Traffic Manager — cennik

Geograficzne kierowanie ruchu przychodzącego do aplikacji gwarantujące wysoką wydajność i dostępność

Usługa Azure Traffic Manager pomaga zredukować przestoje i zwiększyć szybkość reakcji ważnych aplikacji, kierując ruch przychodzący do wielu wdrożeń w różnych regionach. Wbudowane mechanizmy kontroli kondycji i automatyczny rerouting pomagają zapewnić wysoką dostępność w przypadku awarii usługi. Usługi Traffic Manager można używać z usługami platformy Azure, takimi jak Web Apps, Cloud Services i Virtual Machines, lub łączyć ją z lokalnymi usługami na potrzeby wdrożeń hybrydowych i bezproblemowej migracji do chmury.

Szczegóły cennika

Opłaty za usługę Traffic Manager są naliczane na podstawie liczby odebranych zapytań DNS, przy czym dla usług odbierających ponad miliard zapytań miesięcznie przewidziany jest rabat. Naliczamy też opłaty za każdy monitorowany punkt końcowy (stawka zależy od tego, czy jest to usługa platformy Azure, czy usługa zewnętrzna).

Cena
1 mld pierwszych zapytań DNS/miesiąc $- za milion zapytań
Ponad 1 mld zapytań DNS/miesiąc $- za milion zapytań
Kontrole kondycji (Azure) $- za punkt końcowy platformy Azure/miesiąc
Dodatek do szybkich okresowych kontroli kondycji (Azure)* $- za punkt końcowy platformy Azure/miesiąc
Kontrole kondycji (zewnętrzne) $- za zewnętrzny punkt końcowy/miesiąc
Dodatek do szybkich okresowych kontroli kondycji (zewnętrzny)* $- za zewnętrzny punkt końcowy/miesiąc

*Szybkie kontrole kondycji punktów końcowych muszą zostać zakupione jako dodatkowe do podstawowych kontroli kondycji punktów końcowych.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Traffic Manager, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od $29/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie. Pomoc techniczna jest też dostępna bezpłatnie za pośrednictwem forów społeczności użytkowników.
 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu prawidłowe odpowiedzi na zapytania DNS będą zwracane z co najmniej jednego klastra serwerów nazw usługi Azure Traffic Manager. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

 • Zawsze, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji, zapytanie DNS jest używane w celu zamapowania nazwy usługi na jej adres IP. Dostarczając różne odpowiedzi na różne zapytania DNS, usługa Traffic Manager umożliwia routing ruchu przychodzącego do wielu hostowanych usług platformy Azure, niezależnie od tego, czy są one uruchamiane w jednym centrum danych, czy też w różnych centrach danych na całym świecie.

  Usługa Traffic Manager umożliwia wybranie jednej z metod routingu ruchu, takich jak wydajność, tryb failover i działanie okrężne. Używając tych metod w celu efektywnego zarządzania ruchem, można zagwarantować wysoką wydajność, dostępność oraz odporność aplikacji.

 • Usługa Traffic Manager umożliwia zwiększenie wydajności aplikacji krytycznych, monitorując punkty końcowe hostowanej usługi systemu Azure i dostarczając funkcje automatycznej pracy awaryjnej w przypadku wyłączenia usługi.

  W tym celu usługa Traffic Manager stale monitoruje kondycję każdego punktu końcowego usługi. Gdy w ramach takiej „kontroli kondycji” zostanie wykryte wyłączenie usługi, usługa Traffic Manager przekieruje ruch do innych usług.

 • Tak, ceny zapytań DNS i kontroli kondycji są takie same, niezależnie od używanej metody routingu ruchu.

 • Gdy komputer użytkownika końcowego wykonuje zapytanie DNS, nie kontaktuje się bezpośrednio z serwerami nazw usługi Traffic Manager. Zamiast tego te zapytania są wysyłane za pośrednictwem „cyklicznych” serwerów DNS uruchamianych przez przedsiębiorstwa i usługodawców internetowych. Te serwery buforują odpowiedzi DNS, dzięki czemu zapytania innych użytkowników mogą być przetwarzane szybciej. Buforowane odpowiedzi nie docierają do serwerów nazw usługi Traffic Manager, więc nie powodują naliczania opłat.

  Czas trwania buforowania jest ustalany na podstawie parametru „Czas wygaśnięcia” (TTL) w oryginalnej odpowiedzi DNS. Ten parametr można skonfigurować w usłudze Traffic Manager — wartość domyślna to 300 sekund, a minimalna — 30 sekund.

  Używając większej wartości parametru Czas wygaśnięcia, można zwiększyć ilość danych buforowanych przez cykliczne serwery DNS, a dzięki temu zmniejszyć opłaty za zapytania DNS. Jednak zwiększenie czasu buforowania wpływa także na to, jak szybko zmiany stanu punktu końcowego są wykrywane przez użytkowników końcowych, na przykład czasy pracy awaryjnej dla użytkowników końcowych w przypadku awarii punktu końcowego będą dłuższe. Z tego powodu nie zaleca się używania bardzo dużych wartości parametru Czas wygaśnięcia.

  Podobnie, mniejsze wartości parametru TTL powodują skrócenie czasów pracy awaryjnej, ale czas buforowania jest krótszy, przez co więcej zapytań będzie kierowanych do serwerów nazw usługi Menedżer ruchu.

  Dzięki możliwości skonfigurowania wartości parametru TTL usługa Traffic Manager umożliwia wybranie wartości parametru TTL, która najlepiej spełnia wymagania biznesowe używanej aplikacji.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Traffic Manager

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Już dziś zwiększ wydajność i dostępność swojej aplikacji

Zacznij już dziś