Pomiń nawigację

Functions — cennik

Obliczanie na żądanie oparte na zdarzeniach

Usługa Azure Functions udostępnia środowisko deweloperskie bez serwera, które obsługuje niezawodne wyzwalacze zdarzeń i powiązania danych.

Cennik usługi Funkcje Azure

Plan użycia usługi Azure Functions jest rozliczany na podstawie liczby wykonań i użycia zasobów na sekundę. Ceny planu użycia uwzględniają miesięczny bezpłatny przydział 1 mln żądań i 400 000 GB-s użycia zasobów miesięcznie. Klienci mogą również uruchamiać usługę Functions w ramach planu usługi App Service według zwykłych stawek dla planu usługi App Service.

Jednostka Cena Bezpłatny przydział (miesięcznie)
Czas wykonywania* $-/GB-s 400 000 GB-s
Łączna liczba wykonań* $- za milion wykonań 1 mln wykonań

*Bezpłatne przydziały dotyczą tylko płatnych subskrypcji na korzystanie z usług.

Uwaga — dla każdej aplikacji funkcji jest domyślnie tworzone konto magazynu. Konto magazynu nie jest objęte bezpłatnym przydziałem. W razie potrzeby naliczane są standardowe stawki za zasoby magazynowe i stawki za transfer w sieci.

Wyświetl szczegółowe informacje o dostępności regionalnej

Szczegóły cennika

Wykonania

Usługa Functions jest rozliczana na podstawie łącznej liczby zażądanych wykonań każdego miesiąca dla wszystkich funkcji tej usługi. Wykonania są liczone za każdym razem, gdy funkcja jest wykonywana w odpowiedzi na zdarzenie wyzwolone przez powiązanie. Każdego miesiąca pierwszy milion wykonań jest bezpłatny.

Użycie zasobów

Usługa Functions jest rozliczana na podstawie zaobserwowanego użycia zasobów mierzonego w sekundach gigabajta pamięci (GB-s). Zaobserwowane użycie zasobów jest obliczane przez pomnożenie średniego rozmiaru pamięci w gigabajtach przez czas w milisekundach potrzebny na wykonanie funkcji. Pamięć użyta przez funkcję jest zaokrąglana w górę do najbliższych 128 MB przy maksymalnym rozmiarze pamięci 1 536 MB. Czas wykonywania jest obliczany przez zaokrąglenie w górę do najbliższej 1 ms. Minimalny czas wykonywania i pamięć dla pojedynczego wykonania funkcji to odpowiednio 100 ms i 128 MB. Ceny usługi Functions uwzględniają miesięczny bezpłatny przydział 400 000 GB-s.

Modeli usługi Azure Functions można obecnie używać z usługą Azure IoT Edge bez opłat.

Serwery proxy usługi Functions

Ten sam cennik obowiązuje w przypadku serwerów proxy usługi Functions. Serwer proxy to funkcja wyzwalana przez żądanie HTTP. Ilość pamięci używana przez serwer proxy jest mniejsza niż 128 MB. Czas wykonywania na serwerze proxy to czas rundy (żądanie do odpowiedzi), ponieważ serwer proxy musi działać, aby połączenie HTTP było aktywne. Jeśli serwer proxy wyzwala funkcję, wykonanie funkcji i użycie pamięci jest liczone oddzielnie.

Przykład cen

Funkcja z zaobserwowanym użyciem pamięci wynoszącym 512 MB jest wykonywana 3 000 000 razy w ciągu miesiąca, a wykonywanie trwa jedną sekundę. Miesięczne rozliczenie byłoby obliczone w następujący sposób:

Obliczenie rozliczenia użycia zasobów

Użycie zasobów (w sekundach)
Wykonania 3 mln wykonań
Czas wykonywania (w sekundach) 1 sekunda
Całkowite użycie zasobów 3 mln sekund
Użycie zasobów (GB-s)
Użycie zasobów wyrażone w GB 512 MB / 1 024 MB
Czas wykonywania (w sekundach) 3 mln sekund
Całkowita liczba GB-s 1,5 mln GB-s
Płatne użycie zasobów
Użycie zasobów 1,5 mln GB-s
Miesięczny bezpłatny przydział 400 000 GB-s
Całkowite rozliczane użycie 1,1 mln GB-s
Miesięczny koszt użycia zasobów
Płatne użycie zasobów 1,1 mln GB-s
Cena za użycie zasobów $-/GB-s
Łączny koszt $17.6

Obliczenie rozliczenia wykonań

Liczba wykonań płatnych
Łączna liczba wykonań miesięcznie 3 mln wykonań
Liczba bezpłatnych wykonań miesięcznie 1 mln wykonań
Liczba wykonań rozliczanych miesięcznie 2 mln wykonań
Miesięczny koszt wykonywania
Liczba wykonań rozliczanych miesięcznie 2 mln wykonań
Cena za milion wykonań $-
Miesięczny koszt wykonywania $-

Ostateczne obliczenie rozliczenia użycia zasobów

Łączny koszt miesięczny
Miesięczny koszt użycia zasobów $17.6
Miesięczny koszt wykonywania $-
Łączny koszt miesięczny $-

Więcej informacji

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/miesiąc. Znajdź plan
  • Gwarantujemy dostępność aplikacji działających w ramach subskrypcji klienta na poziomie 99,95% czasu. Przeczytaj umowę SLA

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Functions

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji