Przejdź do głównej zawartości

Azure Backup — cennik

Uprość ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup

Azure Backup to oparta na platformie Azure usługa, która umożliwia tworzenie kopii zapasowych (lub ochronę) i przywracanie danych w chmurze Microsoft Cloud.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Tworzenie kopii zapasowej maszyn wirtualnych platformy Azure

Ceny wymienione poniżej dotyczą tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych IaaS.

Rozmiar danych, dla których utworzono kopię zapasową, określa ceny usługi Azure Backup w każdym wystąpieniu chronionym przed kompresją i szyfrowaniem.

 • W przypadku maszyn wirtualnych obliczanie rozmiaru jest oparte na rzeczywistym (używanym) rozmiarze maszyny wirtualnej. To jest suma wszystkich danych na maszynie wirtualnej, z wyłączeniem magazynu tymczasowego.
 • Podczas tworzenia kopii zapasowej plików i folderów rozmiar plików i folderów skonfigurowanych na potrzeby kopii zapasowej określa rozmiar danych.
 • Podczas tworzenia kopii zapasowej na platformie SQL Server rozmiar baz danych skonfigurowanych na potrzeby tworzenia kopii zapasowej określa rozmiar danych.
Rozmiar każdego wystąpienia Cena usługi Azure Backup za miesiąc
Rozmiar wystąpienia jest mniejszy lub równy 50 GB $- + wykorzystany magazyn
Rozmiar wystąpienia jest większy niż 50 GB, ale mniejszy lub równy 500 GB $- + wykorzystany magazyn
Rozmiar wystąpienia jest większy niż 500 GB $- za każdy blok 500 GB + wykorzystany magazyn

Przykład: Jeśli masz 1,2 TB danych w jednym wystąpieniu, koszt wyniesie $- plus opłata za wykorzystany magazyn. Opłata wyniesie $- za każdy z dwóch bloków przyrostowych po 500 GB oraz $- za pozostałe 200 GB danych.

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych to skalowany automatycznie niezawodny zestaw kont magazynu zarządzanych przez usługę Azure Backup, który jest odizolowany od dzierżaw klientów w celu zapewnienia dodatkowych zabezpieczeń. Opłaty za magazyn są naliczane oddzielnie od opłat za wystąpienia chronione usługi Azure Backup.

Domyślnie wszystkie dane kopii zapasowych chronione przez usługę Azure Backup przechodzą do warstwy Standardowa. W przypadku kopii zapasowych z przechowywaniem długoterminowym (miesięcznych i rocznych kopii zapasowych z okresem przechowywania dłuższym niż 6 miesięcy) masz możliwość przenoszenia ich do warstwy Archiwum. Dowiedz się więcej.

W warstwie Standardowa dla kopii zapasowych masz elastyczność wyboru między magazynem lokalnie nadmiarowym (LRS), magazynem strefowo nadmiarowym (ZRS) i magazynem geograficznie nadmiarowym (GRS). W przypadku włączenia przywracania między regionami uaktualnimy magazyn kopii zapasowych z magazynu GRS do magazynu geograficznie nadmiarowego z dostępem do odczytu (RA-GRS).

Dane kopii zapasowej można przenieść do warstwy Archiwum za pośrednictwem zasad lub uruchamiając określone polecenia programu PowerShell dla wybranych kopii zapasowych.

Opcja natychmiastowego przywracania tworzy migawki, które znajdują się na dyskach i są rozliczane jako migawki dysku. Dowiedz się więcej.

Warstwa Standardowa Warstwa Archiwum
LRS $- za GB $- za GB
ZRS $- za GB ND
GRS $- za GB $- za GB
RA-GRS $- za GB $- za GB

Pojemność zarezerwowana magazynu usługi Azure Backup

Pojemność zarezerwowana magazynu usługi Azure Backup pomaga obniżyć koszty magazynu danych za pomocą zobowiązania do zakupu na rok lub trzy lata usługi Azure Storage. Pojemność zarezerwowaną można kupować w przyrostach co 100 TB i 1 PB na okres roczny lub 3-letni. Wszystkie ceny są podane w rozliczeniu na miesiąc. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją.

Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 lata
Warstwa Standardowa Warstwa Standardowa
100 TB/miesiąc 1 PB/miesiąc 100 TB/miesiąc 1 PB/miesiąc
LRS $- $- $- $-
GRS $- $- $- $-
ZRS $- $- $- $-
RA-GRS $- $- $- $-

Wczesne usuwanie

Oprócz miesięcznej opłaty za GB danych wszelkie dane kopii zapasowej przeniesione do warstwy Archiwum podlegają opłacie za wcześniejsze usunięcie w tej warstwie w okresie 180 dni. Ta opłata jest naliczana proporcjonalnie. Jeśli na przykład kopia zapasowa zostanie przeniesiona do warstwy Archiwum, a następnie dla skojarzonego źródła danych zostanie wykonana operacja „Zatrzymaj ochronę i usuń dane”, zostanie naliczona opłata za wcześniejsze usunięcie za 135 (180 minus 45) dni używania magazynu kopii zapasowych w warstwie Archiwum.

Ponowne wypełnianie

Przywracanie z warstwy standardowej usługi Backup Storage jest bezpłatne i nie powoduje naliczania opłat za transakcje ani ruch wychodzący. Jednak w przypadku przywracania danych z warstwy Archiwum naliczana jest jednorazowa opłata za pobieranie danych. Opłaty są takie same jak opłaty za pobieranie danych w usłudze Azure Blob Storage. Dowiedz się więcej.

Serwery lokalne

Ceny wymienione poniżej mają zastosowanie w przypadku korzystania z jednego z następujących rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych — agenta Azure Backup (MARS), oprogramowania DPM System Center lub serwera Microsoft Azure Backup Server (MABS) do tworzenia kopii zapasowych serwerów, plików i folderów lub serwerów SQL.

Rozmiar danych, dla których utworzono kopię zapasową, określa ceny usługi Azure Backup w każdym wystąpieniu chronionym przed kompresją i szyfrowaniem.

 • W przypadku maszyn wirtualnych obliczanie rozmiaru jest oparte na rzeczywistym (używanym) rozmiarze maszyny wirtualnej. To jest suma wszystkich danych na maszynie wirtualnej, z wyłączeniem magazynu tymczasowego.
 • Podczas tworzenia kopii zapasowej plików i folderów rozmiar plików i folderów skonfigurowanych na potrzeby kopii zapasowej określa rozmiar danych.
 • Podczas tworzenia kopii zapasowej na platformie SQL Server rozmiar baz danych skonfigurowanych na potrzeby tworzenia kopii zapasowej określa rozmiar danych.
Rozmiar każdego wystąpienia Cena usługi Azure Backup za miesiąc
Rozmiar wystąpienia jest mniejszy lub równy 50 GB $- + wykorzystany magazyn
Rozmiar wystąpienia jest większy niż 50 GB, ale mniejszy lub równy 500 GB $- + wykorzystany magazyn
Rozmiar wystąpienia jest większy niż 500 GB $- za każdy blok 500 GB + wykorzystany magazyn

Przykład: Jeśli masz 1,2 TB danych w jednym wystąpieniu, koszt wyniesie $- plus opłata za wykorzystany magazyn. Opłata wyniesie $- za każdy z dwóch bloków przyrostowych po 500 GB oraz $- za pozostałe 200 GB danych.

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych to automatycznie skalowany, niezawodny zestaw kont magazynu zarządzanych przez usługę Azure Backup, który jest odizolowany od dzierżaw klientów w celu zapewnienia dodatkowych zabezpieczeń. Masz zapewnioną elastyczność wyboru między magazynem lokalnie nadmiarowym (LRS), magazynem strefowo nadmiarowym (ZRS) i magazynem geograficznie nadmiarowym (GRS) dla kopii zapasowych. Usługa Azure Backup używa magazynu obiektów Blob do przechowywania kopii zapasowych. Opłaty za magazyn są naliczane oddzielne od opłat za wystąpienia chronione usługi Azure Backup.

Obsługa warstwy Archiwum nie jest dostępna dla kopii zapasowych serwera lokalnego.

Warstwa Standardowa Warstwa Archiwum
LRS $- za GB ND
ZRS $- za GB ND
GRS $- za GB ND
RA-GRS ND ND

Pojemność zarezerwowana magazynu usługi Azure Backup

Pojemność zarezerwowana magazynu usługi Azure Backup pomaga obniżyć koszty magazynu danych za pomocą zobowiązania do zakupu na rok lub trzy lata usługi Azure Storage. Pojemność zarezerwowaną można kupować w przyrostach co 100 TB i 1 PB na okres roczny lub 3-letni. Wszystkie ceny są podane w rozliczeniu na miesiąc. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją.

Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 lata
Warstwa Standardowa Warstwa Standardowa
100 TB/miesiąc 1 PB/miesiąc 100 TB/miesiąc 1 PB/miesiąc
LRS $- $- $- $-
GRS $- $- $- $-
ZRS $- $- $- $-
RA-GRS $- $- $- $-

Kopie zapasowe programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure

Rozmiar danych, dla których utworzono kopię zapasową przed kompresją i szyfrowaniem, określa rozliczenia za używanie usługi Azure Backup dla platformy SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure

 • Podczas tworzenia kopii zapasowej na platformie SQL Server uruchomionej na maszynie wirtualnej platformy Azure rozmiar baz danych skonfigurowanych na potrzeby kopii zapasowej określa rozmiar każdego wystąpienia.
 • Podczas tworzenia kopii zapasowej grup dostępności na platformie SQL Server rozmiar baz danych skonfigurowanych do tworzenia kopii zapasowych w grupie dostępności określa rozmiar każdego wystąpienia.
Rozmiar każdego wystąpienia Cena usługi Azure Backup za miesiąc
Rozmiar wystąpienia jest mniejszy lub równy 500 GB $- + wykorzystany magazyn
Rozmiar wystąpienia jest większy niż 500 GB $- za każdy blok 500 GB + wykorzystany magazyn

Przykład: Jeśli masz 1,2 TB danych w jednym wystąpieniu, koszt wyniesie $- plus opłata za wykorzystany magazyn. Opłata wyniesie $- za dwa bloki po 500 GB oraz $- za pozostałe 200 GB danych.

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych to automatycznie skalowany, niezawodny zestaw kont magazynu zarządzanych przez usługę Azure Backup, który jest odizolowany od dzierżaw klientów w celu zapewnienia dodatkowych zabezpieczeń. Usługa Azure Backup używa magazynu obiektów Blob do przechowywania kopii zapasowych. Opłaty za magazyn są naliczane oddzielne od opłat za wystąpienia chronione usługi Azure Backup.

Domyślnie wszystkie dane kopii zapasowej chronione przez usługę Azure Backup przechodzą do warstwy Standardowa. W przypadku kopii zapasowych z długoterminowym przechowywaniem (miesięczne i roczne kopie zapasowe z przechowywaniem dłuższym niż 6 miesięcy) masz możliwość przeniesienia ich do warstwy Archiwum. Dowiedz się więcej.

W warstwie Standardowa masz zapewnioną elastyczność wyboru między magazynem lokalnie nadmiarowym (LRS), magazynem strefowo nadmiarowym (ZRS) i magazynem geograficznie nadmiarowym (GRS). Jeśli włączysz przywracanie między regionami, uaktualnimy magazyn kopii zapasowych z magazynu GRS do magazynu geograficznie nadmiarowego z dostępem do odczytu (RA-GRS).

Magazyn w GB/miesiąc LRS ZRS GRS RA-GRS
Warstwa Standardowa $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Warstwa Archiwum $- za GB ND $- za GB ND

Pojemność zarezerwowana magazynu usługi Azure Backup

Pojemność zarezerwowana magazynu usługi Azure Backup pomaga obniżyć koszty magazynu danych za pomocą zobowiązania do zakupu na rok lub trzy lata usługi Azure Storage. Pojemność zarezerwowaną można kupować w przyrostach co 100 TB i 1 PB na okres roczny lub 3-letni. Wszystkie ceny są podane w rozliczeniu na miesiąc. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją.

Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 lata
Warstwa Standardowa Warstwa Standardowa
100 TB/miesiąc 1 PB/miesiąc 100 TB/miesiąc 1 PB/miesiąc
LRS $- $- $- $-
GRS $- $- $- $-
ZRS $- $- $- $-
RA-GRS $- $- $- $-

Wczesne usuwanie

Oprócz miesięcznej opłaty za GB danych wszelkie dane kopii zapasowej przeniesione do warstwy Archiwum podlegają opłacie za wcześniejsze usunięcie w tej warstwie w okresie 180 dni. Ta opłata jest naliczana proporcjonalnie. Jeśli na przykład kopia zapasowa zostanie przeniesiona do warstwy Archiwum, a następnie dla skojarzonego źródła danych zostanie wykonana operacja „Zatrzymaj ochronę i usuń dane”, zostanie naliczona opłata za wcześniejsze usunięcie za 135 (180 minus 45) dni używania magazynu kopii zapasowych w warstwie Archiwum.

Ponowne wypełnianie

Przywracanie z warstwy standardowej usługi Backup Storage jest bezpłatne i nie powoduje naliczania opłat za transakcje ani ruch wychodzący. Jednak w przypadku przywracania danych z warstwy Archiwum naliczana jest jednorazowa opłata za pobieranie danych. Opłaty są takie same jak opłaty za pobieranie danych w usłudze Azure Blob Storage. Dowiedz się więcej.

Kopie zapasowe oprogramowania SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure

Rozmiar danych, dla których utworzono kopię zapasową przed kompresją i szyfrowaniem, określa rozliczenia za używanie usługi Azure Backup na potrzeby baz danych SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure. Obecnie kopia zapasowa jest obsługiwana tylko w przypadku wdrożenia skalowanego w górę, tj. serwera SAP HANA na pojedynczej maszynie wirtualnej platformy Azure.

Rozmiar każdego wystąpienia Cena usługi Azure Backup za miesiąc
Rozmiar wystąpienia jest mniejszy lub równy 500 GB $- + wykorzystany magazyn
Rozmiar wystąpienia jest większy niż 500 GB $- za każdy blok 500 GB + wykorzystany magazyn

Przykład: Jeśli masz 1,2 TB danych w jednym wystąpieniu, koszt wyniesie $- plus opłata za wykorzystany magazyn. Opłata wyniesie $- za każdy z dwóch bloków przyrostowych po 500 GB oraz $- za pozostałe 200 GB danych.

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych to automatycznie skalowany, niezawodny zestaw kont magazynu zarządzanych przez usługę Azure Backup, który jest odizolowany od dzierżaw klientów w celu zapewnienia dodatkowych zabezpieczeń. Usługa Azure Backup używa magazynu obiektów Blob do przechowywania kopii zapasowych. Opłaty za magazyn są naliczane oddzielne od opłat za wystąpienia chronione usługi Azure Backup.

Domyślnie wszystkie dane kopii zapasowej chronione przez usługę Azure Backup przechodzą do warstwy Standardowa. W przypadku kopii zapasowych z długoterminowym przechowywaniem (miesięczne i roczne kopie zapasowe z przechowywaniem dłuższym niż 6 miesięcy) masz możliwość przeniesienia ich do warstwy Archiwum. Dowiedz się więcej.

W warstwie Standardowa masz zapewnioną elastyczność wyboru między magazynem lokalnie nadmiarowym (LRS), magazynem strefowo nadmiarowym (ZRS) i magazynem geograficznie nadmiarowym (GRS). Jeśli włączysz przywracanie między regionami, uaktualnimy magazyn kopii zapasowych z magazynu GRS do magazynu geograficznie nadmiarowego z dostępem do odczytu (RA-GRS).

Magazyn w GB/miesiąc LRS ZRS GRS RA-GRS
Warstwa Standardowa $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Warstwa Archiwum $- za GB ND $- za GB ND

Pojemność zarezerwowana magazynu usługi Azure Backup

Pojemność zarezerwowana magazynu usługi Azure Backup pomaga obniżyć koszty magazynu danych za pomocą zobowiązania do zakupu na rok lub trzy lata usługi Azure Storage. Pojemność zarezerwowaną można kupować w przyrostach co 100 TB i 1 PB na okres roczny lub 3-letni. Wszystkie ceny są podane w rozliczeniu na miesiąc. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją.

Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 lata
Warstwa Standardowa Warstwa Standardowa
100 TB/miesiąc 1 PB/miesiąc 100 TB/miesiąc 1 PB/miesiąc
LRS $- $- $- $-
GRS $- $- $- $-
ZRS $- $- $- $-
RA-GRS $- $- $- $-

Wczesne usuwanie

Oprócz miesięcznej opłaty za GB danych wszelkie dane kopii zapasowej przeniesione do warstwy Archiwum podlegają opłacie za wcześniejsze usunięcie w tej warstwie w okresie 180 dni. Ta opłata jest naliczana proporcjonalnie. Jeśli na przykład kopia zapasowa zostanie przeniesiona do warstwy Archiwum, a następnie dla skojarzonego źródła danych zostanie wykonana operacja „Zatrzymaj ochronę i usuń dane”, zostanie naliczona opłata za wcześniejsze usunięcie za 135 (180 minus 45) dni używania magazynu kopii zapasowych w warstwie Archiwum.

Ponowne wypełnianie

Przywracanie z warstwy standardowej usługi Backup Storage jest bezpłatne i nie powoduje naliczania opłat za transakcje ani ruch wychodzący. Jednak w przypadku przywracania danych z warstwy Archiwum naliczana jest jednorazowa opłata za pobieranie danych. Opłaty są takie same jak opłaty za pobieranie danych w usłudze Azure Blob Storage. Dowiedz się więcej.

Kopie zapasowe usługi Azure Files

Usługa Azure Backup oferuje rozwiązanie do zarządzania migawkami w celu ochrony usługi Azure Files. Dane migawki utworzone przez usługę Azure Backup są obecne na Twoim koncie magazynu i naliczane są opłaty za magazyn migawek. Te dane nie są przenoszone do magazynu usługi Recovery Services.

Wystąpienie chronione usługi Azure Files jest zdefiniowane jako konto magazynu, które przechowuje kopie zapasowe udziałów usługi Azure Files.

 • Łączny rozmiar wszystkich kopii zapasowych udziałów plików platformy Azure na koncie magazynu określa rozmiar wystąpienia podczas korzystania z zarządzania migawkami dla usługi Azure Files.
 • Usługa Azure Backup używa migawek udziału plików platformy Azure do tworzenia punktów odzyskiwania.
Rozmiar każdego wystąpienia Cena usługi Azure Backup za miesiąc
Rozmiar wystąpienia jest większy niż 250 GB $-
Rozmiar wystąpienia jest mniejszy lub równy 250 GB 60% ceny wystąpień chronionych usługi Azure Files miesięcznie

Kopia zapasowa usługi Azure Database for PostgreSQL

Usługi Azure Backup i Azure Database Services zostały połączone w celu utworzenia rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych klasy korporacyjnej dla serwerów usługi Azure Database for PostgreSQL, które przechowują kopie zapasowe nawet przez 10 lat. Zapoznaj się z naszą macierzą dotyczącą pomocy technicznej, aby poznać obsługiwane obecnie funkcje.

Rozmiar każdego wystąpienia Cena usługi Azure Backup za miesiąc
Koszt wystąpienia za 250 GB $- + wykorzystany magazyn

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych to skalowany automatycznie niezawodny zestaw kont magazynu zarządzanych przez usługę Azure Backup, który jest odizolowany od dzierżaw klientów w celu zapewnienia dodatkowych zabezpieczeń. Opłaty za magazyn są naliczane oddzielnie od opłat za wystąpienia chronione usługi Azure Backup.

Domyślnie wszystkie dane kopii zapasowej chronione przez usługę Azure Backup przechodzą do warstwy Standardowa. W przypadku kopii zapasowych z przechowywaniem długoterminowym (miesięczne i roczne kopie zapasowe z okresem przechowywania dłuższym niż 6 miesięcy) masz możliwość przeniesienia ich do warstwy Archiwum. Dowiedz się więcej.

W warstwie Standardowa masz zapewnioną elastyczność wyboru między magazynem lokalnie nadmiarowym (LRS), magazynem strefowo nadmiarowym (ZRS) i magazynem geograficznie nadmiarowym (GRS).

Dane kopii zapasowej można przenieść do warstwy Archiwum za pośrednictwem zasad lub uruchamiając określone polecenia programu PowerShell dla wybranych kopii zapasowych.

Magazyn w GB/miesiąc LRS ZRS GRS RA-GRS
Warstwa Standardowa $- za GB $- za GB $- za GB ND za GB
Warstwa Archiwum $- za GB ND za GB $- za GB ND za GB

Pojemność zarezerwowana magazynu usługi Azure Backup

Pojemność zarezerwowana magazynu usługi Azure Backup pomaga obniżyć koszty magazynu danych za pomocą zobowiązania do zakupu na rok lub trzy lata usługi Azure Storage. Pojemność zarezerwowaną można kupować w przyrostach co 100 TB i 1 PB na okres roczny lub 3-letni. Wszystkie ceny są podane w rozliczeniu na miesiąc. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją.

Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 lata
Warstwa Standardowa Warstwa Standardowa
100 TB/miesiąc 1 PB/miesiąc 100 TB/miesiąc 1 PB/miesiąc
LRS $- $- $- $-
GRS $- $- $- $-
ZRS $- $- $- $-
RA-GRS $- $- $- $-

Wczesne usuwanie

Oprócz miesięcznej opłaty za GB danych wszelkie dane kopii zapasowej przeniesione do warstwy Archiwum podlegają opłacie za wcześniejsze usunięcie w tej warstwie w okresie 180 dni. Ta opłata jest naliczana proporcjonalnie. Jeśli na przykład kopia zapasowa zostanie przeniesiona do warstwy Archiwum, a następnie dla skojarzonego źródła danych zostanie wykonana operacja „Zatrzymaj ochronę i usuń dane”, zostanie naliczona opłata za wcześniejsze usunięcie za 135 (180 minus 45) dni używania magazynu kopii zapasowych w warstwie Archiwum.

Ponowne wypełnianie

Przywracanie z warstwy standardowej usługi Backup Storage jest bezpłatne i nie powoduje naliczania opłat za transakcje ani ruch wychodzący. Jednak w przypadku przywracania danych z warstwy Archiwum naliczana jest jednorazowa opłata za pobieranie danych. Opłaty są takie same jak opłaty za pobieranie danych w usłudze Azure Blob Storage. Dowiedz się więcej.

Tworzenie kopii zapasowej obiektów blob platformy Azure

Usługa Azure Backup oferuje poniższe opcje tworzenia kopii zapasowych danych przechowywanych w usłudze Azure Blob:

Operacyjna kopia zapasowa: Operacyjna kopia zapasowa dla obiektów blob to zarządzane, lokalne rozwiązanie do ochrony danych, które pozwala chronić dane przed przypadkowym usunięciem i modyfikacją, wykorzystując funkcje przechowywania wersji i przywracania do punktu w czasie. Kopie zapasowe nie są przenoszone do magazynu. Nie poniesiesz żadnych opłat za wystąpienie ani opłat za magazyn kopii zapasowych. Poniesiesz jednak opłaty związane z usunięciem nietrwałym obiektów blob, zestawienie zmian, przywracanie do punktu w czasie i przechowywaniem wersji obiektów blob.

Kopia zapasowa w magazynie: Kopia zapasowa w magazynie dla obiektów blob to zarządzane, kompleksowe rozwiązanie do ochrony danych, które umożliwia przenoszenie danych do magazynu i pozwala chronić blokowe obiekty blob przed scenariuszami utraty danych, od przypadkowego usunięcia po ataki oprogramowania ransomware lub złośliwe scenariusze administracyjne. Użytkownik ponosi opłatę za wystąpienie chronione oraz opłaty za transakcje zapisu i magazyn kopii zapasowych. Rozmiar danych na chronionym koncie magazynu określa cenę dla każdego wystąpienia.

Rozmiar każdego wystąpienia Cena usługi Azure Backup za miesiąc
<10 GB 10% wystąpień chronionych usługi Azure Blob miesięcznie
10-100 GB 30% wystąpień chronionych usługi Azure Blob miesięcznie
100 GB-1 TB 60% wystąpień chronionych usługi Azure Blob miesięcznie
>=1 TB $-

Operacje zapisu to liczba zapisów wykonanych przez usługę Azure Backup w celu utworzenia kopii zapasowej danych na koncie magazynu kopii zapasowych. Zależy to od liczby zapisów wykonanych na chronionym koncie magazynu.

Nadmiarowość magazynu kopii zapasowych Operacje zapisu (za 10 000)
LRS $-
ZRS $-
GRS $-

Nadmiarowość magazynu kopii zapasowych to nadmiarowość ustawiona dla magazynu używanego do ochrony usługi Azure Blob.

Poniesiesz również opłaty odpowiadające funkcjom zestawienia zmian i przechowywania wersji obiektów Blob, wykorzystywanym do przechowywania kopii zapasowych na chronionym koncie magazynu, zgodnie ze szczegółami cen wymienionymi w cenniku usługi Azure Blob Storage.

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych to automatycznie skalowany, niezawodny zestaw kont magazynu zarządzanych przez usługę Azure Backup, który jest odizolowany od dzierżaw klientów w celu zapewnienia dodatkowych zabezpieczeń. Opłaty za magazyn są naliczane oddzielnie od opłat za wystąpienia chronione usługi Azure Backup. Domyślnie wszystkie dane kopii zapasowych chronione przez usługę Azure Backup trafiają do warstwy Standardowa.

Istnieje możliwość wyboru między lokalnie nadmiarowym magazynem (LRS), strefowo nadmiarowym magazynem (ZRS) lub geograficznie nadmiarowym magazynem (GRS) dla kopii zapasowych. Opłaty za magazynowanie zależą od nadmiarowości ustawionej dla magazynu używanego do tworzenia kopii zapasowych.

Funkcje archiwizacji i przywracania między regionami nie są obecnie obsługiwane w przypadku usługi Azure Blob Backup.

Magazyn w GB/miesiąc LRS ZRS GRS RA-GRS
Warstwa Standardowa $- za GB $- za GB $- za GB ND

Pojemność zarezerwowana magazynu usługi Azure Backup

Pojemność zarezerwowana magazynu usługi Azure Backup pomaga obniżyć koszty magazynu danych za pomocą zobowiązania do zakupu na rok lub trzy lata usługi Azure Storage. Pojemność zarezerwowaną można kupować w przyrostach co 100 TB i 1 PB na okres roczny lub 3-letni. Wszystkie ceny są podane w rozliczeniu na miesiąc. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją.

Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 lata
Warstwa Standardowa Warstwa Standardowa
100 TB/miesiąc 1 PB/miesiąc 100 TB/miesiąc 1 PB/miesiąc
LRS $- $- $- $-
GRS $- $- $- $-
ZRS $- $- $- $-
RA-GRS $- $- $- $-

Tworzenie kopii zapasowej dysków platformy Azure

Usługa Azure Backup używa migawek przyrostowych dysku zarządzanego. Migawki przyrostowe są naliczane za GiB magazynu zajmowanego przez zmiany różnicowe od ostatniej migawki. Migawki utworzone przez usługę Azure Backup są przechowywane w grupie zasobów w ramach subskrypcji platformy Azure i są naliczane opłaty za magazyn migawek. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących cen migawek, zobacz Ceny dysków zarządzanych. Ponieważ migawki nie są kopiowane do magazynu kopii zapasowych, usługa Azure Backup nie pobiera opłaty za wystąpienia chronione, a koszt magazynu kopii zapasowych nie ma zastosowania.

Migawki przyrostowe są zawsze przechowywane w magazynie w warstwie Standardowa, niezależnie od typu magazynu dysków zarządzanych przez element nadrzędny, i są naliczane opłaty na podstawie cen dla magazynu w warstwie Standardowa. Na przykład przyrostowe migawki dysku zarządzanego SSD w warstwie Premium są przechowywane w magazynie w warstwie Standardowa. Domyślnie są one przechowywane w magazynie ZRS w regionach obsługujących magazyn ZRS. W przeciwnym razie są one przechowywane w lokalnie nadmiarowym magazynie (LRS). Ceny za GiB w przypadku obu opcji, LRS i ZRS, są takie same.

Backup dla usługi Azure Kubernetes Service

Usługa Azure Backup oferuje rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych obsługujące platformę Kubernetes, które umożliwia klientom ochronę konteneryzowanych aplikacji i danych w ramach woluminów trwałych wdrożonych w klastrze usługi AKS. Dane kopii zapasowej utworzone przez usługę Azure Backup są przechowywane na Twoim koncie magazynu i naliczane są opłaty za magazyn obiektów blob, a woluminy są przechowywane jako migawki dysku, w przypadku których naliczane są opłaty za migawki dysku.

Wystąpienie chronione usługi AKS jest zdefiniowane jako klaster usługi AKS konfigurowany pod kątem kopii zapasowych.

 • Opłaty z tytułu wystąpienia chronionego są określane przez liczbę przestrzeni nazw w klastrze usługi AKS wybranych do utworzenia kopii zapasowej w wystąpieniu chronionym.
Chronione wystąpienie usługi AKS Cena usługi Azure Backup za miesiąc
Przestrzenie nazw w każdym wystąpieniu $- na przestrzeń nazw

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Backup

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Backup.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Backup.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Backup.

Ogólne omówienie

 • Nowy model cen usługi Azure Backup ma dwa składniki:

  • Chronione wystąpienia: podstawowa jednostka rozliczeniowa usługi Azure Backup. Klienci płacą za liczbę wystąpień chronionych przez usługę Azure Backup.
  • Magazyn: Dla swojego magazynu kopii zapasowych klienci mogą wybrać opcję Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS) lub Magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS). Cena netto usługi Storage zależy od ilości danych przechowywanych w obrębie usługi.

  Te dwa składniki są wyświetlane w oddzielnych wierszach na miesięcznym rachunku za usługę Azure.

 • Chronione wystąpienie oznacza komputer, serwer fizyczny lub wirtualny używany do konfigurowania tworzenia kopii zapasowych na platformie Azure. Wystąpienie jest chronione po skonfigurowaniu zasad kopii zapasowych dla komputera, serwera lub bazy danych i utworzeniu kopii zapasowej danych. Kolejne dane kopii zapasowych zmieniają ilość używanego magazynu, ale dodatkowe kopie zapasowe nie zmieniają liczby chronionych wystąpień. Typowe przykłady chronionych wystąpień to maszyny wirtualne, serwery aplikacji i komputery osobiste z systemem operacyjnym Windows. Na przykład:

  • Maszyna wirtualna obsługująca sieć szkieletową funkcji hypervisor usługi IaaS platformy Azure lub funkcji Hyper-V. Systemami operacyjnymi gościa tych maszyn wirtualnych mogą być systemy Windows Server lub Linux.
  • Serwer aplikacji z maszyną fizyczną lub wirtualną z systemem Windows Server obsługującą obciążenia z danymi, których kopie zapasowe mają być tworzone. Typowe obciążenia to: Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, Microsoft Dynamics i rola serwera plików w systemie Windows Server. Aby tworzyć kopie zapasowe tych obciążeń (czyli je chronić), jest konieczny składnik Azure Backup Server lub program System Center Data Protection Manager (DPM).
  • Komputer osobisty z systemem operacyjnym Windows.
  • Program SQL Server uwzględniający wszystkie bazy danych na serwerze.

  Jeśli zdecydujesz się utworzyć kopię zapasową sieci szkieletowej funkcji hypervisor maszyny wirtualnej i jej obciążenia gościa, sieć szkieletowa funkcji hypervisor oraz obciążenie gościa są traktowane jak oddzielne wystąpienia chronione i opłaty za nie są naliczane niezależnie.

 • Nie, z punktu widzenia rozliczeń wystąpienia są przydzielane do trzech kategorii w zależności od rozmiaru danego wystąpienia. Cena chronionego wystąpienia zależy od kategorii wystąpienia w powyższej tabeli. Należy pamiętać, że ceny w powyższej tabeli nie uwzględniają opłaty za usługę Storage, która jest naliczana osobno.

 • Klienci nie będą płacić za operacje przywracania ani wychodzącą przepustowość sieci (dane wychodzące) skojarzoną z operacjami przywracania.

 • Nowe ceny będą stosowane dla wszystkich klientów usługi Azure Backup.

Chronione wystąpienia

 • Nie, opłaty za użycie są naliczane proporcjonalnie na podstawie liczby dni w miesiącu, przez które wystąpienie było chronione.

 • Opłaty za wszystkie dane przechowywane w usłudze Azure Backup są naliczane według podanych powyżej stawek za magazyn kopii zapasowych za okres, przez który dane były przechowywane w usłudze Azure Backup. Przedłużenie okresu przechowywania nie wpływa jednak na cenę oprogramowania związaną z chronionymi wystąpieniami objętymi opłatą. Należy pamiętać, że aby takie zachowanie miało miejsce, trzeba na komputerze zainstalować najnowszego agenta usługi Azure Backup.

 • Przez cały czas przechowywania danych w usłudze Azure Backup będziesz płacić za chronione wystąpienia i magazyn. Opłata za chronione wystąpienia jest określana na podstawie rozmiaru kopii zapasowej, która została pomyślnie utworzona jako ostatnia przed podjęciem decyzji o zakończeniu ochrony. Opłata za magazyn jest określana na podstawie łącznej ilości danych przechowywanych w magazynie kopii zapasowych dla danego wystąpienia.

  Załóżmy na przykład, że rozmiar kopii zapasowej maszyny wirtualnej to 100 GB. Opłata za chronione wystąpienie wynosi $- miesięcznie. Każdego dnia dodawany jest 1 GB danych, dane są przechowywane przez 120 dni, a opłata za magazynowanie tych danych jest naliczana oddzielnie. Jeśli po 1 miesiącu zdecydujesz się zrezygnować z ochrony maszyny wirtualnej, ale pozostawisz dane w usłudze Azure Backup, opłata w wysokości $- miesięcznie będzie naliczana do momentu, aż jawnie usuniesz dane kopii zapasowej.

 • Tak, agent usługi Azure Backup musi zostać uaktualniony do najnowszej wersji, aby można było skorzystać z nowych cen. Użycie starszego agenta negatywnie wpłynie na rozmiar chronionych wystąpień, dla których są naliczane opłaty.

 • Nowe ceny będą stosowane dla wszystkich klientów usługi Azure Backup.

Koszty magazynu kopii zapasowych

 • Opłaty za wszystkie dane przechowywane w usłudze Azure Backup są naliczane według podanych powyżej stawek za magazyn kopii zapasowych.

 • To zależy od opcji wybranej dla magazynu kopii zapasowych. Dostępne opcje magazynu kopii zapasowych: Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS, Locally Redundant Storage) lub magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS, Geo-Redundant Storage).

 • Tak. Opłaty za dane kopii zapasowych w poszczególnych magazynach będą naliczane według odpowiednich stawek magazynu blokowych obiektów blob LRS lub GRS obowiązujących w regionie, w którym magazyn się znajduje. Klient ma pełną kontrolę nad rachunkiem za przechowywanie danych na platformie Azure przez wybieranie opcji magazynu.

 • Łączna ilość danych kopii zapasowych przechowywanych w usłudze Azure Backup („rozmiar zaplecza”) dla konkretnego chronionego wystąpienia może zmieniać się w zależności od następujących czynników:

  • Okres przechowywania danych kopii zapasowej
  • Nowa zawartość netto w poszczególnych punktach odzyskiwania
  • Uzyskany poziom kompresji danych kopii zapasowej
  • Częstotliwość zaplanowanych zadań kopii zapasowej
  • Metadane skojarzone z kopią zapasową
 • Na stronie pulpitu nawigacyjnego magazynu kopii zapasowych będzie wyświetlana całkowita ilość danych na komputerze zarejestrowanym w magazynie. Można tam również sprawdzić typ magazynu kopii zapasowych.

 • Tak jak w przypadku obecnego modelu cen, nie trzeba płacić za transakcje magazynu w usłudze Azure Backup. Są one uwzględnione w cenie za oprogramowanie.

Koszty sieciowe

 • Opłaty za usługę ExpressRoute nie są pokrywane w ramach usługi Azure Backup. Klient będzie nadal wnosił opłaty za usługę Azure Backup niezależnie, a za usługę ExpressRoute w zależności od wybranej szybkości portu.

Przykłady

 • Maszyna główna Obciążenie Rozmiar wystąpienia chronionego Kwota naliczona*
  1 host z systemem Windows Windows Server 2012 (Kopia zapasowa plików/folderów) 300 GB $-/miesiąc
  3 hostów z systemem Windows Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  600 GB
  1300 GB
  400 GB
  $-/miesiąc
  $-/miesiąc
  $-/miesiąc
  1 Maszyna kliencka z systemem Windows Windows 8.1 (Kopia zapasowa plików/folderów) 25 GB $-/miesiąc
  1 Maszyna wirtualna funkcji Hyper-V Kopia zapasowa maszyny wirtualnej 30 GB $-/miesiąc
  1 wirtualna maszyna Azure IaaS Kopia zapasowa maszyny wirtualnej 250 GB $-/miesiąc
  1 maszyna gościa z systemem Windows Windows Server 2012 (Kopia zapasowa plików/folderów) 120 GB $-/miesiąc
  1 maszyna gościa z systemem Windows Samodzielny serwer Microsoft SQL Server 600 GB $-/miesiąc
  3 maszyny gości z systemem Windows Klaster serwerów Microsoft SQL Server:
  • Maszyna 1: 50 baz danych
  • Maszyna 2: 75 baz danych
  • Maszyna 3: 20 baz danych
  70 GB
  80 GB
  15 GB
  $-/miesiąc +
  $-/miesiąc +
  $-/miesiąc

  UWAGA: jeśli bazy danych przemieszczają się w klastrze, to do obliczeń wykorzystywany jest rozmiar w momencie tworzenia kopii zapasowej.

  5 Maszyn gości z systemem Windows Kompletna farma programu SharePoint z frontonem, bazą danych zawartości itp... 1300 GB $-/miesiąc (wielkość farmy programu SharePoint > 1000 GB oraz < 1500 GB)

  UWAGA: farma programu SharePoint jest specjalną jednostką i jest rozliczana na podstawie całkowitego rozmiaru chronionych danych w farmie.

  *Usługa Azure Storage jest rozliczana dodatkowo na podstawie wyborów dotyczących tworzenia kopii zapasowych.
 • Na potrzeby ochrony baz danych programu SQL Server o rozmiarze 250 GB w usłudze Azure Backup serwer programu SQL Server jest obsługiwany jako chronione wystąpienie. Ponieważ rozmiar chronionego wystąpienia przekracza 50 GB, ale jest mniejszy niż 500 GB, naliczana jest miesięczna opłata w wysokości $-. Jeśli kopia zapasowa maszyny wirtualnej jest również wykonywana w usłudze Azure Backup, jest ona traktowana jako inne chronione wystąpienie. Ponieważ rozmiar maszyny wirtualnej należy do zakresu od 50 do 500 GB, jej miesięczna cena również wyniesie $-.

  Opłaty za kopie zapasowe maszyn wirtualnych i kopie zapasowe obciążeń gościa są naliczane oddzielnie.

 • Tak. Podczas korzystania z serwera usługi MAB do tworzenia kopii zapasowych lokalnie nadal będzie naliczana opłata za wystąpienie usługi kopii zapasowej. Jednak ponieważ kopia zapasowa danych będzie tworzona lokalnie, nie trzeba będzie ponosić kosztów za magazyn platformy Azure.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze