Przejdź do głównej zawartości

Ceny maszyn wirtualnych z systemem Windows

W ciągu sekund aprowizuj maszyny wirtualne z systemem Linux i Windows

Usługa Azure Virtual Machines umożliwia elastyczną wirtualizację dla różnych rozwiązań obliczeniowych dzięki obsłudze produktów Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM, SAP i innych. Wszystkie maszyny wirtualne bieżącej generacji obejmują bezpłatne funkcje równoważenia obciążenia i skalowania automatycznego. W celu uzyskania optymalnej wydajności zalecamy korzystanie z maszyn wirtualnych w połączeniu z dyskami zarządzanymi. Obowiązują standardowe opłaty za ruch wychodzący.

Opcje adresów IP

Do każdej usługi w chmurze platformy Azure zawierającej co najmniej jedną maszynę wirtualną platformy Azure jest przypisywany bezpłatnie dynamiczny wirtualny adres IP (VIP). Za dodatkową opłatą można również otrzymać:

 • Publiczne adresy IP na poziomie wystąpienia — dynamiczny publiczny adres IP (PIP) przypisany do maszyny wirtualnej na potrzeby bezpośredniego dostępu.
 • Zastrzeżone adresy IP — publiczny adres IP, który można zastrzec i używać jako adresu VIP.
 • Adresy IP ze zrównoważonym obciążeniem — dodatkowe adresy VIP ze zrównoważonym obciążeniem, które można przypisać do usługi w chmurze platformy Azure zawierającej co najmniej jedną maszynę wirtualną platformy Azure.

Dostępne ceny dla tworzenia i testowania aplikacji

Cennik dotyczący tworzenia i testowania na platformie Azure zapewnia oszczędności na poziomie nawet 55% w porównaniu z cenami dołączonej licencji i jest on dostępny dla aktywnych subskrybentów programu Visual Studio, którzy chcą uruchamiać obciążenia tworzenia i testowania indywidualnie lub jako zespół.

Uzyskaj dostęp do unikatowych funkcji maszyn wirtualnych na platformie Azure

Przyspiesz migrację

Bezproblemowo migruj bazy danych bez potrzeby wprowadzania zmian w kodzie z wiodącym w branży całkowitym kosztem posiadania.

Uzyskuj wgląd w dane

Wbudowane funkcje uczenia maszynowego zapewniające wysoką wydajność i niezawodność bazy danych, które automatycznie optymalizują wydajność i zabezpieczenia.

Wbudowana wysoka dostępność

Niezrównana skalowalność i wysoka dostępność dla obliczeń i magazynu bez uszczerbku dla wydajności.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Maszyny wirtualne

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Maszyny wirtualne.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Maszyny wirtualne.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Maszyny wirtualne.

Ogólne

 • Nie. Wszystkie nowe maszyny wirtualne mają dysk systemu operacyjnego i dysk lokalny („dysk zasobów”). Nie pobieramy opłat za magazyn na dysku lokalnym. Dysk systemu operacyjnego jest rozliczany według zwykłej stawki za dyski. Zobacz wszystkie konfiguracje maszyn wirtualnych.

 • Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Reserved Virtual Machine Instances.

 • Więcej informacji na temat maszyn wirtualnych typu spot można znaleźć w naszej witrynie internetowej.
 • Dysk tymczasowy to dysk podłączony bezpośrednio do wdrożonej maszyny wirtualnej. Zamknięcie maszyny wirtualnej powoduje usunięcie danych na dysku tymczasowym. Jeśli potrzebujesz trwałego miejsca do przechowywania danych, jest dostępnych wiele typów i rozmiarów dysków danych trwałych, za które są naliczane osobne opłaty. Więcej informacji można znaleźć w cenniku zasobów magazynowych. Jeśli chcesz korzystać z magazynu trwałych maszyn wirtualnych, zalecamy użycie funkcji Dyski zarządzane, która oferuje lepsze funkcje zarządzania, skalowalność, dostępność i zabezpieczenia.

 • Może. Stan zatrzymania bez alokacji oznacza, że opłaty nie są już naliczane. Stan zatrzymania z alokacją oznacza, że opłaty są nadal naliczane za przydzielone rdzenie wirtualne (nie za licencję na oprogramowanie). Szczegółowe informacje o stanach maszyn wirtualnych są dostępne na stronie dokumentacji.

  Stan Rozliczenia Szczegóły
  Uruchamianie Tak Początkowy stan uruchamiania maszyn wirtualnych, czyli ich przechodzenia przez cykl rozruchu. Ten okres jest rozliczany, ponieważ maszyny wirtualne działają.
  Działające (uruchomione) Tak Stan działania maszyny wirtualnej.
  Zatrzymane Tak Opłaty naliczane są za zaalokowane rdzenie, a nie za licencję programową.
  Uwaga: aby przełączyć maszynę wirtualną do stanu zatrzymania, użyj opcji zasilania maszyny wirtualnej, a nie w klasycznym portalu Microsoft Azure.
  Usunięte (bez alokacji) Nie Rdzenie nie będą już zaalokowane do maszyny wirtualnej i nie będą za nie naliczane opłaty.
  Uwaga: jedynym sposobem zatrzymania wszystkich maszyn wirtualnych w usłudze w chmurze jest usunięcie środowisk przejściowych i produkcyjnych.
 • Ceny maszyn wirtualnych obejmują tylko magazyn na dyskach lokalnych. Koszt dołączenia dysków w warstwie Premium (oparte na SSD) i Standardowa (oparte na dysku twardym) do maszyny wirtualnej można sprawdzić na stronie cennika funkcji Dyski zarządzane.

 • Wcześniej informacje o użytkowaniu maszyn wirtualnych A0, A2, A3 i A4 w warstwach Standardowa i Podstawowa były zawsze generowane jako ułamki (dla opcji A0) lub wielokrotności (dla opcji A2, A3 i A4) minut liczników maszyn wirtualnych A1. Otrzymaliśmy informacje, że czasami było to mylące dla klientów, więc wprowadziliśmy zmianę polegającą na przypisaniu użycia na sekundę do dedykowanych liczników dla opcji A0, A2, A3 i A4. Ta modyfikacja spowoduje zmianę identyfikatorów GUID zasobów dla maszyn wirtualnych A0, A2, A3 i A4. Jeśli Twoje procedury rozliczania bazują na identyfikatorach GUID zasobów, należy je zmodyfikować w celu uwzględnienia tych nowych liczników rozliczeń.

  Rozmiar wdrożenia Informacje o użytkowaniu generowane jako wielokrotności opcji A1 do 10 stycznia 2016 roku Informacje o użytkowaniu generowane jako dedykowane liczniki od 11 stycznia 2016 roku
  A0 0,25 godziny opcji A1 1 godzina opcji A0
  A2 2 godziny opcji A1 1 godzina opcji A2
  A3 4 godziny opcji A1 1 godzina opcji A3
  A4 8 godzin opcji A1 1 godzina opcji A4
 • Opłatę naliczamy za liczbę pełnych minut działania aplikacji, więc nie płacisz za dodatkowe sekundy. W tym przykładzie zostałaby naliczona opłata za 6 minut.

 • Jest to nowa funkcja w wersji zapoznawczej dla maszyn wirtualnych systemu Azure z prywatnymi adresami IP. Punkt końcowy wewnętrznego równoważenia obciążenia jest dostępny wyłącznie w obrębie sieci wirtualnej (w przypadku maszyn wirtualnych w sieci wirtualnej) lub w obrębie chmury (w przypadku maszyn wirtualnych poza siecią wirtualną). Wewnętrzne równoważenie obciążenia jest przydatne w przypadku aplikacji wielowarstwowych, w których pewne warstwy aplikacji nie są publiczne, a jednak wymagają funkcji równoważenia obciążenia.

 • Stan maszyn wirtualnych można sprawdzić na karcie Maszyny wirtualne, a także na pulpicie nawigacyjnym maszyn wirtualnych. Jeśli maszyna wirtualna jest w stanie zatrzymania, opłaty są nadal naliczane. Tylko stan zatrzymania bez alokacji oznacza, że opłaty nie są naliczane.

  Aby mieć pewność, że opłaty nie są naliczane, należy zawsze zatrzymywać maszyny wirtualne w portalu zarządzania. Można je również zatrzymać za pomocą programu PowerShell, wywołując polecenie ShutdownRoleOperation z parametrem „PostShutdownAction” mającym wartość „StoppedDeallocated”.

 • Każde wystąpienie jest rozliczane za jego wyjście danych między regionami.

 • Nie. Podatek zostanie dodany osobno.

 • Po przeniesieniu obciążeń na platformę Azure skorzystaj z Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, aby wykorzystać ponownie dotychczasowe licencje systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance lub Windows Server Subscriptions w celu uzyskania znacznych oszczędności. W przypadku każdej licencji platforma Azure pokryje koszt systemu operacyjnego, a Ty poniesiesz tylko koszty mocy obliczeniowej maszyny wirtualnej. Ponadto za pomocą Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Linux możesz użyć istniejących lokalnych subskrypcji oprogramowania Red Hat i SUSE na platformie Azure. Dowiedz się więcej.

Maszyny wirtualne typu spot

 • Obciążenia są eksmitowane, gdy platforma Azure nie ma już dostępnej pojemności obliczeniowej i musi ponownie przydzielić swoje zasoby.

  Obciążenia zostaną również eksmitowane, jeśli bieżąca cena przekroczy cenę maksymalną, na którą zgodzono się przed przydzieleniem maszyn wirtualnych.

 • W celu zachowania przejrzystości cen we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure i zapewnienia sprawiedliwości podczas przydzielania dostępnej pojemności obliczeniowej wszyscy nasi klienci będą wprowadzać ceny maksymalne w dolarach amerykańskich. Ceny spot w walutach lokalnych wyświetlane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Te wartości reprezentują tylko oszacowanie rzeczywistych kosztów, które zostaną naliczone, i będą się różnić w zależności od kursów wymiany walut.
 • Ceny spot w walucie lokalnej wyświetlane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Rachunek za korzystanie z platformy Azure można opłacać w jednej z obsługiwanych walut lokalnych wymienionych poniżej. Jednak ceny spot w walutach lokalnych wyświetlane na tej stronie są udostępnione jedynie w celach orientacyjnych, reprezentują oszacowanie rzeczywistych kosztów, które zostaną poniesione, i będą się różnić w zależności od kursów wymiany walut.

  AUD Australia — dolar ($) AUD JPY Japonia — jen (¥) JPY
  TWD Tajwan — dolar (NT$) TWD KRW Korea — won (₩) KRW
  GBP Zjednoczone Królestwo — funt (£) GBP NZD Nowa Zelandia — dolar ($) NZD
  CAD Kanada — dolar ($) CAD NOK Norwegia — korona (kr) NOK
  CNY Chiny — juan (CN¥) CNY RUB Rosja — rubel (руб) RUB
  DKK Dania — korona (kr) DKK SEK Szwecja — korona (kr) SEK
  EUR Strefa euro — euro (€) EUR CHF Szwajcaria — frank (chf) CHF
  INR Indie — rupia (₹) INR

  W przypadku wszystkich innych walut niewymienionych powyżej transakcje dotyczące maszyn wirtualnych typu spot musisz przeprowadzać w dolarach amerykańskich i w tej walucie opłacać swój rachunek.

Windows Server

 • Nie. Firma Microsoft dostarcza klucze licencji systemu Windows Server dla wszelkich uruchamianych wystąpień.

 • Nie. Musisz dostarczyć licencję dla obrazu.

Promocja maszyn wirtualnych

 • Promocje dotyczące serii H i NC nie są już dostępne, a normalne wystąpienia serii H i NC zostaną wkrótce wycofane z eksploatacji. Promocyjne maszyny wirtualne, które już zostały wdrożone, będą działać do czasu wynikającego ze skojarzonych dat wycofania z eksploatacji serii H i NC. Przeczytaj przewodnik po migracji dotyczący serii H i przewodnik po migracji dotyczący serii NC, aby uzyskać dodatkowe informacje i kolejne kroki.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze