Hybrid and multicloud solutions

Innowacje w dowolnym miejscu za pomocą platformy Azure

Build on comprehensive hybrid and multicloud capabilities

Środowiska klientów stają się coraz bardziej złożone z powodu wielu aplikacji często działających na różnym sprzęcie w środowiskach lokalnych, wielochmurowych i na brzegu sieci. Zarządzanie tymi oddzielnymi środowiskami z uwzględnieniem skali i gwarancją nienaruszalności zabezpieczeń oraz wykorzystanie elastyczności deweloperów to podstawowe czynniki sukcesu.

Platforma Azure ułatwia stawienie czoła tym wyzwaniom, dając elastyczność bezproblemowego wprowadzania innowacji w dowolnym miejscu środowiska hybrydowego przy zachowaniu bezpieczeństwa.

Pobierz grafikę informacyjną dotyczącą hybrydowych możliwości platformy Azure

Bezproblemowo zarządzaj serwerami, klastrami Kubernetes i aplikacjami, zabezpieczaj je oraz utrzymuj ich ład w środowisku lokalnym, wielochmurowym i brzegowym z jednego miejsca.

Wprowadzaj zawsze aktualne usługi platformy Azure do dowolnej infrastruktury i korzystaj z możliwości elastycznego skalowania, automatyzacji, ujednoliconego zarządzania i wiodących w branży zabezpieczeń.

Twórz i wdrażaj natywne dla chmury aplikacje we własnym centrum danych. Konsoliduj zwirtualizowane aplikacje lokalne w infrastrukturze hiperkonwergentnej połączonej w chmurze i zyskuj najlepszy stosunek jakości do ceny.

Przenoś możliwości obliczeniowe, magazynowe i analityczne platformy Azure na urządzenia IoT. Uruchamiaj uczenie maszynowe i zaawansowaną analizę na urządzeniach brzegowych, aby uzyskiwać szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym.

Poznaj rozwiązania i produkty wielochmurowe oraz działające na hybrydowej platformie Azure

Aplikacje

Twórz i wdrażaj naprawdę spójne środowisko aplikacji w całej chmurze hybrydowej.

Dane

Bezproblemowo przeprowadzaj migrację danych, zarządzaj nimi i analizuj je w swoim majątku cyfrowym. Uruchamiaj usługi danych platformy Azure wszędzie tam, gdzie ich potrzebujesz.

Zarządzanie

Zarządzaj zasobami informatycznymi, zabezpieczaj je i utrzymuj w nich ład w środowisku lokalnym, wielochmurowym oraz brzegowym przy użyciu jednej płaszczyzny sterowania.

Zabezpieczenia

Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami dla wszystkich swoich obciążeń w środowisku lokalnym, na platformie Azure i w innych chmurach.

Obsługa tożsamości

Zapewnij użytkownikom bezproblemową obsługę logowania jednokrotnego w aplikacjach chmurowych, mobilnych i lokalnych, wdrażając zarządzanie dostępem za pomocą ujednoliconej platformy tożsamości.

Sieć

Wykorzystuj platformę Azure jako rozszerzenie istniejącej sieci, bezpiecznie łącząc rozproszone obciążenia i lokalizacje w skali globalnej.

Twórz rozwiązania hybrydowe i wielochmurowe, korzystając z przykładowych architektur rozwiązań

Zarządzanie konfiguracją hybrydową w usłudze Azure Arc

Usługa Azure Arc umożliwia zarządzanie maszynami z systemami Windows i Linux hostowanymi poza platformą Azure w sieci firmowej lub u innego dostawcy chmury, podobnie jak w przypadku zarządzania natywnymi maszynami wirtualnymi platformy Azure.

Wyświetl wszystkie hybrydowe architektury rozwiązań zarządzania

Tworzenie kopii zapasowych lokalnych aplikacji i danych w chmurze

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Backup Server, Azure Backup i Blob Storage. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Wyświetl wszystkie hybrydowe architektury rozwiązań danych

Łączenie sieci lokalnej z platformą Azure za pomocą bramy sieci VPN

Rozszerzaj sieć ze środowiska lokalnego lub usługi Azure Stack do sieci wirtualnej platformy Azure za pomocą prywatnej sieci wirtualnej (VPN) typu lokacja-lokacja. Ruch jest kierowany między siecią lokalną i platformą Azure za pośrednictwem tunelu IPSec VPN lub za pośrednictwem wielodostępnej bramy sieci VPN w usłudze Azure Stack.

Wyświetl wszystkie hybrydowe architektury rozwiązań sieciowych

Integrowanie lokalnych domen Active Directory z usługą Azure Active Directory

Azure Active Directory (Azure AD) to wielodostępna usługa chmurowa do katalogowania i zarządzania tożsamościami. Ta architektura referencyjna zawiera najlepsze rozwiązania dotyczące integracji lokalnych domen Active Directory z usługą Azure AD w celu zapewnienia uwierzytelniania tożsamości opartego na chmurze.

Wyświetl wszystkie hybrydowe architektury rozwiązań tożsamości

Hybrydowe monitorowanie zabezpieczeń przy użyciu usług Azure Security Center i Azure Sentinel

Usługi Azure Security Center i Azure Sentinel umożliwiają monitorowanie konfiguracji zabezpieczeń i danych telemetrycznych dla obciążeń systemu operacyjnego działających lokalnie i na platformie Azure.

Wyświetl wszystkie hybrydowe architektury rozwiązań zabezpieczeń

Łączność hybrydowa za pomocą usługi Azure Stack Hub

Aplikacje chmury hybrydowej to pojedynczy system mający składniki działające zarówno na platformie Azure, jak i w usłudze Azure Stack. Ten plan rozwiązania ma zastosowanie podczas nawiązywania na potrzeby dowolnej aplikacji łączności obejmującej komunikację między platformą Azure i lokalnymi składnikami.

Wyświetl wszystkie hybrydowe architektury rozwiązań aplikacji

Uzyskaj najnowsze informacje i zasoby dotyczące hybrydowej platformy Azure

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z hybrydowych możliwości platformy Azure i rozwiązań z wieloma chmurami

UBS
Airbus
HKEX
MITA
Smithfield Foods
ASOS

Często zadawane pytania

 • Chmura hybrydowa to środowisko przetwarzania danych stanowiące połączenie chmury publicznej i infrastruktury lokalnej, w tym chmury prywatnej, umożliwiające udostępnianie danych i aplikacji między nimi. Chmura hybrydowa oferuje organizacjom więcej opcji wdrażania i większą elastyczność skalowania zasobów obliczeniowych. Dzięki niej organizacje mogą korzystać z innowacji w chmurze, współdziałając jednocześnie ze środowiskiem lokalnym. Dzięki rozwijającym się w ostatnich latach rozwiązaniom wielochmurowym i obliczeniom brzegowym chmura hybrydowa zmienia się i obejmuje środowiska wielochmurowe i infrastrukturę brzegową.

  Organizacje wybierają chmury hybrydowe z wielu powodów, takich jak spełnianie wymagań prawnych i dotyczących niezależności danych, maksymalizacja inwestycji w technologię lokalną, rozwiązywanie problemów z niskimi opóźnieniami i obciążeniami brzegowymi oraz zwiększanie odporności i ciągłości działalności biznesowej.

 • Wielochmurowość to korzystanie z usług obliczeniowych w wielu chmurach — prywatnych lub publicznych — obsługiwanych przez różnych dostawców usług w chmurze w środowisku heterogenicznym. Wiele organizacji przyjmuje strategię wielochmurową, aby uzyskać większą elastyczność i ograniczyć ryzyko, ponieważ dzięki takiemu podejściu mogą one wybierać usługi do realizowania konkretnych zadań od różnych dostawców usług w chmurze. Mogą również korzystać z usług oferowanych przez konkretnego dostawcę w określonym regionie geograficznym.

  Aby móc korzystać z wielu chmur, należy dogłębnie poznać ich wady i zalety, co staje się trudnym zadaniem, gdy firmy borykają się z niedoborem specjalistów od usług w chmurze. Podejście wielochmurowe zwiększa również złożoność operacyjną. W związku z tym ważne jest wybranie platformy w chmurze, takiej jak Azure, która wspiera podejście wielochmurowe i oferuje produkty mogące znacznie uprościć zarządzanie w wielu chmurach.

 • Obliczenia brzegowe polegają na przeniesieniu mocy obliczeniowej chmury do urządzeń IoT, w pobliżu których są przechowywane dane, w celu zmniejszenia opóźnień i uzyskiwania szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym. Upowszechnienie się inteligentnych czujników i połączonych urządzeń oraz rozwój zaawansowanych technologii chmurowych, takich jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, sprawia, że obliczenia brzegowe stają się rzeczywistością.

  Dzięki obliczeniom brzegowym klienci mogą uruchamiać maszyny wirtualne, kontenery i usługi danych w lokalizacjach brzegowych. Dzięki przeniesieniu niektórych obciążeń na brzeg sieci urządzenia potrzebują mniej czasu na skomunikowanie się z chmurą, szybciej reagują na zmiany lokalne, działają niezawodnie nawet w dłuższych okresach pracy w trybie offline oraz mogą dostarczać imersyjne środowisko użytkownika za pośrednictwem szybko reagujących i orientujących się w kontekście aplikacji.

  W firmie Microsoft uważamy, że żyjemy w erze inteligentnej chmury i inteligentnych urządzeń brzegowych, w której olbrzymia moc chmury w połączeniu z rosnącą liczbą perceptywnych sieciowych technologii brzegowych odblokowuje nowe scenariusze biznesowe we wszystkich branżach z szybkością, jakiej nie obserwowaliśmy nigdy wcześniej. Środowisko Azure oferuje inteligentną, spójną i kompletną platformę obejmującą całą przestrzeń od chmury do brzegu sieci, która wspiera te nowe możliwości.

 • Firmy mające opracowane skuteczne strategie dotyczące pracy hybrydowej i w wielu chmurach stosują kompleksowe podejście i uruchamiają środowiska rozproszone, na przykład jedno środowisko ze spójnym interfejsem w wielu lokalizacjach. Takie środowisko hybrydowe umożliwia deweloperom tworzenie aplikacji przy użyciu takich samych interfejsów API i narzędzi oraz bezproblemowe wdrażanie aplikacji w różnych lokalizacjach. Skuteczna architektura hybrydowa i oparta na wielu chmurach zapewnia również jednolity sposób zabezpieczania zasobów informatycznych w środowisku lokalnym, w wielu chmurach i rozwiązaniach brzegowych, zarządzania tymi zasobami oraz utrzymywania w nich ładu. Uruchamianie rozwiązań hybrydowych i wielochmurowych w sposób trwały oznacza również włączenie spójnych opcji bazy danych i architektur w różnych środowiskach, dzięki czemu można łatwo przenosić dane aplikacji, gdy są potrzebne, i zarządzać nimi całościowo.

  W chmurze hybrydowej platformy Azure stosowane jest kompleksowe podejście i oferowane są w niej sprawdzone możliwości hybrydowe oraz wielochmurowe w zakresie tworzenia aplikacji, danych, zarządzania, zabezpieczeń, tożsamości i sieci. Produkty, takie jak Azure Arc i portfolio Azure Stack, umożliwiają klientom wprowadzanie innowacji w dowolnym miejscu w środowisku lokalnym, w wielu chmurach i w rozwiązaniach brzegowych w sposób bezproblemowy i bezpieczny.

Łatwe migrowanie obciążeń do platformy Azure

Wybierz elastyczną ścieżkę migracji, która obsługuje Twoją strategię chmury hybrydowej. Stwórz optymalny plan migracji, korzystając z szerokiego zestawu narzędzi obejmujących ocenę, migrację, optymalizację i zarządzanie.

Wszystko gotowe

Załóżmy Ci bezpłatne konto platformy Azure.