Service Bus — cennik

Utrzymanie połączenia między aplikacjami i urządzeniami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Usługa Azure Service Bus to infrastruktura obsługi komunikatów, która działa między aplikacjami i umożliwia im wymianę komunikatów, co ułatwia skalowanie i zwiększa odporność. Jak działa usługa Service Bus.

Usługa Service Bus jest dostępna w warstwach Podstawowa, Standardowa i Premium. Oto porównanie cen:

Funkcja Basic Standardowa Premium
Kolejki
Zaplanowane komunikaty
Tematy
Transakcje
Deduplikacja
Sesje
Prześlij dalej/Wyślij za pomocą
Rozmiar komunikatu 256 KB 256 KB 1 MB
Uwzględnione połączenia obsługiwane przez brokera 100 1 0001 1 000 za jednostkę MU
Połączenia obsługiwane przez brokera (użycie nadwyżkowe dozwolone) (płatne) Do 1 000 za jednostkę MU
Izolacja zasobów
1 W warstwie standardowej przesyłania komunikatów uwzględniono następującą liczbę połączeń obsługiwanych przez brokera (w ramach opłaty podstawowej): 1 000. Połączenia te można udostępniać we wszystkich kolejkach, tematach/subskrypcjach i centrach usługi Event Hubs w obrębie skojarzonej subskrypcji platformy Azure. Warstwa Premium usługi Service Bus wykorzystuje dedykowane zasoby, co zapewnia wyższą przepływność i bardziej spójną wydajność.

Operacje obsługi komunikatów

Operacja to dowolne wywołanie interfejsu API kierowane do usługi Service Bus.

Basic
Operacje $- za milion operacji
Standardowa
Opłata podstawowa1 $-/mies.
Pierwsze 12.5 mln operacji na miesiąc Uwzględnione
Następne 88 mln operacji (13–100 mln operacji) na miesiąc $- za milion operacji
Następne 2,400 mln operacji (100–2,500 mln operacji) na miesiąc $- za milion operacji
Ponad 2,500 mln operacji na miesiąc $- za milion operacji
Premium
Codziennie $- — ustalona stawka za jednostkę wiadomości

Połączenia obsługiwane przez brokera

Liczba połączeń AMQP lub wywołań HTTP kierowanych do usługi Service Bus.

Warstwa Standardowa
Pierwsze 1 tys. na miesiąc Uwzględnione
Następne 99 tys. (1–100 tys.) na miesiąc $- za połączenie/miesiąc
Następne 400 tys. (100–500 tys.) na miesiąc $- za połączenie/miesiąc
Ponad 500 tys. na miesiąc $- za połączenie/miesiąc
Warstwa Premium
W warstwie Premium nie są naliczane opłaty za połączenia obsługiwane przez brokera.

Połączenia hybrydowe i przekaźniki WCF

Opłaty dotyczące połączeń hybrydowych są naliczane za jednostkę odbiornika i za wszelkie nadwyżki danych przekraczające uwzględnione 5 GB/miesiąc. Opłaty za przekaźniki WCF są naliczane na podstawie woluminu komunikatów i godzin przekazywania.
Cennik połączenia hybrydowego Cennik wersji zapoznawczej
Opłata za połączenie (uwzględnia 5 GB danych/miesiąc) $- na odbiornik
Nadwyżkowy transfer danych (dane przekraczające 5 GB/miesiąc)* $-/GB

* Limit transferu danych w wysokości 5 GB obejmuje cały transfer danych we wszystkich jednostkach odbiorników.

Przekaźniki WCF — cennik
Godziny przekazywania $- na każde 100 godzin przekazywania
Komunikaty $- na każde 10 000 komunikatów

Ceny miesięczne są obliczane w oparciu o 744 godziny użycia. Opłaty za połączenia będą naliczane przyrostowo za godzinę.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/mies. Wybierz plan
  • Gwarantowana niezawodność na poziomie 99,9% (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Przeczytaj ten artykuł, aby zapoznać się z większą liczbą często zadawanych pytań na temat rozliczania usługi Service Bus

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś