Przejdź do głównej zawartości

Table Storage — cennik

Magazyn NoSQL kluczy i wartości używający zestawów danych z częściową strukturą

Tabele udostępniają magazyn NoSQL do przechowywania danych bez struktury i o połowicznej strukturze. Jest to idealne rozwiązanie do obsługi aplikacji internetowych, książek adresowych i innych danych użytkowników.

Dowiedz się więcej

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Tabele zaszyfrowane za pomocą klucza o zakresie ustawionym na usługę

Cennik magazynu danych i transakcji w przypadku tabel zależnych od klucza o zakresie ustawionym na usługę i zawsze korzystających z klucza zarządzanego przez firmę Microsoft do szyfrowania danych magazynowanych. Dowiedz się więcej.

Ceny magazynowania danych

Pojemność magazynu LRS GRS RA-GRS ZRS GZRS RA-GZRS
Magazyn w GB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB

Operacje i ceny transferu danych

Za tabele pobierana jest opłata w wysokości $- za następującą liczbę transakcji: 10 000. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje.

Tabele zaszyfrowane za pomocą klucza o zakresie ustawionym na konto magazynu

Cennik magazynu danych i transakcji dla tabel szyfrowanych przy użyciu konta specyficznego dla klucza, zależnych od klucza o zakresie ustawionym na konto magazynu, co umożliwia skonfigurowanie klucza zarządzanego przez klienta do szyfrowania danych magazynowanych. Dowiedz się więcej.

Magazyn danych

Pojemność magazynu LRS GRS RA-GRS ZRS GZRS RA-GZRS
Magazyn w GB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB

Operacje i transfer danych

Operations LRS GRS RA-GRS ZRS GZRS RA-GZRS
10 000 operacji wsadowych zapisu $- $- $- $- $- $-
10 000 operacji zapisu $- $- $- $- $- $-
10 000 operacji odczytu $- $- $- $- $- $-
10 00 operacji skanowania $- $- $- $- $- $-
10 000 operacji listy $- $- $- $- $- $-
10 000 operacji usuwania $- $- $- $- $- $-

1 Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje zapisu: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile

2 Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje odczytu: ReadFile, ListFilesystemFile

3 Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje odczytu: List Filesystem i List Path

4 Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje zapisu: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Table Storage

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Table Storage.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Table Storage.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Table Storage.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze