Cennik usługi Azure Table Storage

Tabele udostępniają magazyn NoSQL do przechowywania danych bez struktury i o połowicznej strukturze. Jest to idealne rozwiązanie do obsługi aplikacji sieci Web, książek adresowych i innych danych użytkowników.

Dowiedz się więcej

Magazyn strefowo geograficznie nadmiarowy (GZRS, Geo Zone Redundant Storage) to nowa opcja replikacji zaprojektowana tak, aby zapewniać trwałość obiektów na poziomie co najmniej szesnastu dziewiątek w danym roku dzięki synchronicznemu replikowaniu danych w trzech strefach w regionie podstawowym (takim jak ZRS obecnie) oraz asynchronicznemu replikowaniu do innego regionu w obrębie tego samego obszaru geograficznego w pojedynczej strefie (jak LRS obecnie). Korzystanie z magazynu GZRS zapewnia trwałość danych w przypadku awarii centrum danych, awarii strefy, całkowitej niedostępności lub katastrofy regionalnej w wyniku której odzyskanie regionu podstawowego jest niemożliwe. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z wpisem w blogu zawierającym ogłoszenie tej usługi lub z odpowiednią dokumentacją.

Ceny magazynu GZRS są cenami wersji zapoznawczej z rabatem i zmienią się, gdy usługa stanie się ogólnie dostępna.

Ceny magazynowania danych

Pojemność magazynu LRS GRS RA-GRS ZRS GZRS RA-GZRS
Magazyn w GB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB

Operacje i ceny transferu danych

Za tabele pobierana jest opłata w wysokości $- za następującą liczbę transakcji: 10 000. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
  • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Konta magazynu

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji