Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Firewall Manager

Centralne zasady zabezpieczeń sieci i zarządzanie trasami na potrzeby globalnie dystrybuowanych, zdefiniowanych programowo obwodów.

Jedna płaszczyzna sterowania do zarządzania usługą Azure Firewall

Centralna konfiguracja wielu wystąpień usługi Azure Firewall i zarządzanie nimi w różnych regionach i subskrypcjach platformy Azure.

Zarządzaj konfiguracją zasad zabezpieczeń i rejestrowaniem w wielu wystąpieniach usługi Azure Firewall.

Scentralizuj zarządzanie usługą Azure Firewall na wielu bezpiecznych koncentratorach wirtualnych i we wdrożeniach sieci wirtualnych koncentratorów.

Zautomatyzuj routing ruchu na potrzeby filtrowania zabezpieczeń w bezpiecznych koncentratorach wirtualnych.

Zintegruj rozwiązania z partnerami SECaaS innych firm w celu zapewnienia zaawansowanej ochrony.

Łatwe zabezpieczanie Virtual WAN i sieci wirtualnych w celu zarządzania ruchem i zapewniania ochrony

Używaj zasad zapory, aby zabezpieczyć jeden lub więcej koncentratorów wirtualnych lub sieci wirtualnych. Szybko reaguj na zagrożenia, korzystając z hierarchii zasad zapory.

Automatyzacja zarządzania trasami w bezpiecznych koncentratorach wirtualnych

Używaj bezpiecznego koncentratora wirtualnego, aby w prosty sposób przyciągać ruch z gałęzi i sieci wirtualnej będącej szprychą do usługi Azure Firewall. Wymuszaj model Zero Trust zaledwie kilkoma kliknięciami.

Usługi partnerów uzupełniające bezpieczne koncentratory wirtualne

Dostawcy będący partnerami w zakresie zabezpieczeń w usłudze Firewall Manager umożliwiają korzystanie ze znanych, najlepszych w swojej klasie produktów zabezpieczań oferowanych jako usługi (SECaaS) innych firm w celu chronienia dostępu użytkowników do Internetu. Używaj usługi Azure Firewall do obsługi ruchu lokalnego, a usług dostawcy SECaaS do filtrowania ruchu internetowego.

Zarządzanie hierarchią zasad w celu zapewnienia zgodności w całej organizacji

Twórz globalne i lokalne zasady zabezpieczeń dla wystąpień usługi Azure Firewall. Dzięki temu zespoły DevOps będą mogły stosować odpowiednie zasady lokalne, a jednocześnie wymuszane będą wszystkie wymagane zasady globalne.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Powiązane produkty i usługi

Azure Firewall

Uzyskaj natywne, niewymagające obsługi funkcje zapory o wysokiej dostępności i nieograniczonej skalowalności w chmurze.

Virtual WAN

Wdróż proste i ujednolicone globalne funkcje łączności i zabezpieczeń.

Azure DDoS Protection

Chroń aplikacje przez atakami DDoS (Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi).

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure