Network Watcher — cennik

Monitorowanie i diagnozowanie wydajności sieci na poziomie pakietów

Usługa Network Watcher umożliwia monitorowanie oraz diagnozowanie kondycji i wydajności sieci. Narzędzia do diagnostyki i wizualizacji w usłudze Network Watcher umożliwiają na przykład przechwytywanie pakietów na maszynie wirtualnej oraz sprawdzanie, czy przepływ IP jest dozwolony. Możesz też znajdować lokalizacje, do których będą kierowane pakiety z maszyny wirtualnej, i uzyskiwać szczegółowe informacje dotyczące całej topologii sieci.

Szczegóły cennika

Do 1 października 2018 r. nie ma żadnych opłat za monitorowanie połączeń. 1 października 2018 r. zaczną obowiązywać opłaty za monitorowanie połączeń zgodnie z poniższym cennikiem.

Funkcja Bezpłatny limit jednostek Cena
Zebrane dzienniki sieciowe1 5 GB miesięcznie $- za GB
Narzędzia do diagnostyki sieci2 Sprawdzenia miesięcznie: 1 000 $- na 1000 sprawdzeń
Monitorowanie połączeń ‐ ‐ Niedostępne $- za połączenie miesięcznie
Polecenie ping dla siatki Metryki połączeń miesięcznie: 10 10–240 010 połączeń — $- na metrykę połączenia miesięcznie
240 010–750 010 połączeń — $- na metrykę połączenia miesięcznie
750 010–1 000 010 połączeń — $- na metrykę połączenia miesięcznie
Połączenia: ponad 1 000 010 — $- na metrykę połączenia miesięcznie
Analiza sieci3 ‐ ‐ Niedostępne Zobacz cennik usługi Azure Log Analytics
Analiza ruchu ‐ ‐ Niedostępne Przetwarzanie danych w interwale 10-minutowym: $- na przetworzony GB4
Przetwarzanie danych w interwale 60-minutowym: $- na przetworzony GB4

1Dzienniki sieciowe są przechowywane na koncie magazynu i dotyczą ich zasady przechowywania, które można ustawić na wartość od 1 dnia do 365 dni. Jeśli zasady przechowywania nie są ustawione, dzienniki będą obsługiwane przez czas nieokreślony. Opłaty będą naliczane odpowiednio dla magazynu, usługi Log Analytics i centrów zdarzeń.

2Opłaty za narzędzia diagnostyczne i funkcje topologii usługi Network Watcher są naliczane na podstawie liczby sprawdzeń diagnostyki sieci inicjowanych z poziomu witryny Azure Portal, programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia lub interfejsu REST.

3Analiza sieci obejmuje usługę DNS i funkcje analizy usługi App Gateway. Te funkcje są rozliczane za dane dziennika pozyskane do usługi Azure Log Analytics.

4Funkcja Analiza ruchu jest rozliczana za dane dziennika przetworzone przez usługę i dane wynikowe pozyskane do usługi Azure Log Analytics. Odpowiednie opłaty mają zastosowanie do dzienników pozyskanych do usługi Azure Log Analytics.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Umowy SLA dla poszczególnych funkcji mają zastosowanie po wejściu w życie odpowiadających im modeli cenowych. Dowiedz się więcej

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Network Watcher

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji