Cennik usługi Azure Table Storage

Tabele udostępniają magazyn NoSQL do przechowywania danych bez struktury i o połowicznej strukturze. Jest to idealne rozwiązanie do obsługi aplikacji sieci Web, książek adresowych i innych danych użytkowników.

Dowiedz się więcej

Ceny magazynowania danych

Pojemność magazynu LRS GRS RA-GRS ZRS
Pierwszy 1 terabajt (TB)/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 49 TB (od 1 do 50 TB)/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 450 TB (od 50 do 500 TB)/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 500 TB (od 500 do 1 000 TB)/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 4 000 TB (od 1 000 do 5 000 TB)/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 5 000 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Operacje i ceny transferu danych

Za tabele pobierana jest opłata w wysokości $- za następującą liczbę transakcji: 10 000. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
  • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Konta magazynu

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji