Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Backup

Scentralizowana usługa i rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych ułatwiające ochronę przed oprogramowaniem wymuszającym okup.

Scentralizowana usługa i rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych ułatwiające ochronę przed oprogramowaniem wymuszającym okup

Usługa Azure Backup to ekonomiczne, bezpieczne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych jednym kliknięciem, które jest skalowalne w zależności od potrzeb związanych z magazynem kopii zapasowych. Scentralizowany interfejs zarządzania ułatwia definiowanie zasad tworzenia kopii zapasowych i ochronę szerokiego zakresu obciążeń przedsiębiorstw, w tym usługi Azure Virtual Machines, baz danych SQL i SAP oraz udziałów plików platformy Azure.

Scentralizowane zarządzanie

Monitorowanie, obsługiwanie, zarządzanie i optymalizowanie ochrony danych na dużą skalę w jednolity i spójny sposób przy użyciu usługi Backup Center.

Spójność aplikacji

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych z maszyn wirtualnych ze spójnością aplikacji w systemie Windows przy użyciu usługi kopiowania woluminów w tle (VSS) oraz w systemie Linux za pomocą skryptów przetwarzania wstępnego i końcowego.

Obsługa wielu obciążeń

Twórz kopie zapasowe usługi Azure Virtual Machines, serwerów lokalnych, programu SQL Server i oprogramowania SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure, usługi Azure Files i usługi Azure Database for PostgreSQL.

Opcje magazynu trwałego

Przechowuj kopie zapasowe w magazynie lokalnie nadmiarowym (LRS), magazynie geograficznie nadmiarowym (GRS) i magazynie strefowo nadmiarowym (ZRS).

Zarządzanie danymi kopii zapasowych na dużą skalę

 • Zarządzaj wszystkimi kopiami zapasowymi i monitoruj je z poziomu centralnej konsoli przy użyciu centrum kopii zapasowych.
 • Zachowaj zgodność, wymuszając tworzenie kopii zapasowych na dużą skalę za pomocą usługi Azure Policy.
 • Przeprowadzaj inspekcję i analizę danych kopii zapasowej, używając danych historycznych i wzorców pokazanych w raportach usługi Backup.
 • Automatyzuj konfigurację zasad tworzenia kopii zapasowych i zabezpieczeń przy użyciu interfejsów API, programu PowerShell i interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.
 • Eksportuj dane kopii zapasowej w chmurze do własnych systemów monitorowania w bezpieczny i efektywny sposób.

Dowiedz się więcej o centrum kopii zapasowych

Zabezpieczanie kopii zapasowych

 • Udzielaj użytkownikom precyzyjnego dostępu do określonych operacji tworzenia kopii zapasowej przy użyciu kontroli dostępu na podstawie ról (RBAC).
 • Zapobiegaj przypadkowej utracie danych, zachowując kopie zapasowe przez 14 dni po usunięciu przez usunięcie nietrwałe.
 • Chroń dane przed atakami oprogramowania wymuszającego okup, włączając uwierzytelnianie wielu użytkowników jako dodatkową warstwę autoryzacji dla operacji krytycznych.
 • W pełni kontroluj sposób ochrony danych i uzyskiwania do nich dostępu za pomocą kluczy zarządzanych przez klienta, korzystających z 256-bitowego szyfrowania AES.
 • Umożliwiaj bezpieczny transfer kopii zapasowych do magazynu usługi Azure Backup za pomocą prywatnych punktów końcowych.
 • Zapewniaj dostępność za pomocą magazynu strefowo i geograficznie nadmiarowego oraz możliwość przywracania kopii zapasowych ze sparowanego regionu w dowolnym momencie.

Poznaj funkcje zabezpieczeń

Niższe koszty

 • Wyeliminuj nadmiarowe koszty związane z dodatkową infrastrukturą tworzenia kopii zapasowych i narzutami za skalowanie magazynu i zarządzanie nim.
 • Zoptymalizuj koszt tworzenia kopii zapasowych za pomocą wzorców i szczegółowych informacji w raportach usługi Backup , aby ustalić odpowiedni rozmiar magazynu kopii zapasowych.
 • Wysyłaj punkty odzyskiwania do warstwy Archiwum, aby uzyskać znaczne oszczędności dotyczące kosztów magazynowania i zapewnić zgodność z wymaganiami w zakresie długoterminowego przechowywania.
 • Selektywnie twórz kopie zapasowe dysków w ramach maszyny wirtualnej platformy Azure w celu dostosowania rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i obniżenia kosztów magazynowania.
 • Oszacuj dokładne koszty za pomocą narzędzia do szacowania cen usługi Backup.
Raport usługi Backup z zasadami i optymalizacjami przechowywania

Ochrona zróżnicowanego zestawu obciążeń

 • Łatwo twórz kopie zapasowe całej infrastruktury, baz danych i obciążeń magazynu z centralnej lokalizacji.
 • Uzyskaj spójne z aplikacją migawki usługi Azure Virtual Machines działającej zarówno w systemie Windows, jak i Linux.
 • Chroń infrastrukturę jako usługę (IaaS) i bazy danych platformy jako usługi (PaaS) o znaczeniu krytycznym dla misji, takie jak SQL Server i SAP HANA w usłudze Azure Virtual Machines, a także w usłudze Azure Database for PostgreSQL.
 • Generuj migawki dysków platformy Azure spójnych z awariami bez agenta.
 • Zapewnij ochronę przed utratą danych za pomocą usług Azure Files i Azure Blob Storage.

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zaufanie firm każdej wielkości

Producent żywności wprowadza innowacje szybciej na platformie Azure

Smithfield Foods, firma warta 15 mld dolarów, szybko zmigrowała setki aplikacji na platformę Azure, a następnie użyła usługi Azure Backup do tworzenia kopii zapasowych danych zarówno lokalnie, jak i na platformie Azure.

Ciężarówka firmy Smithfield

Holenderskie miasta pozbyły się obciążenia, jakie stanowiło tworzenie kopii zapasowych danych

Trzy gminy w Holandii skonsolidowały swoje infrastruktury IT na platformie Azure i wykorzystały usługę Backup do wsparcia tego rozwiązania.

Dwie osoby rozmawiające przy stole

a

Firma doradztwa zarządczego przenosi kopie zapasowe do chmury

"Nie musimy się martwić zarządzaniem miejscem w drogich, specjalnie utworzonych systemach kopii zapasowych. Nie mamy kosztów taśmowych, kosztów zarządzania, nic. Tworzenie kopii zapasowych za pomocą platformy Azure jest dramatycznie tańsze."

Sean DeLessio, główny inżynier, zespół ds. rozproszonej infrastruktury, Russell Reynolds

Trzy osoby idące i rozmawiające

i

Samorząd w Zjednoczonym Królestwie tworzy kopie zapasowe obciążeń na platformie Azure

Hrabstwo Somerset utworzyło kopie zapasowe dla 2790 strumieni systemów — w tym maszyn wirtualnych platformy VMware i baz danych programu Microsoft SQL Server — za pomocą usługi Backup, uzyskując 6-cyfrowe oszczędności.

Duży statek

1

Firma górnicza chroni obciążenia oprogramowania SAP w chmurze

Firma Rio Tinto używa oprogramowania SAP w ramach środowiska infrastruktury jako usługi platformy Azure obejmującego usługi Azure Virtual Machines, Azure Virtual Network, Azure Storage i Azure Backup.

Pracownik obserwujący dużą maszynę kopiącą w piasku
Powrót do kart
 • Usługa Backup obsługuje usługę Azure Virtual Machines, obciążenia SQL oraz lokalne maszyny na platformie VMware. Zobacz pełną listę obsługiwanych zasobów.

 • Magazyn usługi Recovery Services to jednostka magazynu na platformie Azure, która przechowuje dane, w tym kopie danych i informacje o konfiguracji dotyczące maszyn wirtualnych, obciążeń, serwerów i stacji roboczych.

 • Tak, usługa Backup udostępnia kontrolę dostępu na podstawie ról łącznie z wbudowanymi rolami współautora, operatora i czytelnika na potrzeby kontrolowania operacji zarządzania kopiami zapasowymi w chmurze.

 • Zarówno usługa Backup, jaki i usługa Site Recovery obsługują tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie po awarii. Usługa Backup została zaprojektowana z myślą o tworzeniu kopii zapasowych i przywracaniu danych, natomiast usługa Site Recovery jest przeznaczona do bezproblemowego odzyskiwania aplikacji po awarii.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure