VPN Gateway — cennik

Usługa Azure VPN Gateway umożliwia ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi dla sieci wirtualnych na platformie Azure oraz w obrębie lokalnej infrastruktury IT.

Bramy VPN Gateway

Skonfigurowanie sieci wirtualnej jest bezpłatne. Naliczamy jednak opłatę za korzystanie z bramy sieci VPN do połączeń ze środowiskiem lokalnym i innymi sieciami wirtualnymi na platformie Azure. Ta opłata jest naliczana na podstawie czasu, przez jaki brama jest obsługiwana i dostępna.

Typ bramy VPN Gateway Cena Przepustowość Tunele lokacja-lokacja Tunele punkt-lokacja
Basic $- 100 Mb/s Maks. 10
1-10: Zawarte
Maks. 128
1-128: Zawarte
VpnGw1 $- 650 Mb/s Maks. 30
1-10: Zawarte
11-30: $-/godz. na tunel
Maks. 250
1-128: Zawarte
129-250: $- za godzinę na połączenie
VpnGw2 $- 1 Gb/s Maks. 30
1-10: Zawarte
11-30: $-/godz. na tunel
Maks. 500
1-128: Zawarte
129-500: $- za godzinę na połączenie
VpnGw3 $- 1.25 Gb/s Maks. 30
1-10: Zawarte
11-30: $-/godz. na tunel
Maks. 1000
1-128: Zawarte
129-1000: $- za godzinę na połączenie
VpnGw4 $- 5 Gb/s Maks. 30
1-10: Zawarte
11-30: $-/godz. na tunel
Maks. 5000
1-128: Zawarte
129-5000: $- za godzinę na połączenie
VpnGw5 $- 10 Gb/s Maks. 30
1-10: Zawarte
11-30: $-/godz. na tunel
Maks. 10000
1-128: Zawarte
129-10000: $- za godzinę na połączenie

Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. użytkowania w miesiącu.

Ograniczenia i specyfikacje techniczne dotyczące różnych bram sieci VPN można znaleźć na stronie MSDN dotyczącej bram sieci VPN. Opłaty za transfer w sieci wirtualnej są obecnie obniżone zgodnie z informacjami poniżej (poprzednio naliczane były standardowe stawki za transfer danych).

Przychodzące transfery danych w sieci wirtualnej

(czyli dane przesyłane do centrów danych platformy Azure między dwiema sieciami wirtualnymi) — Bezpłatna

Wychodzące transfery danych w sieci wirtualnej

(czyli dane przesyłane z centrów danych platformy Azure między dwiema sieciami wirtualnymi):

Od Strefa 1*— $- za GB

Od Strefa 2*— $- za GB

Od Strefa 3*— $- za GB

* Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.

Wychodzące transfery danych w sieciach VPN typu punkt-lokacja

(tzn. dane wychodzące z sieci wirtualnej platformy Azure przez sieci VPN typu punkt-lokacja):

Opłaty za dane wychodzące z usługi sieci wirtualnych platformy Azure przez sieci VPN typu punkt-lokacja będą naliczane zgodnie ze standardowymi stawkami za transfer danych.

Strefy dostępności

Tak jak w przypadku całej platformy Azure stale unowocześniamy, uaktualniamy i dopracowujemy nasze bramy sieci wirtualnej, aby jeszcze bardziej zwiększyć ich niezawodność i dostępność. Dodając obsługę stref dostępności platformy Azure, zwiększamy odporność na awarie, skalowalność i dostępność bram sieci wirtualnej. Używając nowych, strefowo nadmiarowych jednostek SKU bramy, możesz wdrożyć bramy VPN i ExpressRoute w strefach dostępności platformy Azure. Dzięki temu zostaną one fizycznie i logicznie rozdzielone na różne strefy dostępności, chroniąc łączność Twojej sieci lokalnej z platformą Azure przed awariami na poziomie strefy.

Bramy VPN Gateway*

(Progi przepustowości pozostają takie same dla bram strefowo nadmiarowych)

Typ bramy VPN Gateway Cena Przepustowość Tunele lokacja-lokacja Tunele punkt-lokacja
VpnGw1AZ $- 650 Mb/s Maks. 30
1-10: Zawarte
11-30: $-/godz. na tunel
Maks. 128
1-128: Zawarte
VpnGw2AZ $- 1 Gb/s Maks. 30
1-10: Zawarte
11-30: $-/godz. na tunel
Maks. 128
1-128: Zawarte
VpnGw3AZ $- 1.25 Gb/s Maks. 30
1-10: Zawarte
11-30: $-/godz. na tunel
Maks. 128
1-128: Zawarte

* VpnGw1AZ, VpnGw2AZ i VpnGw3AZ to odporne na awarie w strefach wersje jednostek VpnGw1, VpnGw2 i VpnGw3.

Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. użytkowania w miesiącu.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym VPN Gateway, w ramach pomocy technicznej platformy Azure już od $29/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Umowa SLA — aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

 • Tak. Niepełna godzina jest rozliczana jak pełna.

 • Tak. Transfery danych pomiędzy dwiema sieciami wirtualnymi są rozliczane według stawek transferów w sieci wirtualnej przedstawionych powyżej. Inne transfery danych przez połączenia VPN do witryn lokalnych lub Internetu są zazwyczaj rozliczane osobno według zwykłych stawek za transfer danych.

 • Podregion to geolokalizacja najniższego poziomu, którą można wybrać jako miejsce wdrożenia aplikacji i skojarzonych z nią danych. W przypadku transferów danych (z wyjątkiem sieci CDN) poniższe regiony odpowiadają strefom 1, 2 i 3:

  • Strefa 1 — Zachodnie stany USA, Wschodnie stany USA, Północno-środkowe stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Europa Zachodnia, Europa Północna, Francja Środkowa, Francja Południowa
  • Strefa 2 — Azja i Pacyfik, część wschodnia; Azja i Pacyfik, część południowo-wschodnia; Japonia Wschodnia; Japonia Zachodnia; Indie Południowe, Indie Zachodnie; Indie Środkowe
  • Strefa 3 — Brazylia Południowa
 • Podobnie do standardowych stawek za transfer danych, opłaty za transfer w sieci wirtualnej są zależne od strefy źródłowej. Na przykład jeśli dane są przesyłane z sieci wirtualnej w zachodnich stanach USA (Strefa 1) do sieci wirtualnej w części wschodniej regionu Azja i Pacyfik (Strefa 2), naliczanie odbywa się przy użyciu stawek dla Strefy 1.

 • Nie. Opłaty będą naliczane tylko za transfer danych między dwoma różnymi regionami. Nie dotyczy to sieci VPN typu punkt-lokacja.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o VPN Gateway

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji