Cennik usługi Azure Dedicated Host

Dedykowany serwer fizyczny do hostowania maszyn wirtualnych platformy Azure dla systemów Windows i Linux

Dedykowany host platformy Azure to usługa platformy Azure, która udostępnia serwery fizyczne — umożliwiające hostowanie maszyn wirtualnych platformy Azure — przeznaczone wyłącznie dla Twojej organizacji i jej obciążeń. Pojemność serwera nie jest współdzielona z innymi klientami. Po aprowizacji hosta masz bezpośredni wgląd w przeznaczoną dla niego infrastrukturę platformy Azure i możesz nią sterować.

Szczegóły cennika dedykowanego hosta platformy Azure

Opłaty za dedykowanego hosta są naliczane na poziomie hosta. Naliczanie opłat rozpocznie się w momencie aprowizacji hosta niezależnie od liczby uruchomionych na nim maszyn wirtualnych platformy Azure.

Jednostki SKU usługi Dedicated Host (seria maszyn wirtualnych i typ hosta) Dostępne procesory wirtualne Dostępna pamięć RAM Procesor CPU Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 lata
*Rdzenie fizyczne

Licencje na oprogramowanie

Oprócz opłat za zasoby obliczeniowe obowiązują oddzielne opłaty za licencje na oprogramowanie, naliczane na poziomie maszyny wirtualnej w zależności od użycia. Kwalifikujący się klienci mogą uzyskać korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, która zapewnia dodatkowe oszczędności.

Typ licencji Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Tabela konfiguracji dedykowanego hosta

Na dedykowanym hoście platformy Azure można wdrożyć jednocześnie tylko jedną obsługiwaną serię maszyn wirtualnych platformy Azure. Seria i rozmiar maszyn wirtualnych zależą od typu dedykowanego hosta platformy Azure. Na przykład na dedykowanym hoście platformy Azure typu 1 można wdrożyć dowolne maszyny wirtualne z serii Dsv3: od D2s v3 do D64s v3. Poniższa tabela konfiguracji zawiera bardziej szczegółowe informacje.

Jednostki SKU usługi Dedicated Host (seria maszyn wirtualnych i typ hosta) Rdzenie fizyczne Dostępne procesory wirtualne Dostępna pamięć RAM Rozmiar maszyny wirtualnej Liczba maszyn wirtualnych
Dasv4_Type1 64 96 768 GiB
D2as v4 32
D4as v4 19
D8as v4 9
D16as v4 4
D32as v4 2
D48as v4 1
D64as v4 1
D96as v4 1
Ddsv4_Type1 52 80 504 GiB
D2ds v4 31
D4ds v4 15
D8ds v4 7
D16ds v4 3
D32ds v4 1
D48ds v4 1
D64ds v4 1
Dsv4_Type1 52 80 504 GiB
D2s v4 32
D4s v4 20
D8s v4 10
D16s v4 5
D32s v4 2
D48s v4 1
D64s v4 1
Dsv3_Type1 40 64 256 GiB
D2s v3 32
D4s v3 16
D8s v3 8
D16s v3 4
D32s v3 2
D48s v3 1
D64s v3 1
Dsv3_Type2 48 76 504 GiB
D2s v3 32
D4s v3 18
D8s v3 9
D16s v3 4
D32s v3 2
D48s v3 1
D64s v3 1
Dsv3_Type3 52 80 504 GiB
D2s v3 32
D4s v3 20
D8s v3 10
D16s v3 5
D32s v3 2
D48s v3 1
D64s v3 1
Dcsv2_Type1 8 8* 64 GiB
DC1s v2 8
DC2s v2 4
DC4s v2 2
DC8s v2 1
Easv4_Type1 64 96 768 GiB
E2as v4 32
E4as v4 19
E8as v4 9
E16as v4 4
E20as v4 3
E32as v4 2
E48as v4 1
E64as v4 1
E96as v4 1
Edsv4_Type1 52 80 504 GiB
E2ds v4 31
E4ds v4 15
E8ds v4 7
E16ds v4 3
E20ds v4 3
E32ds v4 1
E48ds v4 1
E64ds v4 1
Esv4_Type1 52 80 504 GiB
E2s v4 31
E4s v4 15
E8s v4 7
E16s v4 3
E20s v4 3
E32s v4 1
E48s v4 1
E64s v4 1
Esv3_Type1 40 64 448 GiB
E2s v3 28
E4s v3 14
E8s v3 7
E16s v3 3
E20s v3 2
E32s v3 1
E48s v3 1
E64s v3 1
Esv3_Type2 48 76 504 GiB
E2s v3 31
E4s v3 15
E8s v3 7
E16s v3 3
E20s v3 3
E32s v3 1
E48s v3 1
E64s v3 1
Esv3_Type3 52 80 504 GiB
E2s v3 31
E4s v3 15
E8s v3 7
E16s v3 3
E20s v3 3
E32s v3 1
E48s v3 1
E64s v3 1
Fsv2_Type2 48 72 144 GiB
F2s v2 32
F4s v2 18
F8s v2 9
F16s v2 4
F32s v2 2
F48s v2 1
F64s v2 1
F72s v2 1
Fsv2_Type3 52 80 504 GiB
F2s v2 32
F4s v2 23
F8s v2 11
F16s v2 5
F32s v2 2
F48s v2 1
F64s v2 1
F72s v2 1
Lsv2_Type1 64 80 640 GiB
L8s v2 10
L16s v2 5
L32s v2 2
L48s v2 1
L64s v2 1
L80s v2 1
Ms_Type1 112 128 2,048 GiB
M32ls 4
M32ts 4
M64 2
M64s 2
M64ls 2
M128 1
M128s 1
Msm_Type1 112 128 3,892 GiB
M8ms 16
M8-2ms 16
M8-4ms 16
M16ms 8
M16-4ms 8
M16-8ms 8
M32ts 4
M32ls 4
M32ms 4
M32-8ms 4
M32-16ms 4
M64ms 2
M64 2
M64s 2
M64m 2
M64ls 2
M64-16ms 2
M64-32ms 2
M128ms 1
M128s 1
M128m 1
M128 1
M128-32ms 1
M128-64ms 1
Msmv2_Type1 224 416 11,400 GiB
M208ms v2 2
M416ms v2 1
Msv2_Type1 224 416 5,700 GiB
M208s v2 2
M416s v2 1
NVasv4_Type1 128 128 448 GiB
NV4as v4 31
NV8as v4 15
NV16as v4 7
NV32as v4 3
NVsv3_Type1 28 48 448 GiB
NV12s v3 4
NV24s v3 2
NV48s v3 1
*Rdzenie fizyczne

Przykłady konfiguracji

Dedykowany host platformy Azure umożliwia uruchamianie dowolnej liczby maszyn wirtualnych platformy Azure z tej samej serii w ramach liczby rdzeni i ilości pamięci dostępnej na hoście. Możliwa jest na przykład dowolna z poniższych konfiguracji.

Jednostki SKU usługi Dedicated Host Przykładowe kombinacje
Dsv3_Type1
 • Liczba maszyn wirtualnych D2s v3: 16 + Liczba maszyn wirtualnych D4s v3: 8
 • Liczba maszyn wirtualnych D2s v3: 4 + Liczba maszyn wirtualnych D4s v3: 4 + Liczba maszyn wirtualnych D8s v3: 5
 • Liczba maszyn wirtualnych D16s v3: 2 + Liczba maszyn wirtualnych D32s v3: 1
Esv3_Type1
 • Liczba maszyn wirtualnych E2s v3: 20 + Liczba maszyn wirtualnych E8s v3: 2
 • Liczba maszyn wirtualnych E4s v3: 6 + Liczba maszyn wirtualnych E16s v3: 2
 • Liczba maszyn wirtualnych E2s v3: 12 + Liczba maszyn wirtualnych E32s v3: 1
Fsv2_Type2
 • Liczba maszyn wirtualnych F2s v2: 28 + Liczba maszyn wirtualnych F4s v2: 4
 • Liczba maszyn wirtualnych F4s v2: 4 + Liczba maszyn wirtualnych F4s v2: 8 + Liczba maszyn wirtualnych F32s v2: 1
 • Liczba maszyn wirtualnych F2s v2: 4 + Liczba maszyn wirtualnych F64s v2: 1

Często zadawane pytania

 • Naliczona zostanie stawka płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem za każdą godzinę używania aprowizowanego hosta, a opłata będzie naliczana za całego hosta niezależnie od liczby uruchomionych na nim wystąpień maszyn wirtualnych. Wszelkie dodatkowe opłaty, na przykład za licencje na oprogramowanie, są naliczane oddzielnie.

 • Opłaty za licencje na oprogramowanie są naliczane oddzielnie na poziomie poszczególnych maszyn wirtualnych, zgodnie z użyciem. Kwalifikujący się klienci mogą uzyskać korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, aby zaoszczędzić na licencjach.

 • Ponieważ sprzęt jest dedykowany dla Ciebie, warunki outsourcingu zarządzania oprogramowaniem mające zastosowanie do licencji systemu Windows Server i programu SQL Server uzyskanych przed 1 października 2019 r. pozwalają Ci na przydzielenie istniejących licencji do dedykowanego hosta platformy Azure analogicznie do licencjonowania serwera we własnym centrum danych. Kwalifikujący się klienci mogą także uzyskać korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, aby zaoszczędzić na wdrożeniu dedykowanego hosta platformy Azure. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się ze stroną dotyczącą korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.

 • In general, you can run different VM sizes on the same dedicated host. For example, you can deploy D2s v3 and D16s v3 VMs to the same host. However, there are some exceptions (e.g., the NVasv4_Type1 Dedicated Host SKU.) In any case, you cannot deploy VMs from different VM series (e.g. Dsv3 and Esv3). Please refer to the documentation for more details and up to date information.

Zasoby

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Maszyny wirtualne

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Rozpocznij teraz