Przejdź do głównej zawartości

Ceny pakietu Azure DevOps

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Pojedyncze usługi

Azure Pipelines

1 bezpłatne zadanie ciągłej integracji/ciągłego wdrażania hostowane przez firmę Microsoft
1 bezpłatne zadanie ciągłej integracji/ciągłego wdrażania z samodzielnym hostingiem

 • 1 hostowane przez firmę Microsoft zadanie ciągłej integracji/ciągłego wdrażania z następującą liczbą minut na miesiąc: 1,800 i 1 zadanie z samodzielnym hostingiem i nieograniczoną liczbą minut na miesiąc
 • $40 za dodatkowe zadanie równoległe ciągłej integracji/ciągłego wdrażania hostowane przez firmę Microsoft lub $15 za dodatkowe zadanie równoległe ciągłej integracji/ciągłego wdrażania z samodzielnym hostingiem z nieograniczoną liczbą minut

Hostowane przez firmę Microsoft

1

1 bezpłatne zadanie równoległe z następującą liczbą minut: 1,800

$40 za dodatkowe zadanie równoległe z nieograniczoną liczbą minut

/mies.

Samodzielny hosting

0

1 bezpłatne zadanie równoległe z nieograniczoną liczbą minut

$15 za dodatkowe zadanie równoległe z nieograniczoną liczbą minut

/mies.

Azure Artifacts

2 GiB bezpłatnie,
następnie od $2 za GiB

 • Wiodący w branży serwer NuGet
 • Obsługa pakietów Maven, npm i Python
 • Źródła nadrzędne ułatwiając ochronę zależności typu open source
 • Integracja z usługą Azure Pipelines
 • Zaawansowana kontrola dostępu

Hostowane przez firmę Microsoft

0

Bezpłatne minuty z 1 bezpłatnym zadaniem równoległym: 1,800

$40 za zadanie równoległe z nieograniczoną liczbą minut

/mies.

Pierwsze 2 GiB bezpłatnie

2

$0/dodatkowy GB

 • 2
 • 10
 • 100
 • 1000
 • 1,79769313486232E+308

$2/dodatkowy GB

$1/dodatkowy GB

$0.5/dodatkowy GB

$0.25/dodatkowy GB

/mies.

Samodzielny hosting

1

1 bezpłatne zadanie równoległe z nieograniczoną liczbą minut

$15 za dodatkowe zadanie równoległe z nieograniczoną liczbą minut

/mies.

Karta stawek

 • 0–2 GiB = bezpłatnie
 • 2–10 GiB = $2 za GiB
 • 10–100 GiB = $1 za GiB
 • 100–1,000 GiB = $0.5 za GiB
 • 1,000 lub więcej GiB = $0.25 za GiB

Licencje użytkowników

Plan w warstwie Podstawowa

5 pierwszych użytkowników bezpłatnie,
następni $6 za użytkownika miesięcznie

 • Azure Pipelines: Obejmuje bezpłatną ofertę z poszczególnych usług
 • Azure Boards: śledzenie elementów roboczych i tablice Kanban
 • Azure Repos: prywatne repozytoria Git bez ograniczeń
 • Azure Artifacts: 2 GiB bezpłatnie na organizację

Pierwszych 5 użytkowników bezpłatnie

5

$6/użytkownika/miesiąc

/mies.

Plan w warstwie Podstawowa i oferta Test Plans

$52 na użytkownika
miesięcznie

 • Obejmuje wszystkie funkcje planu w warstwie Podstawowa
 • Planowanie, śledzenie i wykonywanie testów
 • Testy bazujące na przeglądarce z adnotacjami
 • Wykonywanie testów zaawansowanych klientów
 • Testy odbiorcze użytkowników
 • Scentralizowane raportowanie

Pierwszych 5 użytkowników bezpłatnie

5

$6/użytkownika/miesiąc

/mies.

$52 za użytkownika miesięcznie

0

$52/użytkownika/miesiąc

/mies.

Usługa Azure DevOps dla oprogramowania typu open source

Wybierz odpowiedni dla siebie plan: Azure Pipelines, jeśli zespół potrzebuje tylko ciągłej integracji/ciągłego wdrażania lub wybierz opcję pakietu, aby uzyskać więcej usług do użycia w projekcie typu open source.

Azure Pipelines

Bezpłatne zadania równoległe (10)
dla projektów publicznych

 • Bezpłatne zadania równoległe z nieograniczoną liczbą minut na miesiąc: 10, 1 bezpłatne zadanie równoległe ciągłej integracji/ciągłego wdrażania hostowane przez firmę Microsoft z maksymalnie 1800 minutami na miesiąc i 1 bezpłatne zadanie równoległe ciągłej integracji/ciągłego wdrażania hostowane samodzielnie z nieograniczoną liczbą minut na miesiąc

Azure DevOps

5 pierwszych użytkowników bezpłatnie,
następni $6 za użytkownika miesięcznie

 • Azure Pipelines: Bezpłatne zadania równoległe z nieograniczoną liczbą minut na miesiąc: 10, 1 bezpłatne zadanie równoległe ciągłej integracji/ciągłego wdrażania hostowane przez firmę Microsoft z maksymalnie 1800 minutami na miesiąc i 1 bezpłatne zadanie równoległe ciągłej integracji/ciągłego wdrażania hostowane samodzielnie z nieograniczoną liczbą minut na miesiąc
 • Azure Boards: śledzenie elementów roboczych i tablice Kanban
 • Azure Repos: prywatne repozytoria Git bez ograniczeń
 • Azure Artifacts: 2 GiB bezpłatnie

Pakiet Azure DevOps jest częścią subskrypcji programu Visual Studio

Subskrybenci programu Visual Studio otrzymują bezpłatny dostęp do pakietu Azure DevOps.

Subskrybenci mają dostęp do dowolnej liczby organizacji i nie wliczają się do 5 bezpłatnych użytkowników.

Porównanie funkcji

Produkt i funkcje Uczestnicy projektu (bezpłatnie) Basic Plan w warstwie Podstawowa i plan testu Oprogramowanie typu „open source”

Azure Boards

Tworzenie i edytowanie elementów roboczych, takich jak usterki, wymagania i zadania Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Wyszukiwanie elementów roboczych i wykonywanie zapytań o nie Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Wyświetlanie list prac i tablic Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Ustawianie alertów i otrzymywanie powiadomień o zmienionych elementach roboczych Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Prześlij opinię Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Prośba o opinię Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Narzędzia Agile (tablice Kanban, listy prac, planowanie przebiegów, zarządzanie portfolio) Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Tworzenie nowych tagów elementów roboczych Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Plany dostarczania Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna

Azure Repos

Repozytoria Git bez ograniczeń Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Połączenie z kodem za pomocą rozwiązania Xcode, Eclipse, IntelliJ, Android Studio, Visual Studio, Visual Studio Code i nie tylko Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Scentralizowana kontrola wersji korzystająca z kontroli wersji serwera Team Foundation i obejmująca przegląd kodu Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Zaawansowane semantyczne przeszukiwanie kodu Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna

Azure Pipelines

Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Zatwierdzanie wydań Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna

Azure Artifacts

Przechowuj bezpłatnie 2 GiB w artefaktach Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna

Azure Test Plans

Testowanie eksploracyjne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Tworzenie planów testu i zarządzanie nimi Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna
Wykonywanie testów internetowych za pomocą narzędzia Test Runner Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna
Dodawanie i uruchamianie testów z poziomu tablicy Kanban Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna

Inne funkcje

Wyświetlanie wykresów, widżetów, pulpitów nawigacyjnych i stron typu wiki Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Tworzenie wykresów i stron typu wiki oraz konfigurowanie widżetów i pulpitów nawigacyjnych Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna

Rozszerzenia w witrynie Marketplace

Śledzenie czasu

Integracja z platformą Docker

Integracja z platformą Slack

Sentry

Integracja z usługą GitHub

Uzyskaj dostęp do ponad 1,000 rozszerzeń lub utwórz własne.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Firma Microsoft gwarantuje dostępność pakietu Azure DevOps Services na poziomie co najmniej 99.9% dla płatnych użytkowników pakietu Azure DevOps Services, w tym użytkowników płatnych, opartych na użytkownikach rozszerzeń pakietu Azure DevOps Services (czyli dostęp do skojarzonej organizacji usług pakietu Azure DevOps).

 • Firma Microsoft gwarantuje, że wykonywanie operacji testowania obciążenia przy użyciu płatnej usługi testowania obciążenia w ramach usługi Azure Test Plans będzie możliwe przez co najmniej 99.9% czasu.

 • Firma Microsoft gwarantuje, że wykonywanie operacji kompilacji i wdrażania przy użyciu płatnej usługi Azure Pipelines będzie możliwe przez co najmniej 99.9% czasu.

 • Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego.

Często zadawane pytania

 • Nie, do rozpoczęcia pracy nie są potrzebne środki. Gdy zdecydujesz się korzystać z większej liczby usług lub dodać kolejnych użytkowników, skonfigurujemy Twoją kartę kredytową w środowisku zakupu.
 • Nie. Mimo że nasze usługi zostały zaprojektowane do sprawnego współdziałania, możesz używać oddzielnie dowolnej usługi Azure DevOps.
 • Więcej informacji o innych usługach platformy Azure można uzyskać na stronie usług platformy Azure.

 • Tak. Po utworzeniu konta usługi Azure Pipelines lub Azure Artifacts zostaje Ci automatycznie przypisana licencja warstwy Podstawowa usługi Azure DevOps i możesz uzyskiwać dostęp do innych usług Azure DevOps dla swojej organizacji.
 • Tak, możesz dodać nieograniczoną liczbę użytkowników do swojej organizacji i uzyskają oni dostęp do usługi Azure Pipelines lub Azure Artifacts bez żadnej dodatkowej opłaty. Jeśli później zdecydujesz się włączyć inne usługi Azure DevOps, na przykład usługę Azure Repos lub Azure Boards, pierwszych pięciu użytkowników w organizacji otrzyma licencję w warstwie Podstawowa bezpłatnie (z pełnym dostępem do usługi Azure Repos i usługi Azure Boards). Kolejni użytkownicy zostaną domyślnie przypisani do warstwy Uczestnik projektu. Aby zapewnić tym użytkownikom dostęp do usług Azure Repos i Azure Boards, kup licencje w warstwie Podstawowa. Dostęp do usług Azure Pipelines i Azure Artifacts mają wszyscy użytkownicy, w tym uczestnicy projektu.
 • Każda organizacja usługi Azure DevOps w każdym miesiącu otrzymuje jedno zadanie równoległe z 1,800 minutami (30 godz.) czasu kompilacji przy użyciu agentów hostowanych przez firmę Microsoft. Jeśli potrzebujesz więcej czasu lub chcesz uruchomić więcej niż jedno zadanie jednocześnie, po prostu kup wymaganą liczbę potoków. Po zakupieniu pierwszego potoku hostowanego przez firmę Microsoft liczba zadań równoległych w organizacji pozostanie ograniczona do jednego — ten zakup usuwa tylko limit czasu dla bezpłatnego potoku. Aby uruchomić dwa zadania współbieżnie, kup dwa potoki hostowane przez firmę Microsoft.
  Ponadto każda organizacja usługi Azure DevOps otrzymuje jednego bezpłatnego własnego agenta, którego można użyć do uruchomienia jednego zadania współbieżnego z nieograniczoną liczbą minut. Jeśli chcesz uruchomić więcej zadań równoległych, po prostu kup więcej własnych potoków.
 • Tak. Nasz sympatyczny zespół chętnie porozmawia z Tobą na czacie, jeśli czegoś potrzebujesz. Aby rozpocząć, wyświetl stronę pomocy technicznej usług Azure DevOps Services.

 • Wszystkie opłaty zostaną uwzględnione na fakturze za następny miesiąc. Opłaty są uzależnione od zakupionej w ciągu miesiąca liczby użytkowników oraz agentów kompilacji i wdrażania, a także od rzeczywistego użycia innych usług, z których korzystano. Bezpłatne zakresy kompilacji i testowania obciążenia opartego na chmurze są resetowane w pierwszym dniu miesiąca.
 • Licencje usługi Azure DevOps przypisane lub usunięte dla użytkowników w trakcie cyklu rozliczeniowego są klasyfikowane proporcjonalnie do liczby dni, w których z nich korzystano. Jeśli udzielisz użytkownikowi płatnego dostępu na kilka tygodni lub nawet kilka dni, zapłacisz tylko za czas przypisania płatnego dostępu, a nie za cały miesiąc.
 • Opłaty będą naliczane codziennie zależnie od liczby przypisanych użytkowników, liczby zakupionych agentów kompilacji i wdrażania, a także rzeczywistego użycia innych usług. Bezpłatna kompilacja i testowanie obciążenia oparte na chmurze są resetowane w pierwszym dniu każdego miesiąca.