Azure Database for MySQL — cennik

Gotowa do użycia w przedsiębiorstwie i w pełni zarządzana baza MySQL w wersji Community

Usługa Azure Database for MySQL udostępnia usługę w pełni zarządzanej bazy danych na potrzeby programowania i wdrażania aplikacji z wbudowanymi funkcjami (na przykład wysoką dostępnością) bez żadnych dodatkowych kosztów.

Ceny pojemności zarezerwowanej są teraz dostępne — oszczędź do 60% w porównaniu ze zwykłymi opcjami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Wbudowana wysoka dostępność

Wysoka dostępność bez dodatkowej konfiguracji, replikacji, czy kosztów.

Proste skalowanie

Dynamiczne zmieniaj zasoby obliczeniowe w kilka sekund i niezależne skaluj magazyn.

Elastyczny cennik

Wybierz zasoby dla obciążenia bez żadnych ukrytych kosztów.

Basic

Obciążenia wymagające niewielkiej wydajności obliczeniowej i operacji wejścia/wyjścia.

Compute

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje procesor logiczny.

Zasoby obliczeniowe 5. generacji

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz.

Rdzeń wirtualny Pamięć Cena
1 2 $-
2 4 $-

Storage

Opłaty naliczane są za zainicjowany magazyn serwera. Zaaprowizować można magazyn o pojemności do 1 TB.

Cena
GB/miesiąc $-

Backup

Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez serwer. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% zainicjowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
GB magazynu lokalnie nadmiarowego/miesiąc $-

Ogólne zastosowanie

Większość obciążeń biznesowych, wymagających zrównoważonych zasobów obliczeniowych i pamięci, ze skalowalną przepływnością wejścia/wyjścia.

Compute

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje procesor logiczny.

Zasoby obliczeniowe 5. generacji

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz.

Rdzeń wirtualny Pamięć Cena Rezerwacja na rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na trzy lata
(% oszczędności)
2 10 $- $- $-
4 20 $- $- $-
8 40 $- $- $-
16 80 $- $- $-
32 160 $- $- $-
64 320 $- $- $-

Storage

Opłaty naliczane są za zainicjowany magazyn serwera. Zaaprowizować można magazyn o pojemności do 16 TB.

Cena
GB/miesiąc $-

Backup

Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez serwer. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% zainicjowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
GB magazynu lokalnie nadmiarowego/miesiąc $-
GB magazynu geograficznie nadmiarowego/miesiąc $-

Replika do odczytu

Repliki do odczytu umożliwiają skalowanie w poziomie obciążeń z dużą liczbą odczytów poza pojemność jednego serwera usługi Azure Database for MySQL. W przypadku każdej utworzonej repliki do odczytu są naliczane opłaty za zaaprowizowane środowisko obliczeniowe (rozliczane w rdzeniach wirtualnych) i zaaprowizowany magazyn (rozliczany w GB/miesiąc).

Pamięć

Wysokowydajne obciążenia baz danych, wymagające wydajności wewnątrzpamięciowej w celu szybszego przetwarzania transakcji oraz zapewnienia większej współbieżności.

Compute

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje procesor logiczny.

Zasoby obliczeniowe 5. generacji

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz.

Rdzeń wirtualny Pamięć Cena Rezerwacja na rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na trzy lata
(% oszczędności)
2 20 $- $- $-
4 40 $- $- $-
8 80 $- $- $-
16 160 $- $- $-
32 320 $- $- $-

Storage

Opłaty naliczane są za zainicjowany magazyn serwera. Zaaprowizować można magazyn o pojemności do 16 TB.

Cena
GB/miesiąc $-

Backup

Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez serwer. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% zainicjowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
GB magazynu lokalnie nadmiarowego/miesiąc $-
GB magazynu geograficznie nadmiarowego/miesiąc $-

Replika do odczytu

Repliki do odczytu umożliwiają skalowanie w poziomie obciążeń z dużą liczbą odczytów poza pojemność jednego serwera usługi Azure Database for MySQL. W przypadku każdej utworzonej repliki do odczytu są naliczane opłaty za zaaprowizowane środowisko obliczeniowe (rozliczane w rdzeniach wirtualnych) i zaaprowizowany magazyn (rozliczany w GB/miesiąc).

Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami (Wersja zapoznawcza)

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Advanced Threat Protection, odwiedź stronę cennika usługi Azure Security Center.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/miesiąc. Znajdź plan
 • Gwarantujemy dostępność aplikacji działających w ramach subskrypcji klienta na poziomie 99,99% czasu. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

 • Warstwa Podstawowa została opracowana w celu obsługi obciążeń wymagających niewielkiej wydajności obliczeniowej i operacji wejścia/wyjścia. Są to na przykład serwery używane do programowania lub testów lub niewielkie, rzadko używane aplikacje. Warstwa Przeznaczenie ogólne została opracowana z myślą o obciążeniach biznesowych wymagających zrównoważonych zasobów obliczeniowych i pamięci, ze skalowalną przepływnością wejścia/wyjścia. Są to na przykład serwery do hostowania aplikacji internetowych i mobilnych oraz inne aplikacje dla przedsiębiorstw. Warstwa Zoptymalizowane pod kątem pamięci została opracowana dla obciążeń baz danych o dużej wydajności, wymagających wydajności wewnątrzpamięciowej umożliwiającej szybsze przetwarzanie transakcji oraz zapewnienie większej współbieżności. Są to na przykład serwery przetwarzające dane w czasie rzeczywistym oraz wysokowydajne aplikacje transakcyjne i analityczne. Zapoznaj się z dokumentacją, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

 • W przypadku wszystkich warstw cenowych opłaty za usługę są naliczane według przewidywalnej stawki godzinowej, na podstawie warstwy cenowej, zainicjowanych zasobów obliczeniowych w rdzeniach wirtualnych i zainicjowanego magazynu serwera i kopii zapasowych w GB na miesiąc. Na rachunku wyodrębnione są następujące elementy: godziny rdzeni wirtualnych, GB magazynu serwera na miesiąc oraz GB magazynu kopii zapasowych na miesiąc.

 • Opłaty naliczane są za każdą godzinę istnienia serwera MySQL lub jej część, bez względu na to, czy serwer był aktywny przez całą godzinę. Jeśli baza danych była skalowana, rozliczenie nastąpi na podstawie najwyższej warstwy cenowej, zainicjowanych rdzeni wirtualnych i zainicjowanego magazynu w trakcie tej godziny.

  Na przykład:

  • Jeśli utworzysz serwer MySQL i usuniesz go po pięciu minutach, rozliczenie nastąpi za całą godzinę korzystania z zainicjowanych zasobów obliczeniowych i magazynu.
  • Jeśli utworzysz serwer MySQL w warstwie Przeznaczenie ogólne z ośmioma rdzeniami wirtualnymi, a następnie zmodernizujesz go do 16 rdzeni wirtualnych w warstwie Przeznaczenie ogólne, opłata za pierwszą godzinę zostanie naliczona na podstawie stawki za 16 rdzeni wirtualnych.
 • Tak. Od 1 lipca 2018 r. obowiązują standardowe opłaty za sieciowy ruch wychodzący. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 • Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez serwer MySQL. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% zainicjowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB. Jeśli na przykład magazyn bazy danych ma rozmiar 100 GB, otrzymasz bezpłatnie 100 GB magazynu kopii zapasowych. Jeśli jednak kopia zapasowa ma rozmiar 110 GB, 10 GB będzie płatne.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Database for MySQL

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji