Pomiń nawigację

Azure SQL Managed Instance

Zarządzane i zawsze aktualne wystąpienie SQL w chmurze

Łatwe modernizowanie aplikacji programu SQL Server w chmurze

Wystąpienie zarządzane Azure SQL, należące do oferty usług Azure SQL, to inteligentna i skalowalna usługa bazy danych w chmurze, która łączy największy zakres zgodności aparatu programu SQL Server ze wszystkimi zaletami w pełni zarządzanej i zawsze aktualnej platformy dostarczanej jako usługa.

Dzięki wystąpieniu zarządzanemu SQL możesz bezpiecznie przeprowadzić modernizację istniejących aplikacji na dużą skalę, korzystając z posiadanego już doświadczenia oraz znajomych narzędzi, umiejętności i zasobów, aby osiągnąć jeszcze więcej.

Usługa SQL Managed Instance z obsługą usługi Azure Arc jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Możesz uruchamiać tę usługę w dowolnie wybranej infrastrukturze lokalnej, aby uzyskać korzyści z chmury platformy Azure, takie jak elastyczne skalowanie, ujednolicone zarządzanie i chmurowy model rozliczeń, będąc zawsze na bieżąco.

Dowiedz się więcej

Największy zakres zgodności z programem SQL Server w usłudze w pełni zarządzanej usprawnia modernizację aplikacji przy minimalnych zmianach kodu

Oszczędź nawet 55% w stosunku do płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, ponownie używając licencji SQL dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure2

Twórz rozwiązania, korzystając z bazy kodu programu SQL Server oraz posiadanych już narzędzi i umiejętności

Zawsze najnowsza wersja języka SQL

Wystąpienie zarządzane SQL powstało w oparciu o aparat programu SQL Server. Jest zawsze aktualne, a więc zawiera wszystkie najnowsze funkcje i możliwości języka SQL. Nie musisz już przejmować się aktualizacjami, uaktualnieniami i zakresem obsługi.

Dowiedz się więcej

W pełni zarządzane i zoptymalizowane pod kątem produktywności administratorów baz danych

Zwiększ produktywność i działaj wydajniej dzięki usłudze, która automatycznie wykona czasochłonne i złożone zadania. Funkcje obejmujące wbudowaną wysoką dostępność, odzyskiwanie po awarii i automatyczne kopie zapasowe zapewniają dostępność danych wtedy, gdy ich potrzebujesz, a automatyczne dostosowywanie z zastosowaniem sztucznej inteligencji pozwala zoptymalizować wydajność.

Wystąpienie zarządzane SQL łączy wszystkie największe zalety programu SQL Server z korzyściami finansowymi i operacyjnymi, jakie zapewnia oferta typu „platforma jako usługa”.

Dowiedz się więcej

Stałe zachowanie zgodności aplikacji z programem SQL Server

Przyspiesz modernizację aplikacji dzięki najnowszym funkcjom programu SQL Server w chmurze. Wystąpienie zarządzane SQL udostępnia całe wystąpienie programu SQL Server w ramach usługi zarządzanej, dzięki czemu możesz nadal używać znanych narzędzi i funkcji programu SQL Server, takich jak zapytania obejmujące wiele baz danych i połączone serwery.

Wystąpienie zarządzane SQL zapewnia stale najwyższy poziom zgodności, a więc możesz przenieść swoje obciążenia lokalne bez obaw o zgodność aplikacji czy wpływ na wydajność.

Dowiedz się więcej
Przykład zachowania zgodności aplikacji z programem SQL Server

Pełna izolacja i zabezpieczenia danych

Wystąpienie zarządzane SQL oferuje izolację na dwóch poziomach — zasobów obliczeniowych i sieci — zapewniając doskonałą izolację i zabezpieczenia danych.

Izolacja na poziomie zasobów obliczeniowych zapewnia, że maszyny wirtualne nie są współdzielone przez wystąpienia i bazy danych należące do różnych klientów. Natywna obsługa sieci wirtualnych umożliwia przechowywanie obciążeń w całości w bezpiecznej sieci wirtualnej, dzięki czemu możesz cieszyć się wszystkimi zaletami chmury publicznej, zachowując izolację od publicznego Internetu.

Dowiedz się więcej

Zaawansowane zabezpieczenia danych

Cennik zarządzanych, bezpiecznych i zawsze aktualnych wystąpień SQL w chmurze

Poznaj wszystkie opcje cenowe wystąpienia zarządzanego SQL i wybierz wydajność dopasowaną do Twojego obciążenia.

Zaufanie firm każdej wielkości

Uzyskaj przełomową wydajność i oszczędności

Dowiedz się, jak firma Komatsu Australia obniżyła koszty o 49 procent i zwiększyła wydajność nawet o 30 procent dzięki migracji danych do wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database.

Komatsu

Wystąpienie zarządzane SQL wspiera rozwój i elastyczność

Dowiedz się, jak w pełni zarządzane wystąpienie SQL pomogło firmie Descartes sprostać wysokim wymaganiom transakcyjnym jej aplikacji MacroPoint.

Descartes

Migracja obciążeń, minimalizacja przestoju i zmian kodu

Dowiedz się, jak firma KMD należąca do korporacji NEC szybko przeprowadziła migrację 8 terabajtów produkcyjnej bazy danych do wystąpienia zarządzanego Azure SQL bez przerw w świadczeniu usług.

KMD

Współpracuj elastycznie na platformie Azure

System zarządzania dokumentami firmy Baltika Breweries powstał w oparciu o wystąpienie zarządzane Azure SQL. Zobacz, jak migracja do skalowalnej usługi typu „platforma jako usługa” pomogła tej firmie w osiągnięciu celów zwiększenia elastyczności zasobów i obniżenia kosztów administracyjnych.

Baltika Breweries

Podejście skoncentrowane na chmurze umożliwia rozwój bez kompromisów

Zobacz, jak firma PowerDETAILS przeprowadziła migrację do wystąpienia zarządzanego Azure SQL, zyskując możliwości i skalowalność niezbędne do dalszego rozwoju.

PowerDETAILS

Niższe koszty i nowe źródła przychodów

Firma Epos Now przeprowadziła migrację danych programu SQL Server z usług AWS do wystąpienia zarządzanego Azure SQL, aby zoptymalizować funkcje programu SQL Server. Zobacz, jak zbudowała nowe źródło przychodów oparte na modelu „dane jako usługa”, dzięki któremu klienci firmy oszczędzają czas i otrzymują analizy w czasie rzeczywistym.

Epos Now

Przeprowadź migrację danych do wystąpienia zarządzanego Azure SQL i korzystaj z aplikacji bez obaw

Oto niektórzy z niezależnych dostawców oprogramowania, którzy są naszymi partnerami i potwierdzili zgodność swoich aplikacji z wystąpieniem zarządzanym Azure SQL.

Dowiedz się więcej o aplikacjach

Dokumentacja, szkolenia i zasoby dotyczące migracji

Migracja do usługi SQL Database

Rozpocznij pracę od razu dzięki Centrum migracji platformy Azure.

Dokumentacja

Odkryj, jak korzystać z wystąpienia zarządzanego SQL, zapoznając się z samouczkami, przykładami, często zadawanymi pytaniami i inną dokumentacją.

Microsoft Learn

Poszerz swoją wiedzę i uzyskaj certyfikaty w ramach praktycznych kursów online.

Często zadawane pytania dotyczące wystąpienia zarządzanego Azure SQL

 • Zapoznaj się z listą obsługiwanych funkcji wystąpienia zarządzanego w naszej dokumentacji.

  Aby poznać różnice w zakresie składni i działania między wystąpieniem zarządzanym Azure SQL a lokalnym programem SQL Server, zobacz Różnice w języku T-SQL w stosunku do programu SQL Server.

 • Aby zapoznać się z dostępnymi generacjami sprzętu i cechami warstw usług, zobacz omówienie charakterystyki technicznej i limitów usługi.
 • Wystąpienie zarządzane SQL zapewnia te same poziomy wydajności dla poszczególnych rozmiarów zasobów obliczeniowych i magazynu, co usługa Azure SQL Database. Jeśli chcesz skonsolidować dane w jednym wystąpieniu lub potrzebujesz funkcji obsługiwanej wyłącznie w wystąpieniu zarządzanym, możesz przeprowadzić migrację danych przy użyciu funkcji eksportu i importu (BACPAC).
 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server pomaga zmaksymalizować wykorzystanie obecnych inwestycji w licencjonowanie i przyspieszyć migrację do chmury. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server to korzyść oparta na platformie Azure, która umożliwia użycie licencji programu SQL Server w ramach programu Software Assurance w celu obniżenia ceny („stawka podstawowa”) usługi Azure SQL Database opartej na rdzeniach wirtualnych i wystąpienia zarządzanego Azure SQL. Możesz zastosować tę korzyść nawet wtedy, gdy jednostka SKU jest aktywna, ale stawka podstawowa będzie stosowana od momentu wybrania jej w portalu. Żadne środki nie będą naliczane wstecznie.

  Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure można aktywować za pomocą witryny Azure Portal po potwierdzeniu istnienia wystarczającej liczby aktywnych licencji z pakietem Software Assurance.

  Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server oferuje:

  • Możliwość przeniesienia licencji do w pełni zarządzanego produktu typu „platforma jako usługa” (PaaS). Platforma Azure jest jedyną chmurą, która oferuje tę możliwość. Relacyjna baza danych usług Amazon Web Services nie kwalifikuje się do korzystania z modelu bring-your-own-license (BYOL) i musi być oferowana jako „z dołączoną licencją”.
  • Cztery rdzenie w chmurze na każdy rdzeń lokalny dla klientów wersji Enterprise w warstwach usług Ogólnego przeznaczenia lub Hiperskala.
  • Prawo do użytkowania przez 180 dni w dwóch miejscach: w bieżącym wdrożeniu (lokalnym lub w chmurze innej firmy) oraz na platformie Azure, aby umożliwić migrację danych.
 • Wystąpienie zarządzane SQL umożliwia niezależne skalowanie zasobów obliczeniowych i magazynu. Klienci płacą za zasoby obliczeniowe mierzone w rdzeniach wirtualnych, zasoby magazynu i kopii zapasowych mierzone w gigabajtach (GB).

  W przypadku wystąpienia zarządzanego SQL istnieją dwie opcje cenowe:

  • Dołączona licencja: Wyklucza korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Ta opcja jest przeznaczona dla klientów, którzy nie zdecydowali się zastosować swoich istniejących licencji programu SQL Server z pakietem Software Assurance względem wystąpienia zarządzanego.
  • Stawka podstawowa: Obniżona cena obejmująca korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Klienci mogą skorzystać z tej ceny, używając licencji programu SQL Server wraz z pakietem Software Assurance.

  Opłaty za magazyn kopii zapasowych również są naliczane oddzielnie, a koszt kopii zapasowej zależy od rozmiaru bazy danych, częstotliwości zmian i skonfigurowanego okresu przechowywania. Rozmiar magazynu kopii zapasowych jest taki sam, jak przydzielony magazyn danych dla wystąpienia, i jest on udostępniany bez dodatkowych opłat. Opłaty za dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych będą naliczane w GB na miesiąc, odpowiednio do obciążenia i rozmiaru poszczególnych baz danych.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Rozpocznij teraz

1Wyniki opracowano dla organizacji złożonej na podstawie rozmów z klientami. Badanie „The Total Economic ImpactTM of Migration to Microsoft Azure SQL Managed Databases” (Łączny wpływ na działalność migracji do zarządzanych baz danych Azure SQL firmy Microsoft), przeprowadzone na zlecenie firmy Microsoft przez firmę Forrester Consulting, marzec 2020 r.

2Oszczędność na podstawie krytycznego dla działania firmy wystąpienia zarządzanego z ośmioma rdzeniami wirtualnymi w regionie Wschodnie stany USA działającego przez 730 godzin miesięcznie. Oszczędności zostały obliczone przez porównanie pełnej ceny (razem z licencją) z ceną podstawową (z zastosowaniem korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server), która nie uwzględnia kosztu pakietu Software Assurance dla programu SQL Server Enterprise Edition mogącego się różnić zależnie od umowy EA. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Ceny z lutego 2020 r., mogą ulec zmianie.