Service Bus — cennik

Utrzymanie połączenia między aplikacjami i urządzeniami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Usługa Azure Service Bus to infrastruktura obsługi komunikatów, która działa między aplikacjami i umożliwia im wymianę komunikatów, co ułatwia skalowanie i zwiększa odporność. Jak działa usługa Service Bus.

Usługa Service Bus jest dostępna w warstwach Podstawowa, Standardowa i Premium. Oto porównanie cen:

Funkcja Basic Standardowa Premium
Kolejki
Zaplanowane komunikaty
Tematy
Transakcje
Deduplikacja
Sesje
Prześlij dalej/Wyślij za pomocą
Rozmiar komunikatu 256 KB 256 KB 1 MB
Uwzględnione połączenia obsługiwane przez brokera 100 1 0001 1 000 za jednostkę MU
Połączenia obsługiwane przez brokera (użycie nadwyżkowe dozwolone) (płatne) Do 1 000 za jednostkę MU
Izolacja zasobów
1 W warstwie standardowej przesyłania komunikatów uwzględniono następującą liczbę połączeń obsługiwanych przez brokera (w ramach opłaty podstawowej): 1 000. Połączenia te można udostępniać we wszystkich kolejkach, tematach/subskrypcjach i centrach usługi Event Hubs w obrębie skojarzonej subskrypcji platformy Azure. Warstwa Premium usługi Service Bus wykorzystuje dedykowane zasoby, co zapewnia wyższą przepływność i bardziej spójną wydajność.

Operacje obsługi komunikatów

Operacja to dowolne wywołanie interfejsu API kierowane do usługi Service Bus.

Basic
Operacje $- za milion operacji
Standardowa
Opłata podstawowa1 $-/mies.
Pierwsze 12.5 mln operacji na miesiąc Uwzględnione
Następne 88 mln operacji (13–100 mln operacji) na miesiąc $- za milion operacji
Następne 2,400 mln operacji (100–2,500 mln operacji) na miesiąc $- za milion operacji
Ponad 2,500 mln operacji na miesiąc $- za milion operacji
Premium
Codziennie $- — ustalona stawka za jednostkę wiadomości

Połączenia obsługiwane przez brokera

Liczba połączeń AMQP lub wywołań HTTP kierowanych do usługi Service Bus.

Warstwa Standardowa
Pierwsze 1 tys. na miesiąc Uwzględnione
Następne 99 tys. (1–100 tys.) na miesiąc $- za połączenie/miesiąc
Następne 400 tys. (100–500 tys.) na miesiąc $- za połączenie/miesiąc
Ponad 500 tys. na miesiąc $- za połączenie/miesiąc
Warstwa Premium
W warstwie Premium nie są naliczane opłaty za połączenia obsługiwane przez brokera.

Połączenia hybrydowe i przekaźniki WCF

Opłaty dotyczące połączeń hybrydowych są naliczane za jednostkę odbiornika i za wszelkie nadwyżki danych przekraczające uwzględnione 5 GB/miesiąc. Opłaty za przekaźniki WCF są naliczane na podstawie woluminu komunikatów i godzin przekazywania.
Cennik połączenia hybrydowego
Opłata za połączenie (uwzględnia 5 GB danych/miesiąc) $- na odbiornik
Nadwyżkowy transfer danych (dane przekraczające 5 GB/miesiąc)* $-/GB

* Limit transferu danych w wysokości 5 GB obejmuje cały transfer danych we wszystkich jednostkach odbiorników.

Przekaźniki WCF — cennik
Godziny przekazywania $- na każde 100 godzin przekazywania
Komunikaty $- na każde 10 000 komunikatów

Ceny miesięczne są obliczane w oparciu o 744 godziny użycia. Opłaty za połączenia będą naliczane przyrostowo za godzinę.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/mies. Wybierz plan
  • Gwarantowana niezawodność przez 99,9% czasu. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Przeczytaj ten artykuł, aby zapoznać się z większą liczbą często zadawanych pytań na temat rozliczania usługi Service Bus

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Service Bus

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś