Pomiń nawigację

Azure Advisor

Bezpłatny, spersonalizowany przewodnik dotyczący najlepszych rozwiązań dla platformy Azure

Maksymalne wykorzystanie możliwości platformy Azure

Szybko i łatwo optymalizuj swoje wdrożenia na platformie Azure. Usługa Azure Advisor analizuje konfiguracje i dane telemetryczne użycia, aby zaoferować spersonalizowane rekomendacje z możliwością działania ułatwiające zoptymalizowanie zasobów platformy Azure pod kątem niezawodności, bezpieczeństwa, wydajności operacyjnej, efektywności i kosztów.

Najlepsze rozwiązania dotyczące optymalizowania obciążeń usługi Advisor

Szczegółowe wskazówki i szybkie akcje na potrzeby błyskawicznego korygowania

Wskaźnik w chmurze umożliwiający ocenę tego, jak dobrze zaprojektowano obciążenia

Alerty służące do powiadamiania o nowych i dostępnych rekomendacjach

Optymalizowanie wdrożeń zgodnie ze spersonalizowanymi rekomendacjami

Usługa Advisor zapewnia odpowiednie najlepsze rozwiązania ułatwiające ulepszanie niezawodności , zabezpieczeń i wydajności, osiąganie doskonałości operacyjnej oraz obniżanie kosztów. Skonfiguruj usługę Advisor w taki sposób, aby była ona przeznaczona docelowo dla określonych subskrypcji i grup zasobów, koncentrowała się na krytycznych optymalizacjach. Uzyskaj dostęp do usługi Advisor za pomocą portalu Azure Portal, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure (CLI) lub interfejsu API usługi Advisor. Możesz też skonfigurować alerty, aby automatycznie powiadamiać Cię o nowych rekomendacjach.

Dowiedz się, jak rozpocząć pracę

Szybkie i łatwe wykonywanie akcji

Usługa Advisor pomaga zaoszczędzić czas na optymalizacji chmury. Usługa rekomendacji zawiera sugerowane działania, które można wykonać od razu, odłożyć lub odrzucić. Funkcja Szybka poprawka w usłudze Advisor przyspiesza i ułatwia optymalizację na dużą skalę, zezwalając użytkownikom na korygowanie rekomendacji dla wielu zasobów jednocześnie za pomocą kilku kliknięć. Rekomendacje są priorytetyzowane zgodnie z naszymi najlepszymi szacunkami istotności dla Twojego środowiska i możesz udostępnić je zespołowi lub uczestnikom projektu.

Poznaj rekomendacje usługi Azure Advisor i zacznij z nich korzystać już teraz

Ocenianie zgodności obciążeń z najlepszymi rozwiązaniami

Analizuj zgodność swoich obciążeń platformy Azure z najlepszymi rozwiązaniami, oceniaj, ile możesz zyskać dzięki korygowaniu problemów, oraz wyznaczaj priorytety zaleceń o największym wpływie, które możesz stosować w celu optymalizacji wdrożeń, korzystając z nowego wskaźnika usługi Advisor. Wskaźnik usługi Advisor umożliwia optymalne wykorzystanie inwestycji w platformę Azure dzięki scentralizowanemu pulpitowi nawigacyjnemu do monitorowania, prowadzenia prac i śledzenia postępów w zakresie optymalizacji kosztów, bezpieczeństwa, niezawodności, doskonałości operacyjnej i wydajności zasobów platformy Azure.

Dowiedz się więcej o wskaźniku usługi Advisor

Znajdź wszystkie rekomendacje dotyczące optymalizacji w jednym miejscu

Platforma Azure oferuje wiele usług dostarczających rekomendacje, w tym Azure Security Center, Azure Cost Management, Azure SQL DB Advisor, Azure App Service i inne. Usługa Advisor pobiera rekomendacje ze wszystkich tych usług, aby łatwiej je przeglądać i podejmować działania z jednego miejsca.

Eksploruj rekomendacje dotyczące optymalizacji kosztów i inne kategorie rekomendacji

Weź udział w szkoleniu związanym z usługą Azure Advisor

Ukończ nasz bezpłatny kurs na platformie Microsoft Learn, aby dowiedzieć się, jak za pomocą usługi Advisor zoptymalizować obciążenia platformy Azure, obniżyć koszty, zwiększyć niezawodność, wydajność oraz bezpieczeństwo.

Azure Advisor to bezpłatna usługa

Usługa Azure Advisor jest dostępna bez dodatkowych kosztów. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie niektórych rekomendacji może się wiązać z kosztami. Na przykład włączenie kopii zapasowej maszyny wirtualnej może spowodować naliczenie opłat za kopie zapasowe. Usługa Advisor pomaga znaleźć efektywne kosztowo rozwiązanie zgodne z najlepszymi rozwiązaniami dotyczącymi platformy Azure.

Rozpocznij pracę w trzech krokach

Jeśli jeszcze nie masz bezpłatnego konta platformy Azure, utwórz je teraz.

Uzyskaj dostęp do usługi Azure Advisor za pomocą witryny Azure Portal.

Dowiedz się więcej z dokumentacji i samouczków.

Dokumentacja i zasoby szkoleniowe

Dokumentacja

Dowiedz się, jak rozpocząć pracę z usługą Advisor. Poznaj pięć kategorii optymalizacji w usłudze Advisor w chmurze: niezawodność, bezpieczeństwo, wydajność, doskonałość operacyjna i koszt. Dowiedz się, jak używać usługi Advisor programowo — za pomocą interfejsu API REST usługi Advisor, interfejsu wiersza polecenia i programu PowerShell.

Zobacz całą dokumentację usługi Advisor

Szkolenia

Weź udział w naszym bezpłatnym kursie na platformie Microsoft Learn, aby dowiedzieć się, jak za pomocą usługi Advisor zoptymalizować użycie obciążeń platformy Azure, obniżyć koszty, zwiększyć wydajność oraz bezpieczeństwo.

Weź udział w szkoleniu

Pytania i opinie

Pomóż nam tworzyć najlepsze środowisko optymalizacji w chmurze.

Azure Well-Architected

Projektuj, twórz i konserwuj dobrze zaprojektowaną architekturę obciążeń w chmurze — zoptymalizowaną pod kątem bieżących potrzeb biznesowych. Dobrze zaprojektowana architektura obciążeń jest zoptymalizowana pod kątem zabezpieczeń, niezawodności, wydajności pracy, wydajności operacyjnej i optymalizacji kosztów. Użyj wskaźnika Advisor Score, aby zidentyfikować obciążenia w środowisku produkcyjnym do zaimplementowania lub utrzymania dobrze zaprojektowanych zasad.

Dowiedz się więcej
  • Usługa Advisor jest dostępna we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure.
  • Jako usługa bezpłatna Azure Advisor nie ma umowy SLA.
  • Zaloguj się do witryny Azure Portal i wybierz pozycję Advisor z menu nawigacji lub z menu Wszystkie usługi. Dostęp do tej usługi można również uzyskać za pomocą interfejsu API REST usługi Advisor, interfejsu wiersza polecenia oraz programu PowerShell.
  • Aby uzyskać dostęp do rekomendacji usługi Azure Advisor, musisz być właścicielem, współautorem lub czytelnikiem subskrypcji.
  • Usługę Advisor można skonfigurować na potrzeby wyświetlania rekomendacji dla konkretnych subskrypcji lub grup zasobów oraz w celu dostrojenia niektórych rekomendacji. Dowiedz się więcej.
  • Usługa Advisor dla platformy Azure Government oferuje nieco inne rekomendacje. Dowiedz się więcej.
  • Możliwość obsługi klienta platformy Azure oferuje kompleksowy zestaw sprawdzonych narzędzi, wskazówek i zasobów, które zapewniają wyraźną ścieżkę dla Twojej podróży do chmury. Zobacz, co jest dostępne.

Optymalizowanie obciążeń za pomocą usługi Azure Advisor

Uzyskaj rekomendacje