Przejdź do głównej zawartości

Azure Firewall Manager

Centralne zasady zabezpieczeń sieci i zarządzanie trasami na potrzeby globalnie dystrybuowanych, zdefiniowanych programowo obwodów.

Jedna płaszczyzna sterowania do zarządzania usługą Azure Firewall

Centralna konfiguracja wielu wystąpień usługi Azure Firewall i zarządzanie nimi w różnych regionach i subskrypcjach platformy Azure.

Zarządzaj konfiguracją zasad zabezpieczeń i rejestrowaniem w wielu wystąpieniach usługi Azure Firewall.

Scentralizuj zarządzanie usługą Azure Firewall na wielu bezpiecznych koncentratorach wirtualnych i we wdrożeniach sieci wirtualnych koncentratorów.

Zautomatyzuj routing ruchu na potrzeby filtrowania zabezpieczeń w bezpiecznych koncentratorach wirtualnych.

Zintegruj rozwiązania z partnerami SECaaS innych firm w celu zapewnienia zaawansowanej ochrony.

Łatwe zabezpieczanie Virtual WAN i sieci wirtualnych w celu zarządzania ruchem i zapewniania ochrony

Używaj zasad zapory, aby zabezpieczyć jeden lub więcej koncentratorów wirtualnych lub sieci wirtualnych. Szybko reaguj na zagrożenia, korzystając z hierarchii zasad zapory.

Automatyzacja zarządzania trasami w bezpiecznych koncentratorach wirtualnych

Używaj bezpiecznego koncentratora wirtualnego, aby w prosty sposób przyciągać ruch z gałęzi i sieci wirtualnej będącej szprychą do usługi Azure Firewall. Wymuszaj model Zero Trust zaledwie kilkoma kliknięciami.

Usługi partnerów uzupełniające bezpieczne koncentratory wirtualne

Dostawcy będący partnerami w zakresie zabezpieczeń w usłudze Firewall Manager umożliwiają korzystanie ze znanych, najlepszych w swojej klasie produktów zabezpieczań oferowanych jako usługi (SECaaS) innych firm w celu chronienia dostępu użytkowników do Internetu. Używaj usługi Azure Firewall do obsługi ruchu lokalnego, a usług dostawcy SECaaS do filtrowania ruchu internetowego.

Zarządzanie hierarchią zasad w celu zapewnienia zgodności w całej organizacji

Twórz globalne i lokalne zasady zabezpieczeń dla wystąpień usługi Azure Firewall. Dzięki temu zespoły DevOps będą mogły stosować odpowiednie zasady lokalne, a jednocześnie wymuszane będą wszystkie wymagane zasady globalne.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

  • Usługa Azure Firewall Manager oferuje proste ceny za poszczególne zasady

    Centralnie zarządzaj wystąpieniami usługi Azure Firewall. Ceny obowiązują za zasady na region. Opłaty oparte na zasadach mają zastosowanie tylko wtedy, gdy są one używane w przypadku wielu bezpiecznych koncentratorów wirtualnych.

    Ponadto naliczane są opłaty dostawcy zabezpieczeń za usługę Azure Firewall i rozwiązania partnerów.

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Powiązane produkty i usługi

Azure Firewall

Uzyskaj natywne, niewymagające obsługi funkcje zapory o wysokiej dostępności i nieograniczonej skalowalności w chmurze.

Virtual WAN

Wdróż proste i ujednolicone globalne funkcje łączności i zabezpieczeń.

Azure DDoS Protection

Chroń aplikacje przez atakami DDoS (Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi).

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure