Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Kopia zapasowa — cennik

Proste i niezawodne rozwiązanie do obsługi kopii zapasowych zintegrowanych z chmurą

Korzystasz dzisiaj z programu System Center? Skorzystaj z pakietu Microsoft Operations Management Suite (OMS) Uproszczone zarządzanie infrastrukturą IT z dowolnego miejsca, w tym usługi Log Analytics, Automatyzacja, Kopia zapasowa i Odzyskiwanie lokacji. Informacje o opcjach subskrypcji.

Szczegóły cennika

Cena usługi Azure Backup zależy od rozmiaru każdego chronionego wystąpienia. Opłata za usługę Magazyn Azure jest naliczana oddzielnie. Klienci będą mogli wybrać magazyn LRS lub GRS Block Blob Storage (zobacz dodatkowe szczegóły cennika magazynów).

Przechowywane dane na wystąpienie chronione na miesiąc Cena
Wystąpienia o rozmiarach danych wynoszących maksymalnie 50 GB $5 na wystąpienie chronione + wykorzystany magazyn
Wystąpienia o rozmiarach danych od 50 GB do 500 GB $10 na wystąpienie chronione + wykorzystany magazyn
Wystąpienia o rozmiarach danych większych niż 500 GB $10 więcej za każde 500 GB + wykorzystany magazyn

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Backup, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od $29/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Firma Microsoft gwarantuje, że funkcje tworzenia kopii zapasowej i przywracania oferowane przez usługę Azure Backup będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego.

Cennik usługi Azure Backup — często zadawane pytania

Ogólne omówienie

Chronione wystąpienia

Koszty magazynu kopii zapasowych

Koszty sieciowe

Przykłady

Zasoby

Utwórz bezpłatnie kopię zapasową 1000 GB danych

Zacznij już dziś