Przejdź do głównej zawartości

Azure Dedicated Host — cennik

Dedykowany serwer fizyczny do hostowania maszyn wirtualnych platformy Azure dla systemów Windows i Linux

Dedykowany host platformy Azure to usługa platformy Azure, która udostępnia serwery fizyczne — umożliwiające hostowanie maszyn wirtualnych platformy Azure — przeznaczone wyłącznie dla Twojej organizacji i jej obciążeń. Pojemność serwera nie jest współdzielona z innymi klientami. Po aprowizacji hosta masz bezpośredni wgląd w przeznaczoną dla niego infrastrukturę platformy Azure i możesz nią sterować.

Eksplorowanie opcji cennika

 • Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

  Płać za sekundę możliwości obliczeniowych bez długoterminowych zobowiązań i płatności z góry. Zmniejszaj lub zwiększaj możliwości obliczeniowe na żądanie.

 • Plan oszczędnościowy platformy Azure dla środowiska obliczeniowego

  Oszczędzaj pieniądze w wybranych usługach obliczeniowych globalnie zobowiązując się do wydawania stałej kwoty godzinowej przez 1 rok lub 3 lata, odblokowując niższe ceny do momentu osiągnięcia zobowiązania godzinowego. Odpowiednie dla obciążeń dynamicznych przy jednoczesnym uwzględnieniu planowanych lub nieplanowanych zmian.

 • Rezerwacje

  Uzyskaj rabat na usługi platformy Azure, kupując rezerwację, czyli roczną lub trzyletnią umowę na korzystanie z określonego wystąpienia usługi.

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Opłaty za dedykowanego hosta są naliczane na poziomie hosta. Naliczanie opłat rozpocznie się w momencie aprowizacji hosta niezależnie od liczby uruchomionych na nim maszyn wirtualnych platformy Azure.

Jednostki SKU usługi Dedicated Host
(Seria maszyn wirtualnych i typ hosta)
Dostępne procesory wirtualne Dostępna pamięć RAM Procesor CPU Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Jednoroczny plan oszczędności Trzyletni plan oszczędności Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 lata Dodaj do
szacunku

Licencje na oprogramowanie

Oprócz opłat za zasoby obliczeniowe obowiązują oddzielne opłaty za licencje na oprogramowanie, naliczane na poziomie maszyny wirtualnej w zależności od użycia. Kwalifikujący się klienci mogą uzyskać korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, która zapewnia dodatkowe oszczędności.

Typ licencji Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Dedicated Host

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Dedicated Host.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Dedicated Host.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Dedicated Host.

 • Naliczona zostanie stawka płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem za każdą godzinę używania aprowizowanego hosta, a opłata będzie naliczana za całego hosta niezależnie od liczby uruchomionych na nim wystąpień maszyn wirtualnych. Wszelkie dodatkowe opłaty, na przykład za licencje na oprogramowanie, są naliczane oddzielnie.

 • Opłaty za licencje na oprogramowanie są naliczane oddzielnie na poziomie poszczególnych maszyn wirtualnych, zgodnie z użyciem. Kwalifikujący się klienci mogą uzyskać korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, aby zaoszczędzić na licencjach.

 • Ponieważ sprzęt jest dedykowany dla Ciebie, warunki outsourcingu zarządzania oprogramowaniem mające zastosowanie do licencji systemu Windows Server i programu SQL Server uzyskanych przed 1 października 2019 r. pozwalają Ci na przydzielenie istniejących licencji do dedykowanego hosta platformy Azure analogicznie do licencjonowania serwera we własnym centrum danych. Kwalifikujący się klienci mogą także uzyskać korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, aby zaoszczędzić na wdrożeniu dedykowanego hosta platformy Azure. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się ze stroną dotyczącą korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.

 • Ogólnie rzecz biorąc, można uruchamiać różne rozmiary maszyn wirtualnych na tym samym dedykowanym hoście. Można na przykład wdrożyć na tym samym hoście maszyny wirtualne o rozmiarze D2s v3 i D16s v3. Jednak istnieją pewne wyjątki (np. NVasv4_Type1 Dedicated Host SKU). W żadnym przypadku nie można wdrażać maszyn wirtualnych z różnych serii (na przykład z serii Dsv3 i Esv3). Więcej informacji i aktualne informacje można znaleźć w dokumentacji.

 • Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania outsourcingowego dotyczące licencji systemu Windows Server i programu SQL Server nabyte przed 1 października 2019 r. zezwalają na przydzielenie istniejących licencji do hosta dedykowanego. Jeśli masz uprawnienia do funkcji Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, zaoszczędź więcej na wdrożeniach hosta dedykowanego. Jeśli nowe licencje zostały zakupione po 1 października 2019 r., możesz je przydzielić do platformy Azure tylko za pośrednictwem funkcji korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Aby zastosować te licencje do hosta dedykowanego, musisz posiadać pakiet Software Assurance lub subskrypcje z właściwymi prawami. Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce często zadawane pytania dotyczące licencjonowania.

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dotyczy licencji systemu Windows Server Standard/Datacenter. Oraz licencji systemu SQL Server Standard/Enterprise Core z licencjami pakietu Software Assurance lub subskrypcji z odpowiednimi prawami.

 • Tak, po zakończeniu świadczenia okresu pomocy technicznej otrzymasz trzy lata bezpłatnych rozszerzonych aktualizacji dotyczących zabezpieczeń dla systemów Windows Server i SQL Server 2008/2012 i 2008/2012 R2 działających na hoście dedykowanym.

 • Tak. W ramach programu korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. A w szczegółach: gdy zastosujesz istniejące licencje systemu Windows Server Datacenter lub licencje wersji SQL Server Enterprise z pakietem Software Assurance do wszystkich rdzeni fizycznych dostępnych na dowolnym serwerze usługi Dedicated Host, otrzymasz nieograniczone prawa wirtualizacji. Jeśli na przykład masz 32 istniejące licencje systemu Windows Server Datacenter z lokalnym pakietem Software Assurance, możesz użyć tych samych 32 licencji do zainstalowania w usłudze Dedicated Host dowolnej liczby maszyn wirtualnych platformy Azure z systemem Windows Server, zależnie od pojemności fizycznej serwera bazowego. Licencję należy licencjonować tylko na dostępne rdzenie fizyczne na każdym hoście usługi Dedicated Host, które planujesz aprowizować (na przykład 32 rdzenie dla usługi Dedicated Host dsv3 typu 1).

 • Dostępne rdzenie fizyczne są obliczane przez podzielenie dostępnych procesorów wirtualnych na hoście (wymienionych na stronie cen) przez wartość vCPU:core dla każdej serii maszyn wirtualnych (zobacz dokumentację dotyczącą jednostki obliczeniowej platformy Azure). Większość maszyn wirtualnych platformy Azure dostępnych w usłudze Dedicated Host oferuje współczynnik vCPU:core równy 2. Na przykład usługa Dedicated Host typu 1 serii Esv3 ma 32 dostępne rdzenie fizyczne, a współczynnik vCPU:core jest równy 2 i może obsługiwać do 64 procesorów wirtualnych.

 • Dzięki nieograniczonym prawom do wirtualizacji możesz znacznie obniżyć koszty licencjonowania systemów Windows Server i SQL Server. Zamiast licencjonowania każdej maszyny wirtualnej platformy Azure na podstawie liczby procesorów wirtualnych każdej maszyny wirtualnej. Lub używania korzyści użycia hybrydowego platformy Azure na każdej maszynie wirtualnej wdrażanej na dedykowanym hoście platformy Azure, możesz: licencjonować cały zestaw dostępnych rdzeni fizycznych na każdym dedykowanym hoście. Na przykład, jeśli masz 32 istniejące licencje systemu Windows Server Datacenter zakupione przed 1 października 2019 r. I musisz wdrożyć 32 maszyny wirtualne Dsv3, każda z 2 procesorami wirtualnymi przy użyciu usługi Azure Dedicated Host typu 1. W tym celu potrzebujesz:

  • 256 licencji systemu Windows Server Datacenter, jeśli używasz korzyści użycia hybrydowego platformy Azure podczas stosowania korzyści na poziomie maszyny wirtualnej.
  • 40 licencji systemu Windows Server Datacenter, jeśli stosujesz regułę outsourcingu i licencjonowano całą liczbę fizycznych rdzeni, które posiadają usługę Azure Dedicated Host typu 1.
  • Tylko 32 licencje na system Windows Server Datacenter, jeśli korzystasz z nieograniczonej korzyści użycia hybrydowego platformy Azure na tym samym hoście.

  Dodatkowo możesz jednocześnie korzystać z tych samych licencji usługi Azure Dedicated Host na lokalnych serwerach licencjonowanych przez maksymalnie 180 dni.

 • W przypadku systemu SQL Server potrzebujesz wersji Enterprise i aktywnego pakietu Software Assurance lub licencji subskrypcyjnych, aby kwalifikować się do nieograniczonej wirtualizacji. W przypadku systemu Windows Server będziesz potrzebować wersji Datacenter, a jeśli korzystasz z licencji nabytych po 1 października 2019 r., będziesz także potrzebować aktywnego pakietu Software Assurance lub licencji subskrypcyjnych, aby kwalifikować się do nieograniczonej wirtualizacji na dedykowanym hoście.

  Licencje systemu Windows Server Datacenter zakupione przed 1 października 2019 r. mają nieograniczone prawa do wirtualizacji w oparciu o prawa dotyczące licencji. Licencje nabyte po tej dacie mają nieograniczone prawa do wirtualizacji tylko na mocy korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.

  Podczas przydzielania licencji systemów SQL Server lub Windows Server do dedykowanego hosta przy użyciu korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, musisz nabyć tylko licencję na dostępne rdzenie fizyczne na hoście (na przykład 32 rdzenie dla usługi Azure Dedicated Host z serii ESv3 typu 1).

  W przypadku przydzielania hostowi licencji systemu Windows Server zakupionych przed 1 października 2019 r. bez korzystania z korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, musisz licencjonować wszystkie fizyczne rdzenie hosta (na przykład 40 rdzeni dla usługi Azure Dedicated Host z serii Esv3 typu 1).

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze