Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Usługi kontenerów

Przyspiesz projektowanie konteneryzowanych aplikacji bez obniżania bezpieczeństwa.

Obniżaj koszty, podnosząc i przesuwając istniejące aplikacje do kontenerów oraz twórz aplikacje mikrousług, aby szybciej zapewniać korzyści użytkownikom. Opracowuj i aktualizuj swoje aplikacje konteneryzowane oraz zarządzaj nimi dzięki kompleksowym narzędziom dla deweloperów i narzędziom do ciągłej integracji/ciągłego wdrażania. Zarządzaj kontenerami na dużą skalę za pomocą w pełni zarządzanej usługi orkiestracji i zarządzania kontenerami Kubernetes, którą można zintegrować z usługą Azure Active Directory. Na każdym etapie modernizacji możesz przyspieszyć opracowywanie aplikacji konteneryzowanych, jednocześnie spełniając wymagania dotyczące zabezpieczeń.

Znajdź usługę platformy Azure spełniającą Twoje potrzeby dotyczące kontenerów

Jeśli potrzebujesz następujących możliwości Użyj tego
Wdrażanie i skalowanie kontenerów w zarządzanym środowisku Kubernetes Azure Kubernetes Service (AKS)
Wdrażanie i skalowanie kontenerów na zarządzanej platformie Red Hat OpenShift Azure Red Hat OpenShift
Tworzenie i wdrażanie nowoczesnych aplikacji i mikrousług przy użyciu kontenerów bezserwerowych Azure Container Apps
Wykonywanie bezserwerowego kodu opartego na zdarzeniach za pomocą kompleksowego środowiska deweloperskiego Azure Functions
Uruchamianie konteneryzowanych aplikacji internetowych w systemach Windows i Linux Web App for Containers
Uruchamianie kontenerów za pomocą izolacji funkcji hypervisor Azure Container Instances
Wdrażanie i obsługa skalowalnych aplikacji rozproszonych, które pracują w trybie ciągłym Azure Service Fabric
Tworzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i replikowanie obrazów kontenerów i artefaktów Azure Container Registry

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów kontenerowych platformy Azure

Firma Maersk przyśpiesza dynamiczne opracowywanie rozwiązań konteneryzowanych tworzonych na platformie Kubernetes, używając chmury


"Chcemy skupiać się na używaniu kontenerów jako metody pakowania i uruchamiania naszego kodu w chmurze, a nie na oprogramowaniu wymaganym do konstruowania i uruchamiania kontenerów. Korzystanie z platformy Kubernetes na platformie Azure zaspokaja nasze cele dotyczące efektywnego opracowywania oprogramowania."

Rasmus Hald, dyrektor ds. architektury chmury

Procter & Gamble

Witryna internetowa Nagrody Nobla osiąga niespotykaną skalę i elastyczność dzięki systemowi Linux

"Dzięki usłudze App Service w systemie Linux na platformie Azure możemy być gotowi do produkcji bez martwienia się o utrzymywanie infrastruktury i możemy z pewnością autoskalować naszą witrynę Nagrody Nobla pod kątem wysokich obciążeń ruchu globalnego."

Hans Mehlin, dyrektor ds. technologii/dyrektor ds. systemów informatycznych

GE
Powrót do kart