Stan usługi Funkcje Azure — cennik

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Usługa Azure Functions udostępnia środowisko deweloperskie bez serwera, które obsługuje niezawodne wyzwalacze zdarzeń i powiązania danych.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Zużycie

Plan użycia usługi Azure Functions jest rozliczany na podstawie liczby wykonań i użycia zasobów na sekundę. Ceny planu zużycia uwzględniają miesięczny bezpłatny przydział 1 mln żądań i 400 000 GB-s użycia zasobów miesięcznie na subskrypcję według cennika płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem we wszystkich aplikacjach funkcji w tej subskrypcji. Plan Premium usługi Azure Functions zapewnia lepszą wydajność, a opłaty za niego są naliczane za sekundę na podstawie liczby procesorów wirtualnych i gigabajtów zużywanych przez posiadane funkcje Premium. Klienci mogą również uruchamiać usługę Functions w ramach planu usługi App Service według zwykłych stawek dla planu usługi App Service.

Jednostka Cena Bezpłatny przydział (miesięcznie)
Czas wykonywania* $-/GB-s 400 000 GB-s
Łączna liczba wykonań* $- za milion wykonań 1 mln wykonań
*Bezpłatne przydziały dotyczą tylko płatnych subskrypcji na korzystanie z usług.

Uwaga — dla każdej aplikacji funkcji jest domyślnie tworzone konto magazynu. Konto magazynu nie jest objęte bezpłatnym przydziałem. W razie potrzeby naliczane są standardowe stawki za zasoby magazynowe i stawki za transfer w sieci.

Wyświetl szczegółowe informacje o dostępności regionalnej

Plan w warstwie Premium

Azure Functions Premium plan provides the same features and scaling mechanism used on the Consumption plan (based on number of events) with no cold start, enhanced performance and VNET access. Billing for the Premium plan is based on the number of core seconds and memory allocated across instances. There is no execution charge with the Premium plan. At least one instance must be allocated at all times per plan. To learn more, see Azure Premium Plan details.

When creating or scaling your plan, you can choose between three instance sizes. You will be billed for the total number of cores and memory provisioned, per second that each instance is allocated to you. Your app can automatically scale out to multiple instances as needed.

Jednostka Cena
Czas korzystania z procesora wirtualnego Procesor wirtualny: $-
Czas korzystania z pamięci Pamięć: $-

Functions on Kubernetes (In Preview)

Now in Preview, Functions can run on pre-provisioned Kubernetes clusters in Azure Kubernetes Service or on Arc-enabled clusters on-premises and in other clouds. This capability is currently free* during Preview.

*Note customers will still pay for the underlying Kubernetes infrastructure and are responsible for managing and scaling their own node pools. Learn more about the capabilities of Functions on Azure Arc.

Wykonania

Usługa Functions jest rozliczana na podstawie łącznej liczby zażądanych wykonań każdego miesiąca dla wszystkich funkcji tej usługi. Wykonania są liczone za każdym razem, gdy funkcja jest wykonywana w odpowiedzi na zdarzenie wyzwolone przez powiązanie. Każdego miesiąca pierwszy milion wykonań jest bezpłatny.

Użycie zasobów

Usługa Functions jest rozliczana na podstawie zaobserwowanego użycia zasobów mierzonego w sekundach gigabajta pamięci (GB-s). Zaobserwowane użycie zasobów jest obliczane przez pomnożenie średniego rozmiaru pamięci w gigabajtach przez czas w milisekundach potrzebny na wykonanie funkcji. Pamięć użyta przez funkcję jest zaokrąglana w górę do najbliższych 128 MB przy maksymalnym rozmiarze pamięci 1 536 MB. Czas wykonywania jest obliczany przez zaokrąglenie w górę do najbliższej 1 ms. Minimalny czas wykonywania i pamięć dla pojedynczego wykonania funkcji to odpowiednio 100 ms i 128 MB. Ceny usługi Functions uwzględniają miesięczny bezpłatny przydział 400 000 GB-s.

Modeli usługi Azure Functions można obecnie używać z usługą Azure IoT Edge bez opłat.

Serwery proxy usługi Functions

Ten sam cennik obowiązuje w przypadku serwerów proxy usługi Functions. Serwer proxy to funkcja wyzwalana przez żądanie HTTP. Ilość pamięci używana przez serwer proxy jest mniejsza niż 128 MB. Czas wykonywania na serwerze proxy to czas rundy (żądanie do odpowiedzi), ponieważ serwer proxy musi działać, aby połączenie HTTP było aktywne. Jeśli serwer proxy wyzwala funkcję, wykonanie funkcji i użycie pamięci jest liczone oddzielnie.

Przykład cen

Funkcja z zaobserwowanym użyciem pamięci wynoszącym 512 MB jest wykonywana 3 000 000 razy w ciągu miesiąca, a wykonywanie trwa jedną sekundę. Miesięczne rozliczenie byłoby obliczone w następujący sposób:

Obliczenie rozliczenia użycia zasobów

Użycie zasobów (w sekundach)
Wykonania 3 mln wykonań
Czas wykonywania (w sekundach) 1 sekunda
Całkowite użycie zasobów 3 mln sekund
Użycie zasobów (GB-s)
Użycie zasobów wyrażone w GB 512 MB / 1 024 MB
Czas wykonywania (w sekundach) 3 mln sekund
Całkowita liczba GB-s 1,5 mln GB-s
Płatne użycie zasobów
Użycie zasobów 1,5 mln GB-s
Miesięczny bezpłatny przydział 400 000 GB-s
Całkowite rozliczane użycie 1,1 mln GB-s
Miesięczny koszt użycia zasobów
Płatne użycie zasobów 1,1 mln GB-s
Cena za użycie zasobów $-/GB-s
Łączny koszt $17.6

Obliczenie rozliczenia wykonań

Liczba wykonań płatnych
Łączna liczba wykonań miesięcznie 3 mln wykonań
Liczba bezpłatnych wykonań miesięcznie 1 mln wykonań
Liczba wykonań rozliczanych miesięcznie 2 mln wykonań
Miesięczny koszt wykonywania
Liczba wykonań rozliczanych miesięcznie 2 mln wykonań
Cena za milion wykonań $-
Miesięczny koszt wykonywania $-

Ostateczne obliczenie rozliczenia użycia zasobów

Łączny koszt miesięczny
Miesięczny koszt użycia zasobów $17.6
Miesięczny koszt wykonywania $-
Łączny koszt miesięczny $-

Więcej informacji

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Stan usługi Funkcje Azure

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Stan usługi Funkcje Azure.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Stan usługi Funkcje Azure.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.