Notification Hubs — cennik

Usługa Azure Notification Hubs udostępnia wieloplatformową infrastrukturę o wysokim stopniu skalowalności, która obsługuje powiadomienia push, umożliwiając rozgłaszanie powiadomień push do milionów użytkowników naraz oraz dopasowywanie powiadomień do poszczególnych użytkowników. Usługa Notification Hubs współpracuje z każdą połączoną aplikacją mobilną niezależnie od tego, czy działa ona w oparciu o usługi Azure Virtual Machines, Cloud Services, Web Sites czy Mobile Services.

Szczegóły cennika

Usługa Notification Hubs jest oferowana w trzech warstwach: Bezpłatna, Podstawowa i Standardowa. Podstawowe opłaty i przydziały są stosowane na poziomie przestrzeni nazw. Wypchnięcia przekraczające uwzględnione ilości są agregowane na poziomie subskrypcji dla każdej warstwy.

Bezpłatnie Basic Standardowa
Opłata podstawowa na przestrzeń nazw Bezpłatnie $- miesięcznie $- miesięcznie
Wliczone wypchnięcia na subskrypcję na warstwę 1 mln 10 mln 10 mln
Dodatkowe wypchnięcia na subskrypcję na warstwę (cena za milion wypchnięć)
10 mln – 100 mln Niedostępne $- $-
Ponad 100 mln Niedostępne $- $-
Przestrzenie nazw na warstwę 100 100 Unlimited1
Centra na przestrzeń nazw 100 100 1002
Aktywne urządzenia na przestrzeń nazw 500 200 000 10 000 000
Wypchnięcie x-plat do pojedynczych urządzeń Dostępna Dostępna Dostępna
Zmienne wypychania Dostępna Dostępna Dostępna
Telemetria Ograniczone Ograniczone Rozbudowane3
Odbiorcy odpytywalni (zapytania rejestracyjne) Dostępna Dostępna Dostępna
Zaplanowane wypchnięcie ‐ ‐ ‐ ‐ Dostępna
Import zbiorczy ‐ ‐ ‐ ‐ Dostępna
Wielodostęp ‐ ‐ ‐ ‐ Dostępna
Umowa SLA Brak Uwzględnione Uwzględnione
1Domyślnie ograniczamy subskrypcję do dziesięciu standardowych przestrzeni nazw. W razie potrzeby skontaktuj się z nami w celu zniesienia tego ograniczenia.
2Na żądanie możemy zwiększyć limit 100 centrów na standardową przestrzeń nazw, ale nie zalecamy tego, aby uniknąć przerw w świadczeniu usługi, ponieważ przydziały są wymuszane na poziomie przestrzeni nazw.
3Standardowe przestrzenie nazw mają dostęp do telemetrii „na komunikat” i do informacji zwrotnych usług powiadomień wypychanych.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Notification Hubs, w ramach pomocy technicznej platformy Azure, począwszy od $29 miesięcznie.
 • W przypadku warstw Podstawowa i Standardowa usługi Notification Hubs firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu prawidłowo skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać powiadomienia lub wykonywać operacje zarządzania rejestracją w odniesieniu do danego centrum powiadomień wdrożonego w ramach warstwy Podstawowa lub Standardowa usługi Notification Hubs. Dowiedz się więcej o umowie SLA.

Często zadawane pytania

 • Subskrypcja platformy Azure ułatwia zorganizowanie dostępu do zasobów usługi w chmurze, gdzie zasobem jest usługa Notification Hubs. Przestrzeń nazw jest mechanizmem grupowania, który może zawierać wiele centrów powiadomień i znajduje się w jednym regionie. Centrum to aparat, który ułatwia wypychanie i wysyłanie powiadomień do aplikacji wieloplatformowych przy użyciu funkcji usługi Notification Hubs.

 • Wypchnięcia obejmują wszystkie powiadomienia dostarczone do usług powiadomień platformy (np. usługi powiadomień systemu Windows, Apple Push Notification Service, Google Cloud Messaging czy usługi powiadomień wypychanych firmy Microsoft).

 • Automatyczne skalowanie nie będzie wymagane w przypadku warstw Podstawowa i Standardowa. Klienci będą mogli wykorzystać nieograniczoną liczbę wypchnięć zgodnie z opublikowanymi stawkami.

 • Nie ma dziennych przydziałów wypchnięć.

 • Aktywne urządzenia obejmują urządzenia mogące odbierać powiadomienia. Są one definiowane za pomocą unikatowych identyfikatorów rejestracyjnych w usłudze Google Cloud Messaging lub Amazon Device Messaging, identyfikatorów URI (Uniform Resource Identifier) kanału w przypadku urządzeń korzystających z usługi powiadomień systemu Windows lub usługi powiadomień push firmy Microsoft, albo tokenu urządzenia w przypadku urządzeń korzystających z usługi Apple Push Notification Service.

 • Nastąpi przerwanie wszystkich nowych rejestracji w każdym centrum znajdującym się w przestrzeni nazw, dla której osiągnięto limit przydziału aktywnych urządzeń.

 • Przejdź do portalu zarządzania, wybierz usługę Service Bus i kliknij przestrzeń nazw, a następnie centrum powiadomień. Na karcie Skala będzie można zmienić warstwę usługi Notification Hubs.

 • 1. Subskrypcja obejmuje dwie przestrzenie nazw w warstwie Podstawowa. W ramach subskrypcji jest wysyłanych 5 milionów i 9 milionów wypchnięć odpowiednio dla tych przestrzeni nazw. Dla subskrypcji zostanie naliczona opłata $24 za miesiąc. Wartość $20 to opłata podstawowa za dwie przestrzeni nazw. Wypchnięcia są agregowane na poziomie subskrypcji dla każdej warstwy, dlatego w ramach subskrypcji wysłano łącznie 14 milionów wypchnięć w warstwie Podstawowa. Dodatkowe 4 miliony wypchnięć powodują naliczenie opłaty w wysokości $4.

  2. Subskrypcja obejmuje jedną przestrzeń nazw w warstwie Bezpłatna, jedną przestrzeń nazw w warstwie Podstawowa i jedną przestrzeń nazw w warstwie Standardowa. Dla tych trzech przestrzeni jest odpowiednio wysyłanych 2 miliony, 10 milionów i 10 milionów wypchnięć. W przypadku przestrzeni nazw w warstwie Bezpłatna przekroczono 500 aktywnych urządzeń. Dla subskrypcji zostanie naliczona opłata równa $210. Rejestracje nowych urządzeń zostaną przerwane i dla przestrzeni nazw w warstwie Bezpłatna zostanie wysłany losowo tylko 1 milion z 2 milionów wypchnięć. Dla przestrzeni nazw w warstwie Podstawowa zostanie naliczona opłata równa $10, a dla przestrzeni nazw w warstwie Standardowa zostanie naliczona opłata równa $200 z powodu braku nadwyżki.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Notification Hubs

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.