Functions — cennik

Obliczanie na żądanie oparte na zdarzeniach.

Usługa Azure Functions udostępnia środowisko deweloperskie bez serwera, które obsługuje niezawodne wyzwalacze zdarzeń i powiązania danych.

Cennik usługi Funkcje Azure

Plan użycia usługi Azure Functions jest rozliczany na podstawie użycia zasobów oraz liczby wykonań. Ceny planu użycia uwzględniają miesięczny bezpłatny przydział 1 mln żądań i 400 000 GB-s użycia zasobów miesięcznie. Klienci mogą również uruchamiać usługę Functions w ramach planu usługi App Service według zwykłych stawek dla planu usługi App Service.

Jednostka Cena Bezpłatny przydział (miesięcznie)
Czas wykonywania* $-/GB-s 400 000 GB-s
Łączna liczba wykonań* $- za milion wykonań 1 mln wykonań

*Bezpłatne przydziały dotyczą tylko płatnych subskrypcji na korzystanie z usług.

Note: A storage account is created by default with each Functions App. The storage account is not included in the free grant. Standard storage rates and networking rates charged separately as applicable.

Szczegóły cennika

Wykonania

Usługa Functions jest rozliczana na podstawie łącznej liczby zażądanych wykonań każdego miesiąca dla wszystkich funkcji tej usługi. Wykonania są liczone za każdym razem, gdy funkcja jest wykonywana w odpowiedzi na zdarzenie wyzwolone przez powiązanie. Każdego miesiąca pierwszy milion wykonań jest bezpłatny.

Użycie zasobów

Usługa Functions jest rozliczana na podstawie zaobserwowanego użycia zasobów mierzonego gigabajtosekundach (GB-s). Zaobserwowane użycie zasobów jest obliczane przez pomnożenie średniego rozmiaru pamięci w gigabajtach przez czas w sekundach potrzebny na wykonanie funkcji. Pamięć użyta przez funkcję jest zaokrąglana do najbliższych 128 MB przy maksymalnym rozmiarze pamięci 1 536 MB. Ceny usługi Functions uwzględniają miesięczny bezpłatny przydział 400 000 GB-s.

Przykład cen

Dla funkcji z zaobserwowanym użyciem pamięci wynoszącym 1 536 MB, wykonywanej 2 000 000 razy w ciągu miesiąca, której wykonywanie trwa 1 sekundę, miesięczne rozliczenie byłoby obliczone w następujący sposób:

Obliczenie rozliczenia użycia zasobów

Użycie zasobów (w sekundach)
Wykonania 2 mln sekund
Czas wykonywania (w sekundach) 1 sekunda
Całkowite użycie zasobów 2 mln sekund
Użycie zasobów (GB-s)
Użycie zasobów wyrażone w GB 1 536 MB / 1 024 MB
Czas wykonywania (w sekundach) 2 mln sekund
Całkowita liczba GB-s 3 mln GB-s
Płatne użycie zasobów
Użycie zasobów 3 mln GB-s
Miesięczny bezpłatny przydział 400 000 GB-s
Całkowite rozliczane użycie 2 600 000 GB-s
Miesięczny koszt użycia zasobów
Płatne użycie zasobów 2 600 000 GB-s
Cena za użycie zasobów $-/GB-s
Całkowity koszt $41.6000000000

Obliczenie rozliczenia wykonań

Liczba wykonań płatnych
Łączna liczba wykonań miesięcznie 2 mln wykonań
Liczba bezpłatnych wykonań miesięcznie 1 mln wykonań
Liczba wykonań rozliczanych miesięcznie 1 mln wykonań
Miesięczny koszt wykonywania
Liczba wykonań rozliczanych miesięcznie 1 mln wykonań
Cena za milion wykonań $-
Miesięczny koszt wykonywania $-

Ostateczne obliczenie rozliczenia użycia zasobów

Razem koszt miesięczny
Miesięczny koszt użycia zasobów $41.6000000000
Miesięczny koszt wykonywania $-
Razem koszt miesięczny $-

Więcej informacji

Inne informacje dotyczące usługi Azure Functions:

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/mies. Znajdź plan
  • Gwarantujemy dostępność aplikacji działających w ramach subskrypcji klienta na poziomie 99,95% czasu. Przeczytaj umowę SLA

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Functions

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś