Functions — cennik

Obliczanie na żądanie oparte na zdarzeniach

Usługa Azure Functions udostępnia środowisko deweloperskie bez serwera, które obsługuje niezawodne wyzwalacze zdarzeń i powiązania danych.

Cennik usługi Funkcje Azure

Azure Functions consumption plan is billed based on per-second resource consumption and executions. Consumption plan pricing includes a monthly free grant of 1 million requests and 400 000 GB-s of resource consumption per month. Customers can also run Functions within their App Service plan at regular App Service plan rates.

Jednostka Cena Bezpłatny przydział (miesięcznie)
Czas wykonywania* $-/GB-s 400 000 GB-s
Łączna liczba wykonań* $- za milion wykonań 1 mln wykonań

*Bezpłatne przydziały dotyczą tylko płatnych subskrypcji na korzystanie z usług.

Uwaga — dla każdej aplikacji funkcji jest domyślnie tworzone konto magazynu. Konto magazynu nie jest objęte bezpłatnym przydziałem. W razie potrzeby naliczane są standardowe stawki za zasoby magazynowe i stawki za transfer w sieci.

Wyświetl szczegółowe informacje o dostępności regionalnej

Szczegóły cennika

Wykonania

Usługa Functions jest rozliczana na podstawie łącznej liczby zażądanych wykonań każdego miesiąca dla wszystkich funkcji tej usługi. Wykonania są liczone za każdym razem, gdy funkcja jest wykonywana w odpowiedzi na zdarzenie wyzwolone przez powiązanie. Każdego miesiąca pierwszy milion wykonań jest bezpłatny.

Użycie zasobów

Functions are billed based on observed resource consumption measured in gigabyte seconds (GB-s). Observed resource consumption is calculated by multiplying average memory size in gigabytes by the time in milliseconds it takes to execute the function. Memory used by a function is measured by rounding up to the nearest 128 MB, up to the maximum memory size of 1 536 MB, with execution time calculated by rounding up to the nearest 1 ms. The minimum execution time and memory for a single function execution is 100 ms and 128 mb respectively. Functions pricing includes a monthly free grant of 400 000 GB-s.

Przykład cen

A function with observed memory consumption of 512 MB executes 3 000 000 times during the month and has an execution duration of one second. Monthly billing would be calculated as follows:

Obliczenie rozliczenia użycia zasobów

Użycie zasobów (w sekundach)
Wykonania 3 mln wykonań
Czas wykonywania (w sekundach) 1 sekunda
Całkowite użycie zasobów 3 mln sekund
Użycie zasobów (GB-s)
Użycie zasobów wyrażone w GB 512 MB / 1 024 MB
Czas wykonywania (w sekundach) 3 mln sekund
Całkowita liczba GB-s 1,5 million GB-s
Płatne użycie zasobów
Użycie zasobów 1,5 million GB-s
Miesięczny bezpłatny przydział 400 000 GB-s
Całkowite rozliczane użycie 1,1 million GB-s
Miesięczny koszt użycia zasobów
Płatne użycie zasobów 1,1 million GB-s
Cena za użycie zasobów $-/GB-s
Łączny koszt $17.6

Obliczenie rozliczenia wykonań

Liczba wykonań płatnych
Łączna liczba wykonań miesięcznie 3 mln wykonań
Liczba bezpłatnych wykonań miesięcznie 1 mln wykonań
Liczba wykonań rozliczanych miesięcznie 2 mln wykonań
Miesięczny koszt wykonywania
Liczba wykonań rozliczanych miesięcznie 2 mln wykonań
Cena za milion wykonań $-
Miesięczny koszt wykonywania $-

Ostateczne obliczenie rozliczenia użycia zasobów

Łączny koszt miesięczny
Miesięczny koszt użycia zasobów $17.6
Miesięczny koszt wykonywania $-
Łączny koszt miesięczny $-

Więcej informacji

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/miesiąc. Znajdź plan
  • Gwarantujemy dostępność aplikacji działających w ramach subskrypcji klienta na poziomie 99,95% czasu. Przeczytaj umowę SLA

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Functions

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account