Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Advisor

Bezpłatny, spersonalizowany przewodnik dotyczący najlepszych rozwiązań dla platformy Azure.

Bezpiecznie zoptymalizuj inwestycje w chmurę

Osiągnij więcej przy mniejszych nakładach pracy. Zmniejsz koszty i zwiększ wydajność inwestycji w chmurę. Usługa Azure Advisor oferuje rekomendacje umożliwiające podejmowanie działań, które ułatwiają optymalizację zasobów platformy Azure pod kątem niezawodności, bezpieczeństwa, doskonałości operacyjnej, wydajności i kosztów.

Najlepsze rozwiązania dotyczące optymalizowania obciążeń usługi Advisor

Szczegółowe wskazówki i szybkie akcje na potrzeby błyskawicznego korygowania

Wskaźnik w chmurze umożliwiający ocenę tego, jak dobrze zaprojektowano obciążenia

Alerty służące do powiadamiania o nowych i dostępnych rekomendacjach

Zoptymalizuj Twoje wdrożenia używając spersonalizowanych rekomendacji platformy Azure

Usługa Advisor udostępnia najlepsze rozwiązania ułatwiające poprawę niezawodnościbezpieczeństwa i efektywności, a także osiągnięcie wydajności operacyjnej i zmniejszenie kosztówSkonfiguruj usługę Advisor na potrzeby konkretnych subskrypcji i grup zasobów, aby móc się skoncentrować na krytycznych optymalizacjach. Usługa Advisor jest dostępna za pomocą witryny Azure Portal, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure (CLI) lub interfejsu API usługi Advisor. Możesz również skonfigurować alerty na potrzeby automatycznego powiadamiania o nowych rekomendacjach.

Omówienie konta w usłudze Azure Advisor.
Rekomendacja usługi Advisor dotycząca zamykania lub zmieniania rozmiaru maszyny wirtualnej.

Szybko i łatwo podejmuj działania

Usługa Advisor została zaprojektowana, aby pomóc zaoszczędzić czas poświęcany na optymalizację chmury. Ta usługa rekomendacji oferuje sugerowane akcje, które można wykonywać natychmiastopóźniać lub odrzucaćSzybka poprawka usługi Advisor  przyspiesza i upraszcza optymalizację na dużą skalę, umożliwiając użytkownikom korygowanie przy użyciu rekomendacji dotyczących wielu zasobów jednocześnie i tylko kilkoma kliknięciami. Określana jest hierarchia poszczególnych rekomendacji platformy Azure na podstawie siły oddziaływania na środowisko. Rekomendacje można także  udostępniać zespołowi lub uczestnikom projektu.

Oceń, jak dobrze obciążenia są zgodne z najlepszymi rozwiązaniami

Dowiedz się, jak dobrze obciążenia korzystają z najlepszych rozwiązań platformy Azure, oceń, ile zyskasz na korygowaniu problemów, i określ priorytety najbardziej wpływowych rekomendacji, które możesz zastosować, aby zoptymalizować wdrożenia przy użyciu nowego wskaźnika usługi Azure Advisor. Wskaźnik usługi Advisor umożliwia optymalne wykorzystanie inwestycji w platformę Azure za pomocą scentralizowanego pulpitu nawigacyjnego do monitorowania, prowadzenia prac i śledzenia postępów w zakresie optymalizacji kosztów, bezpieczeństwa, niezawodności, doskonałości operacyjnej i wydajności zasobów platformy Azure.

Podział wskaźnika doradcy w usłudze Azure Advisor.

Znajdź wszystkie rekomendacje dotyczące optymalizacji w jednym miejscu

Platforma Azure oferuje wiele usług, które udostępniają rekomendacje. Są to na przykład Azure Security CenterAzure Cost ManagementAzure SQL DB AdvisorAzure App Service i inne. Usługa Advisor pobiera rekomendacje ze wszystkich tych usług, ułatwiając ich przeglądanie i podejmowanie działań z jednego miejsca.

Weź udział w szkoleniu związanym z usługą Azure Advisor

Ukończ nasz bezpłatny kurs na platformie Microsoft Learn, aby dowiedzieć się, jak za pomocą usługi Advisor zoptymalizować obciążenia platformy Azure, obniżyć koszty, zwiększyć niezawodność, wydajność oraz bezpieczeństwo.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Dokumentacja i zasoby szkoleniowe

Dokumentacja

Dowiedz się, jak rozpocząć pracę z usługą Advisor. Poznaj pięć kategorii optymalizacji w usłudze Advisor w chmurze: niezawodność, bezpieczeństwo, wydajność, doskonałość operacyjna i koszt. Dowiedz się, jak używać usługi Advisor programowo za pomocą interfejsu API REST usługi Advisor, interfejsu wiersza polecenia i programu PowerShell.

Szkolenie

Weź udział w naszym bezpłatnym kursie na platformie Microsoft Learn, aby dowiedzieć się, jak za pomocą usługi Advisor zoptymalizować użycie obciążeń platformy Azure, obniżyć koszty, zwiększyć wydajność oraz bezpieczeństwo.

Dokumentacja i zasoby szkoleniowe

Pytania i opinie

Pomóż nam tworzyć najlepsze środowisko optymalizacji w chmurze.

Udostępnij na forum dotyczącym usługi Advisor

Dobrze zaprojektowana pod kątem platformy Azure

Projektowanie, kompilacja i utrzymanie dobrze zaprojektowanych obciążeń w chmurze — zoptymalizowane pod kątem zaspokajania potrzeb biznesowych. Dobrze zaprojektowane obciążenia są optymalizowane pod kątem zabezpieczeń, niezawodności, skuteczności wydajności, skuteczności operacyjnej i optymalizacji kosztów. Używaj usługi Advisor i wyniku usługi Advisor do identyfikowania obciążeń w produkcji w celu wdrożenia lub utrzymania dobrze zaprojektowanych reguł.

  • Usługa Advisor jest dostępna we wszystkich  regionach świadczenia usługi Azure.

  • Jako usługa bezpłatna Azure Advisor nie ma umowy SLA.

  • Zaloguj się do witryny  Azure Portal  i wybierz pozycję  Advisor  z menu nawigacji lub z menu  Wszystkie usługi . Dostęp do tej usługi można również uzyskać za pomocą  interfejsu API REST usługi Advisor, interfejsu wiersza poleceniaoraz programu  PowerShell.

  • Aby uzyskać dostęp do rekomendacji usługi Azure Advisor, musisz być właścicielem, współautorem lub czytelnikiem subskrypcji.

  • Usługę Advisor można skonfigurować na potrzeby wyświetlania rekomendacji dla konkretnych subskrypcji lub grup zasobów oraz w celu dostrojenia niektórych rekomendacji. Dowiedz się więcej.

  • Usługa Advisor dla platformy Azure Government oferuje nieco inne rekomendacje. Dowiedz się więcej.

  • Możliwość obsługi klienta platformy Azure oferuje kompleksowy zestaw sprawdzonych narzędzi, wskazówek i zasobów, które zapewniają wyraźną ścieżkę dla Twojej podróży do chmury. Zobacz, co jest dostępne.

Zoptymalizuj Twoje obciążenia za pomocą usługi Azure Advisor