Managed Disks — cennik

Managed Disks

Managed Disk Storage

Azure Managed Disk to nowa, polecana oferta magazynu na dysku przeznaczonego do trwałego magazynowania danych w usłudze Azure Virtual Machines. W każdej maszynie wirtualnej możesz używać wielu dysków Managed Disks. Usługa Managed Disks oferuje dwa typy opcji magazynu trwałego: dyski Managed Disks w warstwie Premium i Standardowa.

Jeśli interesują Cię szczegóły cennika dysków niezarządzanych, zobacz stronę cennika Unmanaged Disks & Page blobs (Dyski niezarządzane i stronicowe obiekty blob).

Dowiedz się więcej

Szczegóły cennika

Dyski Managed Disks w warstwie Premium

Premium Managed Disks to magazyn o wysokiej wydajności oparty na dysku SSD (Solid State Drive), który został zaprojektowany z myślą o obsłudze obciążeń z dużą liczbą operacji wejścia/wyjścia przy zachowaniu wysokiej przepływności i małego opóźnienia. Usługa Premium Storage Managed Disks umożliwia aprowizowanie dysku trwałego oraz konfigurowanie jego rozmiaru i charakterystyk wydajności.

Łączny koszt dysku zarządzanego w warstwie Premium zależy od rozmiaru i liczby dysków oraz liczby transferów danych wychodzących. Te rozmiary dysków umożliwiają wykonywanie różnej liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) oraz oferują różne limity przepływności i miesięczne opłaty za GB danych. Możesz wybrać opcję, która najlepiej spełni Twoje wymagania dotyczące rozmiaru magazynu, liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę oraz przepływności. Dołącz do każdej maszyny wirtualnej kilka dysków trwałych, a zyskasz możliwość skonfigurowania magazynu o rozmiarze do 64 TB, który będzie obsługiwać minimum 80 000 operacji wejścia/wyjścia na sekundę oraz przepływność dysku wynoszącą 1600 MB na sekundę na maszynę wirtualną z opóźnieniem operacji odczytu mniejszym niż jedna milisekunda. Dyski Managed Disks w warstwie Premium są obsługiwane przez maszyny wirtualne o rozmiarach z serii DS, DSv2, FS i GS, które są specjalne przeznaczone dla dysków w warstwie Premium.

P10 P20 P30
Rozmiar dysku 128 GB 512 GB 1 024 GB
Cena za miesiąc $- $- $-
Liczba operacji wejścia/wyjścia na dysk 500 2 300 5 000
Przepływność na dysk 100 MB/sekundę 150 MB/sekundę 200 MB/sekundę
W przypadku dysków w warstwie Premium nie ma kosztów transakcji.
Powyższe ceny mają zastosowanie również w przypadku dysków niezarządzanych w warstwie Premium.

Dyski Managed Disks w warstwie Standardowa

Dyski Managed Disks w warstwie Standardowa korzystają z nośnika magazynowania opartego na dysku twardym (HDD). Są one najlepszym rozwiązaniem w przypadku pracy w środowisku tworzenia/testowania oraz innych nieregularnych obciążeń, które są mniej podatne na zmiany wydajności.

Łączny koszt magazynu na dysku zarządzanym w warstwie Standardowa zależy od rozmiaru i liczby dysków, liczby transakcji oraz liczby transferów danych wychodzących. Rozmiary dysków standardowych nie różnią się od siebie pod względem liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę ani przepływności.

Poniższe ceny uwzględniają 50% rabat promocyjny. Promocja obowiązuje do 31 lipca 2017 r.

S4 S6 S10 S20 S30
Rozmiar dysku 32 GB 64 GB 128 GB 512 GB 1 024 GB
Cena za miesiąc (promocyjna) $- $- $- $- $-
Opłata za 100 000 transakcji dla dysków Managed Disks w warstwie Standardowa wynosi $- (cena promocyjna). Transakcje obejmują operacje odczytu i zapisu związane z dyskami.

Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS)

Tworzenie wielu synchronicznych kopii danych w obrębie jednego centrum danych.

Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości i ich zastosowania na potrzeby wysokiej dostępności zawiera strona Azure Storage replication (Replikacja magazynu platformy Azure). Pamiętaj, że nie wszystkie typy nadmiarowości są dostępne dla wszystkich typów magazynów.

Migawki zarządzane w warstwie Premium i Standardowa (kopia)

Migawka zarządzana to kopia dysku zarządzanego tylko do odczytu przechowywana jako dysk standardowy. Koszt migawki zarządzanej będzie taki sam jak dysku zarządzanego w warstwie Standardowa. Jeśli na przykład wykonujesz migawkę dysku zarządzanego w warstwie P10 Premium, koszt migawki zarządzanej będzie równy kosztowi dyskowi standardowemu S10.

Pomoc techniczna i umowa SLA

Często zadawane pytania

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś