Pomiń nawigację

Virtual Network — cennik

Usługa Azure Virtual Network jest bezpłatna. W ramach każdej subskrypcji można utworzyć do 50 sieci wirtualnych we wszystkich regionach.

Publiczne adresy IP i zastrzeżone adresy IP używane przez usługi w sieci wirtualnej są objęte opłatą.

Urządzenia sieciowe, takie jak brama VPN i brama aplikacji, które działają w sieci wirtualnej, także podlegają opłacie.

Wirtualne sieci równorzędne

Wirtualne sieci równorzędne łączą sieci wirtualne, umożliwiając kierowanie ruchu między nimi przy użyciu prywatnych adresów IP. Opłaty za ruch przychodzący i wychodzący są naliczane na obu końcach sieci połączonych za pomocą komunikacji równorzędnej.

Wirtualne sieci równorzędne w tym samym regionie

Przychodzący transfer danych $- za GB
Wychodzący transfer danych $- za GB

Globalne wirtualne sieci równorzędne1

Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3 Niemcy (zarządca) Rząd USA
Przychodzący transfer danych $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Wychodzący transfer danych $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB

1Ceny przedstawione powyżej są zgodne ze stawkami za usługi ogólnie udostępnione dla stref 1, 2 i 3, które będą obowiązywać od 1 czerwca 2018 r. Użycie przed 1 czerwca 2018 r. będzie rozliczane z upustem o wysokości 50%.

*Ceny globalnych wirtualnych sieci równorzędnych zależą od struktury stref. Jeśli na przykład dane są przesyłane z sieci wirtualnej w strefie 1 do sieci wirtualnej w strefie 2, zostaną naliczone opłaty za wychodzący transfer danych dla strefy 1 i opłaty za przychodzący transfer danych dla strefy 2.

Adresy IP

Publiczne adresy IP i zastrzeżone adresy IP mogą być używane w usługach działających w sieci wirtualnej. Dotyczą ich symboliczne opłaty przedstawione tutaj

Bramy VPN Gateway

Sieć wirtualna może zawierać jedną lub więcej bram VPN Gateway służących do łączenia się z siecią lokalną lub innymi sieciami wirtualnymi platformy Azure. Opłaty za usługę VPN Gateway są naliczane zgodnie ze szczegółowymi informacjami przedstawionymi tutaj

Pomoc techniczna i umowa SLA

Często zadawane pytania

 • W przypadku globalnych wirtualnych sieci równorzędnych ceny różnią się w zależności od strefy, w której znajdują się sieci wirtualne.

 • Nie. Nie będą naliczane żadne opłaty za transfer danych w ramach sieci wirtualnej

 • Nie. Pozostałe zasoby są rozliczane normalnie. W przypadku wirtualnych sieci równorzędnych i globalnych wirtualnych sieci równorzędnych nie są naliczane opłaty za zasoby obliczeniowe.

 • Wirtualne sieci równorzędne są rozliczane za dane przychodzące i wychodzące przesyłane między sieciami wirtualnymi.

  Globalne sieci równorzędne, takie jak wirtualne sieci równorzędne, są rozliczane za transfer danych przychodzących i wychodzących. Jednak ceny różnią się w zależności od strefy, w której znajduje się region.

 • Podregion to geolokalizacja najniższego poziomu, którą można wybrać jako miejsce wdrożenia aplikacji i skojarzonych z nią danych. W przypadku transferów danych (z wyjątkiem sieci CDN) poniższe regiony odpowiadają strefom 1, 2 i 3:

  Strefa 1 — Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Środkowe stany USA, Północno-środkowe stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Zachodnio-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, Zachodnie stany USA 2, Kanada Wschodnia, Kanada Środkowa, Europa Północna, Europa Zachodnia, Zachodnie Zjednoczone Królestwo, Południowe Zjednoczone Królestwo, Francja Środkowa, Francja Południowa

  Strefa 2 — Azja Południowo-wschodnia, Azja Wschodnia, Australia Wschodnia, Australia Południowo-Wschodnia, Indie Środkowe, Indie Zachodnie, Indie Południowe, Japonia Wschodnia, Japonia Zachodnia, Korea Środkowa, Korea Południowa, Australia Środkowa, Australia Środkowa 2, Republika Południowej Afryki (północ), Republika Południowej Afryki (zachód)

  Strefa 3 — Brazylia Południowa

  Niemcy (zarządca) — Niemcy Środkowe, Niemcy Północno-Wschodnie

  Administracja USA — Administracja USA — Arizona, Administracja USA — Iowa, Administracja USA — Teksas, Administracja USA — Wirginia, Środkowe stany USA — DoD, Wschodnie stany USA — DoD

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Virtual Network

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji