Pomiń nawigację

Cognitive Service for Language — cennik

Dodawanie możliwości języka naturalnego za pomocą jednego wywołania interfejsu API

Wiodące w branży funkcje językowe, które umożliwiają tworzenie interfejsów konwersacyjnych w aplikacji, identyfikowanie kluczowych terminów i fraz, rozumienie tonacji itd. Dodawaj adnotacje, trenuj, oceniaj i wdrażaj dostosowywalne modele w usłudze Language Studio, nie mając specjalistycznej wiedzy z zakresu uczenia maszynowego.
Analiza tekstu dla opieki zdrowotnej korzysta z przetwarzania języka naturalnego w celu odnalezienia i oznaczenia informacji w dokumentach medycznych bez struktury.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Usługę językową można zakupić w ramach warstw.

Liczba rekordów tekstu odpowiada liczbie 1 000-znakowych jednostek w ramach dokumentu, które są udostępniane jako dane wejściowe na potrzeby żądania usługi językowej.

 1. Dokument zarządzany bezpłatnie na miesiąc. Maksymalny rozmiar pliku dla każdego dokumentu to 1 MB. Limit przetwarzania przy 10 rekordach tekstu na sekundę.
 2. Analiza opinii, wyodrębnianie kluczowych fraz, wykrywanie języka, odpowiadanie na pytania, rozpoznawanie jednostek nazwanych i rozumienie języka konwersacyjnego udostępniają 5000 bezpłatnych rekordów tekstu miesięcznie.
 3. Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu uzyskania ceny dla ponad 10 milionów rekordów tekstowych.
 4. Niektóre funkcje, takie jak odpowiadanie na pytania, wymagają zasobów zależnych. Po wybraniu odpowiadania na pytania zasoby usługi Azure Cognitive Search również zostaną wdrożone w ramach subskrypcji.
Wystąpienie Funkcje Wnioskowanie Trenuj i modeluj hostowanie punktów końcowych
Bezpłatnie - Sieć Web Analiza tonacji (dostępna w kontenerach)
Wyodrębnianie kluczowych fraz (dostępne w kontenerach)
Wykrywanie języka (dostępne w kontenerach)
Odpowiadanie na niestandardowe pytania1
Odpowiadanie na wstępnie przygotowane pytania
Rozpoznawanie jednostek znaku,
z uwzględnieniem danych osobowych
5,000 bezpłatnych rekordów tekstu na miesiąc ND
Interpretacja języka konwersacyjnego
Standardowe szkolenie: bezpłatne
Szkolenie zaawansowane: do 1 godziny bezpłatnie
Hostowanie punktu końcowego modelu: bezpłatnie
Niestandardowa klasyfikacja tekstu (wersja zapoznawcza)
Rozpoznawanie niestandardowej jednostki nazwanej2
Szkolenie: do 1 godziny bezpłatnie
Hostowanie punktu końcowego modelu: do 1 bezpłatnego modelu
Standardowa (S) — Sieć Web Analiza tonacji (dostępna w kontenerach)
Wyodrębnianie kluczowych fraz (dostępne w kontenerach)
Wykrywanie języka (dostępne w kontenerach)
Rozpoznawanie jednostek znaku,
z uwzględnieniem danych osobowych
ND
Interpretacja języka konwersacyjnego Cena $- na 1000 rekordów tekstowych Standardowe szkolenie: bezpłatne
Szkolenia zaawansowane: $- za godzinę
Hosting punktów końcowych: bezpłatny
Niestandardowa klasyfikacja tekstu (wersja zapoznawcza)
Rozpoznawanie niestandardowej jednostki nazwanej
Cena $- na 1000 rekordów tekstowych Szkolenie: $- na godzinę
Hosting punktów końcowych: $- na model miesięcznie
Analiza tekstu pod kątem kondycji (dostępna w kontenerach) ND
Odpowiadanie na niestandardowe pytania
Odpowiadanie na wstępnie przygotowane pytania
ND
Podsumowanie dokumentacji (wersja zapoznawcza)
Bezpłatnie
ND
Podsumowanie konwersacji (wersja zapoznawcza)
Bezpłatnie
ND
Dane osobowe konwersacji (wersja zapoznawcza)
Bezpłatnie
ND

Warstwy zobowiązania

Ten cennik posiada ograniczony dostęp. Aplikuj tutaj.

Wystąpienie Funkcje Cena (miesięcznie) Nadwyżka
Platforma Azure — warstwa Standardowa Analiza tonacji (i wyszukiwanie opinii) Wykrywanie języka wyodrębniania kluczowych fraz — rozpoznawanie nazwanej jednostki $- na 1M rekordów tekstu
$- na 3M rekordów tekstu
$- na 10M rekordów tekstu
$- za 1 000 rekordów tekstu
$- za 1 000 rekordów tekstu
$- za 1 000 rekordów tekstu
Połączony kontener — warstwa Standardowa Analiza tonacji (i wyszukiwanie opinii) Wykrywanie języka kluczowych fraz $- na 1M rekordów tekstu
$- na 3M rekordów tekstu
$- na 10M rekordów tekstu
$- za 1 000 rekordów tekstu
$- za 1 000 rekordów tekstu
$- za 1 000 rekordów tekstu
Odłączony kontener Analiza tonacji (i wyszukiwanie opinii), wyodrębnianie kluczowych fraz, wykrywanie języka Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp
Dowiedz się więcej

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Cognitive Service for Language

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Cognitive Service for Language.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Cognitive Service for Language.

 • W warstwie S opłaty za usługę są naliczane wyłącznie za ilość rekordów tekstu przesłanych do usługi.
 • Rekord tekstu w warstwie S zawiera maksymalnie 1,000 znaków mierzonych przez właściwość StringInfo.LengthInTextElements Jeśli dokument wejściowy do interfejsu API języka przekracza długość 1,000 znaków, jest on liczony jako jeden rekord tekstu dla każdej jednostki składającej się z 1,000 znaków. Jeśli na przykład dokument wejściowy wysłany do interfejsu API zawiera 7,500 znaków, będzie on liczony jako 8 rekordów tekstu. Jeśli dokument wejściowy wysłany do interfejsu API zawiera 500 znaków, będzie on liczony jako 1 rekord tekstu. Jeśli zostaną przesłane dwa dokumenty, jeden zawierający 500 znaków i drugi zawierający 1,200 znaków, za usługę zostaną naliczone opłaty za łącznie trzy rekordy tekstu: jeden rekord za dokument zawierający 500 znaków i dwa rekordy tekstu za dokument zawierający 1,200 znaków. Użycie rekordów tekstu w zasobie Analiza tekstu możesz sprawdzić w witrynie Azure Portal w obszarze Monitorowanie > Metryki > Przetworzone rekordy tekstu.
 • W przypadku osiągnięcia limitu transakcji w ramach warstwy Bezpłatna użycie jest ograniczane. Klienci nie mogą wliczać dodatkowych transakcji do opłat za warstwę Bezpłatna.
 • Na przykład w przypadku wywołania interfejsu API, które przeprowadza analizę tonacji i wyodrębnianie kluczowych fraz w 1,000 dokumentach, liczba transakcji to 2,000 (2 × liczba dokumentów wynosząca 1,000). Maksymalny rozmiar pojedynczego dokumentu wynosi 5,120 znaków zgodnie z pomiarem StringInfo.LengthInTextElements. Jeśli dokument zawiera więcej niż 5,120 znaków, nie przetwarzamy tego konkretnego dokumentu i wyświetlamy błąd dotyczący nieprawidłowego dokumentu. Jeśli żądanie zawiera wiele dokumentów, przetwarzamy wszystkie dokumenty, które zawierają mniej niż 5,120 znaków. Warstwy S0-S4 zostały wycofane. Przewodnik dotyczący sposobu przeprowadzania migracji.
 • Ceny warstwy Standardowa (wystąpienie S) to cennik oparty na rekordach tekstu umożliwiający korzystanie z najnowszych funkcji analizy tekstu. Jest to bardziej ekonomiczne w porównaniu z używaniem cennika opartego na transakcjach. Warstwy cenowe S0–S4 są obecnie przestarzałe i zachęca się do przejścia na warstwę S. Przewodnik dotyczący sposobu przeprowadzania migracji
 • Korzystanie z funkcji rozumienia języka konwersacji jest wolne od opłat podczas obowiązywania publicznej wersji zapoznawczej. Jeśli używasz interfejsu API aranżacji i wywołuje on klasyczną usługę LUIS lub niestandardowe odpowiadanie na pytania, nadal będą one bezpłatne w ograniczonej liczbie transakcji do momentu opublikowania wersji ogólnej dostępności.
 • Nowe dane osobowe są częścią wersji zapoznawczej interfejsu API konwersacji językowej, która została uruchomiona w wersji //BUILD 2022. Nowa funkcja jest przeznaczona do przetwarzania transkrypcji i konwersacji na czacie w biurze obsługi. Ta funkcja jest oferowana bezpłatnie do czasu ogólnej dostępności.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze