Virtual Network — cennik

Usługa Azure Virtual Network jest bezpłatna. W ramach każdej subskrypcji można utworzyć do 50 sieci wirtualnych we wszystkich regionach.

Publiczne adresy IP i zastrzeżone adresy IP używane przez usługi w sieci wirtualnej są objęte opłatą.

Urządzenia sieciowe, takie jak brama VPN i brama aplikacji, które działają w sieci wirtualnej, także podlegają opłacie.

Wirtualne sieci równorzędne

Wirtualne sieci równorzędne łączą sieci wirtualne, umożliwiając kierowanie ruchu między nimi przy użyciu prywatnych adresów IP. Opłaty za ruch przychodzący i wychodzący są naliczane na obu końcach sieci połączonych za pomocą komunikacji równorzędnej.

Wirtualne sieci równorzędne w tym samym regionie

Przychodzący transfer danych $- za GB
Wychodzący transfer danych $- za GB

Globalne wirtualne sieci równorzędne

Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3 US Gov
Przychodzący transfer danych $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Wychodzący transfer danych $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB

*Ceny globalnych wirtualnych sieci równorzędnych zależą od struktury stref. Jeśli na przykład dane są przesyłane z sieci wirtualnej w strefie 1 do sieci wirtualnej w strefie 2, zostaną naliczone opłaty za wychodzący transfer danych dla strefy 1 i opłaty za przychodzący transfer danych dla strefy 2.

Virtual Network TAP wersja zapoznawcza

Virtual Network TAP to funkcja, która umożliwia klientom włączenie dublowania ruchu sieciowego na maszynie wirtualnej do modułu zbierającego pakiety.

Cały świat US Gov
VTAP $- za godzinę $- za godzinę

*Opłata za godzinę jest naliczana za każdy punkt końcowy adresu IP w sieci wirtualnej z włączoną funkcją Virtual Network TAP. W publicznej wersji zapoznawczej cena uwzględnia 50% rabatu.

Adresy IP

Publiczne adresy IP i zastrzeżone adresy IP mogą być używane w usługach działających w sieci wirtualnej. Dotyczą ich symboliczne opłaty przedstawione tutaj

Bramy VPN Gateway

Sieć wirtualna może zawierać jedną lub więcej bram VPN Gateway służących do łączenia się z siecią lokalną lub innymi sieciami wirtualnymi platformy Azure. Opłaty za usługę VPN Gateway są naliczane zgodnie ze szczegółowymi informacjami przedstawionymi tutaj

Pomoc techniczna i umowa SLA

Często zadawane pytania

 • W przypadku globalnych wirtualnych sieci równorzędnych ceny różnią się w zależności od strefy, w której znajdują się sieci wirtualne.

 • Nie. Nie będą naliczane żadne opłaty za transfer danych w ramach sieci wirtualnej

 • Nie. Pozostałe zasoby są rozliczane normalnie. W przypadku wirtualnych sieci równorzędnych i globalnych wirtualnych sieci równorzędnych nie są naliczane opłaty za zasoby obliczeniowe.

 • Wirtualne sieci równorzędne są rozliczane za dane przychodzące i wychodzące przesyłane między sieciami wirtualnymi.

  Globalne sieci równorzędne, takie jak wirtualne sieci równorzędne, są rozliczane za transfer danych przychodzących i wychodzących. Jednak ceny różnią się w zależności od strefy, w której znajduje się region.

 • Podregion to geolokalizacja najniższego poziomu, którą można wybrać jako miejsce wdrożenia aplikacji i skojarzonych z nią danych. W przypadku transferów danych (z wyjątkiem sieci CDN) poniższe regiony odpowiadają strefom 1, 2 i 3:

  Strefa 1 — Australia Środkowa, Australia Środkowa 2, Kanada Środkowa, Kanada Wschodnia, Europa Północna, Europa Zachodnia, Francja Środkowa, Francja Południowa, Południowe Zjednoczone Królestwo, Zachodnie Zjednoczone Królestwo, Środkowe stany USA, Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Północno-środkowe stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, Zachodnie stany USA 2, Zachodnio-środkowe stany USA

  Strefa 2 — Azja Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia, Australia Wschodnia, Australia Południowo-Wschodnia, Indie Środkowe, Japonia Wschodnia, Japonia Zachodnia, Korea Środkowa, Korea Południowa, Indie Południowe, Indie Zachodnie

  Strefa 3 — Brazylia Południowa

  Niemcy – strefa 1 — Niemcy Środkowe (suwerenna), Niemcy Północno-Wschodnie (suwerenna)

  US Gov — US Gov Arizona, US Gov Iowa, US Gov Teksas, US Gov Wirginia

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Virtual Network

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji