Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure DevOps

Planuj i współpracuj lepiej i dostarczaj rozwiązania szybciej dzięki zestawowi nowoczesnych usług deweloperskich.

Dowiedz się więcej o usłudze GitHub Advanced Security dla usługi Azure DevOps

Azure Boards

Dostarczaj wartość użytkownikom szybciej, korzystając ze sprawdzonych elastycznych narzędzi do planowania, śledzenia i omawiania pracy między zespołami.

Azure Pipelines

Kompiluj, testuj i wdrażaj, korzystając z systemu ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, który umożliwia pracę w dowolnym języku, z dowolną platformą lub chmurą. Połącz się z usługą GitHub lub innym dostawcą systemu Git i wdrażaj w sposób ciągły.

Azure Repos

Uzyskaj nielimitowane, hostowane w chmurze repozytoria prywatne Git i współpracuj w celu tworzenia lepszego kodu, korzystając z żądań ściągnięcia i zaawansowanego zarządzania plikami.

GitHub Advanced Security dla usługi Azure DevOps

Programuj bezpiecznie od pomysłu do gotowego produktu.

Azure Test Plans

Pewnie testuj i dostarczaj za pomocą narzędzi do testowania ręcznego i eksploracyjnego.

Azure Artifacts

Twórz i hostuj pakiety oraz udostępniaj je członkom zespołu i dodawaj artefakty do potoków ciągłej integracji/ciągłego wdrażania jednym kliknięciem.

Marketplace

Uzyskaj dostęp do ponad 1000 aplikacji i usług utworzonych przez społeczność.

Korzystaj ze wszystkich usług DevOps lub wybierz tylko te, których potrzebujesz, aby uzupełnić istniejące przepływy pracy

Azure Boards

Elastyczne narzędzia do planowania


Śledź postępy pracy za pomocą konfigurowalnych tablic Kanban, interaktywnych list prac i zaawansowanych narzędzi do planowania. Niezrównane możliwości śledzenia i raportowania sprawiają, że usługa Azure Boards jest doskonałym miejscem dla wszystkich Twoich pomysłów — małych i dużych.
Tablica Kanban z nowymi, aktywnymi i rozwiązanymi zadaniami
Potok ciągłej integracji/ciągłego wdrażania przedstawiający kod, kompilację i produkcję

Azure Pipelines

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie na dowolnej platformie

Twórz, testuj i wdrażaj rozwiązania w dowolnym języku — w wybranej chmurze lub lokalnie. Uruchamiaj zadania równolegle w systemie Linux, macOS i Windows oraz wdrażaj kontenery na indywidualnych hostach lub na platformie Kubernetes.

Azure Repos

Bezpłatne repozytoria bez ograniczeń

Uzyskaj elastyczne, zaawansowane hostowanie systemu Git ze skutecznymi przeglądami kodu i bezpłatnymi repozytoriami bez ograniczeń dla wszystkich swoich pomysłów — od jednoosobowego projektu po największe repozytorium na świecie.

Konwersacja na czacie dotycząca przeglądu kodu w usłudze Azure Repos
Przycięto skanowanie kodu

GitHub Advanced Security for Azure DevOps

AppSec na potrzeby innowacji napędzanych przez deweloperów

Pakiet GitHub Advanced Security to usługa testowania zabezpieczeń aplikacji (AppSec), która jest osadzona w przepływie pracy deweloperów. Umożliwia deweloperom, zespołom ds. zabezpieczeń i operacji (DevSecOps) priorytetyzowanie innowacji i zwiększanie produktywności deweloperów bez obniżania bezpieczeństwa.

Azure Test Plans

Testy ręczne i eksploracyjne

Testuj często i wydawaj bez obaw. Podnieś ogólną jakość swojego kodu, korzystając z narzędzi do testowania DevOps ręcznego i eksploracyjnego aplikacji.

Plan testów w usłudze Azure Test Plans przedstawiający, które kroki zostały zakończone powodzeniem, niepowodzeniem i dlaczego
Pakiet plików w usłudze Azure Artifacts

Azure Artifacts

Uniwersalne repozytorium pakietów

Udostępniaj całemu zespołowi pakiety Maven, npm, NuGet i Python ze źródeł publicznych i prywatnych. W prosty i skalowalny sposób zintegruj udostępnianie pakietów ze swoim potokiem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.

Śledzenie czasu
Integracja z platformą Docker
Integracja z platformą Slack
Sentry
Integracja z usługą GitHub

Marketplace

Uzyskaj dostęp do ponad 1000 rozszerzeń lub przygotuj własne.

Wbudowane Zabezpie­czenia i zgodność

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do użycia w ciągu 30 dni. Gdy masz kredyt, otrzymaj bezpłatne przydziały na wiele z naszych najbardziej popularnych usług, a także bezpłatne kwoty na ponad 55 innych usług, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55+ zawsze bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Narzędzia lokalne

Wzbogacaj lokalne środowisko DevOps o zarządzanie kodem źródłowym, zautomatyzowane kompilacje, zarządzanie wymaganiami i raportowanie.

Praca zespołowa z metodyką DevOps

Przeczytaj historie, które pokazują, jak zespoły w firmie Microsoft dostosowują kulturę metodyki DevOps.

Jeśli uważasz, że możemy zaczynać, to skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie