Pomiń nawigację

Maszyny wirtualne z systemem Windows

Uzyskaj chronioną, wysoce skalowalną infrastrukturę zwirtualizowaną na żądanie dzięki maszynom wirtualnym z systemem Windows na platformie Azure.

Korzystaj z najbardziej ekonomicznych maszyn wirtualnych dla obciążeń systemu Windows Server

Skapitalizuj istniejące inwestycje i przeprowadź migrację technologii firmy Microsoft, w tym system Windows Server, program SQL Server, aplikacje platformy .NET, usługi Azure Active Directory (Azure AD) i System Center, do platformy Azure. Łatwo automatyzuj zarządzanie systemem Windows Server za pomocą usługi Azure Automanage i korzystaj z najlepszych funkcji systemu Windows Server, takich jak poprawianie na gorąco. Oszczędzaj korzystając z cennika rezerwacji i istniejących lokalnych licencji systemu Windows Server wraz z Korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure po przejściu na platformę Azure. Uzyskaj bezpłatne aktualizacje rozszerzonych zabezpieczeń dla systemów Windows Server i programów SQL Server 2008, 2012, 2008 R2 i 2012 R2. Połączenie tych korzyści sprawia, że platforma AWS jest pięć razy droższa od platformy Azure dla systemu Windows Server i programu SQL Server.

Uruchamiaj aplikacje firmy Microsoft przeznaczone dla przedsiębiorstw

Hostuj i uruchamiaj aplikacje na maszynach wirtualnych na platformie Azure. Uruchamiaj programy SQL Server, SharePoint Server, Project Server i inne oprogramowanie serwerowe firmy Microsoft na maszynach wirtualnych platformy Azure. Możesz też przejść na w pełni zarządzane usługi Office 365, Microsoft Dynamics 365, SharePoint online lub Azure SQL Database i uzyskać hybrydowe usługi tożsamości za pomocą usługi Azure AD.

Migruj lub twórz nowe aplikacje z użyciem znanych narzędzi

Popraw skalowalność i sprawność, migrując istniejące aplikacje .NET do chmury — przeprowadź migrację metodą „lift and shift” z użyciem maszyn wirtualnych i kontenerów lub przepisz je jako natywne aplikacje dla chmury. Korzystaj ze szczegółowych informacji, analiz i funkcji uczenia maszynowego. Uzyskaj dostęp do znanych narzędzi open source i narzędzi firmy Microsoft, w tym PowerShell, Visual Studio i Azure AD. Modernizuj aplikacje na dużą skalę na platformie Azure, w środowisku lokalnym i w rozwiązaniach brzegowych za pomocą usług Azure Kubernetes Service (AKS) i AKS w usłudze Azure Stack HCL.

Rozszerzanie lokalnego centrum danych z użyciem rozwiązań hybrydowych

Uzyskaj spójność operacyjną we wdrożeniach lokalnych i na platformie Azure. Zarządzaj wszystkimi serwerami i maszynami wirtualnymi za pomocą platformy Windows Admin Center, dostępnej również na platformie Azure. Używaj usług Azure Backup, Azure Site Recovery i Azure Storage w przypadku obciążeń systemu Windows Server działających lokalnie lub na platformie Azure. Skorzystaj z nieograniczonego magazynu na platformie Azure, replikując pliki z lokalnych serwerów z systemem Windows do platformy Azure przy użyciu usługi Azure File Sync. Użyj usługi Azure Stack, aby kompilować i wdrażać w ten sam sposób dla środowisk w chmurze i środowisk lokalnych.

Uzyskaj dostęp do wbudowanych funkcji zarządzania zabezpieczeniami dla maszyn wirtualnych z systemem Windows

Pomóż zapobiegać atakom za pomocą wbudowanych funkcji zabezpieczeń systemu Windows Server 2019 i 2022. Popraw stan zabezpieczeń przy zachowaniu wysokiej dostępności, automatycznie stosując poprawki zabezpieczeń z poprawkami na gorąco w usłudzeAzure Automanage. Stale monitoruj zagrożenia i szybko reaguj na ataki za pomocą usługiMicrosoft Defender dla Chmury oraz uzyskaj jeszcze trzy lata aktualizacji zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2012 i 2012 R2. Zaimplementuj dodatkowe zabezpieczenia na potrzeby programowania, testowania, szkoleń klientów i środowisk demonstracyjnych przy użyciu zagnieżdżonych maszyn wirtualnych na platformie Azure.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Uzyskaj potrzebną moc, kontrolę i możliwość dostosowania w konkurencyjnych cenach

Zidentyfikuj najlepszą maszynę wirtualną z systemem Windows dla obciążeń za pomocą selektora maszyn wirtualnych. Skonfiguruj i oszacuj koszty maszyn wirtualnych platformy Azure przy użyciu kalkulatora cen lub dowiedzieć się więcej o cenach maszyn wirtualnych z systemem Windows.

Zaufanie firm każdej wielkości

"We decided to use Microsoft as our foundation, trusting we could deliver what we intended to deliver using the reliability, scalability, and security of the Microsoft infrastructure. We literally bet our company on Microsoft."

Randy de Meno, wiceprezes i dyrektor ds. technologii, Commvault
Commvault

Harmonizacja tworzenia i hostowania

Z powodu potrzeby częstego przekształcania aplikacji oraz bezpiecznego i niezawodnego hostowania firma Allscripts przeprowadziła migrację dziesiątek nabytych aplikacji działających na 1000 maszynach wirtualnych na platformę Azure.

Allscripts

Bezproblemowa migracja na platformę Azure

Wiodący niezależny dostawca oprogramowania dla branży budowniczej w rekordowym czasie przenosi 900 klientów na platformę Azure.

Punktu widzenia

"Our operating costs decreased by more than 50 percent, and at the same time, gave us better performance and a more flexible and scalable environment for our internal needs."

Markus Hogsved, dyrektor ds. technicznych, OPEN
OPEN

"We chose Azure because of its stability. It had all the functions we needed, and Azure delivered them more reliably and at a lower cost than many of the other options we assessed."

Younhyung Nam, dyrektor ds. zarządzania platformą i systemem, Pearl Abyss
Pearl Abyss

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć pracę z maszynami wirtualnymi z systemem Windows

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Z 5-minutowych samouczków szybkiego startu i dokumentacji dla deweloperów dowiesz się, jak aprowizować pierwszą maszynę wirtualną.

Rozszerz możliwości maszyny wirtualnej o dodatkowe funkcje, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Dokumentacja, szkolenia i zasoby dotyczące migracji

5-minutowy przewodnik Szybki start

Utwórz serwer internetowy IIS na maszynie wirtualnej z systemem Windows Server 2016, używając następujących zasobów:

Moduły szkoleniowe

Dowiedz się, jak aprowizować maszyny wirtualne na platformie Azure, korzystając z przewodnika krok po kroku dostępnego w środowisku Microsoft Learn.

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc techniczną od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów ze społeczności platformy Azure.

Migracja na platformę Azure

Zarządzaj kosztami oraz przeprowadzaj migracje aplikacji, danych i infrastruktury za pomocą tych trzech bezpłatnych zasobów.

Popularne szablony i laboratoria

Odkryj realizowane samodzielnie laboratoria i popularne szablony szybkiego startu dla typowych konfiguracji.

Wstępnie aprowizowane maszyny wirtualne i rozwiązania partnerskie

Łącz się z certyfikowanymi partnerami i wybieraj spośród tysięcy aplikacji oraz obrazów maszyn wirtualnych w następujących usługach:

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Virtual Machines

Często zadawane pytania dotyczące platformy Azure i maszyn wirtualnych platformy Azure

 • Platforma Azure obsługuje większość wersji systemu Windows Server. Zapoznaj się z tematem Macierz zgodności wersji systemów operacyjnych gościa dla platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji.
 • Można dokonać migracji wielu różnych systemów operacyjnych gościa na platformę Azure. Lista ta obejmuje wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server oraz maszyny wirtualne ze środowisk VMware oraz Microsoft Hyper-V z usługą Azure Site Recovery. Maszyny wirtualne zmigrowane z tych lokalnych platform wirtualizacji działają jako natywne maszyny wirtualne infrastruktury jako usługi (IaaS) na platformie Azure i są niezależne od lokalnej funkcji hypervisor.
 • Na maszynach wirtualnych platformy Azure działa szeroki zakres aplikacji systemu Microsoft, w tym programy BizTalk Server 2013 i nowsze wersje, Dynamics AX 2012 R3 i nowsze, a także Exchange Server 2013 i nowsze wersje. Pełną listę obsługiwanego oprogramowania serwerowego firmy Microsoft można znaleźć w dokumentacji.
 • Platforma Azure oferuje szeroką gamę maszyn wirtualnych — dla każdego rodzaju obciążenia istnieje maszyna wirtualna. Wyświetl cały zestaw serii maszyn wirtualnych platformy Azure albo przeczytaj dokumentację maszyn wirtualnych z systemem Windows, aby dowiedzieć się więcej.
 • Strony dotyczące serii maszyn wirtualnych platformy Azure oraz kalkulator cen maszyn wirtualnych platformy Azure to doskonałe zasoby ułatwiające określenie potrzeb w zakresie maszyn wirtualnych.
 • Po przeniesieniu obciążeń na platformę Azure skorzystaj z Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, aby wykorzystać dotychczasowe licencje systemu Windows Server w ramach pakietu Software Assurance lub Windows Server Subscriptions w celu uzyskania znacznych oszczędności na platformie Azure. Korzyści można używać z licencjami systemu Windows Server w wersjach Datacenter i Standard objętymi programem Software Assurance lub subskrypcjami systemu Windows Server. W zależności od wersji możesz skonwertować posiadane licencje lub użyć ich ponownie, aby uruchamiać maszyny wirtualne z systemem Windows Server na platformie Azure i płacić niższą podstawową stawkę obliczeniową. W przypadku każdej licencji platforma Azure pokryje koszt systemu operacyjnego na maksymalnie dwóch maszynach wirtualnych, a Ty poniesiesz tylko koszty według podstawowej stawki obliczeniowej za maszyny wirtualne.
 • Tak. Świadczenie pomocy technicznej dla systemów Windows Server 2008 i 2008 R2 zakończyło się 14 stycznia 2020 r., co oznacza koniec regularnych aktualizacji zabezpieczeń. Zdecyduj się na ponowny hosting obciążeń systemów Windows Server 2008 i 2008 R2 na platformie Azure i uzyskaj trzy lata przedłużenia aktualizacji zabezpieczeń bez dodatkowych opłat. Przejdź na aktualną wersję, gdy osiągniesz gotowość. Uzyskaj szczegółowe informacje.
 • Bez poniesienia kosztów z góry płacisz tylko za to, czego używasz. Platforma Azure oferuje elastyczne opcje zakupu i cen dla wszystkich scenariuszy chmury, takich jak Azure Hybrid Benefit i Azure Reserved Virtual Machine Instances ora oferuje kompleksowy zestaw narzędzi, takich jak Azure Cost Management, aby ułatwić zarządzanie wydatkami na chmurę. Dostosuj całkowity koszt posiadania na platformie Azure za pomocą tego kalkulatora.

  Dowiedz się więcej

 • Tak. Tworzenie i testowanie na platformie Azure pozwala uzyskać rabaty cenowe w ramach różnych usług platformy Azure. Dowiedz się więcej o cenach za tworzenie i testowanie na platformie Azure.
 • Tworzenie maszyn wirtualnych na platformie Azure za pośrednictwem witryny Azure Portal, programu Azure PowerShell lub interfejsu wiersza polecenia platformy Azure:
  • Witryna Azure Portal zapewnia oparty na przeglądarce interfejs użytkownika do tworzenia maszyn wirtualnych i skojarzonych z nimi zasobów.
  • Moduł programu Azure PowerShell służy do tworzenia zasobów platformy Azure i zarządzania nimi z poziomu wiersza polecenia programu PowerShell lub skryptu.
  • Za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure można tworzyć zasoby platformy Azure i zarządzać nimi z poziomu wiersza polecenia lub skryptu.

