Backup — cennik

Proste i niezawodne rozwiązanie do obsługi kopii zapasowych zintegrowanych z chmurą

Korzystasz dzisiaj z programu System Center? Skorzystaj z pakietu Microsoft Operations Management Suite (OMS) Uproszczone zarządzanie infrastrukturą IT z dowolnego miejsca, w tym usługi Log Analytics, Automatyzacja, Kopia zapasowa i Odzyskiwanie lokacji. Informacje o opcjach subskrypcji.

Szczegóły cennika

Cena za usługę Azure Backup w każdym chronionym wystąpieniu jest określana na podstawie rozmiaru danych, których kopia zapasowa jest tworzona, przed skompresowaniem i zaszyfrowaniem.

  • W przypadku maszyn wirtualnych rozmiar danych jest określany na podstawie rozmiaru przydzielonego dysku.
  • Podczas tworzenia kopii zapasowych plików i folderów rozmiar danych jest określany na podstawie rozmiaru plików i folderów, które skonfigurowano pod kątem tworzenia kopii zapasowych.
  • Podczas tworzenia kopii zapasowych programu SQL Server rozmiar danych jest określany na podstawie rozmiaru baz danych, które skonfigurowano pod kątem tworzenia kopii zapasowych.

Możesz wybrać magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS, locally redundant storage) lub magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS, geo-redundant storage). Zarówno magazyn LRS, jak i GRS jest dostępny w ramach usługi Block Blob Storage. Ceny usługi Block Blob Storage znajdują się na stronie z cenami usługi Azure Storage. Opłaty za magazyn są naliczane oddzielnie od opłat za usługę Azure Backup.

Rozmiar każdego wystąpienia Cena usługi Azure Backup za miesiąc
Rozmiar wystąpienia jest mniejszy lub równy 50 GB $- + wykorzystany magazyn
Rozmiar wystąpienia jest większy niż 50, ale mniejszy lub równy 500 GB $- + wykorzystany magazyn
Rozmiar wystąpienia jest większy niż 500 GB $- za każdy blok 500 GB + wykorzystany magazyn

Przykład: Jeśli masz 1,2 TB danych w jednym wystąpieniu, koszt wyniesie $- plus opłata za użyty magazyn. Opłata wyniesie $- za dwa bloki po 500 GB oraz $- za pozostałe 200 GB danych.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Backup, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od $29.0/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Firma Microsoft gwarantuje, że funkcje tworzenia kopii zapasowej i przywracania oferowane przez usługę Azure Backup będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego.

Cennik usługi Azure Backup — często zadawane pytania

Ogólne omówienie

Chronione wystąpienia

Koszty magazynu kopii zapasowych

Koszty sieciowe

Przykłady

Zasoby

Calculator

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Frequently Asked Questions

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Product Details

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Backup

Documentation

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz bezpłatnie kopię zapasową 1000 GB danych

Zacznij już dziś