Cennik usługi Azure Dedicated Host

Dedykowany serwer fizyczny do hostowania maszyn wirtualnych platformy Azure dla systemów Windows i Linux

Dedykowany host platformy Azure to usługa platformy Azure, która udostępnia serwery fizyczne — umożliwiające hostowanie maszyn wirtualnych platformy Azure — przeznaczone wyłącznie dla Twojej organizacji i jej obciążeń. Pojemność serwera nie jest współdzielona z innymi klientami. Po aprowizacji hosta masz bezpośredni wgląd w przeznaczoną dla niego infrastrukturę platformy Azure i możesz nią sterować.

Szczegóły cennika dedykowanego hosta platformy Azure

Opłaty za dedykowanego hosta są naliczane na poziomie hosta. Naliczanie opłat rozpocznie się w momencie aprowizacji hosta niezależnie od liczby uruchomionych na nim maszyn wirtualnych platformy Azure.

Jednostki SKU usługi Dedicated Host (seria maszyn wirtualnych i typ hosta) Dostępne procesory wirtualne Dostępna pamięć RAM Procesor CPU Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 lata
Dsv3_Type1 64 256 GiB 2,3 GHz Intel® Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) $- $- $-
Dsv3_Type2 72 504 GiB Intel® Xeon® Platinum 8171M (Skylake) $- $- $-
Dasv4_Type1 96 768 GiB 2,35 GHz AMD EPYC™ 7452 $- $- $-
Esv3_Type1 64 448 GiB 2,3 GHz Intel® Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) $- $- $-
Esv3_Type2 72 504 GiB Intel® Xeon® Platinum 8171M (Skylake) $- $- $-
Easv4_Type1 96 768 GiB 2,35 GHz AMD EPYC™ 7452 $- $- $-
Fsv2_Type2 72 144 GiB Intel® Xeon® Platinum 8168 (Skylake) $- $- $-
Lsv2_Type1 80 640 GiB 2,55 GHz AMD EPYC™ 7551 $- $- $-
Ms_Type1 128 2,048 GiB Intel® Xeon® Platinum 8280 (Cascade Lake) $- $- $-
Msm_Type1 128 3,892 GiB Intel® Xeon® Platinum 8280 (Cascade Lake) $- $- $-
Msmv2_Type1 416 11,400 GiB Intel® Xeon® Platinum 8180M (Skylake) $- $- $-
Msv2_Type1 416 5,700 GiB Intel® Xeon® Platinum 8180M (Skylake) $- $- $-
NVsv3_Type1 48 448 GiB Procesory Intel® E5-2690 v4 (Broadwell) NVIDIA Tesla M60 $- $- $-
NVasv4_Type1 128 448 GiB AMD EPYC™ 7V12 (Rome) Procesory AMD Radeon Instinct MI25 $- $- $-

Licencje na oprogramowanie

Oprócz opłat za zasoby obliczeniowe obowiązują oddzielne opłaty za licencje na oprogramowanie, naliczane na poziomie maszyny wirtualnej w zależności od użycia. Kwalifikujący się klienci mogą uzyskać korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, która zapewnia dodatkowe oszczędności.

Typ licencji Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Tabela konfiguracji dedykowanego hosta

Na dedykowanym hoście platformy Azure można wdrożyć jednocześnie tylko jedną obsługiwaną serię maszyn wirtualnych platformy Azure. Seria i rozmiar maszyn wirtualnych zależą od typu dedykowanego hosta platformy Azure. Na przykład na dedykowanym hoście platformy Azure typu 1 można wdrożyć dowolne maszyny wirtualne z serii Dsv3: od D2s v3 do D64s v3. Poniższa tabela konfiguracji zawiera bardziej szczegółowe informacje.

Jednostki SKU usługi Dedicated Host (seria maszyn wirtualnych i typ hosta) Rdzenie fizyczne Dostępne procesory wirtualne Dostępna pamięć RAM Rozmiar maszyny wirtualnej Liczba maszyn wirtualnych
Dsv3_Type1 40 64 256 GiB D2s v3
D4s v3
D8s v3
D16s v3
D32s v3
D48s v3
D64s v3
32
16
8
4
2
1
1
Dsv3_Type2 48 72 504 GiB D2s v3
D4s v3
D8s v3
D16s v3
D32s v3
D48s v3
D64s v3
32
18
9
4
2
1
1
Dasv4_Type1 64 96 768 GiB D2as v4
D4as v4
D8as v4
D16as v4
D32as v4
D48as v4
D64as v4
D96as v4
32
19
9
4
2
1
1
1
Esv3_Type1 40 64 448 GiB E2s v3
E4s v3
E8s v3
E16s v3
E20s v3
E32s v3
E48s v3
E64s v3
28
14
7
3
2
1
1
1
Esv3_Type2 48 72 504 GiB E2s v3
E4s v3
E8s v3
E16s v3
E20s v3
E32s v3
E48s v3
E64s v3
31
15
7
3
3
1
1
1
Easv4_Type1 64 96 768 GiB E2as v4
E4as v4
E8as v4
E16as v4
E20as v4
E32as v4
E48as v4
E64as v4
E96as v4
32
19
9
4
3
2
1
1
1
Fsv2_Type2 48 72 144 GiB F2s v2
F4s v2
F8s v2
F16s v2
F32s v2
F48s v2
F64s v2
F72s v2
32
18
9
4
2
1
1
1
Lsv2_Type1 64 80 640 GiB L8s v2
L16s v2
L32s v2
L48s v2
L64s v2
L80s v2
10
5
2
1
1
1
Ms_Type1 112 128 2,048 GiB M32ls
M32ts
M64
M64s
M64ls
M128
M128s
4
4
2
2
2
1
1
Msm_Type1 112 128 3,892 GiB M8ms
M8-2ms
M8-4ms
M16ms
M16-4ms
M16-8ms
M32ts
M32ls
M32ms
M32-8ms
M32-16ms
M64ms
M64
M64s
M64m
M64ls
M64-16ms
M64-32ms
M128ms
M128s
M128m
M128
M128-32ms
M128-64ms
16
16
16
8
8
8
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Msmv2_Type1 224 416 11,400 GiB M208ms v2
M416ms v2
2
1
Msv2_Type1 224 416 5,700 GiB M208s v2
M416s v2
2
1
NVsv3_Type1 28 48 448 GiB NV12s v3
NV24s v3
NV48s v3
4
2
1
NVasv4_Type1 128 128 448 GiB NV4as v4
NV8as v4
NV16as v4
NV32as v4
32
16
8
4

Przykłady konfiguracji

Dedykowany host platformy Azure umożliwia uruchamianie dowolnej liczby maszyn wirtualnych platformy Azure z tej samej serii w ramach liczby rdzeni i ilości pamięci dostępnej na hoście. Możliwa jest na przykład dowolna z poniższych konfiguracji.

Jednostki SKU usługi Dedicated Host Przykładowe kombinacje
Dsv3_Type1
 • Liczba maszyn wirtualnych D2s v3: 16 + Liczba maszyn wirtualnych D4s v3: 8
 • Liczba maszyn wirtualnych D2s v3: 4 + Liczba maszyn wirtualnych D4s v3: 4 + Liczba maszyn wirtualnych D8s v3: 5
 • Liczba maszyn wirtualnych D16s v3: 2 + Liczba maszyn wirtualnych D32s v3: 1
Esv3_Type1
 • Liczba maszyn wirtualnych E2s v3: 20 + Liczba maszyn wirtualnych E8s v3: 2
 • Liczba maszyn wirtualnych E4s v3: 6 + Liczba maszyn wirtualnych E16s v3: 2
 • Liczba maszyn wirtualnych E2s v3: 12 + Liczba maszyn wirtualnych E32s v3: 1
Fsv2_Type2
 • Liczba maszyn wirtualnych F2s v2: 28 + Liczba maszyn wirtualnych F4s v2: 4
 • Liczba maszyn wirtualnych F4s v2: 4 + Liczba maszyn wirtualnych F4s v2: 8 + Liczba maszyn wirtualnych F32s v2: 1
 • Liczba maszyn wirtualnych F2s v2: 4 + Liczba maszyn wirtualnych E64s v2: 1

Często zadawane pytania

 • Naliczona zostanie stawka płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem za każdą godzinę używania aprowizowanego hosta, a opłata będzie naliczana za całego hosta niezależnie od liczby uruchomionych na nim wystąpień maszyn wirtualnych. Wszelkie dodatkowe opłaty, na przykład za licencje na oprogramowanie, są naliczane oddzielnie.

 • Opłaty za licencje na oprogramowanie są naliczane oddzielnie na poziomie poszczególnych maszyn wirtualnych, zgodnie z użyciem. Kwalifikujący się klienci mogą uzyskać korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, aby zaoszczędzić na licencjach.

 • Ponieważ sprzęt jest dedykowany dla Ciebie, warunki outsourcingu zarządzania oprogramowaniem mające zastosowanie do licencji systemu Windows Server i programu SQL Server uzyskanych przed 1 października 2019 r. pozwalają Ci na przydzielenie istniejących licencji do dedykowanego hosta platformy Azure analogicznie do licencjonowania serwera we własnym centrum danych. Kwalifikujący się klienci mogą także uzyskać korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, aby zaoszczędzić na wdrożeniu dedykowanego hosta platformy Azure. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się ze stroną dotyczącą korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.

 • Tak, na jednym hoście można łączyć maszyny wirtualne o różnych rozmiarach. Można na przykład wdrożyć na tym samym hoście maszyny wirtualne o rozmiarze D2s v3 i D16s v3. Nie można łączyć maszyn wirtualnych z różnych serii (na przykład z serii Dsv3 i Esv3).

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Maszyny wirtualne

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Rozpocznij teraz