Pomiń nawigację

Automatyczne zarządzanie platformy Azure

Uprość i zoptymalizuj zarządzanie zasobami IT przy użyciu zautomatyzowanych operacji

Automatyzacja infrastruktury w chmurze i w środowisku lokalnym bez wysiłku

Usługa Automanage oferuje ujednolicone rozwiązanie upraszczające zarządzanie zasobami IT w chmurze. Korzystając z prostej metody wskazywania i klikania, możesz automatyzować operacje i stosować spójne najlepsze rozwiązania w całym cyklu życia maszyn wirtualnych z systemem Windows Server i Linux.

Dzięki usłudze Automanage dla systemu Windows Server masz dostęp do unikatowych możliwości przeznaczonych dla systemu Windows Server tylko na platformie Azure. Wdrażaj aktualizacje zabezpieczeń bez konieczności ponownego uruchamiania dzięki stosowaniu poprawek na gorąco. Bezpiecznie przesyłaj pliki przy użyciu protokołu Server Message Block (SMB) over QUIC. Zachowaj prywatne adresy IP, rozszerzając podsieci do chmury podczas migracji.

Obniż koszty dzięki zautomatyzowaniu zarządzania systemami Windows Server i Linux

Wydłużanie czasu pracy obciążenia przy użyciu zoptymalizowanych operacji

Automatyczne stosowanie poprawek i najlepszych rozwiązań w dziedzinie zabezpieczeń

Proaktywnie wykrywaj dryf i przeprowadzaj automatyczne korygowanie

Zautomatyzowane zarządzanie konfiguracją maszyn wirtualnych

 • Wyeliminuj konieczność odnajdywania, rejestrowania i konfigurowania usług platformy Azure, które obsługują najlepsze rozwiązania z zakresu zarządzania maszynami wirtualnymi w chmurze.
 • Bez trudu zarządzaj maszynami służącymi do tworzenia i testowania oraz maszynami produkcyjnymi, korzystając ze wstępnie zdefiniowanych lub niestandardowych profili konfiguracji.
 • Proaktywnie wykrywaj i automatycznie koryguj dryf, jeśli stan konfiguracji maszyn zmieni się na niezgodny z żądanym.

Dowiedz się więcej o powiązanych usługach platformy Azure

Spójne stosowanie najlepszych rozwiązań dotyczących zabezpieczeń na dużą skalę

 • Spójnie stosuj zasady zabezpieczeń korzystając z zasad zabezpieczeń usługi Microsoft Defender dla Chmury i firmy Microsoft.
 • Zwiększaj wydajność, automatyzując często wykonywane, czasochłonne i podatne na błędy zadania, takie jak dołączanie oraz konfiguracja usług Azure Monitor i Azure Backup.

Dowiedz się, jak tworzyć preferencje niestandardowe

Innowacyjne możliwości systemu Windows Server na platformie Azure

Usługa Automanage dla systemu Windows Server oferuje możliwości przeznaczone wyłącznie dla maszyn wirtualnych działających na platformie Azure.

 • Szybko wdrażaj aktualizacje zabezpieczeń na maszynach wirtualnych z systemem Windows Server 2022 Server Core działających na platformie Azure bez konieczności ponownego uruchamiania za każdym razem dzięki funkcji stosowania poprawek na gorąco.
 • Łatwo migruj obciążenia na platformę Azure, rozszerzając lokalne podsieci IP i zachowując pierwotne prywatne adresy IP.
 • Uzyskuj bezpieczny dostęp do plików podczas pracy zdalnej bez korzystania z sieci VPN przy użyciu wbudowanego protokołu SMB over QUIC — bezpiecznego protokołu do obsługi plików.

Dowiedz się więcej o usłudze Automanage dla systemu Windows Server

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów ($1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Usługa Automanage w wersji zapoznawczej jest bezpłatna

W okresie zapoznawczym za samo korzystanie z usługi Automanage nie są naliczane żadne opłaty. Cennik usługi Automanage zostanie ogłoszony w przyszłości, a użytkownicy zostaną powiadomieni przed zakończeniem okresu zapoznawczego. Jeśli po upływie okresu zapoznawczego zdecydujesz się nadal korzystać z usługi Automanage, opłaty będą naliczane zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Zasoby i dokumentacja usługi Automanage

Często zadawane pytania dotyczące usługi Automanage

 • Usługa Automanage rejestruje, konfiguruje i monitoruje cały cykl życia maszyn wirtualnych wykorzystywanych do tworzenia/testowania i produkcji na potrzeby produktów, usług i funkcji takich jak Azure Security Center, zarządzanie aktualizacjami, śledzenie zmian, spis maszyn wirtualnych, konfiguracja żądanego stanu, konfiguracja gościa, konta usługi Automation oraz analiza dzienników.

  Ponadto, w przypadku używania profilu konfiguracji Najlepsze rozwiązania dla maszyny wirtualnej platformy Azure — Produkcja, usługa Automanage konfiguruje usługę Azure Backup i monitorowanie analiz maszyn wirtualnych.

  W wersji zapoznawczej usługi Automanage uwzględniono również program Microsoft Antimalware dla usług Azure Cloud Services i Virtual Machines oraz punkty odniesienia zabezpieczeń dla maszyn wirtualnych z systemem Windows Server, które działają dzięki wykorzystaniu konfiguracji żądanego stanu i konfiguracji gościa. Maszyny wirtualne z systemem Linux nie będą miały programu Microsoft Antimalware dla platformy Azure ani funkcji automatycznego korygowania, a punkt odniesienia zabezpieczeń będzie używany tylko na potrzeby inspekcji.

 • Można dostosowywać ustawienia dla określonych usług, na przykład usługi Azure Backup. Pełną listę ustawień, które można zmienić, zawiera dokumentacja.
 • Tak. Usługa Automanage jest zgodna z maszynami wirtualnymi z systemami Linux i Windows.
 • Szczegółowe informacje o cenach są niedostępne w okresie zapoznawczym.
 • Usługę Automanage dla nowych i istniejących maszyn wirtualnych możesz włączyć i wyłączyć jednym kliknięciem w dowolnym momencie.
 • Maszyny wirtualne z systemem Linux nie mają włączonej funkcji Microsoft Antimalware dla platformy Azure przy użyciu najlepszych rozwiązań. Jest ona włączona dla maszyn wirtualnych z systemem Windows.

  Usługa Automanage zastosuje punkt odniesienia zabezpieczeń dla systemu Linux za pomocą konfiguracji gościa, lecz punkt odniesienia dla maszyn wirtualnych z systemem Linux będzie wykorzystywany tylko na potrzeby inspekcji. Funkcja automatycznego korygowania nie jest jeszcze obsługiwana w przypadku maszyn wirtualnych z systemem Linux, które odbiegają od skonfigurowanego planu bazowego.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure