Cennik dedykowanego hosta platformy Azure

Dedykowany serwer fizyczny do hostowania maszyn wirtualnych platformy Azure dla systemów Windows i Linux

Dedykowany host platformy Azure to usługa platformy Azure, która udostępnia serwery fizyczne — umożliwiające hostowanie maszyn wirtualnych platformy Azure — przeznaczone wyłącznie dla Twojej organizacji i jej obciążeń. Pojemność serwera nie jest współdzielona z innymi klientami. Po aprowizacji hosta masz bezpośredni wgląd w przeznaczoną dla niego infrastrukturę platformy Azure i możesz nią sterować.

Tabela konfiguracji dedykowanego hosta

Na dedykowanym hoście platformy Azure można wdrożyć jednocześnie tylko jedną obsługiwaną serię maszyn wirtualnych platformy Azure. Seria i rozmiar maszyn wirtualnych zależą od typu dedykowanego hosta platformy Azure. Na przykład na dedykowanym hoście platformy Azure typu 1 można wdrożyć dowolne maszyny wirtualne z serii Dsv3: od D2s v3 do D64s v3. Poniższa tabela konfiguracji zawiera bardziej szczegółowe informacje.

Typ dedykowanego hosta Seria maszyn wirtualnych Rdzenie fizyczne Dostępne procesory wirtualne Dostępna pamięć RAM Rozmiar maszyny wirtualnej Liczba maszyn wirtualnych
Typ 1 Seria Dsv3 40 64 256 GiB D2s v3
D4s v3
D8s v3
D16s v3
D32s v3
D48s v3
D64s v3
32
16
8
4
2
1
1
Typ 2 Seria Dsv3 48 72 504 GiB D2s v3
D4s v3
D8s v3
D16s v3
D32s v3
D48s v3
D64s v3
32
18
9
4
2
1
1
Typ 1 Seria Esv3 40 64 448 GiB E2s v3
E4s v3
E8s v3
E16s v3
E20s v3
E32s v3
E48s v3
E64s v3
28
14
7
3
2
1
1
1
Typ 2 Seria Esv3 48 72 504 GiB E2s v3
E4s v3
E8s v3
E16s v3
E20s v3
E32s v3
E48s v3
E64s v3
31
15
7
3
3
1
1
1
Typ 2 Seria Fsv2 48 72 144 GiB F2s v2
F4s v2
F8s v2
F16s v2
F32s v2
F48s v2
F64s v2
F72s v2
32
18
9
4
2
1
1
1

Przykłady konfiguracji

Dedykowany host platformy Azure umożliwia uruchamianie dowolnej liczby maszyn wirtualnych platformy Azure z tej samej serii w ramach liczby rdzeni i ilości pamięci dostępnej na hoście. Możliwa jest na przykład dowolna z poniższych konfiguracji.

Seria maszyn wirtualnych Przykładowe kombinacje
Seria Dsv3
 • Liczba maszyn wirtualnych D2s v3: 16 + Liczba maszyn wirtualnych D4s v3: 8
 • Liczba maszyn wirtualnych D2s v3: 4 + Liczba maszyn wirtualnych D4s v3: 4 + Liczba maszyn wirtualnych D8s v3: 5
 • Liczba maszyn wirtualnych D16s v3: 2 + Liczba maszyn wirtualnych D32s v3: 1
Seria Esv3
 • Liczba maszyn wirtualnych E2s v3: 20 + Liczba maszyn wirtualnych E8s v3: 2
 • Liczba maszyn wirtualnych E4s v3: 6 + Liczba maszyn wirtualnych E16s v3: 2
 • Liczba maszyn wirtualnych E2s v3: 12 + Liczba maszyn wirtualnych E32s v3: 1
Seria Fsv2
 • Liczba maszyn wirtualnych F2s v2: 28 + Liczba maszyn wirtualnych F4s v2: 4
 • Liczba maszyn wirtualnych F4s v2: 4 + Liczba maszyn wirtualnych F4s v2: 8 + Liczba maszyn wirtualnych F32s v2: 1
 • Liczba maszyn wirtualnych F2s v2: 4 + Liczba maszyn wirtualnych E64s v2: 1

Szczegóły cennika dedykowanego hosta platformy Azure

Opłaty za dedykowanego hosta są naliczane na poziomie hosta. Naliczanie opłat rozpocznie się w momencie aprowizacji hosta niezależnie od liczby uruchomionych na nim maszyn wirtualnych platformy Azure.

Typ 1

Dedykowany host typu 1 bazuje na procesorze Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz i może osiągać częstotliwość do 3,5 GHz. Host typu 1 ma 64 dostępne procesory wirtualne.

Seria maszyn wirtualnych Maksymalna liczba procesorów wirtualnych Maksymalna ilość pamięci RAM Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 lata
Seria Dsv3 64 256 GiB $- ND ND
Seria Esv3 64 448 GiB $- ND ND

Typ 2

Dedykowane hosty typu 2 dla serii Fsv2 bazują na procesorze Intel Xeon® Platinum 8168 (SkyLake), który może osiągnąć maksymalną szybkość zegara do 3,7 GHz dla pojedynczego rdzenia oraz stałą szybkość zegara nawet 3,4 GHz dla wszystkich rdzeni dzięki procesorom wirtualnym z technologią Intel Turbo Boost Technology 2.0.

Dedykowane hosty typu 2 dla serii Dsv3 i Esv3 bazują na procesorze Intel Xeon® Platinum 8171 (Skylake), który może osiągnąć maksymalną szybkość zegara do 2,1 GHz dla pojedynczego rdzenia.

Seria maszyn wirtualnych Maksymalna liczba procesorów wirtualnych Maksymalna ilość pamięci RAM Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 lata
Seria Dsv3 72 504 GiB $- ND ND
Seria Esv3 72 504 GiB $- ND ND
Seria Fsv2 72 144 GiB $- ND ND

Licencje na oprogramowanie

Oprócz opłat za zasoby obliczeniowe obowiązują oddzielne opłaty za licencje na oprogramowanie, naliczane na poziomie maszyny wirtualnej w zależności od użycia. Kwalifikujący się klienci mogą uzyskać korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, która zapewnia dodatkowe oszczędności.

Typ licencji Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Często zadawane pytania

 • Naliczona zostanie stawka płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem za każdą godzinę używania aprowizowanego hosta, a opłata będzie naliczana za całego hosta niezależnie od liczby uruchomionych na nim wystąpień maszyn wirtualnych. Wszelkie dodatkowe opłaty, na przykład za licencje na oprogramowanie, są naliczane oddzielnie.

 • Opłaty za licencje na oprogramowanie są naliczane oddzielnie na poziomie poszczególnych maszyn wirtualnych, zgodnie z użyciem. Kwalifikujący się klienci mogą uzyskać korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, aby zaoszczędzić na licencjach.

 • Ponieważ sprzęt jest dedykowany dla Ciebie, warunki outsourcingu zarządzania oprogramowaniem mające zastosowanie do licencji systemu Windows Server i programu SQL Server uzyskanych przed 1 października 2019 r. pozwalają Ci na przydzielenie istniejących licencji do dedykowanego hosta platformy Azure analogicznie do licencjonowania serwera we własnym centrum danych. Kwalifikujący się klienci mogą także uzyskać korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, aby zaoszczędzić na wdrożeniu dedykowanego hosta platformy Azure. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się ze stroną dotyczącą korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.

 • Tak, na jednym hoście można łączyć maszyny wirtualne o różnych rozmiarach. Można na przykład wdrożyć na tym samym hoście maszyny wirtualne o rozmiarze D2s v3 i D16s v3. Nie można łączyć maszyn wirtualnych z różnych serii (na przykład z serii Dsv3 i Esv3).

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Virtual Machines

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Rozpocznij teraz