Azure Arc

Korzystaj z usług i zarządzania platformy Azure w każdej infrastrukturze

Wprowadzenie do usługi Azure Arc

Klientom, którzy chcieliby uprościć złożone i rozproszone środowiska lokalne, brzegowe i w wielu chmurach, usługa Azure Arc umożliwia wdrażanie usług platformy Azure w dowolnym miejscu, a także rozszerza możliwości zarządzania platformą Azure w dowolnej infrastrukturze.

Pobierz infografikę dotyczącą usługi Azure Arc (PDF)

Przypadki użycia usługi Azure Arc

Organizowanie środowisk i utrzymywanie w nich ładu

Kontroluj rozsiane serwery z systemem Windows, serwery z systemem Linux i klastry platformy Kubernetes dzięki centralnemu organizowaniu i zapewnianiu ładu za pomocą platformy Azure w różnych chmurach, centrach danych i środowiskach brzegowych.

Zarządzanie aplikacjami Kubernetes na dużą skalę

Wdrażaj aplikacje Kubernetes i zarządzaj nimi za pomocą witryny GitHub i usługi Azure Policy. Miej pewność, że aplikacje są wdrażane i konfigurowane z poziomu kontroli źródła z zachowaniem spójności na dużą skalę.

Korzystanie z usług danych platformy Azure w dowolnym miejscu

Korzystaj z najnowszych innowacji, automatyzacji i elastycznego skalowania w chmurze oraz z ujednoliconego zarządzania obciążeniami danych działającymi w infrastrukturze hybrydowej. Zapewnij spójność utrzymywania ładu i bezpieczeństwa danych oraz efektywnie zarządzaj kosztami.

Uruchamiaj usługi platformy Azure w dowolnym miejscu

 • Zawsze na bieżąco z najnowszymi innowacjami na platformie Azure
 • Elastyczne skalowanie bazujące na pojemności z możliwością wdrażania w ciągu kilku sekund
 • Obsługa przypadków użycia z dostępnym połączeniem i bez połączenia

Wypróbuj usługi danych z obsługą usługi Azure Arc

Rozszerz zarządzanie platformą Azure na swoje środowiska

 • Organizuj zasoby, takie jak serwery z systemem Windows i Linux, klastry Kubernetes i usługi platformy Azure
 • Zapewniaj ład w zasobach i zarządzaj nimi na dużą skalę za pomocą zaawansowanych skryptów, narzędzi, witryny Azure Portal, interfejsu API i usługi Azure Lighthouse
 • Wdrażaj aplikacje bazujące na kontenerach Kubernetes i zarządzaj nimi

Wprowadzaj rozwiązania chmurowe w środowisku lokalnym

 • Łatwo wdrażaj techniki DevOps, takie jak infrastruktura jako kod
 • Udostępnij deweloperom samoobsługowe narzędzia, możliwość centralnego zapewniania ładu IT i wskazówki
 • Standaryzuj kontrolę zmiany za pomocą systemów zarządzania konfiguracją deklaratywną, takich jak GitOps

Implementuj zabezpieczenia platformy Azure w dowolnym miejscu

 • Uzyskuj dostęp do unikatowych funkcji zabezpieczeń, takich jak usługa Azure Threat Detection
 • Zarządzaj centralnie dostępem i zasadami zabezpieczeń zasobów za pomocą kontroli dostępu opartej na rolach
 • Wymuszaj zgodność i upraszczaj raportowanie inspekcji

Usługa Azure Arc jest w wersji zapoznawczej

Dzięki temu możemy uczyć się od naszych klientów i rozwijać naszą usługę w celu uzyskania najlepszych wyników. Obecnie korzystanie z tej usługi jest całkowicie bezpłatne.

Jedna płaszczyzna sterowania i operacji dla wszystkich zasobów w dowolnym miejscu

 • Organizacja i tworzenie spisu zasobów w wielu zakresach platformy Azure, takich jak grupy zarządzania, subskrypcje i grupy zasobów.
 • Tagi zasobów umożliwiające niestandardową organizację
 • Szybkie przeszukiwanie globalnego portfolio przy użyciu usługi Azure Resource Graph
 • Stosuj i wymuszaj zasady i przeglądaj stan zgodności dla dowolnej architektury w dowolnym miejscu.
 • Standaryzowana kontrola dostępu na podstawie ról różnych w systemach i różnych typach zasobów.
 • Deleguj korygowanie i rozwiązywanie problemów dla zespołów usługowych bez konieczności interwencji działu IT.
 • Integracja z usługami GitHub, Azure Monitor, Azure Update i nie tylko.
 • Niezależność od narzędzi deweloperskich — korzystaj z preferowanych narzędzi.
 • Wspólne szablony do automatyzowania konfiguracji i infrastruktury w postaci kodu umożliwiają powtarzalne wdrażanie.

Ujednolicony i spójny widok zasobów niezależnie od lokalizacji dzięki następującym elementom:

 • Azure Portal
 • API
 • SDK
 • Interfejs CLI
 • PowerShell

Elastyczne

 • Działanie w systemach Linux i Windows
 • Współdziałanie z maszynami wirtualnymi, serwerami bez systemu operacyjnego i innymi chmurami
 • Niezależność od domeny — działanie w wielu domenach jednocześnie

Zarządzanie

 • Spis z możliwością wyszukiwania na dużą skalę
 • Taki sam interfejs zarządzania serwerem w różnych środowiskach
 • Spójne rozszerzenia maszyn wirtualnych do zarządzania agentami
 • Bezpłatny dostęp do oceny programu SQL Server

Zapewnienie ładu i zabezpieczenia

 • Wbudowane zasady dla serwerów dostępne na platformie Azure
 • Punkty odniesienia zabezpieczeń dla serwerów
 • Łatwe wyświetlanie i wyszukiwanie niezgodnych serwerów w różnych środowiskach
 • Zaawansowane zabezpieczenia danych

Usługa oparta na rolach

 • Scentralizowane operacje IT na dużą skalę
 • Zarządzanie przez właścicieli obciążeń zgodnie z ich poziomem dostępu
 • Integracja z usługą Azure Lighthouse dla dostawców usług zarządzanych
Logo systemów RedHat Linux, SUSE i Windows Server

Łączenie

 • Integracja z usługą Azure Lighthouse dla dostawców usług zarządzanych
 • Sporządzanie spisu, organizowanie i tagowanie klastrów na platformie Azure

Konfiguracja

 • Wdrażanie aplikacji i konfiguracji w jednym lub wielu klastrach
 • Zachowanie spójności w dowolnej skali dzięki wdrażaniu na podstawie zasad

Obsługa

 • Jedna lokalizacja do wyświetlania dzienników i metryk w usłudze Azure Monitor
 • Wymuszanie zgodności w czasie wykonywania i inspekcja zasobów w usłudze Azure Policy

Ład

 • Kompleksowa obsługa tożsamości dzięki usłudze Azure Active Directory
 • Usługa Azure Policy zapewnia błyskawiczny przegląd zgodności

Rozpocznij

Zacznij od publicznej wersji zapoznawczej usługi Azure Arc dla klastrów systemu Windows Server, systemu Linux i platformy Kubernetes.

Wypełnij ten formularz, aby utworzyć konto, a także otrzymywać powiadomienia o usłudze Azure Arc umożliwiającej zarządzanie serwerem i platformą Kubernetes oraz uzyskiwać dostęp do usług danych platformy Azure z dowolnego miejsca.

Zaloguj się przy użyciu preferowanego konta

- Lub -

Opowiedz nam trochę o sobie.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Chcę uzyskać informacje, wskazówki i oferty dotyczące rozwiązań dla firm i organizacji oraz innych produktów i usług Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności