady przechowywania nie są ustawione, dzienniki będą obsługiwane przez czas nieokreślony. Opłaty będą naliczane odpowiednio dla magazynu, usługi Log Analytics i centrów zdarzeń.

2Opłaty za narzędzia diagnostyczne i funkcje topologii usługi Network Watcher są naliczane na podstawie liczby sprawdzeń diagnostyki sieci inicjowanych z poziomu witryny Azure Portal, programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia lub interfejsu REST.

3Analiza sieci obejmuje usługę DNS i funkcje analizy usługi App Gateway. Te funkcje są rozliczane za dane dziennika pozyskane do usługi Azure Log Analytics.

4Funkcja Analiza ruchu jest rozliczana za dane dziennika przetworzone przez usługę i dane wynikowe pozyskane do usługi Azure Log Analytics. Odpowiednie opłaty mają zastosowanie do dzienników pozyskanych do usługi Azure Log Analytics.

5Nowa funkcja Monitor połączenia będzie dostępna bezpłatnie w wersji zapoznawczej. Wymienione tutaj ceny będą obowiązywać, gdy funkcja stanie się ogólnie dostępna. Testy Monitora połączenia są tworzone w Monitorze połączenia (wersja zapoznawcza). Nazwa rozwiązania w wersji zapoznawczej zostanie zmieniona na Monitor połączenia po ogólnym udostępnieniu. Odpowiednie opłaty za dzienniki pozyskane do usługi Azure Log Analytics oraz metryki lub alerty oparte na dziennikach utworzone w tej usłudze.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Umowy SLA dla poszczególnych funkcji mają zastosowanie po wejściu w życie odpowiadających im modeli cenowych. Dowiedz się więcej

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Network Watcher

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.