Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Notification Hubs

Wysyłaj powiadomienia wypychane do każdej platformy, z dowolnego zaplecza.

  • Dostęp do wszystkich głównych platform — iOS, Android, Windows, Kindle, Baidu

  • Działa z każdym zapleczem, w chmurze i lokalnie

  • Szybka emisja powiadomień wypychanych do milionów urządzeń przenośnych za pomocą pojedynczego wywołania interfejsu API

  • Dostosuj powiadomienia wypychane według klienta, języka i lokalizacji

  • Dynamiczne definiowanie i powiadamianie segmentów klientów

  • Natychmiastowe skalowanie do milionów urządzeń przenośnych

Szybko emituj do milionów urządzeń

Usługa Azure Notification Hubs to w wysokim stopniu skalowalny aparat do wypychania powiadomień mobilnych, umożliwiający szybkie wysłanie milionów powiadomień do urządzeń z systemami iOS, Android i Windows oraz do urządzeń Kindle. Działa on w połączeniu z usługą powiadomień APNs (Apple Push Notification Service), usługą GCM (Google Cloud Messaging), usługą powiadomień WNS, (Windows Push Notification Service) i wieloma innymi. Dopasuj powiadomienia do konkretnych klientów lub całych grup odbiorców, przy użyciu zaledwie kilku wierszy kodu. Jest to możliwe na każdej platformie.

Działa z każdym zapleczem

Usługa Notification Hubs jest na tyle elastyczna, że można ją podłączyć do dowolnego zaplecza — Microsoft .NET, PHP, Java lub Node.js — działającego lokalnie lub w chmurze. Umożliwia to w łatwy sposób natychmiast aktualizować aplikacje mobilne i prezentować je klientom.

Wybieraj odbiorców docelowych za pomocą tagów dynamicznych

Emituj powiadomienia wypychane do wszystkich naraz albo do wybranych urządzeń klientów za pomocą funkcji tagowania w usłudze Notification Hubs. Tagi umożliwiają dzielenie klientów na segmenty na podstawie aktywności, zainteresowań, lokalizacji lub preferencji, pozwalając na dostarczanie odpowiedniej zawartości do określonych osób we właściwym czasie.

Spraw, aby lokalizacja była łatwiejsza, korzystając z szablonów

Jeśli aplikacja jest przeznaczona na różne rynki, funkcja szablonów usługi Notification Hubs zapewnia wygodny sposób przesyłania zlokalizowanych powiadomień wypychanych do klientów w ich własnych językach. Szablony eliminują także problemy związane z przechowywaniem ustawień lokalizacji dla każdego klienta oraz tworzeniem setek tagów.

Rozwiązanie opracowane z myślą o wielkiej skali

Szybko skaluj do milionów urządzeń przenośnych i miliardów powiadomień bez potrzeby przebudowywania ani dzielenia aplikacji. Usługa Notification Hubs automatycznie obsługuje infrastrukturę niezbędną do skalowania komunikatów dla każdego aktywnego urządzenia przy małych opóźnieniach.

Skuteczne odciążanie SSL i zarządzanie certyfikatami

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Klienci korzystający z usługi Notification Hubs

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta usługi Notification Hubs