Przejdź do głównej zawartości

GitHub Advanced Security dla Azure DevOps WERSJA ZAPOZNAWCZA

Rozwijaj bezpiecznie od pomysłu do gotowego produktu.

Bezpieczne innowacje tworzone przez deweloperów

Funkcja GitHub Advanced Security dla Azure DevOps w wersji zapoznawczej to usługa testowania zabezpieczeń aplikacji, która jest natywna dla przepływu pracy deweloperów. Umożliwia zespołom ds. rozwoju, bezpieczeństwa i eksploatacji (DevSecOps) nadanie priorytetu innowacjom i poprawienie produktywności deweloperów bez poświęcania zabezpieczeń.

Zestaw narzędzi do testowania zabezpieczeń natywny dla platformy Azure DevOps

Skanowanie wpisów tajnych w celu znalezienia wszelkich ujawnionych wpisów tajnych w programie Azure Repos i uniemożliwienie wysyłania nowych wpisów tajnych w kodzie

Skanowanie zależności w celu wykrycia podatnych na zagrożenia składników typu open-source i oferowania prostych wskazówek związanych z korygowaniem

Skanowanie kodu w celu uzyskania zaawansowanej analizy statycznej, która pomaga znaleźć i naprawić luki w zabezpieczeniach kodu podczas jego pisania

Zatrzymaj wycieki wpisów tajnych

Wykrywaj wycieki wpisów tajnych z procesów tworzenia aplikacji i zapobiegaj im dzięki skanowaniu wpisów tajnych. Skorzystaj z programu partnerskiego obejmującego ponad 100 dostawców usług i skanuj w poszukiwaniu ponad 200 typów tokenów. Szybko i łatwo zastosuj skanowanie wpisów tajnych bez potrzeby korzystania z dodatkowych narzędzi za pośrednictwem interfejsu użytkownika usługi Azure DevOps.

Lista alertów znalezionych podczas skanowania wpisów tajnych w zaawansowanych zabezpieczeniach
Lista zależności w zaawansowanych zabezpieczeniach

Zabezpiecz łańcuch dostaw oprogramowania

Chroń łańcuch dostaw oprogramowania, identyfikując wszelkie podatne na zagrożenia składniki typu open-source, których możesz używać, za pomocą skanowania zależności. Pobierz proste wskazówki dotyczące aktualizowania odwołań do składników, aby rozwiązać problemy w ciągu kilku minut.

Zapobiegaj lukom w zabezpieczeniach podczas pisania kodu

Znajduj i napraw poważne luki w zabezpieczeniach swojego kodu bez opuszczania usługi Azure DevOps, korzystając ze skanowania kodu w celu przeprowadzenia zaawansowanej analizy statycznej. Wyświetl wyniki w interfejsie użytkownika usługi Azure DevOps w celu łatwiejszej współpracy, zapobiegania i korygowania.

Lista alertów skanowania kodu i luk w zabezpieczeniach w zaawansowanych zabezpieczeniach

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

  • Przewidywalne ceny funkcji GitHub Advanced Security dla Azure DevOps

    Funkcja GitHub Advanced Security dla Azure DevOps kosztuje 49 USD za każdego aktywnego zatwierdzającego użytkownika miesięcznie i umożliwia zarządzanie użyciem i fakturami za pośrednictwem subskrypcji platformy Azure.

Rozpocznij pracę z bezpłatnym kontem platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie