Pomiń nawigację

Azure Firewall Manager — cennik

Centralne zasady zabezpieczeń sieci i zarządzanie trasami na potrzeby globalnie dystrybuowanych, zdefiniowanych programowo obwodów

Azure Firewall Manager to usługa do zarządzania zabezpieczeniami, która umożliwia centralne zarządzanie zasadami zabezpieczeń i trasami dla obwodów zabezpieczeń opartych na chmurze. Usługa Firewall Manager może zapewnić zarządzanie zabezpieczeniami dla dwóch typów architektury sieci.

  • Bezpieczny koncentrator wirtualny: Koncentrator usługi Azure Virtual WAN jest zarządzanym przez firmę Microsoft zasobem, który pozwala łatwo tworzyć architektury gwiazdy. Po skojarzeniu zasad zabezpieczeń i routingu z takim koncentratorem jest on nazywany bezpiecznym koncentratorem wirtualnym. Bezpiecznego koncentratora wirtualnego można używać jako koncentratora usługi Virtual WAN na potrzeby łączności i w związku z tym obowiązują wszystkie istniejące i przyszłe rozliczenia wirtualnej sieci WAN.

  • Sieć wirtualna koncentratora: Jest to standardowa sieć wirtualna platformy Azure, którą samodzielnie tworzysz i zarządzasz nią. Tworzysz sieć wirtualną koncentratora (piasty), która zawiera zaporę, i łączysz równorzędnie sieci wirtualne będące szprychami zawierającymi serwery obciążeń i usługi.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Azure Firewall Manager

Typ usługi Cena
Zasady usługi Azure Firewall Manager $- za zasady na region

Integracje usługi Azure Firewall Manager

Typ usługi Cena
Bezpieczne koncentratory wirtualne z integracjami z rozwiązaniami innych firm $- za godzinę wdrożenia

Usługa Azure Firewall z bezpiecznym koncentratorem wirtualnym

Typ usługi Cena
Wdrożenia bezpiecznych koncentratorów wirtualnych $- za godzinę wdrożenia
Przetworzone dane bezpiecznych koncentratorów wirtualnych $- za przetworzony gigabajt

Usługa Azure Firewall z siecią wirtualną koncentratora

Typ usługi Cena
Wdrożenia usługi Azure Firewall $- za godzinę wdrożenia
Przetworzone dane usługi Azure Firewall $- za przetworzony gigabajt

Logika cen zasad

Nie zostaną naliczone żadne opłaty za zasady usługi Azure Firewall Manager skojarzone z pojedynczą zaporą. Przedstawiono to na poniższej ilustracji.

Przykład cen

  • Zasady podstawowe: Zasady są skojarzone z czterema zaporami. Jeśli te cztery zapory znajdują się w jednym regionie, cena zasad wynosi $- miesięcznie. Jeśli jednak te cztery wdrożenia zapory obejmują cztery regiony, cena zasad wynosi $- miesięcznie. Podsumowując, cena za zasady zapory jest stała i wynosi $-/miesiąc/region.
  • Zasady podrzędne 1: Zasady są skojarzone z dwoma zaporami. Jeśli te dwie zapory znajdują się w jednym regionie, cena zasad wynosi $- miesięcznie. Jeśli te dwa wdrożenia zapory obejmują dwa regiony, cena zasad wynosi $- miesięcznie. Podsumowując, cena za zasady zapory jest stała i wynosi $-/miesiąc/region.
  • Zasady podrzędne 2: Za zasady nie są naliczane opłaty, ponieważ są one skojarzone z pojedynczą zaporą bezpiecznego koncentratora. Za zasady zapory nie są naliczane opłaty, jeśli istnieje tylko jedno skojarzenie zapory.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Azure Firewall Manager

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Firewall Manager.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Firewall Manager.

Często zadawane pytania

  • Tak. Niepełna godzina jest rozliczana jak pełna.
  • Klientom jest naliczana opłata za co najmniej jedne zasady podstawowe. W zależności od liczby regionów opłata za każdy region wynosi $- za zasady na region. Jeśli zasady podrzędne znajdują się w jednym koncentratorze, opłata nie jest naliczana, ale nadal będzie naliczana opłata za zasady podstawowe w wysokości $- za zasady na region.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze