Azure Monitor — cennik

Uzyskuj szczegółowe dane monitorowania w czasie rzeczywistym — wszystko w jednym miejscu

Usługa Azure Monitor to funkcja platformy na potrzeby monitorowania zasobów platformy Azure . Usługa Azure Monitor umożliwia zbieranie w sposób ciągły szczegółowych danych o wydajności i użyciu, dzienników aktywności i dzienników diagnostyki oraz powiadomień z zasobów Azure. Za pomocą witryny Azure Portal możesz wyświetlać i analizować dane monitorowania oraz skonfigurować akcje automatyczne na podstawie alertów. Ponadto usługa Azure Monitor integruje się z innymi narzędziami do analizy i monitorowania, takimi jak OMS Insight & Analytics, Application Insights i narzędziami innych firm, zapewniając elastyczność korzystania z zebranych danych na wiele różnych sposobów.

Szczegóły cennika

Usługa Azure Monitor jest bezpłatnym produktem Azure dostępnym w publicznej wersji zapoznawczej.

Pomoc techniczna i umowa SLA

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś