Pomiń nawigację

Virtual Network — cennik

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Usługa Virtual Network na platformie Azure jest bezpłatna. W ramach każdej subskrypcji można utworzyć do 50 sieci wirtualnych we wszystkich regionach. Wirtualne sieci równorzędne łączą dwie sieci wirtualne znajdujące się w tym samym regionie lub w różnych regionach, umożliwiając kierowanie ruchu między nimi przy użyciu prywatnych adresów IP (objętych symboliczną opłatą). Opłaty za ruch przychodzący i wychodzący są naliczane na obu końcach sieci połączonych za pomocą komunikacji równorzędnej. Urządzenia sieciowe, takie jak brama VPN i brama aplikacji, które działają w sieci wirtualnej, również podlegają opłacie.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Wirtualne sieci równorzędne

Wirtualne sieci równorzędne łączą sieci wirtualne, umożliwiając kierowanie ruchu między nimi przy użyciu prywatnych adresów IP. Opłaty za ruch przychodzący i wychodzący są naliczane na obu końcach sieci połączonych za pomocą komunikacji równorzędnej.

Wirtualne sieci równorzędne w tym samym regionie

Przychodzący transfer danych $- za GB
Wychodzący transfer danych $- za GB

Globalne wirtualne sieci równorzędne

Strefa 11 Strefa 21 Strefa 31 US Gov1
Przychodzący transfer danych $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Wychodzący transfer danych $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB

*Ceny globalnych wirtualnych sieci równorzędnych zależą od struktury stref. Jeśli na przykład dane są przesyłane z sieci wirtualnej w strefie 1 do sieci wirtualnej w strefie 2, zostaną naliczone opłaty za wychodzący transfer danych dla strefy 1 i opłaty za przychodzący transfer danych dla strefy 2.

1Regiony, które odpowiadają strefom 1, 2 i 3 oraz Gov, można znaleźć w tej dokumentacji.

Virtual Network TAP wersja zapoznawcza

Virtual Network TAP to funkcja, która umożliwia klientom włączenie dublowania ruchu sieciowego na maszynie wirtualnej do modułu zbierającego pakiety.

Cały świat US Gov
VTAP $- za godzinę $- za godzinę

*Opłata za godzinę jest naliczana za każdy punkt końcowy adresu IP w sieci wirtualnej z włączoną funkcją Virtual Network TAP. W publicznej wersji zapoznawczej cena uwzględnia 50% rabatu.

NAT Gateway

Brama translatora adresów sieciowych jest nowym zasobem najwyższego poziomu umożliwiającym klientom uproszczenie łączności wychodzącej dla sieci wirtualnej na poziomie podsieci. Klienci mogą zadeklarować co najmniej jeden adres IP frontonu i wybrać poszczególne podsieci pojedynczej sieci wirtualnej. Brama translatora adresów sieciowych zastępuje domyślne miejsce docelowe w Internecie w tabeli routingu sieci wirtualnej dla podsieci identyfikowanych przez klienta oraz rozpoczyna zarządzanie przepływami wychodzącymi źródłowego translatora adresów sieciowych dla wszystkich przepływów wychodzących z wybranych podsieci.

Rozliczanie zaczyna się po utworzeniu zasobu.

Stawka
Godziny zasobów $- za godzinę
Ilość przetworzonych danych $- za GB

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Virtual Network

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Virtual Network.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Virtual Network.

 • W przypadku globalnych wirtualnych sieci równorzędnych ceny różnią się w zależności od strefy, w której znajdują się sieci wirtualne.

 • Nie. Nie będą naliczane żadne opłaty za transfer danych w ramach sieci wirtualnej

 • Nie. Pozostałe zasoby są rozliczane normalnie. W przypadku wirtualnych sieci równorzędnych i globalnych wirtualnych sieci równorzędnych nie są naliczane opłaty za zasoby obliczeniowe.

 • Wirtualne sieci równorzędne są rozliczane za dane przychodzące i wychodzące przesyłane między sieciami wirtualnymi.

  Globalne sieci równorzędne, takie jak wirtualne sieci równorzędne, są rozliczane za transfer danych przychodzących i wychodzących. Jednak ceny różnią się w zależności od strefy, w której znajduje się region.

 • Podregion to geolokalizacja najniższego poziomu, którą można wybrać jako miejsce wdrożenia aplikacji i skojarzonych z nią danych. W przypadku transferów danych (z wyjątkiem sieci CDN) poniższe regiony odpowiadają strefom 1, 2 i 3:

  Strefa 1—Australia Central, Australia Central 2, Canada Central, Canada East, Central US, East US, East US 2, France Central, France South, Germany North, Germany West Central, North Central US, North Europe, Norway East, Norway West, South Central US, Switzerland North, Switzerland West, UK South, UK West, West Central US, West Europe, West US, West US 2

  Strefa 2—Australia East, Australia Southeast, Central India, East Asia, Japan East, Japan West, Korea Central, Korea South, Southeast Asia, South India, West India

  Strefa 3—Brazil South, South Africa North, South Africa West, UAE Central, UAE North

  US Gov—US Gov Arizona, US Gov Texas, US Gov Virginia

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze