Pomiń nawigację

Azure Managed Instance for Apache Cassandra — cennik

Rozwiązanie Cassandra w chmurze zapewniające elastyczność, kontrolę i skalowalność

Usługa Azure Managed Instance for Apache Cassandra oferuje łatwe wdrażanie i skalowanie, elastyczność zarządzania i kontroli oraz bezproblemową migrację i synchronizację danych z chmurą.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są tylko oszacowaniem i nie stanowią rzeczywistej oferty cenowej. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie dolarów amerykańskich i konwertowane przy użyciu stawek porównawczych firmy Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby wyświetlić cennik na podstawie Twojego bieżącego programu/oferty z firmą Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji o cenach lub poprosić o ofertę cenową. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cennika platformy Azure.

Ciesz się łatwością elastycznego zarządzania i kontroli, standardowymi zabezpieczeniami branżowymi i przejrzystym cennikiem. Opłaty za usługę Azure Managed Instance for Apache Cassandra naliczane są dla bazujących na wystąpieniach środowisk obliczeniowych i magazynów. Pojemność obliczeniową można skalować w górę lub w dół przez dodawanie lub usuwanie maszyn wirtualnych, a magazyn można skalować przez dodanie większej liczby dysków.

Compute

Maszyny wirtualne D11-15S v2 są oparte na procesorach Intel® Xeon® Platinum 8272CL (druga generacja procesorów Intel® Xeon® Scalable), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), 2,3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) lub 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell). Maszyny wirtualne z serii DSv2 można dołączać do magazynu SSD w warstwie Premium lub magazynu trwałego Ultra Disk. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów DSv2 są takie same jak dla serii Dv2.

Maszyny wirtualne z serii Ev4 są oparte na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL (druga generacja procesora Intel® Xeon® Scalable). Ten niestandardowy procesor działa z prędkością podstawową 2,5 GHz i może osiągnąć do 3,4 GHz częstotliwości turbo wszystkich rdzeni.

Jednostka SKU maszyny wirtualnej Procesory wirtualne Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena
D8s v4 8 32 GB ND $-/godz.
DS13 v2 8 56 GB 112 GiB $-/godz.
D16s v4 16 64 GB ND $-/godz.
DS14 v2 16 112 GB 224 GiB $-/godz.
D32s v4 32 128 GB ND $-/godz.
E8 v4 8 64 GB ND $-/godz.
E16 v4 16 128 GB ND $-/godz.
E20 v4 20 160 GB ND $-/godz.
E32 v4 32 256 GB ND $-/godz.

Storage

Funkcja Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Premium to magazyn o wysokiej wydajności oparty na dyskach SSD (Solid State Drive), który został zaprojektowany z myślą o obsłudze obciążeń z dużą liczbą operacji wejścia/wyjścia przy zachowaniu wysokiej przepływności i małego opóźnienia. Funkcja Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Premium umożliwia aprowizowanie dysku trwałego oraz konfigurowanie jego rozmiaru i charakterystyk wydajności. Usługa Azure Managed Disk Reservation ułatwia obniżenie kosztów magazynu na dysku dzięki wykupieniu pojemności dysku zarządzanego z dyskami SSD w warstwie Premium na okres jednego roku. Pojemność zarezerwowaną można kupować w przyrostach co 1 jednostkę dyskową na okres 1 roku. Wszystkie ceny są podane w rozliczeniu na miesiąc. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dyski na platformie Azure — często zadawane pytania.

Rozmiar dysku Liczba operacji we/wy na sekundę na dysk Przepływność na dysk Cena za miesiąc
P30 1 TiB 5 000 200 Mb/s $- miesięcznie

Magazyn kopii zapasowych

Dwie kopie zapasowe danych są oferowane bezpłatnie. Możesz poprosić o dodatkowe kopie, wypełniając wniosek o pomoc techniczną w witrynie Azure Portal. Za dodatkowe kopie naliczane są opłaty miesięczne w wysokości 0,15 zł za GB.

Magazyn kopii zapasowych Całkowita liczba GB Cena
Przechowywane dane kopii zapasowej (2 kopie) GB na kopię Bezpłatnie
Przechowywane dane kopii zapasowej (ponad 2 kopie) GB na kopię $- miesięcznie

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Azure Managed Instance for Apache Cassandra

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Managed Instance for Apache Cassandra.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Managed Instance for Apache Cassandra.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze