Functions — cennik

Obliczanie na żądanie oparte na zdarzeniach.

Usługa Azure Functions udostępnia środowisko deweloperskie bez serwera, które obsługuje niezawodne wyzwalacze zdarzeń i powiązania danych.

Cennik usługi Funkcje Azure

Plan użycia usługi Azure Functions jest rozliczany na podstawie użycia zasobów oraz liczby wykonań. Ceny planu użycia uwzględniają miesięczny bezpłatny przydział 1 mln żądań i 400 000 GB-s użycia zasobów miesięcznie. Klienci mogą również uruchamiać usługę Functions w ramach planu usługi App Service według zwykłych stawek dla planu usługi App Service.

Jednostka Cena Bezpłatny przydział (miesięcznie)
Czas wykonywania* $-/GB-s 400 000 GB-s
Łączna liczba wykonań* $- za milion wykonań 1 mln wykonań

*Bezpłatne przydziały dotyczą tylko płatnych subskrypcji na korzystanie z usług.

Uwaga: Dla każdej aplikacji funkcji jest domyślnie tworzone konto magazynu. Konto magazynu nie jest uwzględniane w bezpłatnym przydziale i każde użycie tego konta spowoduje naliczenie opłaty według standardowych stawek za magazyn.

Szczegóły cennika

Wykonania

Usługa Functions jest rozliczana na podstawie łącznej liczby zażądanych wykonań każdego miesiąca dla wszystkich funkcji tej usługi. Wykonania są liczone za każdym razem, gdy funkcja jest wykonywana w odpowiedzi na zdarzenie wyzwolone przez powiązanie. Każdego miesiąca pierwszy milion wykonań jest bezpłatny.

Użycie zasobów

Usługa Functions jest rozliczana na podstawie zaobserwowanego użycia zasobów mierzonego gigabajtosekundach (GB-s). Zaobserwowane użycie zasobów jest obliczane przez pomnożenie średniego rozmiaru pamięci w gigabajtach przez czas w sekundach potrzebny na wykonanie funkcji. Pamięć użyta przez funkcję jest zaokrąglana do najbliższych 128 MB przy maksymalnym rozmiarze pamięci 1 536 MB. Ceny usługi Functions uwzględniają miesięczny bezpłatny przydział 400 000 GB-s.

Przykład cen

Dla funkcji z zaobserwowanym użyciem pamięci wynoszącym 1 536 MB, wykonywanej 2 000 000 razy w ciągu miesiąca, której wykonywanie trwa 1 sekundę, miesięczne rozliczenie byłoby obliczone w następujący sposób:

Obliczenie rozliczenia użycia zasobów
Użycie zasobów (w sekundach) = Wykonania * Czas wykonywania (w sekundach) = Użycie zasobów (w sekundach)
2 mln wykonań * 1 sekunda = 2 mln sekund
Użycie zasobów (GB-s) = Użycie zasobów wyrażone w GB * Czas wykonywania (w sekundach) = Użycie zasobów
1 536 MB/1 024 MB * 2 mln sekund = 3 mln GB-s
Płatne użycie zasobów = Użycie zasobów - Miesięczny bezpłatny przydział = Płatne użycie zasobów
3 mln GB-s - 400 000 GB-s = 2 600 000 GB-s
Miesięczny koszt użycia zasobów = Płatne użycie zasobów * Cena za użycie zasobów = Miesięczny koszt użycia zasobów
2 600 000 GB-s * $-/GB-s = $41.600000
Obliczenie rozliczenia wykonań
Liczba wykonań płatnych = Łączna liczba wykonań miesięcznie - Liczba bezpłatnych wykonań miesięcznie = Liczba wykonań rozliczanych miesięcznie
2 mln wykonań - 1 mln wykonań = 1 mln wykonań
Miesięczny koszt wykonywania = Liczba wykonań rozliczanych miesięcznie * Cena za milion wykonań = Miesięczny koszt wykonywania
1 mln wykonań * $- = $-
Ostateczne obliczenie rozliczenia użycia zasobów
Razem koszt miesięczny = Miesięczny koszt użycia zasobów + Miesięczny koszt wykonywania = Razem koszt miesięczny
$41.600000 + $- = $-

Więcej informacji

Inne informacje dotyczące usługi Azure Functions:

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/mies. Znajdź plan
  • Gwarantujemy dostępność aplikacji działających w ramach subskrypcji klienta na poziomie 99,95% czasu. Przeczytaj umowę SLA

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś