VPN Gateway — cennik

Usługa Azure VPN Gateway umożliwia ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi dla sieci wirtualnych na platformie Azure oraz w obrębie lokalnej infrastruktury IT.

Bramy VPN Gateway

Skonfigurowanie sieci VNET jest bezpłatne. Naliczamy jednak opłatę za korzystanie z bramy sieci VPN do połączeń z systemem lokalnym i innymi sieciami VNET w systemie Azure. Ta opłata jest naliczana na podstawie czasu, przez jaki brama jest obsługiwana i dostępna.

Typ bramy VPN Gateway Cena Przepustowość Tunele lokacja-lokacja Tunele punkt-lokacja
Basic $- 100 Mb/s Maks. 10
1-10: uwzględnione
Maks. 128
VpnGw1 $- 500 Mb/s Maks. 30
1-10: uwzględnione
11-30: $- na tunel
Maks. 128
VpnGw2 $- 1 Gb/s Maks. 30
1-10: uwzględnione
11-30: $- na tunel
Maks. 128
VpnGw3 $- 1.25 Gb/s Maks. 30
1-10: uwzględnione
11-30: $- na tunel
Maks. 128

* Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania w miesiącu.

Bramy usługi ExpressRoute

Bramy usługi ExpressRoute są wymagane do uzyskiwania dostępu do sieci VNET, gdy używany jest obwód ExpressRoute.
Typ bramy Cena Przepustowość (maks.)
Standardowa brama usługi ExpressRoute $- 1 Gb/s
Brama usługi ExpressRoute o wysokiej wydajności $- 2 Gb/s
Brama usługi ExpressRoute o najwyższej wydajności $- 9 Gb/s

* Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania w miesiącu.

Ograniczenia i specyfikacje techniczne dotyczące różnych bram sieci VPN można znaleźć na stronie MSDN dotyczącej bram sieci VPN. Opłaty za transfer w sieci VNET są obecnie obniżone zgodnie z informacjami poniżej (poprzednio naliczane były standardowe stawki za transfer danych).

Przychodzące transfery danych w sieci VNET

(czyli dane przesyłane do centrów danych platformy Azure między dwiema sieciami wirtualnymi): Bezpłatna

Wychodzące transfery danych między sieciami wirtualnymi

(czyli dane przesyłane z centrów danych systemu Azure między dwiema sieciami wirtualnymi):

Od Strefa 1*: $- za GB

Od Strefa 2*: $- za GB

Od Strefa 3*: $- za GB

* Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.

Wychodzące transfery danych w sieciach VPN typu punkt-lokacja

(tzn. dane wychodzące z usługi Azure Virtual Network przez sieci VPN typu punkt-lokacja):

Opłaty za dane wychodzące z usługi Azure Virtual Networks przez sieci VPN typu punkt-lokacja będą naliczane zgodnie ze standardowymi stawkami za transfer danych.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym VPN Gateway, w ramach pomocy technicznej platformy Azure już od $29.0/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa SLA: aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o VPN Gateway

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś