Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure SQL Edge

Aparat bazy danych SQL zoptymalizowany pod kątem urządzeń brzegowych o niewielkim zużyciu pamięci z wbudowaną sztuczną inteligencją

Szczegółowe informacje dotyczące danych w czasie rzeczywistym dla serwerów, bram i urządzeń platformy IoT

Azure SQL Edge, niezawodna baza danych platformy Internet rzeczy dla obliczeń brzegowych, łączy możliwości, takie jak strumieniowe przesyłanie danych i szereg czasowy, z wbudowanymi funkcjami uczenia maszynowego i grafów. Rozszerz wiodący w branży aparat Microsoft SQL na urządzenia brzegowe w celu zapewnienia spójnej wydajności i bezpieczeństwa w ramach całego terytorium danych— od chmury po urządzenia brzegowe. Twórz swoje aplikacje raz i wdrażaj je w dowolnych miejscach na urządzeniach brzegowych, w lokalnym centrum danych lub na platformie Azure.

Wbudowane przesyłanie strumieniowe danych oraz szereg czasowy z uczeniem maszynowym w bazie danych i funkcjami grafów na potrzeby analizy o niskim opóźnieniu

Przetwarzanie danych na urządzeniach brzegowych w środowiskach online, offline lub hybrydowych w celu pokonywania ograniczeń związanych z opóźnieniem i przepustowością

Wdrażanie i aktualizowanie z poziomu portalu Azure Portal lub portalu przedsiębiorstwa na potrzeby spójnego zabezpieczenia i gotowe go do użycia zarządzania

Uproszczone ceny bez kosztów ponoszonych z góry i oferty subskrypcji w cenie wynoszącej zaledwie 60 USD rocznie za urządzenie.

Wykonywanie oceny w czasie rzeczywistym na urządzeniach brzegowych za pomocą wbudowanej sztucznej inteligencji

Wykrywaj anomalie i stosuj logikę biznesową na urządzeniach brzegowych, korzystając z wbudowanych możliwości uczenia maszynowego. Wybieraj spośród popularnych języków uczenia maszynowego i konwertuj je przy użyciu formatu Open Neural Network Exchange (ONNX) w celu przetwarzania szeregów czasowych, grafów i innych typów danych. Wdrażaj modele wytrenowane w chmurze na serwerach brzegowych, bramach i urządzeniach, aby przeprowadzać analizę w czasie rzeczywistym na danych przesyłanych strumieniowo.

Zrzut ekranu z klipu wideo Data Exposed zatytułowanego What is Azure SQL Edge (Co to jest aparat Azure SQL Edge).

Przechowywanie i analizowanie danych szeregów czasowych

Przesyłaj strumieniowo, przechowuj i analizuj dane szeregów czasowych przy użyciu rozwiązania zoptymalizowanego pod kątem obciążeń brzegowych, takich jak platforma IoT. Analizuj dane podczas ich przesyłania strumieniowego, korzystając z możliwości obsługi okien czasowych, agregacji i filtrowania, oraz uzyskuj bardziej szczegółowe informacje, łącząc różne typy danych, takie jak szereg czasowy i grafy.

Korzystanie z wybranej przez siebie platformy w trybie online lub offline

Uruchamiaj aparat Azure SQL Edge w środowiskach połączonych, rozłączonych lub hybrydowych. Rozszerzaj pokrycie architektury urządzeń w celu uwzględnienia architektury opartej na ARM i x64. Wybieraj system operacyjny Windows lub Linux i używaj platformy Kubernetes w celu zorganizowania infrastruktury urządzeń pod kątem zwiększenia wydajności i automatyzacji.

Korzystanie z niezrównanej wydajności i zabezpieczeń na urządzeniach brzegowych

Korzystaj z tego samego wydajnego i bezpiecznego aparatu, jak platforma SQL Server i usługa Azure SQL Database, aby spełnić wymagania obliczeń brzegowych. Uzyskaj elastyczne funkcje wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii dzięki użyciu platformy Kubernetes lub innych narzędzi aranżacji kontenerów oraz chroń dane na swoich urządzeniach brzegowych, korzystając z wiodących w branży narzędzi zabezpieczeń, takich jak technologia Transparent Data Encryption, maskowanie danych i funkcja Always Encrypted.

Ciesz się gotowym do użycia zarządzaniem

Zainstaluj aparat Azure SQL Edge i zarządzaj nim na wszystkich swoich urządzeniach brzegowych bez konieczności angażowania dużego zespołu administratorów baz danych. Utwórz i wdróż kontener z poziomu pojedynczego portalu zarządzania, a następnie zaktualizuj kontener i schemat danych na podstawie Twoich potrzeb dotyczących zarządzania zabezpieczeniami i potrzeb biznesowych.

Uprość architekturę urządzeń brzegowych

Użyj pojedynczego kontenera do obsługi lokalnego przesyłania strumieniowego, magazynu i uczenia maszynowego. Ponieważ obszar powierzchni jest taki sam jak w przypadku usługi SQL Database i platformy SQL Server działających lokalnie, aparat SQL Edge rozszerza spójne środowisko projektowania aplikacji i zarządzania nimi na urządzenia brzegowe. Opracuj raz i uruchamiaj swoje aplikacje wszędzie tam, gdzie ich potrzebujesz.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do użycia w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Często zadawane pytania dotyczące aparatu Azure SQL Edge

  • Aparat Azure SQL Edge obsługuje urządzenia ARM64 i x64 z systemem Linux. Wkrótce zostanie udostępniona obsługa systemu Windows. Jeśli chcesz, aby można go było używać na innej platformie lub z innym systemem operacyjnym, prześlij nam sugestie.

  • Tak, aparat Azure SQL Edge obsługuje model wdrażania tylko w trybie offline, niezależny od usługi Azure IoT Edge.

  • Usługa Azure Stream Analytics to aparat przetwarzania zdarzeń, który umożliwia analizowanie dużej ilości danych dotyczących przesyłania strumieniowego. Dane przychodzące mogą pochodzić z urządzeń, czujników, witryn internetowych, kanałów informacyjnych mediów społecznościowych, aplikacji lub innych źródeł. Usługa Stream Analytics obsługuje również wyodrębnianie informacji ze strumieni danych oraz identyfikowanie wzorców i relacji.

    Aparat Azure SQL Edge wykonuje to wszystko, a także uwzględnia możliwości usługi SQL Database w zakresie magazynu, przetwarzania i analizy danych na urządzeniach brzegowych. Aparat Azure SQL Edge można używać we wdrożeniach bez połączenia, z połączeniem częściowym lub z połączeniem okazjonalnym, w przypadku których magazyn lokalny i analiza są istotne.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure