Ceny usługi Azure Firewall Manager

Centralne zarządzanie trasami i zasadami zabezpieczeń sieci

Azure Firewall Manager to usługa do zarządzania zabezpieczeniami, która umożliwia centralne zarządzanie zasadami zabezpieczeń i trasami dla obwodów zabezpieczeń opartych na chmurze.

Usługa Firewall Manager może zapewnić zarządzanie zabezpieczeniami dla dwóch typów architektury sieci:

 • Bezpieczny koncentrator wirtualny

  Koncentrator usługi Azure Virtual WAN jest zarządzanym przez firmę Microsoft zasobem, który pozwala łatwo tworzyć architektury gwiazdy. Po skojarzeniu zasad zabezpieczeń i routingu z takim koncentratorem jest on nazywany bezpiecznym koncentratorem wirtualnym. Bezpiecznego koncentratora wirtualnego można używać jako koncentratora wirtualnej sieci WAN na potrzeby łączności i w związku z tym obowiązują wszystkie istniejące i przyszłe rozliczenia wirtualnej sieci WAN.

 • Sieć wirtualna koncentratora

  Jest to standardowa sieć wirtualna platformy Azure, którą samodzielnie tworzysz i zarządzasz nią. Tworzysz sieć wirtualną koncentratora (piasty), która zawiera zaporę, i łączysz równorzędnie sieci wirtualne będące szprychami zawierającymi serwery obciążeń i usługi.

Szczegóły cennika

Azure Firewall Manager

Typ usługi Cena
Zasady usługi Azure Firewall Manager $- za zasady na region

Integracje usługi Azure Firewall Manager

Typ usługi Cena
Bezpieczne koncentratory wirtualne z integracjami z rozwiązaniami innych firm $- za godzinę wdrożenia

Usługa Azure Firewall z bezpiecznym koncentratorem wirtualnym

Typ usługi Cena
Wdrożenia bezpiecznych koncentratorów wirtualnych $- za godzinę wdrożenia
Przetworzone dane bezpiecznych koncentratorów wirtualnych $- za przetworzony gigabajt

Usługa Azure Firewall z siecią wirtualną koncentratora

Typ usługi Cena
Wdrożenia usługi Azure Firewall $- za godzinę wdrożenia
Przetworzone dane usługi Azure Firewall $- za przetworzony gigabajt

Logika cen zasad

Nie zostaną naliczone żadne opłaty za zasady usługi Azure Firewall Manager skojarzone z pojedynczą zaporą. Przedstawiono to na poniższej ilustracji.

Przykład cen

 • Zasady podstawowe: Zasady są skojarzone z czterema zaporami. Jeśli te cztery zapory znajdują się w jednym regionie, cena zasad wynosi $- miesięcznie. Jeśli jednak te cztery wdrożenia zapory obejmują cztery regiony, cena zasad wynosi $- miesięcznie. Podsumowując, cena za zasady zapory jest stała i wynosi $-/miesiąc/region.
 • Zasady podrzędne 1: Zasady są skojarzone z dwoma zaporami. Jeśli te dwie zapory znajdują się w jednym regionie, cena zasad wynosi $- miesięcznie. Jeśli te dwa wdrożenia zapory obejmują dwa regiony, cena zasad wynosi $- miesięcznie. Podsumowując, cena za zasady zapory jest stała i wynosi $-/miesiąc/region.
 • Zasady podrzędne 2: Za zasady nie są naliczane opłaty, ponieważ są one skojarzone z pojedynczą zaporą bezpiecznego koncentratora. Za zasady zapory nie są naliczane opłaty, jeśli istnieje tylko jedno skojarzenie zapory.

Pomoc techniczna i umowa SLA

Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Azure Firewall. Pomoc techniczna jest dostępna za pośrednictwem pomocy technicznej platformy Azure. Jej cena rozpoczyna się od $29 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.

Umowa SLA dla usługi Azure Firewall Manager

Gwarancje dostępności usługi Azure Firewall Manager są uwzględnione w umowie SLA wybranej opcji wdrażania: Azure Firewall, VPN Gateway i wirtualnej sieci WAN. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz umowę SLA dotyczącą usług Azure Firewall, VPN Gateway i Azure Virtual WAN. Aby zapewnić bezpieczne wdrożenia koncentratora wirtualnego z dostawcami partnerów w zakresie zabezpieczeń, oprócz umowy SLA dotyczącej usługi Firewall Manager, należy skontaktować się z dostawcą partnera w zakresie zabezpieczeń w celu objęcia umową SLA rozwiązania udostępnianego przez partnera.

Często zadawane pytania

 • Tak. Niepełna godzina jest rozliczana jak pełna.
 • Klientom jest naliczana opłata za co najmniej jedne zasady podstawowe. W zależności od liczby regionów opłata za każdy region wynosi $- za zasady na region. Jeśli zasady podrzędne znajdują się w jednym koncentratorze, opłata nie jest naliczana, ale nadal będzie naliczana opłata za zasady podstawowe w wysokości $- za zasady na region.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Firewall Manager

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.