Przejdź do głównej zawartości

Traffic Manager — cennik

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Geograficzne kierowanie ruchu przychodzącego do aplikacji gwarantujące wysoką wydajność i dostępność. Żadnych kosztów ponoszonych z góry, brak opłat za rezygnację z usług i płatność tylko za rzeczywiste użycie.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Opłaty za usługę Traffic Manager są naliczane na podstawie liczby odebranych zapytań DNS, przy czym dla usług odbierających ponad miliard zapytań miesięcznie przewidziany jest rabat. Naliczamy też opłaty za każdy monitorowany punkt końcowy (stawka zależy od tego, czy jest to usługa platformy Azure, czy usługa zewnętrzna).

Cena
1 mld pierwszych zapytań DNS/miesiąc $- za milion zapytań
Ponad 1 mld zapytań DNS/miesiąc $- za milion zapytań
Podstawowe kontrole kondycji
Podstawowe kontrole kondycji (Azure) $- za punkt końcowy platformy Azure/miesiąc
Dodatek do szybkich okresowych kontroli kondycji (Azure)1 $- za punkt końcowy platformy Azure/miesiąc
Podstawowe kontrole kondycji (zewnętrzne) $- za zewnętrzny punkt końcowy/miesiąc
Dodatek do szybkich okresowych kontroli kondycji (zewnętrzny)1 $- za zewnętrzny punkt końcowy/miesiąc
1Szybkie kontrole kondycji punktów końcowych muszą zostać zakupione jako dodatkowe do podstawowych kontroli kondycji punktów końcowych.
Pomiary dotyczące prawdziwych użytkowników2
Pomiar regionów świadczenia platformy Azure3 $- na milion pomiarów
2Pozyskiwanie pomiarów dotyczących prawdziwych użytkowników musi aktywować klient. 3Funkcja Pomiary dotyczące prawdziwych użytkowników w usłudze Traffic Manager obecnie obsługuje pomiary tylko w regionach platformy Azure.
Widok ruchu4
Przetworzono punkty danych5 $- na milion przetworzonych punktów danych
4Funkcję Widok ruchu musi aktywować klient. 5Obecnie jedynymi obsługiwanymi typami punktu danych są zapytania odebrane przez usługę Azure Traffic Manager.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Traffic Manager

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Traffic Manager.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Traffic Manager.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Traffic Manager.

 • Zawsze, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji, zapytanie DNS jest używane w celu mapowania nazwy usługi na jej adres IP. Dostarczając różne odpowiedzi na różne zapytania DNS, usługa Traffic Manager umożliwia routing ruchu przychodzącego do wielu hostowanych usług platformy Azure, niezależnie od tego, czy są one uruchamiane w jednym centrum danych, czy też w różnych centrach danych na całym świecie.

  Usługa Traffic Manager umożliwia wybranie jednej z metod routingu ruchu, takich jak wydajność, tryb failover i działanie okrężne. Używając tych metod w celu efektywnego zarządzania ruchem, można zagwarantować wysoką wydajność, dostępność oraz odporność aplikacji.

 • Usługa Traffic Manager umożliwia zwiększenie wydajności aplikacji o znaczeniu krytycznym dzięki monitorowaniu punktów końcowych hostowanej usługi platformy Azure i dostarczaniu funkcji automatycznej pracy awaryjnej w przypadku wyłączenia usługi.

  W tym celu usługa Traffic Manager ciągle monitoruje kondycję każdego punktu końcowego usługi. Gdy w ramach takiej „kontroli kondycji” zostanie wykryte wyłączenie usługi, usługa Traffic Manager przekieruje ruch do innych usług.

 • Tak, ceny zapytań DNS i kontroli kondycji są takie same, niezależnie od używanej metody routingu ruchu.

 • Gdy komputer użytkownika wykonuje zapytanie DNS, nie kontaktuje się bezpośrednio z serwerami nazw usługi Traffic Manager. Zamiast tego te zapytania są wysyłane za pośrednictwem cyklicznych serwerów DNS uruchamianych przez przedsiębiorstwa i usługodawców internetowych. Te serwery buforują odpowiedzi DNS, dzięki czemu zapytania innych użytkowników mogą być przetwarzane szybciej. Buforowane odpowiedzi nie docierają do serwerów nazw usługi Traffic Manager, więc nie powodują naliczania opłat.

  Czas trwania buforowania jest ustalany na podstawie parametru „Czas wygaśnięcia” (TTL) w oryginalnej odpowiedzi DNS. Ten parametr można skonfigurować w usłudze Traffic Manager — wartość domyślna to 300 sekund, a minimalna — 30 sekund.

  Używając większej wartości parametru Czas wygaśnięcia, można zwiększyć ilość danych buforowanych przez cykliczne serwery DNS, a dzięki temu zmniejszyć opłaty za zapytania DNS. Jednak zwiększenie czasu buforowania wpływa także na to, jak szybko zmiany stanu punktu końcowego są wykrywane przez użytkowników, na przykład czasy przełączania do trybu failover dla użytkowników w przypadku awarii punktu końcowego będą dłuższe. Z tego powodu nie zaleca się używania bardzo dużych wartości parametru Czas wygaśnięcia.

  Podobnie, mniejsze wartości parametru Czas wygaśnięcia powodują skrócenie czasów pracy awaryjnej, ale czas buforowania jest krótszy, przez co więcej zapytań będzie kierowanych do serwerów nazw usługi Menedżer ruchu.

  Dzięki możliwości skonfigurowania wartości parametru Czas wygaśnięcia usługa Traffic Manager umożliwia wybranie wartości tego parametru, która najlepiej spełnia wymagania biznesowe używanej aplikacji.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze