Pomiń nawigację

Terminy związane z chmurą obliczeniową

sztuczna inteligencja (AI)

Możliwość naśladowania inteligencji ludzkiej przez system komputerowy. Używając obliczeń matematycznych i logiki, system komputerowy symuluje rozumowanie stosowane przez ludzi w celu uczenia się na podstawie nowych informacji i podejmowania decyzji. Dowiedz się więcej o sztucznej inteligencji (AI).

narzędzia do analityki biznesowej

Narzędzia wyodrębniające dane z systemów biznesowych i integrujące je z repozytorium, np. magazynem danych, gdzie można je analizować. Narzędzia do analityki to szeroki zakres rozwiązań od arkuszy kalkulacyjnych z funkcjami statystycznymi po zaawansowane narzędzia służące do wyszukiwania danych i modelowania predykcyjnego. Dowiedz się więcej o narzędziach do analityki biznesowej.

narzędzia do analizy biznesowej

Narzędzia przetwarzające duże ilości danych bez struktury pochodzących z książek, dzienników, dokumentów, dokumentacji medycznej, obrazów, plików, wiadomości e-mail, klipów wideo itd., aby ułatwić znalezienie znaczących trendów i dostrzec nowe możliwości biznesowe. Dowiedz się więcej o narzędziach do analizy biznesowej.

chmura

Metafora sieci globalnej pierwotnie używana w odniesieniu do sieci telefonicznej, a obecnie zazwyczaj oznaczająca Internet. Dowiedz się więcej o chmurze.

przenoszenie obsługi dużego ruchu do chmury

Konfiguracja obejmująca chmurę prywatną i publiczną. Jeśli wszystkie zasoby chmury prywatnej zostaną w wykorzystane, dodatkowy ruch będzie kierowany do chmury publicznej przy użyciu funkcji przenoszenia obsługi dużego ruchu do chmury. Dowiedz się więcej o funkcji przenoszenia obsługi dużego ruchu do chmury.

chmura obliczeniowa

Model dostarczania zasobów obliczeniowych, w którym różne serwery, aplikacje, dane i inne zasoby są integrowane i udostępniane jako usługa za pośrednictwem Internetu. Zasoby są często wirtualizowane. Dowiedz się więcej o chmurach obliczeniowych.

typy chmur obliczeniowych

Istnieją trzy główne typy chmur obliczeniowych i powstają także dodatkowe typy: oprogramowanie jako usługa (SaaS) na potrzeby aplikacji internetowych, infrastruktura jako usługa (IaaS) na potrzeby dostępu do magazynu i mocy obliczeniowej za pośrednictwem Internetu oraz platforma jako usługa (PaaS) udostępniająca deweloperom narzędzia do tworzenia i hostowania aplikacji internetowych. Dowiedz się więcej o typach chmur obliczeniowych.

dostawca usług w chmurze

Firma świadcząca, zazwyczaj odpłatnie, usługi magazynu, aplikacji, infrastruktury lub platformy opartych na chmurze. Dowiedz się więcej o dostawcach usług w chmurze.

magazyn w chmurze

Usługa umożliwiająca przechowywanie danych przez przesłanie ich za pośrednictwem Internetu lub innej sieci do systemu magazynu znajdującego się poza siedzibą i obsługiwanego przez inną firmę. Dowiedz się więcej o magazynie w chmurze.

siatki komputerów

Grupy połączonych komputerów, które działają wspólnie w celu wykonywania rozbudowanych zadań, np. analizowania ogromnych zestawów danych lub modelowania zjawisk pogodowych. Chmura obliczeniowa pozwala tworzyć duże sieci komputerów i korzystać z nich przez określony czas oraz w określonym celu, płacąc zgodnie z rzeczywistym użyciem, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze konieczne do samodzielnego zakupu i wdrożenia niezbędnych zasobów. Dowiedz się więcej o przetwarzaniu sieciowym.

dzielenie bazy danych na fragmenty

Rodzaj partycjonowania pozwalający podzielić duże bazy danych na mniejsze, którymi można szybciej i łatwiej zarządzać na wielu serwerach. Dowiedz się więcej o dzieleniu baz danych na fragmenty.

DevOps

Związek ludzi, procesów i technologii, który umożliwia ciągłe dostarczanie wartości klientom. Metodyka DevOps łączy ze sobą zespoły programistyczne i operacyjne, aby przyspieszyć dostarczanie oprogramowania oraz zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność produktów. Dowiedz się więcej o metodyce DevOps.

obliczanie elastyczne

Możliwość dynamicznego udostępniania i anulowania dostępu do zasobów magazynu, pamięci i procesora komputera w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb bez konieczności planowania pojemności i przewidywania użycia szczytowego. Dowiedz się więcej o przetwarzaniu elastycznym.

chmura hybrydowa

Chmura łącząca chmurę publiczną i prywatną z wykorzystaniem technologii pozwalającej na udostępnianie danych i aplikacji między nimi. Chmura hybrydowa zapewnia przedsiębiorstwom większą elastyczność skalowania w górę i w dół oraz więcej opcji wdrażania. Dowiedz się więcej o możliwościach obliczeń w chmurze hybrydowej.

infrastruktura jako usługa (IaaS)

Wirtualne środowisko komputerowe dostarczane przez dostawcę jako usługa za pośrednictwem Internetu. Infrastruktura może obejmować serwery, sprzęt sieciowy i oprogramowanie. Nazywana także sprzętem jako usługą (HaaS). Odkryj zalety rozwiązania IaaS.

uczenie maszynowe

Proces przewidywania wyników przy użyciu modeli matematycznych, a nie zestawu instrukcji. Jest to możliwe dzięki rozpoznaniu wzorców w danych, utworzeniu modelu analitycznego i użyciu go do prognozowania i podejmowania decyzji. Uczenie maszynowe jest podobne do sposobu uczenia się przez ludzi — większe doświadczenie pozwala podnieść poziom dokładności. Dowiedz się więcej na temat uczenia maszynowego.

algorytmy uczenia maszynowego

Pomóż analitykom danych identyfikować wzorce w zestawach danych. Algorytmy uczenia maszynowego wybierane na podstawie żądanego wyniku — przewidywania wartości, znajdowania struktury, identyfikowania anomalii lub określania kategorii — są zwykle podzielone na dwie kategorie: używane do uczenia nadzorowanego i używane do uczenia nienadzorowanego. Dowiedz się więcej o algorytmach uczenia maszynowego.

Microsoft Azure

Platforma w chmurze firmy Microsoft obejmująca rosnącą kolekcję zintegrowanych usług, w tym ofertę infrastruktury jako usługi (IaaS) i platformy jako usługi (PaaS). Dowiedz się więcej o platformie Azure.

oprogramowanie pośredniczące

Oprogramowanie znajdujące się między systemem operacyjnym a aplikacjami, które w nim działają. Umożliwia ono komunikację i zarządzanie danymi w przypadku aplikacji rozproszonych, takich jak aplikacje oparte na chmurze. Na przykład dzięki niemu można uzyskać dostęp do danych znajdujących się w jednej bazie danych z poziomu innej bazy danych. Oprogramowanie pośredniczące to na przykład serwery sieci Web, serwery aplikacji i systemy zarządzania zawartością. Dowiedz się więcej o oprogramowaniu pośredniczącym.

NoSQL

NoSQL to zestaw technologii dla nierelacyjnych baz danych, w które wbudowano unikatowe możliwości obsługi dużych ilości nieustrukturyzowanych i zmieniających się danych. Technologia NoSQL umożliwia stosowanie dynamicznych schematów i skalowanie w poziomie, a także przechowywanie i pobieranie danych jako kolumn, grafów, wartości kluczy lub dokumentów. Dowiedz się więcej o bazie danych NoSQL.

platforma jako usługa (PaaS)

Platforma obliczeniowa (system operacyjny i inne usługi) dostarczana przez dostawcę jako usługa za pośrednictwem Internetu. Na przykład może to być środowisko projektowania aplikacji, które można zasubskrybować i od razu go używać. Platforma Azure oferuje rozwiązanie PaaS. Odkryj zalety rozwiązania PaaS.

chmura prywatna

Usługi oferowane za pośrednictwem Internetu lub prywatnej sieci wewnętrznej tylko wybranym użytkownikom. Dowiedz się więcej o obliczeniach w chmurze prywatnej.

chmura publiczna

Usługi oferowane za pośrednictwem publicznego Internetu i dostępne dla każdego, kto chce je zakupić. Dowiedz się więcej o obliczeniach w chmurze publicznej.

oprogramowanie jako usługa (SaaS)

Aplikacja dostarczana przez dostawcę za pośrednictwem Internetu. Nazywana także aplikacją hostowaną. Aplikacja nie musi być kupowana, instalowana ani uruchamiana na komputerach użytkowników. Dostawcy rozwiązań SaaS byli wcześniej nazywani firmami typu ASP. Odkryj zalety rozwiązania SaaS.

przetwarzanie bezserwerowe

Model przetwarzania, w którym dostawca chmury aprowizuje serwery i zarządza nimi. Dzięki temu deweloperzy mogą spędzać więcej czasu na tworzeniu aplikacji, a mniej na zarządzaniu infrastrukturą. Dowiedz się więcej na temat przetwarzania bezserwerowego.

maszyna wirtualna

Plik komputerowy (zazwyczaj nazywany obrazem), który zachowuje się jak rzeczywisty komputer. Na jednym komputerze fizycznym może jednocześnie działać wiele maszyn wirtualnych. Dowiedz się więcej o maszynach wirtualnych.

wirtualizacja

Tworzenie wirtualnej, a nie fizycznej, wersji środowiska przetwarzania, w tym sprzętu komputerowego, systemu operacyjnego, urządzeń magazynujących itd. Dowiedz się więcej o wirtualizacji.