Notification Hubs — cennik

Usługa Azure Notification Hubs udostępnia międzyplatformową infrastrukturę o wysokim stopniu skalowalności, która obsługuje powiadomienia wypychane, umożliwiając rozgłaszanie powiadomień wypychanych do milionów użytkowników naraz lub dopasowywanie powiadomień do poszczególnych użytkowników. Usługa Notification Hubs współpracuje z każdą połączoną aplikacją mobilną niezależnie od tego, czy działa ona w oparciu o usługi Azure Virtual Machines, Cloud Services, Web Sites czy Mobile Services.

Szczegóły cennika

Usługa Notification Hubs jest oferowana w trzech warstwach: Bezpłatna, Podstawowa i Standardowa. Podstawowe opłaty i przydziały są stosowane na poziomie przestrzeni nazw. Wypchnięcia przekraczające uwzględnione ilości są agregowane na poziomie subskrypcji dla każdej warstwy.

Bezpłatnie Basic Standardowa
Opłata podstawowa na przestrzeń nazw Bezpłatnie $-/mies. $-/mies.
Wliczone wypchnięcia na subskrypcję na warstwę 1 Million 10 Million 10 Million
Dodatkowe wypchnięcia na subskrypcję na warstwę (cena za milion wypchnięć)
10 mln — 100 mln Niedostępne $- $-
Ponad 100 mln Niedostępne $- $-
Przestrzenie nazw na warstwę 100 100 Unlimited 1
Centra na przestrzeń nazw 100 100 100 2
Aktywne urządzenia na przestrzeń nazw 500 200 000 10 000 000 3
Wypchnięcie x-plat do pojedynczych urządzeń
Zmienne wypychania
Telemetria Ograniczone Ograniczone Rozbudowane 4
Odbiorcy odpytywalni (zapytania rejestracyjne)
Zaplanowane wypchnięcie
Import zbiorczy
Wielodostęp
Umowa SLA Brak Uwzględnione Uwzględnione
1Domyślnie ograniczamy subskrypcję do 10 standardowych przestrzeni nazw. W razie potrzeby skontaktuj się z nami w celu zniesienia tego ograniczenia.
2Na żądanie możemy zwiększyć limit 100 centrów na standardową przestrzeń nazw, ale nie zalecamy tego, aby uniknąć przerw w świadczeniu usługi, ponieważ przydziały są wymuszane na poziomie przestrzeni nazw.
3Jeśli oczekujesz, że liczba aktywowanych urządzeń w Twojej przestrzeni nazw przekroczy 10 mln, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli pomóc Ci efektywnie kontynuować skalowanie.
4Standardowe przestrzenie nazw mają dostęp do telemetrii „na komunikat” i do informacji zwrotnych usług powiadomień wypychanych

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Notification Hubs, w ramach pomocy technicznej platformy Azure, począwszy od $29 miesięcznie.
 • W przypadku warstw Podstawowa i Standardowa usługi Centra powiadomień firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu prawidłowo skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać powiadomienia lub wykonywać operacje zarządzania rejestracją w odniesieniu do danego centrum powiadomień wdrożonego w ramach warstwy Podstawowa lub Standardowa usługi Centra powiadomień. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

 • Subskrypcja platformy Azure ułatwia zorganizowanie dostępu do zasobów usługi w chmurze, gdzie zasobem jest usługa Notification Hubs. Przestrzeń nazw jest mechanizmem grupowania, który może zawierać wiele centrów powiadomień i znajduje się w jednym regionie. Centrum to aparat, który ułatwia wypychanie i wysyłanie powiadomień do aplikacji wieloplatformowych przy użyciu funkcji usługi Notification Hubs.

 • Wypchnięcia obejmują wszystkie powiadomienia dostarczone do usług powiadomień platformy (np. usługi powiadomień systemu Windows, Apple Push Notification Service, Google Cloud Messaging czy usługi powiadomień wypychanych firmy Microsoft).

 • Automatyczne skalowanie nie będzie wymagane w przypadku warstw Basic i Standard. Klienci będą mogli wykorzystać nieograniczoną liczbę wypchnięć zgodnie z opublikowanymi stawkami.

 • Nie ma dziennych przydziałów wypchnięć.

 • Aktywne urządzenia obejmują urządzenia mogące odbierać powiadomienia i są definiowane za pomocą unikatowych identyfikatorów rejestracyjnych w usłudze Google Cloud Messaging lub Amazon Device Messaging, identyfikatora URI (Uniform Resource Identifier) kanału w przypadku urządzeń korzystających z usługi powiadomień systemu Windows lub usługi powiadomień wypychanych firmy Microsoft, albo tokenu urządzenia w przypadku urządzeń korzystających z usługi Apple Push Notification Service.

 • Nastąpi przerwanie wszystkich nowych rejestracji w każdym centrum znajdującym się w przestrzeni nazw, dla której osiągnięto limit przydziału aktywnych urządzeń.

 • Przejdź do portalu zarządzania, Magistrali usług i kliknij przestrzeń nazw, a następnie centrum powiadomień. Na karcie Skala będzie można zmienić warstwę usługi Notification Hubs.

 • 1. Subskrypcja obejmuje dwie przestrzeni nazw w warstwie Podstawowa. W ramach subskrypcji jest wysyłanych 5 mln i 9 mln wypchnięć odpowiednio dla tych przestrzeni nazw. Dla subskrypcji zostanie naliczona opłata równa $24 za miesiąc. Wartość $20 to opłata podstawowa za dwie przestrzeni nazw. Wypchnięcia są agregowane na poziomie subskrypcji dla każdej warstwy, dlatego w ramach subskrypcji wysłano łącznie 14 mln wypchnięć w warstwie Podstawowa. Dodatkowe 4 mln wypchnięć powodują naliczenie opłaty równej $4.

  2. Subskrypcja obejmuje jedną przestrzeń nazw w warstwie Bezpłatna, jedną przestrzeń nazw w warstwie Podstawowa i jedną przestrzeń nazw w warstwie Standardowa. Dla tych trzech przestrzeni jest odpowiednio wysyłanych 2 mln, 10 mln i 10 mln wypchnięć. W przypadku przestrzeni nazw w warstwie Bezpłatna przekroczono 500 aktywnych urządzeń. Dla subskrypcji zostanie naliczona opłata równa $210. Rejestracje nowych urządzeń zostaną przerwane i dla przestrzeni nazw w warstwie Bezpłatna zostanie wysłany losowo tylko 1 mln z 2 mln wypchnięć. Dla przestrzeni nazw w warstwie Podstawowa zostanie naliczona opłata równa $10, a dla przestrzeni nazw w warstwie Standardowa zostanie naliczona opłata równa $200 z powodu braku nadwyżki.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Notification Hubs

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account