Przejdź do głównej zawartości

Network Watcher — cennik

Rozwiązanie do monitorowania i diagnostyki wydajności sieci

Usługa Network Watcher umożliwia monitorowanie oraz diagnozowanie kondycji i wydajności sieci. Narzędzia do diagnostyki i wizualizacji w usłudze Network Watcher umożliwiają na przykład przechwytywanie pakietów na maszynie wirtualnej oraz sprawdzanie, czy przepływ IP jest dozwolony. Możesz też znajdować lokalizacje, do których będą kierowane pakiety z maszyny wirtualnej, i uzyskiwać szczegółowe informacje dotyczące całej topologii sieci.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Funkcja Bezpłatny limit jednostek Cena
Zebrane dzienniki sieciowe1 5 GB miesięcznie $- za GB
Narzędzia do diagnostyki sieci2 Sprawdzenia miesięcznie: 1 000 $- na 1000 sprawdzeń
Monitor połączenia5
Monitor wydajności sieci —
Monitorowanie łączności usług
‐ ‐ Niedostępne $- za połączenie miesięcznie
Monitor wydajności sieci —
Monitor wydajności
Analiza sieci3 ‐ ‐ Niedostępne Zobacz cennik usługi Azure Monitor Log Analytics
Analiza ruchu ‐ ‐ Niedostępne Przyspieszone przetwarzanie w interwałach 10-minutowych: $- na przetworzony GB4
Standardowe przetwarzanie w interwałach 60-minutowych: $- na przetworzony GB4

1Dzienniki sieciowe są przechowywane na koncie magazynu i dotyczą ich zasady przechowywania, które można ustawić na wartość od 1 dnia do 365 dni. Jeśli zasady przechowywania nie są ustawione, dzienniki będą obsługiwane przez czas nieokreślony. Opłaty będą naliczane odpowiednio dla magazynu, usługi Log Analytics i centrów zdarzeń.

2Opłaty za usługę Network Watcher, narzędzia diagnostyczne i funkcje topologii są naliczane według liczby testów diagnostyki sieci zainicjowanych za pośrednictwem witryny Azure Portal, programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia lub usługi Rest. W przypadku przechwytywania pakietów usługi Network Watcher działających w zestawie skalowania maszyn wirtualnych, operacja na pojedynczym wystąpieniu jest traktowana jako unikatowy test.

3Analiza sieci obejmuje usługę DNS i funkcje analizy usługi App Gateway. Te funkcje są rozliczane za dane dziennika pozyskane do usługi Azure Log Analytics.

4Funkcja Analiza ruchu jest rozliczana za dane dziennika przetworzone przez usługę i dane wynikowe pozyskane do usługi Azure Log Analytics. Odpowiednie opłaty mają zastosowanie do dzienników pozyskanych do usługi Azure Log Analytics.

5Opłaty za testy Monitora połączenia są teraz naliczane za wszystkie testy inicjowane za pośrednictwem witryny Azure Portal, programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia lub interfejsu REST. W przypadku testów monitora połączeń uruchamianych w zestawie skalowania maszyn wirtualnych test pojedynczego wystąpienia zestawu skalowania jest traktowany jako unikatowy test.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Network Watcher

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Network Watcher.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Network Watcher.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Network Watcher.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze