Notification Hubs — cennik

Usługa Azure Notification Hubs udostępnia międzyplatformową infrastrukturę o wysokim stopniu skalowalności, która obsługuje powiadomienia wypychane, umożliwiając rozgłaszanie powiadomień wypychanych do milionów użytkowników naraz lub dopasowywanie powiadomień do poszczególnych użytkowników. Usługa Notification Hubs współpracuje z każdą połączoną aplikacją mobilną niezależnie od tego, czy działa ona w oparciu o usługi Azure Virtual Machines, Cloud Services, Web Sites czy Mobile Services.

Szczegóły cennika

Usługa Notification Hubs jest oferowana w trzech warstwach: Bezpłatna, Podstawowa i Standardowa. Podstawowe opłaty i przydziały są stosowane na poziomie przestrzeni nazw. Wypchnięcia przekraczające uwzględnione ilości są agregowane na poziomie subskrypcji dla każdej warstwy.

Bezpłatnie Basic Standardowa
Opłata podstawowa na przestrzeń nazw Bezpłatnie $-/mies. $-/mies.
Wliczone wypchnięcia na subskrypcję na warstwę 1 Million 10 Million 10 Million
Dodatkowe wypchnięcia na subskrypcję na warstwę (cena za milion wypchnięć)
10 mln — 100 mln Niedostępne $- $-
Ponad 100 mln Niedostępne $- $-
Przestrzenie nazw na warstwę 100 100 Unlimited 1
Centra na przestrzeń nazw 100 100 100 2
Aktywne urządzenia na przestrzeń nazw 500 200 000 10 000 000 3
Wypchnięcie x-plat do pojedynczych urządzeń
Zmienne wypychania
Telemetria Ograniczone Ograniczone Rozbudowane 4
Odbiorcy odpytywalni (zapytania rejestracyjne)
Zaplanowane wypchnięcie
Import zbiorczy
Wielodostęp
Umowa SLA Brak Uwzględnione Uwzględnione
1Domyślnie ograniczamy subskrypcję do 10 standardowych przestrzeni nazw. W razie potrzeby skontaktuj się z nami w celu zniesienia tego ograniczenia.
2Na żądanie możemy zwiększyć limit 100 centrów na standardową przestrzeń nazw, ale nie zalecamy tego, aby uniknąć przerw w świadczeniu usługi, ponieważ przydziały są wymuszane na poziomie przestrzeni nazw.
3Jeśli oczekujesz, że liczba aktywowanych urządzeń w Twojej przestrzeni nazw przekroczy 10 mln, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli pomóc Ci efektywnie kontynuować skalowanie.
4Standardowe przestrzenie nazw mają dostęp do telemetrii „na komunikat” i do informacji zwrotnych usług powiadomień wypychanych

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Notification Hubs, w ramach pomocy technicznej platformy Azure, począwszy od $29.0 miesięcznie.
 • W przypadku warstw Podstawowa i Standardowa usługi Centra powiadomień firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu prawidłowo skonfigurowane aplikacje będą mogły wysyłać powiadomienia lub wykonywać operacje zarządzania rejestracją w odniesieniu do danego centrum powiadomień wdrożonego w ramach warstwy Podstawowa lub Standardowa usługi Centra powiadomień. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

 • Subskrypcja platformy Azure ułatwia zorganizowanie dostępu do zasobów usługi w chmurze, gdzie zasobem jest usługa Notification Hubs. Przestrzeń nazw jest mechanizmem grupowania, który może zawierać wiele centrów powiadomień i znajduje się w jednym regionie. Centrum to aparat, który ułatwia wypychanie i wysyłanie powiadomień do aplikacji wieloplatformowych przy użyciu funkcji usługi Notification Hubs.

 • Wypchnięcia obejmują wszystkie powiadomienia dostarczone do usług powiadomień platformy (np. usługi powiadomień systemu Windows, Apple Push Notification Service, Google Cloud Messaging czy usługi powiadomień wypychanych firmy Microsoft).

 • Automatyczne skalowanie nie będzie wymagane w przypadku warstw Basic i Standard. Klienci będą mogli wykorzystać nieograniczoną liczbę wypchnięć zgodnie z opublikowanymi stawkami.

 • Nie ma dziennych przydziałów wypchnięć.

 • Aktywne urządzenia obejmują urządzenia mogące odbierać powiadomienia i są definiowane za pomocą unikatowych identyfikatorów rejestracyjnych w usłudze Google Cloud Messaging lub Amazon Device Messaging, identyfikatora URI (Uniform Resource Identifier) kanału w przypadku urządzeń korzystających z usługi powiadomień systemu Windows lub usługi powiadomień wypychanych firmy Microsoft, albo tokenu urządzenia w przypadku urządzeń korzystających z usługi Apple Push Notification Service.

 • Nastąpi przerwanie wszystkich nowych rejestracji w każdym centrum znajdującym się w przestrzeni nazw, dla której osiągnięto limit przydziału aktywnych urządzeń.

 • Przejdź do portalu zarządzania, Magistrali usług i kliknij przestrzeń nazw, a następnie centrum powiadomień. Na karcie Skala będzie można zmienić warstwę usługi Notification Hubs.

 • 1. Subskrypcja obejmuje dwie przestrzeni nazw w warstwie Podstawowa. W ramach subskrypcji jest wysyłanych 5 mln i 9 mln wypchnięć odpowiednio dla tych przestrzeni nazw. Dla subskrypcji zostanie naliczona opłata równa $24 za miesiąc. Wartość $20 to opłata podstawowa za dwie przestrzeni nazw. Wypchnięcia są agregowane na poziomie subskrypcji dla każdej warstwy, dlatego w ramach subskrypcji wysłano łącznie 14 mln wypchnięć w warstwie Podstawowa. Dodatkowe 4 mln wypchnięć powodują naliczenie opłaty równej $4.

  2. Subskrypcja obejmuje jedną przestrzeń nazw w warstwie Bezpłatna, jedną przestrzeń nazw w warstwie Podstawowa i jedną przestrzeń nazw w warstwie Standardowa. Dla tych trzech przestrzeni jest odpowiednio wysyłanych 2 mln, 10 mln i 10 mln wypchnięć. W przypadku przestrzeni nazw w warstwie Bezpłatna przekroczono 500 aktywnych urządzeń. Dla subskrypcji zostanie naliczona opłata równa $210. Rejestracje nowych urządzeń zostaną przerwane i dla przestrzeni nazw w warstwie Bezpłatna zostanie wysłany losowo tylko 1 mln z 2 mln wypchnięć. Dla przestrzeni nazw w warstwie Podstawowa zostanie naliczona opłata równa $10, a dla przestrzeni nazw w warstwie Standardowa zostanie naliczona opłata równa $200 z powodu braku nadwyżki.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Notification Hubs

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś