Przejdź do głównej zawartości

VPN Gateway — cennik

Ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi

Usługa Azure VPN Gateway umożliwia ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi dla sieci wirtualnych na platformie Azure oraz w obrębie lokalnej infrastruktury IT.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Bramy VPN Gateway

Skonfigurowanie sieci wirtualnej jest bezpłatne. Naliczamy jednak opłatę za korzystanie z bramy sieci VPN do połączeń ze środowiskiem lokalnym i innymi sieciami wirtualnymi na platformie Azure. Ta opłata jest naliczana na podstawie czasu, przez jaki brama jest obsługiwana i dostępna.

Typ bramy VPN Gateway Cena Przepustowość Tunele lokacja-lokacja Tunele punkt-lokacja
Basic $- 100 Mb/s Maks. 10
1-10: Zawarte
Maks. 128
1-128: Zawarte
VpnGw1 $- 650 Mb/s Maks. 30
1-10: Zawarte
11-30: $-/godz. na tunel
Maks. 250
1-128: Zawarte
129-250: $- za godzinę na połączenie
VpnGw2 $- 1 Gb/s Maks. 30
1-10: Zawarte
11-30: $-/godz. na tunel
Maks. 500
1-128: Zawarte
129-500: $- za godzinę na połączenie
VpnGw3 $- 1.25 Gb/s Maks. 30
1-10: Zawarte
11-30: $-/godz. na tunel
Maks. 1 000
1-128: Zawarte
129-1 000: $- za godzinę na połączenie
VpnGw4 $- 5 Gb/s Maks. 100
1-10: Zawarte
11-100: $-/godz. na tunel
Maks. 5 000
1-128: Zawarte
129-5 000: $- za godzinę na połączenie
VpnGw5 $- 10 Gb/s Maks. 100
1-10: Zawarte
11-100: $-/godz. na tunel
Maks. 10 000
1-128: Zawarte
129-10 000: $- za godzinę na połączenie
Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. użytkowania w miesiącu.

Ograniczenia i specyfikacje techniczne dotyczące różnych bram sieci VPN można znaleźć na stronie MSDN dotyczącej bram sieci VPN. Opłaty za transfer w sieci wirtualnej są obecnie obniżone zgodnie z informacjami poniżej (poprzednio naliczane były standardowe stawki za transfer danych).

Transfery danych

Typ Przykład Cena
Ruch przychodzący między sieciami wirtualnymi Dane przesyłane do centrów danych platformy Azure między dwiema sieciami wirtualnymi Bezpłatna
Ruch wychodzący między sieciami wirtualnymi Dane przesyłane z centrów danych platformy Azure między dwiema sieciami wirtualnymi

Od Strefa 1*— $0.035 za GB

Od Strefa 2*— $0.09 za GB

Od Strefa 3*— $0.16 za GB

Ruch wychodzący w sieciach VPN typu punkt-lokacja Dane wychodzące z sieci wirtualnej platformy Azure przez sieci VPN typu punkt-lokacja Opłaty za dane wychodzące z usługi sieci wirtualnych platformy Azure przez sieci VPN typu punkt-lokacja będą naliczane zgodnie ze standardowymi stawkami za transfer danych.

Bramy sieci VPN — strefy dostępności

Tak jak w przypadku całej platformy Azure stale unowocześniamy, uaktualniamy i dopracowujemy nasze bramy sieci wirtualnej, aby jeszcze bardziej zwiększyć ich niezawodność i dostępność. Dodając obsługę stref dostępności platformy Azure, zwiększamy odporność na awarie, skalowalność i dostępność bram sieci wirtualnej. Używając nowych, strefowo nadmiarowych jednostek SKU bramy, możesz wdrożyć bramy VPN i ExpressRoute w strefach dostępności platformy Azure. Dzięki temu zostaną one fizycznie i logicznie rozdzielone na różne strefy dostępności, chroniąc łączność Twojej sieci lokalnej z platformą Azure przed awariami na poziomie strefy. Progi przepustowości pozostają takie same dla bram strefowo nadmiarowych.

Typ bramy VPN Gateway Cena Przepustowość Tunele lokacja-lokacja Tunele punkt-lokacja
VpnGw1AZ $- 650 Mb/s Maks. 30
1-10: Zawarte
11-30: $-/godz. na tunel
Maks. 250
1-128: Zawarte
VpnGw2AZ $- 1 Gb/s Maks. 30
1-10: Zawarte
11-30: $-/godz. na tunel
Maks. 500
1-128: Zawarte
VpnGw3AZ $- 3 Gb/s Maks. 30
1-10: Zawarte
11-30: $-/godz. na tunel
Maks. 1 000
1-128: Zawarte
VpnGw4AZ $- 6 Gb/s Maks. 100
1-10: Zawarte
11-100: $-/godz. na tunel
Maks. 5 000
1-128: Zawarte
VpnGw5AZ $- 10 Gb/s Maks. 100
1-10: Zawarte
11-100: $-/godz. na tunel
Maks. 10 000
1-128: Zawarte

* VpnGw1AZ, VpnGw2AZ, VpnGw3AZ, VpnGw4AZ i VpnGw5AZ to odporne strefowo wersje bram VpnGw1, VpnGw2, VpnGw3, VpnGw4 i VpnGw5.

Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. użytkowania w miesiącu.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

VPN Gateway

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu VPN Gateway.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu VPN Gateway.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu VPN Gateway.

 • Tak. Niepełna godzina jest rozliczana jak pełna.

 • Tak. Transfery danych pomiędzy dwiema sieciami wirtualnymi są rozliczane według stawek transferów w sieci wirtualnej przedstawionych powyżej. Inne transfery danych przez połączenia VPN do witryn lokalnych lub Internetu są zazwyczaj rozliczane osobno według zwykłych stawek za transfer danych.

 • Podregion to geolokalizacja najniższego poziomu, którą można wybrać jako miejsce wdrożenia aplikacji i skojarzonych z nią danych. W przypadku transferów danych (z wyjątkiem sieci CDN) poniższe regiony odpowiadają strefom 1, 2 i 3:

  • Strefa 1 — Zachodnie stany USA, Wschodnie stany USA, Północno-środkowe stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Europa Zachodnia, Europa Północna, Francja Środkowa, Francja Południowa
  • Strefa 2 — Azja i Pacyfik, część wschodnia; Azja i Pacyfik, część południowo-wschodnia; Japonia Wschodnia; Japonia Zachodnia; Indie Południowe, Indie Zachodnie; Indie Środkowe
  • Strefa 3 — Brazylia Południowa
 • Podobnie do standardowych stawek za transfer danych, opłaty za transfer w sieci wirtualnej są zależne od strefy źródłowej. Na przykład jeśli dane są przesyłane z sieci wirtualnej w zachodnich stanach USA (Strefa 1) do sieci wirtualnej w części wschodniej regionu Azja i Pacyfik (Strefa 2), naliczanie odbywa się przy użyciu stawek dla Strefy 1.

 • Nie. Opłaty będą naliczane tylko za transfer danych między dwoma różnymi regionami. Nie dotyczy to sieci VPN typu punkt-lokacja.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze