Przejdź do głównej zawartości

Notification Hubs — cennik

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza

Usługa Azure Notification Hubs udostępnia wieloplatformową infrastrukturę o wysokim stopniu skalowalności, która obsługuje powiadomienia push, umożliwiając rozgłaszanie powiadomień push do milionów użytkowników naraz oraz dopasowywanie powiadomień do poszczególnych użytkowników. Usługa Notification Hubs współpracuje z każdą połączoną aplikacją mobilną niezależnie od tego, czy działa ona w oparciu o usługi Azure Virtual Machines, Cloud Services, Web Sites czy Mobile Services.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Usługa Notification Hubs jest oferowana w trzech warstwach: Bezpłatna, Podstawowa i Standardowa. Podstawowe opłaty i przydziały są stosowane na poziomie przestrzeni nazw. Wypchnięcia przekraczające uwzględnione ilości są agregowane na poziomie subskrypcji dla każdej warstwy.

Bezpłatnie Basic Standard
Opłata podstawowa na przestrzeń nazw Bezpłatnie $- miesięcznie $- miesięcznie
Wliczone wypchnięcia na subskrypcję na warstwę 1 mln
Dodatkowe wypchnięcia na subskrypcję na warstwę (cena za milion wypchnięć) ND
Przestrzenie nazw na warstwę 100 100 Unlimited1
Centra na przestrzeń nazw 100 100 1002
Aktywne urządzenia na przestrzeń nazw 500 200 000 10 000 000
Wypchnięcie x-plat do pojedynczych urządzeń Dostępna Dostępna Dostępna
Zmienne wypychania Dostępna Dostępna Dostępna
Telemetria Ograniczone Ograniczone Rozbudowane3
Odbiorcy odpytywalni (zapytania rejestracyjne) Dostępna Dostępna Dostępna
Zaplanowane wypchnięcie ‐ ‐ ‐ ‐ Dostępna
Import zbiorczy ‐ ‐ ‐ ‐ Dostępna
Wielodostęp ‐ ‐ ‐ ‐ Dostępna
Umowa SLA Brak Uwzględnione Uwzględnione
Private Link Dodatek $-/miesiąc Dodatek $-/miesiąc Dodatek $-/miesiąc
Strefy dostępności Dodatek $-/miesiąc Dodatek $-/miesiąc Dodatek $-/miesiąc
Elastyczny region odzyskiwania po awarii Dostępna Dostępna Dostępna
1Domyślnie ograniczamy subskrypcję do dziesięciu standardowych przestrzeni nazw. W razie potrzeby skontaktuj się z nami w celu zniesienia tego ograniczenia.
2Na żądanie możemy zwiększyć limit 100 centrów na standardową przestrzeń nazw, ale nie zalecamy tego, aby uniknąć przerw w świadczeniu usługi, ponieważ przydziały są wymuszane na poziomie przestrzeni nazw.
3Standardowe przestrzenie nazw mają dostęp do telemetrii „na komunikat” i do informacji zwrotnych usług powiadomień wypychanych.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Notification Hubs

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Notification Hubs.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Notification Hubs.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Notification Hubs.

  • Subskrypcja platformy Azure ułatwia zorganizowanie dostępu do zasobów usługi w chmurze, gdzie zasobem jest usługa Notification Hubs. Przestrzeń nazw jest mechanizmem grupowania, który może zawierać wiele centrów powiadomień i znajduje się w jednym regionie. Centrum to aparat, który ułatwia wypychanie i wysyłanie powiadomień do aplikacji wieloplatformowych przy użyciu funkcji usługi Notification Hubs.

  • Wypchnięcia obejmują wszystkie powiadomienia dostarczone do usług powiadomień platformy (np. usługi powiadomień systemu Windows, Apple Push Notification Service, Google Cloud Messaging czy usługi powiadomień wypychanych firmy Microsoft).

  • Automatyczne skalowanie nie będzie wymagane w przypadku warstw Podstawowa i Standardowa. Klienci będą mogli wykorzystać nieograniczoną liczbę wypchnięć zgodnie z opublikowanymi stawkami.

  • Nie ma dziennych przydziałów wypchnięć.

  • Aktywne urządzenia obejmują urządzenia mogące odbierać powiadomienia. Są one definiowane za pomocą unikatowych identyfikatorów rejestracyjnych w usłudze Google Cloud Messaging lub Amazon Device Messaging, identyfikatorów URI (Uniform Resource Identifier) kanału w przypadku urządzeń korzystających z usługi powiadomień systemu Windows lub usługi powiadomień push firmy Microsoft, albo tokenu urządzenia w przypadku urządzeń korzystających z usługi Apple Push Notification Service.

  • Nastąpi przerwanie wszystkich nowych rejestracji w każdym centrum znajdującym się w przestrzeni nazw, dla której osiągnięto limit przydziału aktywnych urządzeń.

  • Przejdź do portalu zarządzania, wybierz usługę Service Bus i kliknij przestrzeń nazw, a następnie centrum powiadomień. Na karcie Skala będzie można zmienić warstwę usługi Notification Hubs.

  • 1. Subskrypcja obejmuje dwie przestrzenie nazw w warstwie Podstawowa. W ramach subskrypcji jest wysyłanych 5 milionów i 9 milionów wypchnięć odpowiednio dla tych przestrzeni nazw. Dla subskrypcji zostanie naliczona opłata $24 za miesiąc. Wartość $20 to opłata podstawowa za dwie przestrzeni nazw. Wypchnięcia są agregowane na poziomie subskrypcji dla każdej warstwy, dlatego w ramach subskrypcji wysłano łącznie 14 milionów wypchnięć w warstwie Podstawowa. Dodatkowe 4 miliony wypchnięć powodują naliczenie opłaty w wysokości $4.

    2. Subskrypcja obejmuje jedną przestrzeń nazw w warstwie Bezpłatna, jedną przestrzeń nazw w warstwie Podstawowa i jedną przestrzeń nazw w warstwie Standardowa. Dla tych trzech przestrzeni jest odpowiednio wysyłanych 2 miliony, 10 milionów i 10 milionów wypchnięć. W przypadku przestrzeni nazw w warstwie Bezpłatna przekroczono 500 aktywnych urządzeń. Dla subskrypcji zostanie naliczona opłata równa $210. Rejestracje nowych urządzeń zostaną przerwane i dla przestrzeni nazw w warstwie Bezpłatna zostanie wysłany losowo tylko 1 milion z 2 milionów wypchnięć. Dla przestrzeni nazw w warstwie Podstawowa zostanie naliczona opłata równa $10, a dla przestrzeni nazw w warstwie Standardowa zostanie naliczona opłata równa $200 z powodu braku nadwyżki.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze