Przejdź do głównej zawartości

Azure DevOps

Planuj i współpracuj lepiej i dostarczaj rozwiązania szybciej dzięki zestawowi nowoczesnych usług deweloperskich.
Azure Boards

Azure Boards

Dostarczaj wartość użytkownikom szybciej, korzystając ze sprawdzonych narzędzi Agile do planowania, śledzenia i omawiania postępów prac wszystkich zespołów.

Azure Pipelines

Azure Pipelines

Kompiluj, testuj i wdrażaj, korzystając z systemu ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, który umożliwia pracę w dowolnym języku, z dowolną platformą lub chmurą. Połącz się z serwisem GitHub lub innym dostawcą usługi Git, aby zapewnić ciągłe wdrażanie.

Azure Repos

Azure Repos

Uzyskaj nielimitowane, hostowane w chmurze repozytoria prywatne Git i wspólnie twórz lepszy kod, korzystając z żądań ściągnięcia i zaawansowanego zarządzania plikami.

Azure Test Plans

Azure Test Plans

Testuj swobodnie i dostarczaj rozwiązania za pomocą narzędzi do testowania ręcznego i eksploracyjnego.

Azure Artifacts

Azure Artifacts

Twórz i hostuj pakiety, udostępniaj je członkom zespołu i dodawaj artefakty do potoków ciągłej integracji/ciągłego wdrażania za pomocą jednego kliknięcia.

Witryna Marketplace z rozszerzeniami

Uzyskaj dostęp do rozszerzeń, takich jak Slack, SonarCloud i 1000 innych aplikacji i usług tworzonych przez społeczność.

Korzystaj ze wszystkich usług DevOps lub wybierz tylko te, których potrzebujesz, aby uzupełnić istniejące przepływy pracy

Azure Boards

Elastyczne narzędzia do planowania

Śledź postępy pracy za pomocą konfigurowalnych tablic Kanban, interaktywnych list prac i zaawansowanych narzędzi do planowania. Niezrównane możliwości śledzenia i raportowania sprawiają, że tablice są doskonałym miejscem dla wszystkich Twoich pomysłów — małych i dużych.
Tablica Kanban z nowymi, aktywnymi i rozwiązanymi zadaniami
Potok ciągłej integracji/ciągłego wdrażania przedstawiający kod, kompilację i produkcję

Azure Pipelines

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie na dowolnej platformie

Kompiluj, testuj i wdrażaj rozwiązania w dowolnym języku — w wybranej chmurze lub lokalnie. Uruchamiaj zadania równolegle w systemie Linux, macOS i Windows oraz wdrażaj kontenery na indywidualnych hostach na platformie Kubernetes.

Azure Repos

Bezpłatne repozytoria prywatne bez ograniczeń

Uzyskaj elastyczne, zaawansowane hostowanie usługi Git z wydajnymi przeglądami kodu i nielimitowanymi bezpłatnymi repozytoriami dla wszystkich Twoich pomysłów — od jednoosobowego projektu po największe repozytorium na świecie.

Konwersacja na czacie dotycząca przeglądu kodu w usłudze Azure Repos
Plan testów w usłudze Azure Test Plans przedstawiający, które kroki zostały zakończone powodzeniem, niepowodzeniem i dlaczego

Azure Test Plans

Testy ręczne i eksploracyjne

Testuj często i publikuj bez obaw. Podnieś ogólną jakość swojego kodu korzystając z narzędzi do testowania ręcznego i eksploracyjnego aplikacji.

Azure Artifacts

Uniwersalne repozytorium pakietów

Udostępniaj całemu zespołowi pakiety Maven, npm, NuGet i Python ze źródeł publicznych i prywatnych. W prosty i skalowalny sposób zintegruj udostępnianie pakietów ze swoim potokiem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.

Pakiet plików w usłudze Azure Artifacts
Śledzenie czasu

Śledzenie czasu

Integracja z platformą Docker

Integracja z platformą Docker

Integracja z platformą Slack

Integracja z platformą Slack

Sentry

Sentry

Integracja z usługą GitHub

Integracja z usługą GitHub

Witryna Marketplace z rozszerzeniami

Uzyskaj dostęp do ponad 1,000 rozszerzeń lub przygotuj własne.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zobacz, jak klienci korzystają z usługi Azure DevOps

Pionierski model ubezpieczenia automatycznie płaci podróżnym za opóźnione loty.
Swiss Re

a

Transformacja cyfrowa w usłudze DevOps stanowi „punkt zwrotny”.
Itron

1

Firma Cargill tworzy bardziej płodną i bezpieczną platformę na potrzeby innowacji w chmurze publicznej.
Cargill
Powrót do kart

Lokalnie

Zarządzaj swoim własnym, bezpiecznym środowiskiem lokalnym za pomocą programu Azure DevOps Server. Uzyskaj funkcje zarządzania kodem źródłowym, automatyzowania kompilacji, zarządzania wymaganiami, raportowania i nie tylko.

Praca zespołowa z metodyką DevOps

Zobacz, jak zespoły w firmie Microsoft przyjęły kulturę metodyki DevOps.

Wszystko gotowe? Skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie