Zabezpieczenia sieci na platformie Azure

Odkryj zaawansowane rozwiązania natywne dla chmury umożliwiające ochronę aplikacji, sieci i obciążeń

Stosowanie podejścia opartego na modelu Zero Trust w celu zabezpieczenia obciążeń

Zaprojektuj sieci w chmurze klasy korporacyjnej i zabezpiecz je przy użyciu podejścia opartego na zasadach. Przeprowadź mikrosegmentację sieci przy użyciu natywnych dla chmury formantów i usług. Zastosuj ochronę przed zagrożeniami w aplikacjach i sieciach wirtualnych oraz zintegruj zabezpieczenia sieciowe z modelem DevOps, aby utworzyć infrastrukturę w chmurze. Dowiedz się więcej.

Skonfiguruj najlepszą możliwą ochronę dla infrastruktury. Chroń i skaluj aplikacje internetowe przy użyciu usługi Azure Front Door oraz korzystaj z usługi Azure Firewall w celu zabezpieczenia usługi Windows Virtual Desktop podczas włączania środowiska pulpitu firmowego.

Odtwórz wideo

Rozszerz strategię zabezpieczeń dzięki usługom zabezpieczeń sieciowych natywnym dla chmury. Można je w łatwy sposób skonfigurować, są w pełni zarządzane i skalowalne, dzięki czemu uwzględniają szczytowe żądania. Ponadto nie wymagają one konserwacji maszyn wirtualnych, w tym konserwacji wirtualnego urządzenia sieciowego.

Korzystaj z wbudowanej sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego na potrzeby inteligentnej ochrony przed zagrożeniami zintegrowanej z usługami natywnymi dla chmury. Filtruj zagrożenia na podstawie analizy zagrożeń w usłudze Azure Firewall. Stale monitoruj wzorce ruchu za pomocą funkcji inteligentnego profilowania ruchu w usłudze Azure DDoS Protection.

Uzyskaj dostęp do bogatego zestawu interfejsów API, aby bezproblemowo przeprowadzić integrację z modelem DevOps w celu utworzenia infrastruktury w chmurze. Przeprowadź dokładną integrację usługi zabezpieczeń sieciowych z innymi usługami natywnymi dla chmury, takimi jak Azure Monitor, Azure Sentinel, Azure Security Center i Azure Active Directory.

Płać za usługi platformy Azure tak samo, jak za energię elektryczną czy gaz — na podstawie zużycia. Płać wyłącznie za rzeczywiste użycie każdego miesiąca bez zobowiązań podejmowanych z góry. Możliwość anulowania w dowolnej chwili.

Dowiedz się więcej o produktach i usługach dotyczących zabezpieczeń sieci na platformie Azure

Dowiedz się więcej, korzystając z architektury rozwiązań dla zabezpieczeń sieci na platformie Azure

Dowiedz się, jak zabezpieczyć sieci przed atakami dzięki następującym najlepszym rozwiązaniom

Implementowanie bezpiecznej sieci hybrydowej

Implementowanie bezpiecznej sieci hybrydowej

Zabezpiecz sieć hybrydową, która rozszerza sieć lokalną na platformę Azure na potrzeby aplikacji hybrydowych, w których obciążenia działają zarówno lokalnie, jak i na platformie Azure.

Technologia sieci piasty i szprych na platformie Azure

Technologia sieci piasty i szprych na platformie Azure

Zaimplementuj topologię piasty i szprych na platformie Azure, gdzie piasta to sieć wirtualna na platformie Azure działająca jako punkt centralny łączności z Twoją siecią lokalną. Szprychy są sieciami wirtualnymi równorzędnymi z piastą i mogą być używane do izolowania obciążeń.

Bezpieczne zarządzanie aplikacjami internetowymi

Bezpieczne zarządzanie aplikacjami internetowymi

Wdróż bezpieczne aplikacje przy użyciu środowiska Azure App Service Environment i zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi ciągłej integracji i ciągłego wdrażania dla środowisk usługi App Service przy użyciu usługi Azure DevOps.

Zabezpieczanie obciążeń przy użyciu segmentacji na poziomie sieci

Zabezpieczanie obciążeń przy użyciu segmentacji na poziomie sieci

Dowiedz się, jak ustawić reguły dla ruchu z/do zdefiniowanych programowo obwodów w celu zapewnienia innych poziomów zabezpieczeń dla różnych części sieci.

Łączenie serwerów autonomicznych za pomocą karty sieciowej platformy Azure

Łączenie serwerów autonomicznych za pomocą karty sieciowej platformy Azure

Utwórz bezpieczne połączenie wirtualne za pośrednictwem Internetu, łącząc lokalny serwer autonomiczny z sieciami wirtualnymi platformy Azure przy użyciu karty sieciowej platformy Azure wdrażanej za pośrednictwem rozwiązania Windows Admin Center (WAC).

Projektowanie hybrydowego rozwiązania systemu nazw domen na platformie Azure

Projektowanie hybrydowego rozwiązania systemu nazw domen na platformie Azure

Zaprojektuj hybrydowe rozwiązanie systemu nazw domen (DNS) umożliwiające rozpoznawanie nazw na potrzeby obciążeń hostowanych lokalnie i na platformie Azure.

Pobierz najnowsze wiadomości i zasoby dotyczące zabezpieczeń sieci na platformie Azure

Zaufanie firm każdej wielkości

University of Phoenix

University of Phoenix prowadzi działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w sieci, a także ograniczenia liczby eksploatowanych obiektów i redukcji kosztów operacyjnych.

University of Phoenix

BP

Standard BP wdraża chmurę hybrydową oraz przenosi aplikacje i operacje centrum danych na platformę Azure.

BP

CYTI Limited

"We're now saving about 30 percent a year on infrastructure costs just by moving to Azure, with more flexibility, better servers, greater customization, and more freedom to do what we want."

Darren Gourley, dyrektor ds. technologii, CYTI
CYTI

Często zadawane pytania

  • Zapora aplikacji internetowej platformy Azure i usługa Azure DDoS Protection pomagają chronić aplikacje internetowe przed złośliwymi atakami, botami i typowymi lukami w zabezpieczeniach internetowych.
  • Użyj usługi Azure Firewall, aby zabezpieczyć sieci wirtualne platformy Azure, korzystając z formantów i dostępu do dzienników aplikacji i zasobów. Jeśli tworzysz architekturę w topologii piasty i szprych, zapoznaj się z usługą Azure Firewall Manager.
  • Dowiedz się więcej z tego wideo i raportu.

Rozpoczynanie korzystania z zapory aplikacji internetowej platformy Azure

Dowiedz się, jak chronić aplikacje internetowe przy użyciu zapory aplikacji internetowej w usłudze Azure Front Door.

Włączanie ochrony przed atakami DDoS dla każdego publicznego adresu IP

Dowiedz się, jak chronić się przed atakami typu „odmowa usługi" za pomocą usługi Azure DDoS Protection.

Używanie usługi Azure Firewall na potrzeby zarządzania ruchem

Dowiedz się, jak używać usługi Azure Firewall dzięki 5-minutowemu samouczkowi Szybki Start