Azure Lab Services — cennik

Laboratoria komputerowe w chmurze

Usługa Azure Lab Services umożliwia łatwe skonfigurowanie laboratorium i zapewnienie dostępu na żądanie do wstępnie skonfigurowanych maszyn wirtualnych na potrzeby obsługi Twoich scenariuszy. Prowadź zajęcia, szkól profesjonalistów, organizuj maraton programistyczny lub laboratorium praktyczne i nie tylko. Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie.

Szczegóły cennika

Korzystając z usługi Azure Lab Services, płacisz wyłącznie za aktywne użycie. Nie płacisz za zamknięte wystąpienia. Aby obliczyć swój rachunek, skorzystaj z prostej formuły poniżej. Nie ma żadnych innych opłat ani dodatkowych kosztów.

Oto sposób, w jaki obliczany jest rachunek za laboratorium:

Liczba wystąpień Razy
Godziny użycia Razy
Jednostki laboratorium w wystąpieniu Razy
$0.01 za godzinę na jednostkę laboratorium Równa się
Koszty laboratorium

Wystąpienie w laboratorium to maszyna wirtualna, a opłaty za każde wystąpienie są naliczane godzinowo na podstawie rozmiaru wystąpienia, zgodnie z tabelą poniżej.

jednostka laboratorium to koszt jednostkowy, który określa cenę dla poszczególnych rozmiarów wystąpienia. Każdy rozmiar kosztuje określoną liczbę jednostek laboratorium.

Na przykład obliczenie kosztu laboratorium na potrzeby zajęć dla 50 uczniów korzystających z małych wystąpień przez 4 tyg. i 10 godz. tygodniowo będzie następujące:

50 uczniów x 40 godz. na ucznia (10 godz. tygodniowo x 4 tyg.) x 20 jednostek laboratorium (mały rozmiar wystąpienia) x $0.01 za godzinę na jednostkę laboratorium = $400*

Wystąpienie Jednostki laboratorium
Małe (rdzenie: 2, 3.5 GB pamięci RAM) 20
Średnie (rdzenie: 4, 7 GB pamięci RAM) 42
Średnie (zagnieżdżona wirtualizacja, rdzenie: 4, 16 GB pamięci RAM) 55
Duże (rdzenie: 8, 16 GB pamięci RAM) 70
Duże (zagnieżdżona wirtualizacja, rdzenie: 8, 32 GB pamięci RAM) 84
Małe procesor GPU (obliczenia, rdzenie: 6, 56 GB pamięci RAM) 139
Małe procesor GPU (wizualizacja, rdzenie: 6, 56 GB pamięci RAM) 160
Średnie procesor GPU (wizualizacja, rdzenie: 12, 112 GB pamięci RAM) 408
*Oszacowanie nie uwzględnia godzin pracy maszyny wirtualnej szablonu, kosztów galerii obrazów udostępnionych ani godzin naliczanych podczas uruchamiania maszyny przez twórcę laboratorium.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Gwarantowana łączność na poziomie 99,9% dla maszyn wirtualnych laboratorium. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

  • Jednostka laboratorium łączy w sobie koszty zasobów obliczeniowych, protokołu IP, sieci, migawek i dysków. Wystąpienie jest rozliczane godzinowo w zależności od liczby jednostek laboratorium. Jednostka laboratorium kosztuje tyle samo we wszystkich wystąpieniach, jednak liczba jednostek laboratorium w wystąpieniach może być różna.

  • Opłatę naliczamy za liczbę pełnych minut działania wystąpienia, więc nie płacisz za dodatkowe sekundy. W tym przykładzie zostałaby naliczona opłata za 6 minut.

  • Za maszynę znajdującą się w stanie cofniętego przydziału (wyłączenia) nie zostanie naliczona opłata, ponieważ opłaty naliczamy wyłącznie za aktywne użycie. Jednak maszyna wirtualna może kontynuować działanie, nawet gdy się z nią rozłączysz, dlatego pamiętaj, aby ją wyłączyć, jeśli na niej nie pracujesz.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Lab Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.