Pomiń nawigację

Cennik usług Cognitive Services — Custom Vision Service

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia.

Usługa Custom Vision Service ułatwia tworzenie i doskonalenie klasyfikatorów obrazów niestandardowych w celu rozpoznawania określonej zawartości na obrazach. Korzystając z najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego, możesz uczyć klasyfikatory rozpoznawać istotne dla Ciebie kwestie, takie jak kategoryzowanie obrazów produktów lub filtrowanie zawartości witryny internetowej. Po prostu przekaż obrazy z etykietami i pozwól usłudze Custom Vision Service wykonać całą trudną pracę.

Szczegóły cennika

Poniższe ceny zawierają rabat za wersję zapoznawczą.

Wystąpienie Transakcje na sekundę (TPS) Funkcje CenaWERSJA ZAPOZNAWCZA
Bezpłatnie 2 transakcji/s (TPS) Transakcje przekazywania, uczenia i przewidywania
Maksymalna liczba projektów: 2

Standardowa 10 transakcji/s (TPS) Transakcje przekazywania, uczenia i przewidywania
Maksymalna liczba projektów: 100
$- za 1000 transakcji
Magazyn obrazów
Maksymalnie 6 MB każdy
$- za następującą liczbę obrazów: 1 000

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Oferta obejmuje bezpłatną pomoc techniczną dotyczącą rozliczeń i zarządzania subskrypcją.
  • Potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej usług w wersji zapoznawczej? Skorzystaj z naszych forów.
  • Gwarantujemy, że usługi Cognitive Services działające w warstwie Standardowa będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. W bezpłatnej wersji próbnej nie jest dostępna umowa SLA. Przeczytaj umowę SLA.
  • W okresie zapoznawczym nie są dostępne umowy SLA. Dowiedz się więcej.

Często zadawane pytania

  • W przypadku operacji przekazywania transakcja jest naliczana dla każdego przekazanego obrazu.

    W przypadku operacji uczenia transakcja jest naliczana co następującą liczbę nauczonych obrazów: 10. Każda operacja jest zaokrąglana w górę do najbliższej wielokrotności następującej liczby obrazów: 10. Na przykład dla operacji uczenia zawierającej następującą liczbę obrazów: 149 995 zostanie naliczona następująca liczba transakcji: 15 000.

    W przypadku operacji przewidywania transakcja jest naliczana za każde wywołanie interfejsu API.

  • Każdego dnia rejestrowana jest maksymalna liczba obrazów przechowywanych w projekcie. Średnia z tych maksymalnych wartości w ciągu miesiąca stanowi liczbę obrazów w miesiącu. Wielkość magazynu zostanie zaokrąglona w górę do następnego wystąpienia elementu 1 000. Zatem jeśli średnia obrazów w obszarze roboczym to 1 897, zostanie ona obliczona jako następująca liczba obrazów: 2 000.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Usługi poznawcze

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji