Pomiń nawigację

Azure Lab Services — cennik

Skonfiguruj laboratoria na potrzeby zajęć, wersji próbnych, programowania i testowania oraz innych scenariuszy

Usługa Azure Lab Services umożliwia łatwe skonfigurowanie laboratorium i zapewnienie dostępu na żądanie do wstępnie skonfigurowanych maszyn wirtualnych na potrzeby obsługi Twoich scenariuszy. Prowadź zajęcia, szkól profesjonalistów, organizuj maraton programistyczny lub laboratorium praktyczne i nie tylko. Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Jednostka laboratorium

Korzystając z usługi Azure Lab Services, płacisz wyłącznie za aktywne użycie. Nie płacisz za zamknięte wystąpienia.

Cena
Jednostka laboratorium $0.01 za godzinę na jednostkę laboratorium

Przykładowy cennik

  • Wystąpienie w laboratorium to maszyna wirtualna, a opłaty za każde wystąpienie są naliczane godzinowo na podstawie rozmiaru wystąpienia, zgodnie z tabelą poniżej.
  • jednostka laboratorium to koszt jednostkowy, który określa cenę dla poszczególnych rozmiarów wystąpienia. Każdy rozmiar kosztuje określoną liczbę jednostek laboratorium.

Na przykład obliczenie kosztu laboratorium na potrzeby zajęć dla 50 uczniów korzystających z małych wystąpień przez 4 tyg. i 10 godz. tygodniowo będzie następujące:

50 uczniów x 40 godz. na ucznia (10 godz. tygodniowo x 4 tyg.) x 20 jednostek laboratorium (mały rozmiar wystąpienia) x $0.01 za godzinę na jednostkę laboratorium = $400*

Wystąpienie Jednostki laboratorium
Małe (rdzenie: 2, 3.5 GB pamięci RAM) 20
Średnie (rdzenie: 4, 7 GB pamięci RAM) 42
Średnie (zagnieżdżona wirtualizacja, rdzenie: 4, 16 GB pamięci RAM) 55
Duże (rdzenie: 8, 16 GB pamięci RAM) 70
Duże (zagnieżdżona wirtualizacja, rdzenie: 8, 32 GB pamięci RAM) 84
Małe procesor GPU (obliczenia, rdzenie: 6, 56 GB pamięci RAM) 139
Małe procesor GPU (wizualizacja, rdzenie: 6, 56 GB pamięci RAM) 160
Średnie procesor GPU (wizualizacja, rdzenie: 12, 112 GB pamięci RAM) 408
*Oszacowanie nie uwzględnia godzin pracy maszyny wirtualnej szablonu, kosztów galerii obrazów udostępnionych ani godzin naliczanych podczas uruchamiania maszyny przez twórcę laboratorium.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Azure Lab Services

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Lab Services.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Lab Services.

Często zadawane pytania

  • Jednostka laboratorium łączy w sobie koszty zasobów obliczeniowych, protokołu IP, sieci, migawek i dysków. Wystąpienie jest rozliczane godzinowo w zależności od liczby jednostek laboratorium. Jednostka laboratorium kosztuje tyle samo we wszystkich wystąpieniach, jednak liczba jednostek laboratorium w wystąpieniach może być różna.

  • Opłatę naliczamy za liczbę pełnych minut działania wystąpienia, więc nie płacisz za dodatkowe sekundy. W tym przykładzie zostałaby naliczona opłata za 6 minut.

  • Za maszynę znajdującą się w stanie cofniętego przydziału (wyłączenia) nie zostanie naliczona opłata, ponieważ opłaty naliczamy wyłącznie za aktywne użycie. Jednak maszyna wirtualna może kontynuować działanie, nawet gdy się z nią rozłączysz, dlatego pamiętaj, aby ją wyłączyć, jeśli na niej nie pracujesz.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze