Ceny funkcji Dyski zarządzane

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Konta magazynu ważny przez 12 miesięcy.

Funkcja Dyski zarządzane platformy Azure to nowa, polecana oferta magazynu na dyskach przeznaczonego do trwałego przechowywania danych w usłudze Azure Virtual Machines. W każdej maszynie wirtualnej możesz używać wielu funkcji Dyski zarządzane. Oferujemy cztery rodzaje funkcji Dyski zarządzane — Dyski zarządzane Ultra SSD, Dyski zarządzane SSD w warstwie Premium, Dyski zarządzane SSD w warstwie Standardowa i Dyski zarządzane HDD w warstwie Standardowa.

Szukasz szczegółowych informacji o cenach stronicowych obiektów blob, określanych też jako dyski niezarządzane? Zapoznaj się z cennikiem dysków niezarządzanych i stronicowych obiektów blob.

Cena odzwierciedla rabat na wersję zapoznawczą w przypadku elementów oferowanych w wersji zapoznawczej. Po zakończeniu okresu zapoznawczego będzie obowiązywać cena wersji ogólnie dostępnej.

Szczegóły cennika

Funkcja Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Premium

Funkcja Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Premium to magazyn o wysokiej wydajności oparty na dyskach SSD (Solid State Drive), który został zaprojektowany z myślą o obsłudze obciążeń z dużą liczbą operacji wejścia/wyjścia przy zachowaniu wysokiej przepływności i małego opóźnienia. Funkcja Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Premium umożliwia aprowizowanie dysku trwałego oraz konfigurowanie jego rozmiaru i charakterystyk wydajności.

Łączny koszt funkcji Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Premium zależy od rozmiaru i liczby dysków oraz liczby transferów danych wychodzących. Te rozmiary dysków umożliwiają wykonywanie różnej liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) oraz oferują różne limity przepływności i miesięczne opłaty za GiB danych. Możesz wybrać opcję, która najlepiej spełni Twoje wymagania dotyczące rozmiaru magazynu, liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę oraz przepływności. Do każdej maszyny wirtualnej dołącz kilka dysków trwałych, a zyskasz możliwość skonfigurowania magazynu o rozmiarze liczonym w PB, który będzie obsługiwać minimum 80 000 operacji wejścia/wyjścia na sekundę oraz przepływność dysku wynoszącą 1600 MB na sekundę na maszynę wirtualną z opóźnieniem operacji odczytu mniejszym niż jedna milisekunda (dla aplikacji mogących korzystać z buforowania odczytu). Funkcja Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Premium jest obsługiwana przez maszyny wirtualne o rozmiarach z serii DS, DSv2, FS i GS, które są specjalne przeznaczone dla funkcji Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Premium.

Obrazy i migawki dysków zarządzanych usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium można przechowywać w magazynie w warstwie Standardowa. Do wyboru są opcje magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) i magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS). Za te migawki i obrazy jest naliczana miesięczna opłata w wysokości $0.05/GB (zarówno w opcji LRS, jak i ZRS warstwy Standardowa) na podstawie użytej części dysku. Jeśli na przykład utworzysz migawkę dysku zarządzanego z zaprowizowaną pojemnością 64 GB i rzeczywistym użyciem danych 10 GB, migawka zostanie obciążona opłatami tylko za użyte dane o rozmiarze 10 GB. W przypadku przechowywania ich w magazynie usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium opłaty wyniosą $-/GB miesięcznie.

Rozmiar dysku Cena za miesiąc Liczba operacji we/wy na sekundę na dysk Przepływność na dysk
P4 32 GiB $- 120 25 MB/sekundę
P6 64 GiB $- 240 50 MB/sekundę
P10 128 GiB $- 500 100 MB/sekundę
P15 256 GiB $- 1 100 125 MB/sekundę
P20 512 GiB $- 2 300 150 MB/sekundę
P30 1 TiB $- 5 000 200 MB/sekundę
P40 2 TiB $- 7 500 250 MB/sekundę
P50 4 TiB $- 7 500 250 MB/sekundę
P60* 8 TiB $- 16 000 500 MB/sekundę
P70* 16 TiB $- 18 000 750 MB/sekundę
P80* 32 TiB (32767 GiB) $- 20 000 900 MB/sekundę

W przypadku dysków w warstwie Premium nie ma kosztów transakcji.

*Wymienione powyżej ceny wersji ogólnie dostępnej dysków P60, P70 i P80 będą obowiązywać od 1 maja 2019 r. Przed tą datą opłaty nadal będą naliczane na podstawie stawki dla wersji zapoznawczej.

Dyski zarządzane są dostępne tylko w przypadku magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS, Locally Redundant Storage). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage.

Funkcja Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Funkcja Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Standardowa to ekonomiczna oferta dysków SSD zoptymalizowana pod kątem obciążeń testowych i podstawowych obciążeń produkcyjnych wymagających spójnego opóźnienia. Funkcję Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Standardowa można również zastosować w przypadku obciążeń związanych z danymi big data wymagającymi wysokiej przepływności. Funkcja Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Standardowa zapewnia mniejsze opóźnienie w porównaniu do dysków HDD w warstwie Standardowa, a jednocześnie zwiększa niezawodność i skalowalność aplikacji. Dodatkowo te dyski są dostępne we wszystkich rozmiarach maszyn wirtualnych platformy Azure. W przypadku obciążeń przedsiębiorstwa, które są bardziej wymagające i wrażliwe na opóźnienie, można łatwo podwyższyć poziom funkcji Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Standardowa do funkcji Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Premium. Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa jest oferowana jako rozwiązanie dysku zarządzanego oraz ma tę samą wiodącą w branży trwałość i dostępność, jakiej oczekuje się od usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium.

Łączny koszt magazynu w usłudze Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa zależy od rozmiaru i liczby dysków, liczby transakcji oraz liczby transferów danych wychodzących.

Obrazy i migawki funkcji Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Standardowa można przechowywać w magazynie z dyskami HDD w warstwie Standardowa. Do wyboru są opcje magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) i magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS). Za te migawki i obrazy jest naliczana miesięczna opłata w wysokości $0.05/GB (zarówno w opcji LRS, jak i ZRS warstwy Standardowa) na podstawie użytej części dysku. Jeśli na przykład utworzysz migawkę dysku zarządzanego z aprowizowaną pojemnością 128 GB i rzeczywistym użyciem danych 10 GB, opłaty za migawkę zostaną naliczone tylko za użyte dane o rozmiarze 10 GB. W przypadku przechowywania ich w magazynie z dyskami SSD opłaty wyniosą $-/GB miesięcznie.

Rozmiar dysku Cena za miesiąc Liczba operacji we/wy na sekundę na dysk Przepływność na dysk
E4 32 GiB $- Do 120 Do 25 MB/sekundę
E6 64 GiB $- Do 240 Do 50 MB/sekundę
E10 128 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
E15 256 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
E20 512 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
E30 1 TiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
E40 2 TiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
E50 4 TiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
E60* 8 TiB $- Do 2 000 Do 400 MB/sekundę
E70* 16 TiB $- Do 4 000 Do 600 MB/sekundę
E80* 32 TiB (32767 GiB) $- Do 6 000 Do 750 MB/sekundę

Naliczamy opłatę $- za następującą liczbę jednostek transakcji dla dysków SSD funkcji Dyski zarządzane w warstwie Standardowa: 10 000. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje. W celu zliczania płatnych jednostek transakcji używamy jednostek operacji we/wy o rozmiarze 256 KiB. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację dotyczącą dysków SSD w warstwie Standardowa.)

*Wymienione powyżej ceny wersji ogólnie dostępnej dysków E60, E70 i E80 będą obowiązywać od 1 maja 2019 r. Przed tą datą opłaty nadal będą naliczane na podstawie stawki dla wersji zapoznawczej.

Funkcja Dyski zarządzane z dyskami HDD w warstwie Standardowa

Funkcja Dyski zarządzane z dyskami HDD w warstwie Standardowa korzysta z nośnika magazynowania opartego na dysku twardym (HDD). Są one najlepszym rozwiązaniem w przypadku pracy w środowisku tworzenia/testowania oraz innych nieregularnych obciążeń, które są mniej podatne na zmiany wydajności.

Łączny koszt magazynu w usłudze Managed Disks z dyskami HDD w warstwie Standardowa zależy od rozmiaru i liczby dysków, liczby transakcji oraz liczby transferów danych wychodzących.

Za migawki zarządzane i obrazy jest naliczana miesięczna opłata w wysokości $-/GB (zarówno w opcji LRS, jak i ZRS) na podstawie użytej części dysku. Jeśli na przykład utworzysz migawkę dysku zarządzanego z zaprowizowaną pojemnością 64 GB i rzeczywistym użyciem danych 10 GB, migawka zostanie obciążona opłatami tylko za użyte dane o rozmiarze 10 GB.

Rozmiar dysku Cena za miesiąc Liczba operacji we/wy na sekundę na dysk Przepływność na dysk
S4 32 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S6 64 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S10 128 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S15 256 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S20 512 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S30 1 TiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S40 2 TiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S50 4 TiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S60* 8 TiB $- Do 1 300 Do 300 MB/sekundę
S70* 16 TiB $- Do 2 000 Do 500 MB/sekundę
S80* 32 TiB (32767 GiB) $- Do 2 000 Do 500 MB/sekundę

Naliczamy opłatę $- za następującą liczbę transakcji dla dysków HDD funkcji Dyski zarządzane w warstwie Standardowa: 10 000. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje.

*Wymienione powyżej ceny wersji ogólnie dostępnej dysków S60, S70 i S80 będą obowiązywać od 1 maja 2019 r. Przed tą datą opłaty nadal będą naliczane na podstawie stawki dla wersji zapoznawczej.

Dyski zarządzane są dostępne tylko w przypadku magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS, Locally Redundant Storage). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage.

Dyski zarządzane Ultra SSD

Dyski Ultra SSD funkcji Dyski zarządzane to następna generacja dysków półprzewodnikowych (SSD) o wysokiej wydajności z konfigurowalnymi atrybutami wydajności, które zapewniają najmniejsze opóźnienie oraz stałą wysoką przepływność i liczbę operacji we/wy na sekundę. Dyski Ultra SSD funkcji Dyski zarządzane zapewniają niespotykaną i wysoce skalowalną wydajność przy opóźnieniu krótszym niż milisekunda. Jako klient możesz zacząć od niskiej przepływności i liczby operacji we/wy na sekundę, a następnie dostosować wydajność w miarę zwiększania wykorzystania operacji we/wy.

Łączny koszt dysków funkcji Dyski zarządzane Ultra SSD zależy od rozmiaru i liczby dysków oraz ich konfiguracji wydajności.

Dyski Ultra SSD funkcji Dyski zarządzane dostępne są w różnych rozmiarach, które zapewniają konfigurowalny zakres liczby operacji we/wy na sekundę oraz konfigurowalny zakres przepływności (MB/s), a opłaty za nie są naliczane godzinowo. Możesz wybrać opcję, która najlepiej spełni Twoje wymagania dotyczące rozmiaru magazynu, liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę oraz przepływności. Wszystkie maszyny wirtualne, które obsługują dyski SSD w warstwie Premium, mogą korzystać z dysków Ultra SSD funkcji Dyski zarządzane.

W poniższej tabeli podsumowano różne konfiguracje obsługiwane dla różnych rozmiarów dysków:

Oferty dysków Ultra SSD Managed Disks
Rozmiar dysku (GiB) 4 8 16 32 64 128 256 512 1024-65536 (z przyrostem co 1 TiB)
Zakres liczby operacji we/wy na sekundę 100-1200 100-2400 100-4800 100-9600 100-19200 100-38400 100-76800 100-160000 100-160000
Zakres przepływności (MB/s) 1-300 1-600 1-1200 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000

*Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania dysków, zapoznaj się ze stroną dokumentacji dysków Ultra SSD.

Poniżej przedstawiono ceny:

  • $- za GiB/godz.
  • $- za aprowizowane operacje wy/wy na sekundę/godz.
  • $- za aprowizowane MB/s/godz.
  • $- na aprowizowaną rezerwację procesora wirtualnego/godz.
    Ta opłata za rezerwację jest naliczana w przypadku włączenia funkcji Ultra SSD na maszynie wirtualnej bez połączenia dysku Ultra SSD.

Dyski Ultra SSD funkcji Dyski zarządzane są rozliczane na podstawie aprowizowanych rozmiarów, aprowizowanej liczby operacji we/wy na sekundę i aprowizowanej przepływności. Platforma Azure mapuje aprowizowany rozmiar (zaokrąglony w górę) na najbliższy oferowany rozmiar dysku. Każdy dysk jest rozliczany odpowiednio co godzinę. Jeśli na przykład aprowizujesz dysk Ultra SSD o rozmiarze 200 GiB z liczbą operacji we/wy na sekundę równą 20 000 i przepływnością 1 000 MB/s, a następnie usuniesz go po 20 godzinach, zostanie on zamapowany na ofertę dysku o rozmiarze 256 GiB i zostanie Ci naliczona opłata za 256 GiB, 20 000 operacji we/wy na sekundę i 1 000 MB/s za 20 godzin. Opłata nie zależy od rzeczywistej ilości danych i liczby operacji we/wy zapisanych na dysku.

Dyski Ultra SSD funkcji Dyski zarządzane są dostępne tylko w przypadku magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS, Locally Redundant Storage). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage.

Pomoc techniczna i umowa SLA

Często zadawane pytania

  • Bez względu na to, ile miejsca na aprowizowanym dysku używasz aktualnie, opłata zostanie naliczona przy użyciu tej samej stawki.

  • Opłaty zostaną naliczone proporcjonalnie na podstawie liczby godzin w oparciu o cenę miesięczną. Na przykład cena za dysk SSD w warstwie Premium w wersji P15 to $- (cena może się różnić zależnie od regionu). Za październik zostanie naliczona opłata w wysokości $-/(31 dni x 24 godz.) = $-/godz.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Konta magazynu

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji