Pomiń nawigację

Azure Firewall Manager

Centralne zasady zabezpieczeń sieci i zarządzanie trasami na potrzeby globalnie dystrybuowanych, zdefiniowanych programowo obwodów

Jedna płaszczyzna sterowania do zarządzania usługą Azure Firewall

Centralna konfiguracja wielu wystąpień usługi Azure Firewall i zarządzanie nimi w różnych regionach i subskrypcjach platformy Azure.

Zarządzanie konfiguracją zasad zabezpieczeń i rejestrowaniem w wielu wystąpieniach usługi Azure Firewall

Centralizowanie zarządzania usługą Azure Firewall na wielu bezpiecznych koncentratorach wirtualnych i we wdrożeniach sieci wirtualnych koncentratora

Automatyzowanie routingu ruchu na potrzeby filtrowania zabezpieczeń w bezpiecznych koncentratorach wirtualnych

Integracja z partnerami SECaaS innych firm w celu zapewnienia zaawansowanej ochrony

W łatwy sposób zabezpieczaj wirtualne sieci WAN i sieci wirtualne w celu zarządzania ruchem i zapewniania ochrony

Używaj zasad zapory, aby zabezpieczyć co najmniej jeden koncentrator wirtualny lub sieć wirtualną. Szybko reaguj na zagrożenia, korzystając z hierarchii zasad zapory.

Zautomatyzuj zarządzanie trasami w bezpiecznych koncentratorach wirtualnych

Używaj bezpiecznego koncentratora wirtualnego, aby w prosty sposób przyciągać ruch z gałęzi i sieci wirtualnej będącej szprychą do usługi Azure Firewall. Wymuszaj model Zero Trust zaledwie kilkom kliknięciami.

Usługi partnerów uzupełniające Twoje bezpieczne koncentratory wirtualne

Dostawcy partnerów w zakresie zabezpieczeń w usłudze Firewall Manager umożliwiają korzystanie ze znanych, najlepszych w swojej klasie ofert zabezpieczeń jako usługi (SECaaS) innych firm w celu chronienia dostępu użytkowników do Internetu. Używaj usługi Azure Firewall do obsługi ruchu lokalnego, a dostawcy SECaaS do filtrowania ruchu internetowego.

Zarządzanie hierarchią zasad w celu zapewnienia zgodności w całej organizacji

Twórz globalne i lokalne zasady zabezpieczeń dla swoich wystąpień usługi Azure Firewall. Dzięki temu zespoły DevOps będą mogły stosować odpowiednie zasady lokalne, a jednocześnie wymuszane będą wszystkie wymagane zasady globalne.

Partnerzy usługi Firewall Manager

Rozwiązanie oparte na wiodących w branży zabezpieczeniach platformy Azure

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld dolarów rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
  • Integracja usługi Azure Firewall z funkcją dostępu just-in-time do maszyn wirtualnych usługi Azure Security Center zmniejsza obszar podatny na ataki i zwiększa poziom zabezpieczeń.

Usługa Azure Firewall Manager oferuje proste ceny za zasady

Centralnie zarządzaj wystąpieniami usługi Azure Firewall. Ceny obowiązują za zasady na region. Opłaty oparte na zasadach mają zastosowanie tylko wtedy, gdy są one używane w wielu bezpiecznych koncentratorach wirtualnych.

Ponadto naliczane są opłaty dostawcy zabezpieczeń za usługę Azure Firewall i rozwiązania partnerów.

Wypróbuj teraz

Dowiedz się, jak korzystać z usługi Firewall Manager, zapoznając się z dokumentacją.

Uzyskaj dostęp do centralnego zarządzania trasami i zasadami zabezpieczeń sieci w witrynie Azure Portal.

Skorzystaj z powiązanych produktów, takich jak usługa Azure Firewall czy Azure Virtual WAN.

Powiązane produkty i usługi

Azure Firewall

Uzyskaj natywne, niewymagające obsługi funkcje zapory o wysokiej dostępności i nieograniczonej skalowalności w chmurze.

Dowiedz się więcej

Virtual WAN

Wdróż proste, ujednolicone, globalne funkcje łączności i zabezpieczeń.

Dowiedz się więcej

Azure DDoS Protection

Chroń aplikacje przez atakami DDoS (Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi).

Dowiedz się więcej

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure