Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure SQL Managed Instance

Modernizuj aplikacje programu SQL Server za pomocą zarządzanego, zawsze aktualnego wystąpienia SQL w chmurze.

Łatwe migrowanie aplikacji programu SQL Server do chmury

SQL Managed Instance, należąca do rodziny Azure SQL, to inteligentna usługa bazy danych w chmurze, która łączy najszerszy zakres zgodności aparatu programu SQL Server (wstecznie do wersji SQL Server 2008) ze wszystkimi korzyściami w pełni zarządzanej i zawsze aktualnej platformy dostarczanej jako usługa. Dzięki pomyślnej ocenie w usłudze  Azure Migrate lub Azure Data Studiobez obaw modernizuj niestandardowe aplikacje i aplikacje dostarczane przez dostawców na platformie Azure.

Najszersza zgodność aparatu programu SQL Server przyspiesza proces modernizacji platformy Azure

Oszczędności na poziomie nawet 55% w stosunku do cen obejmujących płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem w przypadku ponownego użycia licencji SQL z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure1

Elastyczność hybrydowa dzięki funkcji linków i usługom danych z obsługą usługi Azure Arc zapewnia łączność w chmurze i innowacje platformy Azure w środowisku lokalnym

Zawsze pracuj przy użyciu najnowszej wersji języka SQL

Nie musisz już przejmować się aktualizacjami, uaktualnieniami lub zakończeniem świadczenia pomocy technicznej. Usługa SQL Managed Instance jest opracowana na podstawie aparatu programu SQL Server, dlatego jest ona zawsze aktualna w zakresie najnowszych funkcji i możliwości języka SQL.

Naver

Optymalizowanie stosunku ceny do wydajności oraz obniżanie kosztów

Spełniaj wymagania o znaczeniu krytycznym nawet pięć razy szybciej, płacąc jednocześnie nawet o 93% mniej niż w przypadku usługi AWS RDS.2 Dowiedz się, jak usługa SQL Managed Instance przewyższa trzy różne wzorce obejmujące obciążenia transakcyjne i analityczne.

Utrzymywanie zgodności programu SQL Server

Przyspiesz modernizację aplikacji dzięki najnowszym funkcjom zarządzanego programu SQL Server w chmurze. Za pomocą pełnego wystąpienia programu SQL Server w ramach usługi zarządzanej nadal używaj znanych narzędzi i funkcji programu SQL Server, takich jak zapytania obejmujące wiele baz danych, serwer połączony oraz obsługę uwierzytelniania w systemie Windows. Przenieś swoje niestandardowe aplikacje i aplikacje dostarczane przez dostawców nie przejmując się zmianami zgodności lub wydajności — usługa SQL Managed Instance utrzymuje najwyższe poziomy zgodności programu SQL Server.

Zwiększanie produktywności administratora bazy danych

Zwiększ produktywność i działaj wydajniej, umożliwiając w pełni zarządzanej usłudze wykonywanie czasochłonnych i złożonych zadań w Twoim imieniu. Korzystaj z wbudowanej wysokiej dostępności, przyspieszonego odzyskiwania bazy danychi automatycznego tworzenia kopii zapasowych, aby zapewnić dostępność danych w razie potrzeby, oraz używaj automatycznego dostrajania z obsługą sztucznej inteligencji w celu optymalizowania wydajności. Zyskuj to, co najlepsze w programie SQL Server dzięki korzyściom finansowym i operacyjnym platformy dostarczanej jako usługa.

Pełne odizolowanie i zabezpieczenie danych

Osiągnij izolację zarówno na poziomie środowiska obliczeniowego, jak i na poziomie sieci. Upewnij się, że wystąpienia i bazy danych nie współużytkują maszyn wirtualnych z innymi klientami. Zapewnij, że obciążenia są w pełni zawarte w bezpiecznej natywnej sieci wirtualnej i uzyskaj korzyści chmury publicznej, zachowując jednocześnie izolację od publicznego Internetu.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Rozpoczynanie za pomocą bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zaufanie firm każdej wielkości

Osiąganie przełomowej wydajności i oszczędności

Dowiedz się, w jaki sposób firma Komatsu Australia obniżyła koszty o 49 procent i zwiększyła wydajność nawet o 30 procent dzięki migracji danych do usługi SQL Managed Instance.

Endemol Shine Group

Wspieranie rozwoju i elastyczności

Dowiedz się, jak firma Descartes skorzystała na w pełni zarządzanej usłudze SQL Managed Instance i z powodzeniem sprostała zapotrzebowaniem na wysokie transakcje aplikacji MacroPoint.

Maksymalizowanie dostępności do szczepień dzięki skalowalności

Dowiedz się, w jaki sposób firma Mosaic Life Care użyła usługi SQL Managed Instance, aby umożliwić łatwy dostęp do szczepionek COVID-19 i zmniejszyć administracyjne koszty ogólne IT.

 

Sprawna współpraca na platformie Azure

Zobacz, jak firma Wolters Kluwer ograniczyła swoje zadania administracyjne, zaoszczędziła czas i poprawiła ogólną dostępność i wydajność platformy przy użyciu usługi SQL Managed Instance.

Ulepszanie aplikacji krytycznych dla działania firmy

Dowiedz się, jak firma MCS zwiększyła wydajność operacyjną i elastyczność oraz ulepszyła analizę dzięki przeprowadzeniu modernizacji za pomocą usługi SQL Managed Instance.

Obniżanie kosztów i tworzenie nowych strumieni przychodów

Dowiedz się, w jaki sposób firma Epos Now przeprowadziła migrację z platformy AWS do usługi SQL Managed Instance i stworzyła nowy strumień przychodów oparty na modelu „dane jako usługa”, dzięki któremu klienci firmy oszczędzają czas i korzystają ze szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym.

Powrót do kart

Przeprowadzanie migracji do usługi SQL Managed Instance i używanie aplikacji bez obaw

Poznaj partnerów firmy Microsoft, którzy oferują certyfikowane aplikacje dla usługi SQL Managed Instance.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure SQL Managed Instance

Podczas migracji z programu SQL Server do usługi Azure SQL Managed Instance chcesz mieć pewność, że aplikacje będą działać w chmurze bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian. Większy stopień zgodności aparatu programu SQL Server oznacza mniejsze refaktoryzowanie, a tym samym o jeden problem mniej. Stopień zgodności jest kontrolowany przez poziomy zgodności bazy danych, a usługa SQL Managed Instance jest ustawiona domyślnie na najwyższy poziom zgodności, który jest na równi z najnowszą wersją aparatu programu SQL Server. Faktem jest, że usługa SQL Managed Instance została opracowana na podstawie aparatu programu SQL Server 2016, dzięki czemu od tego czasu jest zgodne z aparatami programu SQL Server. Zobowiązanie, że starszy kodu aparatu programu SQL Server nie zostanie wycofany sprawia również, że usługa SQL Managed Instance jest wstecznie zgodna z aparatami programu SQL Server pochodzącymi z roku 2008. Przed migracją do usługi SQL Managed Instance użyj usługi Azure Migrate lub Azure Data Studio, aby przeprowadzić kompleksową ocenę zasobów danych w celu potwierdzenia, że bazy danych są przygotowane w zakresie chmury.

  • Sprawdź listę obsługiwanych funkcji. Aby poznać różnice w zakresie składni i zachowania między usługą SQL Managed Instance a lokalnym programem SQL Server, sprawdź Różnice występujące w języku T-SQL.

  • Aby uzyskać informacje o specyfikacji generacji dostępnego sprzętu i warstwy usługi, sprawdź omówienie specyfikacji technicznej i limitów zasobów.

  • Usługa SQL Managed Instance zapewnia te same poziomy wydajności dla poszczególnych rozmiarów zasobów obliczeniowych i magazynu, co usługa Azure SQL Database. Jeśli chcesz skonsolidować dane w jednym wystąpieniu lub po prostu potrzebujesz funkcji obsługiwanej wyłącznie w usłudze SQL Managed Instance, możesz przeprowadzić migrację danych przy użyciu funkcji eksportu i importu (BACPAC).

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure

  • [1] Oszczędności na podstawie krytycznego dla działania firmy wystąpienia zarządzanego z ośmioma rdzeniami wirtualnymi w regionie Wschodnie stany USA działającego przez 730 godzin miesięcznie. Oszczędności zostały obliczone przez porównanie pełnej ceny (z uwzględnieniem licencji) ze stawką podstawową (z zastosowaniem korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server), która nie uwzględnia kosztów pakietu Software Assurance dla wersji SQL Server Enterprise i może różnić się zależnie od umowy EA. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Podane ceny są z maja 2022 r., dlatego mogą ulec zmianie.
  • [2] Deklaracja dotycząca stosunku ceny do wydajności opiera się na danych wynikających z przeprowadzonych badań na zlecenie firmy Microsoft przez firmę Principled Technologies w kwietniu 2022 r. W badaniu porównano wydajność i stosunek ceny do wydajności usługi Azure SQL Managed Instance z 16 rdzeniami wirtualnymi, 64 rdzeniami wirtualnymi i 80 rdzeniami wirtualnymi przy użyciu sprzętu z serii Premium w warstwie usługi krytycznej dla działania firmy oraz oferty db.m6i.32xlarge, db.r5b.4xlarge i db.r5b.16xlarge dla usługi Amazon Web Services Relational Database Service (AWS RDS) w programie SQL Server. Dane testu porównawczego pochodzą z raportu firmy Principled Technologies, w którym użyto uznanych standardów, HammerDB TPROC-C, HammerDB TPROC-H i Microsoft MSOLTPE, obciążenia pochodzącego z TPC-E. Obciążenie MSOLTPE pochodzi z testu porównawczego TPC-E i jako takie nie jest możliwe do porównania z opublikowanymi wynikami testu porównawczego TPC-E, ponieważ wyniki MSOLTPE nie są zgodne ze specyfikacją TPC-E. Wyniki utworzono na podstawie kombinacji intensywnych transakcji tylko do odczytu i aktualizacji symulujących działania obecne w złożonych środowiskach aplikacji OLTP i analitycznych. Stosunek ceny do wydajności jest obliczany przez firmę Principled Technologies jako iloraz kosztu ciągłego działania platformy w chmurze i przepływności w transakcjach na minutę lub sekundę na podstawie standardu. Ceny są oparte na publicznie dostępnych cenach na rynku amerykańskim w regionie Południowo-środkowe stany USA dla usługi Azure SQL Managed Instance i Wschodnie stany USA dla usług AWS RDS obowiązujących w kwietniu 2022 r. i obejmują korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server z wyłączeniem pakietu Software Assurance oraz kosztów pomocy technicznej. Wyniki wydajności i stosunku ceny do wydajności są oparte na konfiguracjach szczegółowo opisanych w raporcie firmy Principled Technologies.