Traffic Manager — cennik

Geograficzne kierowanie ruchu przychodzącego do aplikacji gwarantujące wysoką wydajność i dostępność

Opłaty za usługę Traffic Manager są zależne od następujących czynników:

 1. Liczba odebranych zapytań DNS, przy czym dla usług odbierających ponad miliard zapytań miesięcznie przewidziany jest rabat.
 2. Liczba monitorowanych punktów końcowych. Stawka zależy od tego, (1) czy usługa działa na platformie Azure czy jest obsługiwana zewnętrznie oraz (2) jak często usługa Traffic Manager ma monitorować punkt końcowy.
 3. Liczba pomiarów dotyczących prawdziwych użytkowników odebranych przez usługę Traffic Manager.
 4. Liczba punktów danych używanych do wygenerowania wyników w usłudze Traffic Manager.

Szczegóły cennika

Opłaty za usługę Traffic Manager są naliczane na podstawie liczby odebranych zapytań DNS, przy czym dla usług odbierających ponad miliard zapytań miesięcznie przewidziany jest rabat. Naliczamy też opłaty za każdy monitorowany punkt końcowy (stawka zależy od tego, czy jest to usługa platformy Azure, czy usługa zewnętrzna).

Cena
1 mld pierwszych zapytań DNS/miesiąc $- za milion zapytań
Ponad 1 mld zapytań DNS/miesiąc $- za milion zapytań
Podstawowe kontrole kondycji
Podstawowe kontrole kondycji (Azure) $- za punkt końcowy platformy Azure/miesiąc
Dodatek do szybkich okresowych kontroli kondycji (Azure)1 $- za punkt końcowy platformy Azure/miesiąc
Podstawowe kontrole kondycji (zewnętrzne) $- za zewnętrzny punkt końcowy/miesiąc
Dodatek do szybkich okresowych kontroli kondycji (zewnętrzny)1 $- za zewnętrzny punkt końcowy/miesiąc
1Szybkie kontrole kondycji punktów końcowych muszą zostać zakupione jako dodatkowe do podstawowych kontroli kondycji punktów końcowych.
Pomiary dotyczące prawdziwych użytkowników
Pomiary w regionach świadczenia usługi Azure2 $- na milion pomiarów
1Pozyskiwanie pomiarów dotyczących prawdziwych użytkowników musi aktywować klient. 2Funkcja Pomiary dotyczące prawdziwych użytkowników w usłudze Traffic Manager obecnie obsługuje pomiary tylko w regionach platformy Azure.
Widok ruchu
Przetworzone punkty danych2 $- na milion przetworzonych punktów danych
1Funkcję Widok ruchu musi aktywować klient. 2Obecnie jedynymi obsługiwanymi typami punktu danych są zapytania odebrane przez usługę Azure Traffic Manager.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Traffic Manager, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od $29/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie. Pomoc techniczna jest też dostępna bezpłatnie za pośrednictwem forów społeczności użytkowników.
 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu prawidłowe odpowiedzi na zapytania DNS będą zwracane z co najmniej jednego klastra serwerów nazw usługi Azure Traffic Manager. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego. Dowiedz się więcej o umowie SLA.

Często zadawane pytania

 • Zawsze, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji, zapytanie DNS jest używane w celu zamapowania nazwy usługi na jej adres IP. Dostarczając różne odpowiedzi na różne zapytania DNS, usługa Traffic Manager umożliwia routing ruchu przychodzącego do wielu hostowanych usług platformy Azure, niezależnie od tego, czy są one uruchamiane w jednym centrum danych, czy też w różnych centrach danych na całym świecie.

  Usługa Traffic Manager umożliwia wybranie jednej z metod routingu ruchu, takich jak wydajność, tryb failover i działanie okrężne. Używając tych metod w celu efektywnego zarządzania ruchem, można zagwarantować wysoką wydajność, dostępność oraz odporność aplikacji.

 • Usługa Traffic Manager umożliwia zwiększenie wydajności aplikacji krytycznych, monitorując punkty końcowe hostowanej usługi systemu Azure i dostarczając funkcje automatycznej pracy awaryjnej w przypadku wyłączenia usługi.

  W tym celu usługa Traffic Manager stale monitoruje kondycję każdego punktu końcowego usługi. Gdy w ramach takiej „kontroli kondycji” zostanie wykryte wyłączenie usługi, usługa Traffic Manager przekieruje ruch do innych usług.

 • Tak, ceny zapytań DNS i kontroli kondycji są takie same, niezależnie od używanej metody routingu ruchu.

 • Gdy komputer użytkownika wykonuje zapytanie DNS, nie kontaktuje się bezpośrednio z serwerami nazw usługi Traffic Manager. Zamiast tego te zapytania są wysyłane za pośrednictwem cyklicznych serwerów DNS uruchamianych przez przedsiębiorstwa i usługodawców internetowych. Te serwery buforują odpowiedzi DNS, dzięki czemu zapytania innych użytkowników mogą być przetwarzane szybciej. Buforowane odpowiedzi nie docierają do serwerów nazw usługi Traffic Manager, więc nie powodują naliczania opłat.

  Czas trwania buforowania jest ustalany na podstawie parametru „Czas wygaśnięcia” (TTL) w oryginalnej odpowiedzi DNS. Ten parametr można skonfigurować w usłudze Traffic Manager — wartość domyślna to 300 sekund, a minimalna — 30 sekund.

  Używając większej wartości parametru Czas wygaśnięcia, można zwiększyć ilość danych buforowanych przez cykliczne serwery DNS, a dzięki temu zmniejszyć opłaty za zapytania DNS. Jednak zwiększenie czasu buforowania wpływa także na to, jak szybko zmiany stanu punktu końcowego są wykrywane przez użytkowników, na przykład czasy przełączania do trybu failover dla użytkowników w przypadku awarii punktu końcowego będą dłuższe. Z tego powodu nie zaleca się używania bardzo dużych wartości parametru Czas wygaśnięcia.

  Podobnie, mniejsze wartości parametru TTL powodują skrócenie czasów pracy awaryjnej, ale czas buforowania jest krótszy, przez co więcej zapytań będzie kierowanych do serwerów nazw usługi Menedżer ruchu.

  Dzięki możliwości skonfigurowania wartości parametru TTL usługa Traffic Manager umożliwia wybranie wartości parametru TTL, która najlepiej spełnia wymagania biznesowe używanej aplikacji.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Traffic Manager

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Już dziś zwiększ wydajność i dostępność swojej aplikacji