  Przejdź do dokumentacji, aby uzyskać więcej informacji.

 • Zagnieżdżona wirtualizacja jest obsługiwana na platformie Azure. Ta funkcja umożliwia uruchamianie funkcji Microsoft Hyper-V wewnątrz maszyny wirtualnej Hyper-V, co jest przydatne na przykład podczas uruchamiania emulatora telefonu programu Visual Studio na maszynie wirtualnej lub konfiguracji testu, które zwykle wymagają kilku hostów.

  Dowiedz się, jak włączyć zagnieżdżoną wirtualizację, czytając dokumentację.

 • Usługa Azure Virtual Machine Scale Sets pomaga tworzyć grupy maszyn wirtualnych z równoważeniem obciążenia i skalowaniem automatycznym oraz zarządzać tymi grupami. Wdrażaj zestawy skalowania maszyn wirtualnych przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager, która obsługuje obrazy platform Windows i Linux oraz niestandardowe obrazy i rozszerzenia.
 • Naturalnie. Utwórzbezpłatne konto platformy Azure, aby dowiedzieć się, jak działa ta platforma, wypróbować produkty i usługi w chmurze oraz wyświetlić samouczki na temat sposobu wdrażania pierwszego rozwiązania w czasie nie dłuższym niż 10 minut.

  Rozpocznij

 • Ponad 95 procent firm z listy Fortune 500 korzysta z platformy Azure. Platforma Azure ma więcej regionów globalnych niż każdy inny dostawca chmury i oferuje najbardziej kompleksowy zestaw ofert dotyczących zgodności. Platforma Azure udostępnia wbudowaną obsługę najpopularniejszych zintegrowanych środowiskach programistycznych, którym ufa ponad 20 milionów deweloperów — Visual Studio i Visual Studio Code.

  Porównaj platformę Azure z platformą AWS

 • Poznaj nasze kompleksowe podejście. Istnieje kilka narzędzi firmy Microsoft i jej partnerów oraz duży ekosystem partnerów pomagających w migracji lokalnych maszyn wirtualnych na platformę Azure. Odwiedź centrum migracji platformy Azure, aby dowiedzieć się więcej.
 • Firma Microsoft oferuje szereg umów dotyczących poziomu usług (SLA) niezależnych od systemu operacyjnego dla maszyn wirtualnych platformy Azure. Przeczytaj artykuł z informacjami o umowie dotyczącej poziomu usług dla usługi Azure Virtual Machines.
 • Większość maszyn wirtualnych platformy Azure jest dostarczana z tymczasowym, nietrwałym magazynem lokalnym. Ponadto platforma Azure oferuje magazyn danych oparty na dyskach twardych i dyskach SSD. Dowiedz się więcej o usłudze Azure Disk Storage. Zapoznaj się z dokumentacją techniczną maszyn wirtualnych platformy Azure (maszyn wirtualnych z systemem Linux i maszyn wirtualnych z systemem Windows), aby dowiedzieć się więcej na temat dysków platformy Azure dostępnych dla poszczególnych serii maszyn wirtualnych.
 • Licencje lokalne na rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla systemów Windows Server 2008 i 2008 R2 zakończą się 14 stycznia 2023 r. Licencje lokalne na rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń SQL Server 2008 i 2008 R2 zakończą się 12 lipca 2022 r. Przeczytaj szczegółowe informacje.
 • Tak, będziemy oferować rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla programu SQL Server 2012 i systemów Windows Server 2012 i 2012 R2. Bezpłatne, rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń będą dostępne dla klientów platformy Azure, w tym usługi Azure Virtual Machines, SQL Server on Azure Virtual Machines, Azure Dedicated Host, Azure VMWare Solutions, Azure Nutanix Solution i Azure Stack HCI. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure.