Przejdź do głównej zawartości

Microsoft Graph Data Connect — cennik

Bezpieczna, skalowalna usługa danych utworzona w celu szybkiego kopiowania odpowiednich zestawów danych platformy Microsoft 365 do dzierżawy platformy Azure, aby uzyskiwać zaawansowane analizy i szczegółowe informacje

Technologie Microsoft Graph Data Connect zapewniają klientom inteligentny sposób uzyskiwania dostępu do zaawansowanych danych z programu Microsoft Graph — największego na świecie zestawu danych dotyczących produktywności w miejscu pracy na dużą skalę. Dane w programie Microsoft Graph opisują sposób, w jaki pracownicy komunikują się ze sobą, współpracują i zarządzają swoim czasem we wszystkich aplikacjach i usługach na platformie Microsoft 365.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Opłaty za użycie programu Microsoft Graph Data Connect są rozliczane co miesiąc zgodnie z rzeczywistym użyciem i są obliczane na 1000 wyodrębnionych obiektów. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj blog

Cena
Obiekty usługi Microsoft Graph Data Connect

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Microsoft Graph Data Connect

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Microsoft Graph Data Connect.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Microsoft Graph Data Connect.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Microsoft Graph Data Connect.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze