VPN Gateway — cennik

Usługa Azure VPN Gateway umożliwia ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi dla sieci wirtualnych na platformie Azure oraz w obrębie lokalnej infrastruktury IT.

Bramy VPN Gateway

Skonfigurowanie sieci wirtualnej jest bezpłatne. Naliczamy jednak opłatę za korzystanie z bramy sieci VPN do połączeń ze środowiskiem lokalnym i innymi sieciami wirtualnymi na platformie Azure. Ta opłata jest naliczana na podstawie czasu, przez jaki brama jest obsługiwana i dostępna.

Typ bramy VPN Gateway Cena Przepustowość Tunele lokacja-lokacja Tunele punkt-lokacja
Basic $- 100 Mb/s Maks. 10
1-10: uwzględnione
Maks. 128
1-128: uwzględnione
VpnGw1 $- 650 Mb/s Maks. 30
1-10: uwzględnione
11-30: $-/godz. na tunel
Maks. 128
1-128: uwzględnione
VpnGw2 $- 1 Gb/s Maks. 30
1-10: uwzględnione
11-30: $-/godz. na tunel
Maks. 128
1-128: uwzględnione
VpnGw3 $- 1.25 Gb/s Maks. 30
1-10: uwzględnione
11-30: $-/godz. na tunel
Maks. 128
1-128: uwzględnione

* Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 732 godzin użytkowania w miesiącu.

Bramy usługi ExpressRoute

Bramy usługi ExpressRoute są wymagane do uzyskiwania dostępu do sieci wirtualnej, gdy używany jest obwód ExpressRoute.
Typ bramy Cena Przepustowość (maks.)
Standardowa brama usługi ExpressRoute $- 1 Gb/s
Brama usługi ExpressRoute o wysokiej wydajności $- 2 Gb/s
Brama usługi ExpressRoute o najwyższej wydajności $- 9 Gb/s

* Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 732 godzin użytkowania w miesiącu.

Ograniczenia i specyfikacje techniczne dotyczące różnych bram sieci VPN można znaleźć na stronie MSDN dotyczącej bram sieci VPN. Opłaty za transfer w sieci wirtualnej są obecnie obniżone zgodnie z informacjami poniżej (poprzednio naliczane były standardowe stawki za transfer danych).

Przychodzące transfery danych w sieci wirtualnej

(czyli dane przesyłane do centrów danych platformy Azure między dwiema sieciami wirtualnymi) — Bezpłatna

Wychodzące transfery danych w sieci wirtualnej

(czyli dane przesyłane z centrów danych platformy Azure między dwiema sieciami wirtualnymi):

Od Strefa 1*— $- za GB

Od Strefa 2*— $- za GB

Od Strefa 3*— $- za GB

* Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.

Wychodzące transfery danych w sieciach VPN typu punkt-lokacja

(tzn. dane wychodzące z sieci wirtualnej platformy Azure przez sieci VPN typu punkt-lokacja):

Opłaty za dane wychodzące z usługi sieci wirtualnych platformy Azure przez sieci VPN typu punkt-lokacja będą naliczane zgodnie ze standardowymi stawkami za transfer danych.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym VPN Gateway, w ramach pomocy technicznej platformy Azure już od $29/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Umowa SLA — aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

 • Tak. Niepełna godzina jest rozliczana jak pełna.

 • Tak. Transfery danych pomiędzy dwiema sieciami wirtualnymi są rozliczane według stawek transferów w sieci wirtualnej przedstawionych powyżej. Inne transfery danych przez połączenia VPN do witryn lokalnych lub Internetu są zazwyczaj rozliczane osobno według zwykłych stawek za transfer danych.

 • Podregion to geolokalizacja najniższego poziomu, którą można wybrać jako miejsce wdrożenia aplikacji i skojarzonych z nią danych. W przypadku transferów danych (z wyjątkiem sieci CDN) poniższe regiony odpowiadają strefom 1, 2 i 3:

  • Strefa 1 — Zachodnie stany USA, Wschodnie stany USA, Północno-środkowe stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Europa Zachodnia, Europa Północna
  • Strefa 2 — Azja i Pacyfik, część wschodnia; Azja i Pacyfik, część południowo-wschodnia; Japonia Wschodnia; Japonia Zachodnia; Indie Południowe, Indie Zachodnie; Indie Środkowe
  • Strefa 3 — Brazylia Południowa
 • Podobnie do standardowych stawek za transfer danych, opłaty za transfer w sieci wirtualnej są zależne od strefy źródłowej. Na przykład jeśli dane są przesyłane z sieci wirtualnej w zachodnich stanach USA (Strefa 1) do sieci wirtualnej w części wschodniej regionu Azja i Pacyfik (Strefa 2), naliczanie odbywa się przy użyciu stawek dla Strefy 1.

 • Nie. Opłaty będą naliczane tylko za transfer danych między dwoma różnymi regionami. Nie dotyczy to sieci VPN typu punkt-lokacja.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o VPN Gateway

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto