Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Resource Mover

Upraszczanie sposobu przenoszenia wielu zasobów między regionami świadczenia platformy Azure.

Bezproblemowe przenoszenie zasobów

Korzystaj z możliwości infrastruktury globalnej platformy Azure i bezproblemowo przenoś zasoby do regionu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Usprawnij proces planowania, aby przyspieszyć przeniesienie, i pomóż chronić swoje zasoby.

Przeprowadzanie analizy zależności zasobów

Możliwość przenoszenia do konfiguracji ze strefami w celu zwiększenia odporności

Ujednolicone i spójne środowisko na potrzeby przenoszenia

Możliwość kontrolowania wykonywania i zatwierdzania przenoszenia

Mapa przedstawiająca region wybrany w Japonii

Optymalizuj swoje obciążenie

Przenieś obciążenie do regionu, który najlepiej spełnia Twoje wymagania dotyczące zgodności, wydajności, odporności lub możliwości. Skorzystaj z tego, że globalna infrastruktura platformy Azure rozszerza się na nowe regiony i strefy dostępności, i wykorzystaj możliwość bycia bliżej swoich klientów, spełnij wymagania dotyczące miejsca przechowywania danych i zwiększ odporność aplikacji.

Zależność dodawana w usłudze Azure Resource Mover

Łatwe planowanie

Usprawniaj procesy umożliwiające identyfikację zasobów platformy Azure i analizowanie zależności potrzebnych do zaplanowania migracji. Planuj i testuj tyle razy, ile potrzebujesz, jednocześnie korzystając z ujednoliconego środowiska dla wszystkich zasobów platformy Azure.

Omówienie w usłudze Azure Resource Mover z wyjaśnieniem niezbędnych kroków

Bezproblemowa orkiestracja

Efektywnie replikuj zasoby, konfigurację i dane platformy Azure w ciągu kilku dni lub tygodni, a nie miesięcy. Podczas przygotowywania do przenoszenia zaoszczędź czas, wykonując mniejszą liczbę zadań i synchronizując dane. Przenoś wiele zasobów jednocześnie, korzystając z ujednoliconego i spójnego środowiska.

Użytkownik monitowany o zweryfikowanie zależności w usłudze Azure Resource Mover

Pewne przenoszenie zasobów

Zyskaj spokój, wiedząc, że twoje zasoby są gotowe do przeniesienia i pozostają nienaruszone w źródle. Przenoś obciążenia w ramach zaszyfrowanego środowiska platformy Azure, włączaj przebiegi testów w celu potwierdzenia migracji i testowania oraz automatyzuj wycofywanie między ostateczną migracją i zatwierdzaniem po przetestowaniu.

Kompleksowe Zabezpie­czenia i zgodność, wbudowane

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Zasoby usługi Azure Resource Mover

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Resource Mover

 • Możesz przenosić następujące zasoby platformy Azure:

  • Usługa Azure Virtual Machines i skojarzone dyski
  • Karty sieciowe
  • Zestawy dostępności
  • Zasoby usługi Azure Virtual Network
  • Publiczne adresy IP
  • Sieciowe grupy zabezpieczeń
  • Wewnętrzne moduły równoważenia obciążenia
  • Publiczne moduły równoważenia obciążenia
  • Bazy danych SQL
  • Pule elastyczne
  • Grupy zasobów
 • Usługa obsługuje przenoszenie z dowolnego publicznego regionu świadczenia platformy Azure do dowolnego innego publicznego regionu świadczenia platformy Azure oraz przenoszenie zasobów w ramach regionów w Chinach.

 • Tak, można przenieść wiele zasobów naraz. W zależności od tego, ile danych zawiera każdy zasób, czas potrzebny do przeniesienia wielu zasobów jest różny.

 • Tak. Strefy dostępności są obsługiwane w zależności od dostępności w docelowym regionie świadczenia platformy Azure. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z harmonogramem działania dla regionu strefy dostępności.

 • Nie, usługa Azure Resource Mover przenosi zasoby tylko między publicznymi regionami platformy Azure. Usługa Azure Migrate udostępnia centralne miejsce do oceny i migracji oraz przenosi zasoby ze środowisk lokalnych na platformę Azure.

 • Można przeprowadzić dowolną liczbę migracji testowych, co pozwala na przetestowanie i zweryfikowanie migracji. W końcowej migracji w sposób automatyczny zachodzi wycofywanie do momentu ostatecznego zatwierdzenia. Nawet po zatwierdzeniu oryginalne zasoby pozostają nienaruszone do momentu podjęcia decyzji o ich usunięciu.

 • Tak, możesz usunąć pliki źródłowe po zakończeniu przenoszenia.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie