Azure Arc

Korzystaj z usług i zarządzania platformy Azure w każdej infrastrukturze

Wprowadzenie do usługi Azure Arc

Uprość złożone środowiska rozproszone — lokalne, brzegowe i wielochmurowe. Usługa Azure Arc ułatwia rozszerzenie zarządzania platformą Azure na dowolną infrastrukturę i umożliwia wdrażanie usług danych platformy Azure w dowolnym miejscu.

Pobierz infografikę dotyczącą usługi Azure Arc (PDF)

Zobacz, w jaki sposób klienci korzystają z usługi Azure Arc

"With Azure Arc, we can centrally manage multiple edge locations and help our customers grow and expand across the continent, creating more jobs and economic opportunities along the way."

Calvin Karundu, inżynier ds oprogramowania, Africa’s Talking
AfricasTalking

"Azure Arc is the key enabling technology for us to deliver software as a service to the edge within our customers' local on-premises networks."

Thomas Gossler, główny architekt rozwiązania teamplay w firmie Siemens Healthineers
Siemens

"With Azure Arc we are able to distribute solutions and workloads across multiple clouds and data centers to support our clients that would have otherwise been bound to a data center."

Aram Lauxtermann, dyrektor, rozwiązania chmurowe, KPMG
KPMG

"For me, the main benefit is that my managers do not have to go to three different places to see the health of our database environment. I want to reinforce this over and over again because that's what's driving us."

Kristina Melo, administrator bazy danych SQL Database w firmie Ferguson Enterprises
Ferguson

"Azure is already trusted and proven by our customers. Azure Arc uses the same APIs and the same control plane as Azure, providing consistency across the hybrid infrastructure, which increases productivity and reduces risk."

Mike DeLuca, kierownik globalny ds. rozwiązań hybrydowych, Avanade
Avanade, Inc

"Azure Arc's clear focus on standardization, interoperability, and compliance allows both us and our customers to gain insights and better management capabilities using the central Azure control plane."

Stijn Callebaut, dyrektor ds. technicznych, DexMach
Dexmach

Przypadki użycia usługi Azure Arc

Organizowanie środowisk i utrzymywanie w nich ładu

Kontroluj rozsiane serwery z systemem Windows i Linux oraz klastry platformy Kubernetes dzięki centralnemu organizowaniu i zapewnianiu ładu za pomocą platformy Azure w różnych chmurach, centrach danych i środowiskach brzegowych.

Zarządzanie aplikacjami Kubernetes na dużą skalę

Wdrażaj aplikacje Kubernetes i zarządzaj nimi za pomocą witryny GitHub i usługi Azure Policy. Miej pewność, że aplikacje są spójnie wdrażane i konfigurowane na dużą skalę z poziomu kontroli źródła.

Korzystanie z usług danych Azure Arc w dowolnym miejscu

Korzystaj z najnowszych innowacji i automatyzacji w chmurze, elastycznego skalowania oraz z ujednoliconego zarządzania obciążeniami danych, które działają w infrastrukturze hybrydowej. Zapewnij spójność utrzymywania ładu oraz bezpieczeństwa danych i efektywnie zarządzaj kosztami.

Rozszerz zarządzanie platformą Azure na swoje środowiska

 • Organizuj zasoby, takie jak serwery z systemem Windows i Linux, klastry Kubernetes i usługi danych platformy Azure.
 • Zapewniaj ład w zasobach i zarządzaj nimi na dużą skalę za pomocą zaawansowanych narzędzi obsługi skryptów, witryny Azure Portal i interfejsów API oraz usługi Azure Lighthouse.
 • Wymuszaj standardy organizacji i oceniaj zgodność na dużą skalę we wszystkich zasobach w dowolnym miejscu, korzystając z usługi Azure Policy.
 • Unowocześnij operacje w środowisku lokalnym i wielochmurowym za pomocą licznych usług zarządzania i utrzymywania ładu na platformie Azure.

Wprowadzaj rozwiązania chmurowe w środowisku lokalnym

 • Wdrażaj aplikacje, stosując spójne podejście we wszystkich klastrach Kubernetes w dowolnej infrastrukturze.
 • Wprowadź standardy kontroli zmian, korzystając z systemów zarządzania deklaratywną konfiguracją, takich jak GitOps. Zarządzaj ładem konfiguracji we wszystkich klastrach Kubernetes na dużą skalę za pomocą usługi Azure Policy.
 • Z łatwością wdrażaj techniki DevOps, takie jak infrastruktura jako kod. Zapewnij deweloperom możliwości samoobsługi i wyboru narzędzi.
 • Korzystaj z wybranej platformy kontenerów z wbudowaną obsługą większości dystrybucji platformy Kubernetes z certyfikatem CNCF (Cloud Native Computing Foundation) oraz dostawców chmury, takich jak RedHat OpenShift, Canonical Kubernetes i Rancher Labs.

Dowiedz się więcej

Korzystanie z usług danych platformy Azure w dowolnym miejscu

 • Bądź na bieżąco z najnowszymi innowacjami na platformie Azure.
 • Uzyskaj elastyczne skalowanie bazujące na pojemności z możliwością wdrażania w ciągu kilku sekund.
 • Korzystaj z możliwości obsługi przypadków użycia z dostępnym połączeniem i bez połączenia.
 • Wdrażaj usługę SQL Managed Instance z obsługą usługi Azure Arc oraz bazy danych PostgreSQL w warstwie Hiperskala z obsługą usługi Azure Arc w dowolnym klastrze Kubernetes.

Wypróbuj usługi danych z obsługą usługi Azure Arc w wersji zapoznawczej

Wdrażaj zabezpieczenia platformy Azure w dowolnym miejscu

 • Szybko zwiększ poziom bezpieczeństwa i zapewnij ochronę przed zagrożeniami, włączając usługę Azure Security Center.
 • Zarządzaj centralnie dostępem i zasadami zabezpieczeń zasobów, używając kontroli dostępu opartej na rolach.
 • Wykrywaj, badaj i eliminuj zdarzenia dotyczące zabezpieczeń za pomocą natywnego dla chmury rozwiązania SIEM, korzystając z usługi Azure Sentinel.

Cennik usługi Azure Arc

W przypadku zarządzania serwerami z obsługą usługi Azure Arc usługa Azure Arc jest oferowana bez żadnych dodatkowych kosztów. Opłaty za dodatkowe usługi zarządzania na platformie Azure (na przykład Azure Monitor) mogą różnić się w przypadku maszyn wirtualnych platformy Azure i serwerów z obsługą usługi Azure Arc. Cenniki dla poszczególnych usług są dostępne na stronie cennika usługi Azure Arc. Klastry Kubernetes z włączoną usługą Azure Arc oraz usługi danych z obsługą usługi Azure Arc są dostępne w wersji zapoznawczej i obecnie są oferowane bez żadnych dodatkowych kosztów. Szczegółowy cennik zostanie udostępniony bliżej daty ogólnej dostępności.

Możliwości i funkcje usługi Azure Arc

 • Organizuj i twórz spisy zasobów w wielu zakresach platformy Azure, takich jak grupy zarządzania, subskrypcje i grupy zasobów.
 • Oznaczaj zasoby tagami umożliwiającymi niestandardową organizację.
 • Szybko przeszukuj globalne portfolio zasobów przy użyciu usługi Azure Resource Graph.
 • Stosuj i wymuszaj zasady oraz przeglądaj stan zgodności dla dowolnej architektury w dowolnym miejscu.
 • Standaryzowana kontrola dostępu na podstawie ról w różnych w systemach i zasobach.
 • Deleguj korygowanie i rozwiązywanie problemów dla zespołów usługowych bez konieczności interwencji działu IT.
 • Integracja z usługami GitHub, Azure Monitor, Azure Update i innymi znanymi narzędziami.
 • Niezależność od narzędzi deweloperskich — korzystaj z preferowanych narzędzi.
 • Wspólne szablony do automatyzowania konfiguracji i infrastruktury w postaci kodu umożliwiają powtarzalne wdrażanie.

Uzyskaj spójny widok zasobów niezależnie od lokalizacji dzięki następującym elementom:

 • Witryna Azure Portal
 • Dowolny interfejs API
 • Dowolny zestaw SDK
 • Dowolny interfejs wiersza polecenia
 • PowerShell

Elastyczność

 • Działanie w systemach Linux i Windows
 • Współdziałanie z maszynami wirtualnymi (VM), serwerami bez systemu operacyjnego i innymi chmurami
 • Niezależność od domeny — działanie w wielu domenach jednocześnie

Zarządzanie

 • Spis z możliwością wyszukiwania na dużą skalę
 • Taki sam interfejs zarządzania serwerem w różnych środowiskach
 • Spójne rozszerzenia maszyn wirtualnych do zarządzania agentami

Zapewnienie ładu i zabezpieczenia

 • Wbudowane zasady dla serwerów na platformie Azure
 • Punkty odniesienia zabezpieczeń dla serwerów
 • Możliwość wyświetlania i wyszukiwania niezgodnych serwerów w różnych środowiskach
 • Zaawansowane zabezpieczenia danych

Kontrola dostępu oparta na rolach

 • Scentralizowane operacje na dużą skalę oparte na infrastrukturze informatycznej
 • Zarządzanie według właściciela obciążenia w oparciu o uprawnienia dostępu
 • Integracja z usługą Azure Lighthouse dla dostawców usług zarządzanych (MSP)

Elastyczność

 • Wybrana platforma kontenerów z wbudowaną obsługą większości usług Kubernetes z certyfikatem CNCF (Cloud Native Computing Foundation)
 • Możliwość korzystania we wszystkich klastrach Kubernetes w Twoim środowisku: deweloperskich, testowych i produkcyjnych

Zarządzanie

 • Sporządzanie spisu, organizowanie i tagowanie klastrów Kubernetes
 • Wdrażanie aplikacji i konfiguracji jako kodu przy użyciu metodyki GitOps
 • Monitorowanie i zarządzanie na dużą skalę dzięki wdrażaniu na podstawie zasad

Zapewnienie ładu i zabezpieczenia

 • Wbudowane zasady rozwiązania Kubernetes Gatekeeper
 • Stosowanie spójnej konfiguracji zabezpieczeń na dużą skalę

Kontrola dostępu oparta na rolach

 • Scentralizowane operacje na dużą skalę oparte na infrastrukturze informatycznej
 • Zarządzanie według właściciela obciążenia w oparciu o uprawnienia dostępu

Elastyczność

 • Niedopasowana elastyczność między maszynami wirtualnymi i serwerami bez systemu operacyjnego
 • Możliwości rozwiązania SQL Server w scenariuszach lokalnych i wielochmurowych

Zarządzanie

 • Globalny spis serwerów SQL z możliwością wyszukiwania
 • Bezpłatna ciągła ocena serwerów SQL

Zapewnienie ładu i zabezpieczenia

 • Możliwość sterowania standardami utrzymania ładu w różnych infrastrukturach za pomocą usługi Azure Policy
 • Zaawansowane zabezpieczenia danych umożliwiające ochronę zużycia zasobów SQL

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Arc

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Arc

 • Azure Arc to rozwiązanie programowe, które umożliwia projektowanie zasobów lokalnych i innych zasobów w chmurze, takich jak serwery wirtualne lub fizyczne oraz klastry Kubernetes, w usłudze Azure Resource Manager. Pozwala ono na zarządzanie zasobami w taki sposób, jakby działały na platformie Azure — przy użyciu jednego okienka do zarządzania całym środowiskiem. Azure Stack to rozwiązanie sprzętowe, które umożliwia uruchamianie środowiska platformy Azure lokalnie.
 • W przypadku zarządzania serwerami z obsługą usługi Azure Arc i platformy Kubernetes usługa Azure Arc jest oferowana bez żadnych dodatkowych kosztów. Usługi dodatkowe są płatne zgodnie z odpowiednimi cennikami na platformie Azure.

  Usługi danych z obsługą usługi Azure Arc znajdują się w wersji zapoznawczej i obecnie są oferowane bez żadnych dodatkowych kosztów.

 • Dowiedz się więcej i rozpocznij pracę z przewodnikami.
 • Harmonogram usługi Azure Arc obejmuje łączenie z dodatkowymi zasobami infrastruktury, takimi jak serwery i klastry Kubernetes, oraz wprowadzanie dodatkowych usług platformy Azure w środowiskach lokalnych platformy Kubernetes. Nowe funkcje będziemy publikować, gdy tylko staną się one dostępne.
 • Usługa Azure Arc obsługuje serwery działające w dowolnym środowisku — lokalnym i chmurowym. Należą do nich systemy Windows i Linux, serwery fizyczne i wirtualne, przyłączone do domeny oraz nieprzyłączone do domeny. Zobacz listę obsługiwanych wersji systemu Windows i dystrybucji systemu Linux. Dowiedz się więcej o serwerach z obsługą usługi Azure Arc.
 • Zobacz listę obsługiwanych dystrybucji platformy Kubernetes.

Rozpoczęcie pracy z usługą Azure Arc

Rozpocznij