Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Automanage

Automatyzacja infrastruktury w chmurze i w środowisku lokalnym bez wysiłku.

Bezproblemowa automatyzacja IT w chmurze i infrastrukturze lokalnej

Usługa Automanage oferuje ujednolicone rozwiązanie upraszczające zarządzanie zasobami IT w chmurze. Korzystając z prostej metody wskazywania i klikania, możesz automatyzować operacje i stosować spójne najlepsze rozwiązania w całym cyklu życia serwerów z systemami Windows Server i Linux na platformie Azure lub w środowiskach hybrydowych obsługiwanych przez usługę Azure Arc.

Video container

Zautomatyzowana konfiguracja najlepszych rozwiązań maszyn wirtualnych na platformie Azure lub w środowiskach hybrydowych za pomocą usługi Azure Arc

Proaktywne wykrywanie dryfu i korygowanie na potrzeby zwiększenia czasu pracy obciążenia

Automatycznie stosowane punkty odniesienia zabezpieczeń na potrzeby ciągłego zarządzania i zabezpieczeń

Innowacyjne możliwości zoptymalizowanego zarządzania systemem Windows Server na platformie Azure

Uprość konfigurację maszyn wirtualnych w dowolnym miejscu

Lista usług i zasobów na platformie Azure
Lista maszyn wirtualnych w usłudze Automanage

Automatyzuj operacje na potrzeby ciągłego zabezpieczania i zarządzania na dużą skalę

 • Zmniejsz ryzyko, automatyzując częste zadania podatne na błędy, takie jak stosowanie punktu odniesienia zabezpieczeń serwera firmy Microsoft w celu wydajnego utrzymywania bezpieczeństwa operacyjnego.
 • Zwiększ czas pracy obciążenia, proaktywnie wykrywając i automatycznie korygując dryf, jeśli maszyny odbiegają od żądanego stanu konfiguracji.

Uzyskaj dostęp do innowacyjnych możliwości systemu Windows Server na platformie Azure

 • Popraw bez ponownego uruchamiania maszyn wirtualnych z systemem Windows Server za pomocą poprawki na gorąca, tylko na platformie Azure.
 • Łatwo migruj obciążenia na platformę Azure,rozszerzając lokalne podsieci IP i zachowując pierwotne prywatne adresy IP.
 • Uzyskuj bezpieczny dostęp do plików podczas pracy zdalnej bez korzystania z sieci VPN przy użyciu wbudowanego protokołu SMB over QUIC — bezpiecznego protokołu do obsługi plików.
Użytkownik konfigurujący udostępnianie plików na platformie Azure

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dożywotnio dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne kwoty.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Automanage

 • Usługa Automanage rejestruje, konfiguruje i monitoruje cały cykl życia maszyn wirtualnych używanych do tworzenia/testowania i produkcji na potrzeby produktów, usług i funkcji takich jak Azure Security Center, zarządzanie aktualizacjami, śledzenie zmian, spis maszyn wirtualnych, konfiguracja żądanego stanu, konfiguracja gościa, konta automatyzacji oraz analiza dzienników.

  Ponadto usługa Automanage konfiguruje monitorowanie szczegółowych informacji usługi Azure Backup i maszyny wirtualnej podczas korzystania z profilu konfiguracji produkcji najlepszych rozwiązań dla maszyn wirtualnych platformy Azure.

  W wersji zapoznawczej usługi Automanage uwzględniono również program Microsoft Antimalware dla usług Azure Cloud Services i Virtual Machines oraz punkty odniesienia zabezpieczeń dla maszyn wirtualnych z systemem Windows Server, które działają za pomocą konfiguracji żądanego stanu i konfiguracji gościa. Maszyny wirtualne z systemem Linux nie będą miały programu Microsoft Antimalware dla platformy Azure ani funkcji automatycznego korygowania, a punkt odniesienia zabezpieczeń będzie używany tylko na potrzeby inspekcji.

 • Można dostosowywać ustawienia dla określonych usług, na przykład usługi Azure Backup. Pełną listę ustawień, które można zmienić, zawiera documentation.

 • Tak. Usługa Automanage jest zgodna z maszynami wirtualnymi z systemami Linux i Windows.

 • Usługa Azure Automanage jest bezpłatna. Usługi platformy Azure, które są dołączane za pomocą usługi Azure Automanage, będą rozliczane indywidualnie. Dowiedz się więcej o cenach usług platformy Azure.

 • Usługę Automanage dla nowych i istniejących maszyn wirtualnych możesz włączyć i wyłączyć jednym kliknięciem w dowolnym momencie.

 • Maszyny wirtualne z systemem Linux nie mają włączonego programu Microsoft Antimalware dla platformy Azure za pomocą najlepszych rozwiązań. Jest on włączony dla maszyn wirtualnych z systemem Windows.

  Usługa Automanage zastosuje punkt odniesienia zabezpieczeń dla systemu Linux korzystając z konfiguracji gościa, lecz punkt odniesienia dla maszyn wirtualnych z systemem Linux będzie używany tylko na potrzeby inspekcji. Funkcja automatycznego korygowania nie jest jeszcze obsługiwana w przypadku maszyn wirtualnych z systemem Linux, które odbiegają od skonfigurowanego punktu odniesienia.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure