Pomiń nawigację

Azure Firewall Manager — cennik

Centralne zasady zabezpieczeń sieci i zarządzanie trasami na potrzeby globalnie dystrybuowanych, zdefiniowanych programowo obwodów

Azure Firewall Manager to usługa zarządzania zabezpieczeniami, która zapewnia centralne zasady zabezpieczeń i zarządzanie trasami dla obwodów zabezpieczeń opartych na chmurze. Firewall Manager może zapewnić zarządzanie zabezpieczeniami dla dwóch typów architektury sieci.

  • Bezpieczny koncentrator wirtualny: Azure Virtual WAN Hub to zasób zarządzany przez firmę Microsoft, który umożliwia łatwe tworzenie architektur w układzie gwiaździstym. Gdy zasady zabezpieczeń i routingu są skojarzone z takim koncentratorem, jest on określany jako bezpieczny koncentrator wirtualny. Bezpiecznego koncentratora wirtualnego można używać jako koncentratora usługi Virtual WAN na potrzeby łączności i w związku z tym obowiązują wszystkie istniejące i przyszłe rozliczenia wirtualnej sieci WAN.
  • Sieć wirtualna koncentratora: jest to standardowa sieć wirtualna platformy Azure, którą tworzysz i nią zarządzasz samodzielnie. Tworzysz sieć wirtualną koncentratora zawierającą zaporę i komunikację równorzędną sieci wirtualnej, która zawiera serwery obciążeń i usługi.
  • W usłudze Azure Firewall Manager można zarządzać planami usługi Azure DDoS Protection i zasadami zapory Azure Web Application Firewall wraz z wdrożeniami usługi Azure Firewall. Obsługa zarówno usługi Azure DDoS Protection, jak i zasad zapory Azure Firewall jest dostępna w wersji zapoznawczej. Zarządzanie planami i zasadami za pomocą usługi Azure Firewall Manager nie powoduje żadnych dodatkowych kosztów, chociaż mogą być naliczane opłaty za plany i zasady wdrożone za pośrednictwem usługi Firewall Manager.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są tylko oszacowaniem i nie stanowią rzeczywistej oferty cenowej. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie dolarów amerykańskich i konwertowane przy użyciu stawek porównawczych firmy Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby wyświetlić cennik na podstawie Twojego bieżącego programu/oferty z firmą Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji o cenach lub poprosić o ofertę cenową. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cennika platformy Azure.

Azure Firewall Manager

Typ usługi Cena
Zasady usługi Azure Firewall Manager1 $- za zasady na region
1Zasady zapory skojarzone z pojedynczą zaporą i z usługą Policy Analytics będą rozliczane w następujący sposób – $- od zasady. Zasady zapory skojarzone z więcej niż jedną zaporą są dostępne w usłudze Policy Analytics bez dodatkowych kosztów.

Integracje usługi Azure Firewall Manager

Typ usługi Cena
Bezpieczne koncentratory wirtualne z integracjami z rozwiązaniami innych firm $- za godzinę wdrożenia

Usługa Azure Firewall z bezpiecznym koncentratorem wirtualnym

Typ usługi Cena
Wdrożenia bezpiecznych koncentratorów wirtualnych $- za godzinę wdrożenia
Przetworzone dane bezpiecznych koncentratorów wirtualnych $- za przetworzony gigabajt

Usługa Azure Firewall z siecią wirtualną koncentratora

Typ usługi Cena
Wdrożenia usługi Azure Firewall $- za godzinę wdrożenia
Przetworzone dane usługi Azure Firewall $- za przetworzony gigabajt

Azure DDoS Protection

Cennik usługi Azure DDoS Protection będzie stosowany do wszystkich planów ochrony przed atakami DDoS wdrożonych za pomocą usługi Azure Firewall Manager. Aby uzyskać więcej informacji na temat cennika usługi Azure DDoS Protection, przejdź stronę cennika.

Zapora aplikacji internetowej platformy Azure

Cennik usługi Azure Web Application Firewall (WAF) będzie stosowany do wszystkich zasad wdrożonych za pomocą usługi Azure Firewall Manager. Aby uzyskać więcej informacji na temat cennika usługi Azure WAF, zobacz stronę z cennikiem.

Logika cen zasad

Nie zostaną naliczone żadne opłaty za zasady usługi Azure Firewall Manager skojarzone z pojedynczą zaporą. Przedstawiono to na poniższej ilustracji.

Przykład cen

  • Zasady podstawowe: Zasady są skojarzone z czterema zaporami. Jeśli te cztery zapory znajdują się w jednym regionie, cena zasad wynosi $- miesięcznie. Jeśli jednak te cztery wdrożenia zapory obejmują cztery regiony, cena zasad wynosi $- miesięcznie. Podsumowując, cena za zasady zapory jest stała i wynosi $-/miesiąc/region.
  • Zasady podrzędne 1: Zasady są skojarzone z dwoma zaporami. Jeśli te dwie zapory znajdują się w jednym regionie, cena zasad wynosi $- miesięcznie. Jeśli te dwa wdrożenia zapory obejmują dwa regiony, cena zasad wynosi $- miesięcznie. Podsumowując, cena za zasady zapory jest stała i wynosi $-/miesiąc/region.
  • Zasady podrzędne 2: Za zasady nie są naliczane opłaty, ponieważ są one skojarzone z pojedynczą zaporą bezpiecznego koncentratora. Za zasady zapory nie są naliczane opłaty, jeśli istnieje tylko jedno skojarzenie zapory.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Azure Firewall Manager

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Firewall Manager.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Firewall Manager.

  • Tak. Niepełna godzina jest rozliczana jak pełna.
  • Klientom jest naliczana opłata za co najmniej jedne zasady podstawowe. W zależności od liczby regionów opłata za każdy region wynosi $- za zasady na region. Jeśli zasady podrzędne znajdują się w jednym koncentratorze, opłata nie jest naliczana, ale nadal będzie naliczana opłata za zasady podstawowe w wysokości $- za zasady na region.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze