Przejdź do głównej zawartości

Dyski zarządzane — cennik

Trwały, bezpieczny magazyn obsługujących maszyny wirtualne platformy Azure

Dyski zarządzane platformy Azure to wysokowydajne, trwałe magazyny blokowe przeznaczone do użycia z usługami Azure Virtual Machines i Azure VMware Solution. Oferujemy cztery opcje magazynu dyskowego — Ultra Disk Storage, SSD w warstwie Premium, SSD w warstwie Standardowa oraz HDD w warstwie Standardowa. Dyski zarządzane platformy Azure są wyceniane na podstawie najbliższej warstwy, która uwzględnia określony rozmiar dysku i są one rozliczane w wymiarze godzinowym.

Szukasz szczegółowych informacji o cenach dla stronicowych obiektów blob nazywanych również dyskami niezarządzanymi? Zobacz sekcję Ceny dysków niezarządzanych i stronicowych obiektów blob.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Premium, SSD

Dyski SSD w warstwie Premium to magazyn o wysokiej wydajności oparty na dyskach SSD (Solid State Drive), który został zaprojektowany z myślą o obsłudze obciążeń z dużą liczbą operacji wejścia/wyjścia przy zachowaniu wysokiej przepływności i małego opóźnienia. Dzięki dyskom SSD w warstwie Premium można zaaprowizować dysk trwały oraz skonfigurować jego rozmiar i charakterystyki wydajności.

Łączny koszt dysków SSD w warstwie Premium zależy od rozmiaru i liczby dysków oraz liczby transferów danych wychodzących. Te rozmiary dysków umożliwiają wykonywanie różnej liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) oraz oferują różne limity przepływności i miesięczne opłaty za GiB danych. Dyski SSD w warstwie Premium są obsługiwane na maszynach wirtualnych w wielu rozmiarach i opcjach, w tym tych z serii DS, DSv2, FS i GS, na których można uruchamiać obciążenia. Funkcja Dyski SSD w warstwie Premium obsługuje zarówno opcję magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS), jak i magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage. Obecnie funkcja Dyski SSD w warstwie Premium z opcją ZRS jest ogólnie dostępna w wybranych regionach, a w przyszłości dostępność regionalna zostanie zwiększona. Aby wyświetlić cennik magazynu strefowo nadmiarowego, wybierz pozycję Magazyn strefowo nadmiarowy jako opcję nadmiarowości w menu rozwijanym. W przypadku korzystania z funkcji dysków udostępnionych platformy Azure bazującej na dyskach SSD w warstwie Premium za każdą dodatkową instalację dysku opłata jest naliczana miesięcznie na podstawie rozmiaru dysku. Ceny dysków udostępnionych są takie same dla opcji LRS i ZRS.

Migawki

Obrazy i migawki pełne dysków SSD w warstwie Premium można przechowywać w magazynie w warstwie Standardowa. Do wyboru są opcje migawek magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) i magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS). Za te migawki i obrazy jest naliczana miesięczna opłata w wysokości $-/GB (zarówno w opcji LRS, jak i ZRS warstwy Standardowa) na podstawie użytej części dysku. Jeśli na przykład utworzysz migawkę dysku zarządzanego z zaprowizowaną pojemnością 64 GB i rzeczywistym użyciem danych 10 GB, migawka zostanie obciążona opłatami tylko za użyte dane o rozmiarze 10 GB. W przypadku przechowywania ich w magazynie usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium opłaty wyniosą $-/GB miesięcznie.

Migawki przyrostowe dysków SSD w warstwie Premium można przechowywać tylko w magazynie w warstwie Standardowa. Za te migawki jest naliczana opłata w wysokości $-/GB miesięcznie (zarówno w opcji migawek LRS, jak i ZRS warstwy Standardowa) na podstawie zmian różnicowych od czasu ostatniej migawki. Na przykład używasz dysku zarządzanego o aprowizowanym rozmiarze 128 GB i używanym rozmiarze 100 GB. Opłata za pierwszą migawkę przyrostową jest naliczana tylko za używany rozmiar 100 GB. Przed utworzeniem drugiej migawki na dysku zostało dodane 20 GB danych. Teraz opłata za drugą migawkę przyrostową będzie naliczana tylko za 20 GB.

Zwielokrotnienie wydajności

W przypadku dysków P20 i mniejszych funkcja zwielokrotnienia ich wydajności opartego na środkach jest włączona domyślnie bez dodatkowych kosztów. Można zwiększyć wydajność do 3 500 operacji we/wy na sekundę i 170 MB/s przez maksymalnie 30 minut, aby obsłużyć ruch szczytowy, przetwarzać zadania wsadowe i skrócić czas rozruchu.

W przypadku dysków P30 i większych zostanie naliczona miesięczna opłata za włączenie w wysokości $- w celu umożliwienia zwielokrotnienia wydajności na żądanie oraz opłata z tytułu transakcji rozbijania w wysokości $- za 10 000 operacji we/wy w przypadku dodatkowej liczby operacji we/wy na sekundę. W dowolnym momencie możesz zwiększyć wydajność do 30 000 operacji we/wy na sekundę i 1000 MB/s. Jeśli na przykład zainicjujesz obsługę dysku P30 z 5000 operacji we/wy na sekundę i zwiększysz na 5 sekund do 30 000 operacji we/wy na sekundę, zostanie naliczona opłata za włączenie, aby włączyć funkcję zwiększania wydajności, a także opłata z tytułu transakcji rozbijania za dodatkowe 25 000 X 5 = 125 000 operacji we/wy. W przypadku zwiększania przepływności powyżej aprowizowanej kwoty zostanie również naliczona opłata z tytułu transakcji rozbijania za dodatkową przepływność. Szczegółowe przykłady sposobu działania rozliczeń można znaleźć w tym artykule.

Rezerwacja

Rezerwacje usługi Azure Disk Storage ułatwiają obniżenie kosztów magazynu na dysku dzięki wykupieniu pojemności dysku SSD w warstwie Premium na okres jednego roku. Pojemność zarezerwowaną można kupować w przyrostach co 1 jednostkę dyskową na okres 1 roku. Wszystkie ceny są podane w rozliczeniu na miesiąc. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dyski na platformie Azure — często zadawane pytania.

Niedostępne Rozmiar dysku Cena za miesiąc Rezerwacja na 1 rok
Cena za miesiąc
Maksymalna liczba operacji we/wy na sekundę (maksymalna liczba operacji we/wy na sekundę ze zwielokrotnieniem wydajności) Maksymalna przepływność (maksymalna przepływność ze zwielokrotnieniem wydajności) Cena za instalację miesięcznie (dysk udostępniony)
P1 4 GiB $- ND 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) $-
P2 8 GiB $- ND 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) $-
P3 16 GiB $- ND 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) $-
P4 32 GiB $- ND 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) $-
P6 64 GiB $- ND 240 (3 500) 50 MB/s (170 MB/s) $-
P10 128 GiB $- ND 500 (3 500) 100 MB/s (170 MB/s) $-
P15 256 GiB $- ND 1 100 (3 500) 125 MB/s (170 MB/s) $-
P20 512 GiB $- ND 2 300 (3 500) 150 MB/s (170 MB/s) $-
P30 1 TiB $- $- 5 000 (30 000) 200 MB/s (1,000 MB/s) $-
P40 2 TiB $- $- 7 500 (30 000) 250 MB/s (1,000 MB/s) $-
P50 4 TiB $- $- 7 500 (30 000) 250 MB/s (1,000 MB/s) $-
P60 8 TiB $- $- 16 000 (30 000) 500 MB/s (1,000 MB/s) $-
P70 16 TiB $- $- 18 000 (30 000) 750 MB/s (1,000 MB/s) $-
P80 32 TiB (32 767 GiB) $- $- 20 000 (30 000) 900 MB/s (1,000 MB/s) $-
Niedostępne Rozmiar dysku Cena za miesiąc Rezerwacja na 1 rok
Cena za miesiąc
Maksymalna liczba operacji we/wy na sekundę (maksymalna liczba operacji we/wy na sekundę ze zwielokrotnieniem wydajności) Maksymalna przepływność (maksymalna przepływność ze zwielokrotnieniem wydajności) Cena za instalację miesięcznie (dysk udostępniony)
P1 4 GiB $- ND 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) $-
P2 8 GiB $- ND 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) $-
P3 16 GiB $- ND 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) $-
P4 32 GiB $- ND 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) $-
P6 64 GiB $- ND 240 (3 500) 50 MB/s (170 MB/s) $-
P10 128 GiB $- ND 500 (3 500) 100 MB/s (170 MB/s) $-
P15 256 GiB $- ND 1 100 (3 500) 125 MB/s (170 MB/s) $-
P20 512 GiB $- ND 2 300 (3 500) 150 MB/s (170 MB/s) $-
P30 1 TiB $- ND 5 000 (30 000) 200 MB/s (1,000 MB/s) $-
P40 2 TiB $- ND 7 500 (30 000) 250 MB/s (1,000 MB/s) $-
P50 4 TiB $- ND 7 500 (30 000) 250 MB/s (1,000 MB/s) $-
P60 8 TiB $- ND 16 000 (30 000) 500 MB/s (1,000 MB/s) $-
P70 16 TiB $- ND 18 000 (30 000) 750 MB/s (1,000 MB/s) $-
P80 32 TiB (32 767 GiB) $- ND 20 000 (30 000) 900 MB/s (1,000 MB/s) $-

Naliczamy opłatę za włączenie opcji zwielokrotniania wydajności w wysokości $- oraz opłatę za transakcję w wysokości $- za 10 000 jednostek transakcji w przypadku dysków P30 i większych z włączoną opcją zwielokrotniania wydajności. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje. Aby uzyskać więcej informacji na temat transakcji zwielokrotniania wydajności, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą zwielokrotniania wydajności.

SSD wersja 2 w warstwie Premium

Dyski SSD w warstwie Premium w wersji 2 to oferta dysków SSD nowej generacji w warstwie Premium dla usługi Azure Disks Storage. Magazyn dysków SSD w warstwie Premium w wersji 2 jest przeznaczony dla obciążeń wrażliwych na wydajność, które stale wymagają niskiego średniego opóźnienia odczytu i zapisu w połączeniu z dużą operacją we/wy na sekundę i przepływnością. Ta oferta jest odpowiednia do obsługi obciążeń intensywnie korzystających z danych, takich jak SQL Server, Oracle Database, Cassandra i Mongo DB.

Dzięki dyskowi SSD w warstwie Premium w wersji 2 możesz aprowizować liczbę operacji we/wy na sekundę i przepływność, których potrzebujesz, bez konieczności kupowania dodatkowej pojemności magazynu (zobacz poniższą tabelę). W związku z tym można ekonomicznie skalować wydajność podczas wdrażania obciążeń intensywnie korzystających z transakcji. Dysk SSD w warstwie Premium w wersji 2 zapewnia podstawową wydajność 3000 operacji we/wy na sekundę i 125 MB/s dla dowolnego rozmiaru dysku oferowanego bez dodatkowych kosztów. Pojemność magazynu dyskowego może wynosić od co najmniej 1 GiB do maksymalnie 64 TB.

Obecnie obsługiwane są tylko konfiguracje magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS).

Rozmiar dysku Maksymalna liczba operacji we/wy na sekundę Maksymalna przepływność (MB/s)
1 GiB-64 TiBs 3 000-80 000
(Zwiększa się o liczbę 500 operacji we/wy na sekundę na GiB)
125-1 200
(Zwiększa się o 0,25 MB/s na ustawioną liczbę operacji we/wy na sekundę)

Migawki

Migawki przyrostowe dysków SSD w warstwie Premium v2 można przechowywać tylko w magazynie w warstwie Standardowa. Opłata za nie wynosi $-/GB miesięcznie (zarówno w opcji migawek LRS, jak i ZRS warstwy Standardowa) na podstawie zmian różnicowych od czasu ostatniej migawki. Na przykład używasz dysku zarządzanego o zastrzeżonym rozmiarze 128 GB i używanym rozmiarze 10 GB. Pierwsza migawka przyrostowa jest rozliczana tylko za używany rozmiar 10 GB. Zanim utworzysz drugą migawkę, do dysku dodawane jest 20 GB danych. Teraz druga migawka przyrostowa jest rozliczana tylko za 20 GB.

Cennik

Całkowity koszt dysku SSD v2 w warstwie Premium w ramach usługi Disk Storage będzie zależeć od rozmiaru i liczby aprowizowanych dysków oraz ich konfiguracji.

Dyski SSD w warstwie Premium w wersji 2 będą rozliczane godzinowo i będą zapewniać różne rozmiary dysków z konfigurowalnym zakresem operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) i przepływnością mierzoną w MB/s. Możesz wybrać konfigurację, która najlepiej spełnia wymagania dotyczące obciążenia pod względem pojemności magazynu, liczby operacji we/wy na sekundę i przepływności. Pojemność magazynu dysków, liczba operacji we/wy na sekundę i przepływność będą naliczane oddzielnie.

Dysk SSD w warstwie Premium w wersji 2 obecnie obsługuje magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS). Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji nadmiarowości, zobacz Stronę replikacji usługi Azure Storage.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie struktury dotyczącej cen dla dysku SSD v2 w warstwie Premium:

Konfiguracja dysku SSD v2 w warstwie Premium Jednostka Cena za miesiąc Cena za godzinę
Pojemność dysku GiB $-/GiB $-
Aprowizowana liczba operacji we/wy na sekundę Operacje wejścia/wyjścia Do 3 000 operacji we/wy na sekundę bez dodatkowych kosztów
$-/aprowizowana liczba operacji we/wy na sekundę ponad 3 000 operacji we/wy na sekundę
Do 3 000 operacji we/wy na sekundę bez dodatkowych kosztów
$-/aprowizowana liczba operacji we/wy na sekundę ponad 3 000 operacji we/wy na sekundę
Aprowizowana przepływność MB/s Do 125 MB/s bez dodatkowych kosztów
$-/aprowizowane MB/s ponad 125 MB/s
Do 125 MB/s bez dodatkowych kosztów
$-/aprowizowane MB/s ponad 125 MB/s
Zapoznaj się z dokumentacją, aby uzyskać informacje o dostępności i funkcjach dysków SSD w warstwie Premium w wersji 2. Cennik w tabeli cen jest przeznaczony do celów informacyjnych. Rzeczywistą dostępność tej usługi można znaleźć w dokumentacji.

Standardowa, SSD

Dyski SSD w warstwie Standardowa to ekonomiczna oferta dysków SSD zoptymalizowana pod kątem obciążeń testowych i podstawowych obciążeń produkcyjnych wymagających spójnego opóźnienia. Dyski SSD w warstwie Standardowa można również stosować w przypadku obciążeń związanych z danymi big data wymagającymi wysokiej przepływności. Dyski SSD w warstwie Standardowa zapewniają mniejsze opóźnienia w porównaniu z dyskami HDD w warstwie Standardowa, a jednocześnie większą niezawodność i skalowalność aplikacji. Dodatkowo te dyski są dostępne we wszystkich rozmiarach maszyn wirtualnych platformy Azure. W przypadku obciążeń przedsiębiorstwa, które są bardziej wymagające i wrażliwe na opóźnienie, można łatwo podwyższyć poziom dysków SSD w warstwie Standardowa do dysków SSD w warstwie Premium. Dyski SSD w warstwie Standardowa mają tę samą wiodącą w branży trwałość i dostępność, jakiej oczekuje się od dysków SSD w warstwie Premium.

Łączny koszt magazynu opartego na dyskach SSD w warstwie Standardowa zależy od rozmiaru i liczby dysków, liczby transakcji oraz liczby transferów danych wychodzących. Funkcja Dyski SSD w warstwie Standardowa obsługuje zarówno opcję magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS), jak i magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage. Obecnie funkcja Dyski SSD w warstwie Standardowa z opcją ZRS jest ogólnie dostępna w wybranych regionach, a w przyszłości dostępność regionalna zostanie zwiększona. W przypadku korzystania z funkcji dysków udostępnionych platformy Azure bazującej na dyskach SSD w warstwie Standardowa za każdą dodatkową instalację dysku opłata jest naliczana miesięcznie na podstawie rozmiaru dysku. Ceny dysków udostępnionych są takie same dla opcji LRS i ZRS.

Migawki

Obrazy i migawki pełne dysków SSD w warstwie Standardowa można przechowywać w magazynie z dyskami HDD w warstwie Standardowa. Do wyboru są opcje migawek magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) i magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS). Za te migawki i obrazy jest naliczana miesięczna opłata w wysokości $-/GB (zarówno w opcji LRS, jak i ZRS warstwy Standardowa) na podstawie użytej części dysku. Jeśli na przykład utworzysz migawkę dysku zarządzanego z aprowizowaną pojemnością 128 GB i rzeczywistym użyciem danych 10 GB, opłaty za migawkę zostaną naliczone tylko za użyte dane o rozmiarze 10 GB. W przypadku przechowywania ich w magazynie z dyskami SSD opłaty wyniosą $-/GB miesięcznie.

Migawki przyrostowe dysków SSD w warstwie Premium można przechowywać tylko w magazynie w warstwie Standardowa. Za te migawki jest naliczana opłata w wysokości $-/GB miesięcznie (zarówno w opcji migawek LRS, jak i ZRS warstwy Standardowa) na podstawie zmian różnicowych od czasu ostatniej migawki. Na przykład używasz dysku zarządzanego o aprowizowanym rozmiarze 128 GB i używanym rozmiarze 100 GB. Opłata za pierwszą migawkę przyrostową jest naliczana tylko za używany rozmiar 100 GB. Przed utworzeniem drugiej migawki na dysku zostało dodane 20 GB danych. Teraz opłata za drugą migawkę przyrostową będzie naliczana tylko za 20 GB.

Zwielokrotnienie wydajności

W przypadku dysków E30 i mniejszych funkcja zwielokrotnienia ich wydajności opartego na środkach jest włączona domyślnie bez dodatkowych kosztów. Można zwiększyć wydajność do 1000 operacji we/wy na sekundę i 250 MB/s przez maksymalnie 30 minut, aby obsłużyć ruch szczytowy, przetwarzać zadania wsadowe i skrócić czas rozruchu.

Niedostępne Rozmiar dysku Cena za miesiąc Maksymalna liczba płatnych transakcji na godzinę Maksymalna cena transakcji miesięcznie Maksymalna łączna cena miesięcznie Maksymalna liczba operacji we/wy na sekundę (maksymalna liczba operacji we/wy na sekundę ze zwielokrotnieniem wydajności) Maksymalna przepływność (maksymalna przepływność ze zwielokrotnieniem wydajności) Cena za instalację miesięcznie (dysk udostępniony)
E1 4 GiB $- 6 800 $- $- 500 (600) 100 MB/s (150 MB/s) $-
E2 8 GiB $- 13 400 $- $- 500 (600) 100 MB/s (150 MB/s) $-
E3 16 GiB $- 26 600 $- $- 500 (600) 100 MB/s (150 MB/s) $-
E4 32 GiB $- 43 400 $- $- 500 (600) 100 MB/s (150 MB/s) $-
E6 64 GiB $- 81 200 $- $- 500 (600) 100 MB/s (150 MB/s) $-
E10 128 GiB $- 147 200 $- $- 500 (600) 100 MB/s (150 MB/s) $-
E15 256 GiB $- 274 000 $- $- 500 (600) 100 MB/s (150 MB/s) $-
E20 512 GiB $- 502 000 $- $- 500 (600) 100 MB/s (150 MB/s) $-
E30 1 TiB $- 829 200 $- $- 500 (1 000) 100 MB/s (250 MB/s) $-
E40 2 TiB $- 893 000 $- $- 500 100 MB/sekundę $-
E50 4 TiB $- 1 578 400 $- $- 500 100 MB/sekundę $-
E60 8 TiB $- 2 777 500 $- $- 2 000 400 MB/sekundę $-
E70 16 TiB $- 4 379 300 $- $- 4 000 600 MB/sekundę $-
E80 32 TiB (32 767 GiB) $- 9 478 400 $- $- 6 000 750 MB/sekundę $-

Pobieramy opłatę $- za 10 000 transakcji na godzinę dla dysków SSD w warstwie Standardowa do maksymalnej liczby płatnych transakcji na godzinę wymienionych w tabeli dla każdego dysku SSD w warstwie Standardowa. W przypadku transakcji przekraczających maksymalny limit godzin nie będą naliczane dodatkowe opłaty. Każdy typ operacji względem magazynu jest liczony jako transakcja, w tym odczyty, zapisy i usunięcia. Do zliczania rozliczanych jednostek transakcji używamy rozmiaru jednostki We/Wy wynoszącego 256 KiB. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą dysku SSD w wersji Standardowa.

Niedostępne Rozmiar dysku Cena za miesiąc Maksymalna liczba płatnych transakcji na godzinę Maksymalna cena transakcji miesięcznie Maksymalna łączna cena miesięcznie Maksymalna liczba operacji we/wy na sekundę (maksymalna liczba operacji we/wy na sekundę ze zwielokrotnieniem wydajności) Maksymalna przepływność (maksymalna przepływność ze zwielokrotnieniem wydajności) Cena za instalację miesięcznie (dysk udostępniony)
E1 4 GiB $- 7 800 $- $- 120 (600) 25 MB/s (150 MB/s) $-
E2 8 GiB $- 15 400 $- $- 120 (600) 25 MB/s (150 MB/s) $-
E3 16 GiB $- 30 600 $- $- 120 (600) 25 MB/s (150 MB/s) $-
E4 32 GiB $- 61 000 $- $- 120 (600) 25 MB/s (150 MB/s) $-
E6 64 GiB $- 114 400 $- $- 240 (600) 50 MB/s (150 MB/s) $-
E10 128 GiB $- 214 000 $- $- 500 (600) 60 MB/s (150 MB/s) $-
E15 256 GiB $- 398 400 $- $- 500 (600) 60 MB/s (150 MB/s) $-
E20 512 GiB $- 737 600 $- $- 500 (600) 60 MB/s (150 MB/s) $-
E30 1 TiB $- 1 238 800 $- $- 500 (1 000) 60 MB/s (250 MB/s) $-
E40 2 TiB $- 1 344 700 $- $- 500 60 MB/sekundę $-
E50 4 TiB $- 2 405 600 $- $- 500 60 MB/sekundę $-
E60 8 TiB $- 4 243 900 $- $- 2 000 400 MB/sekundę $-
E70 16 TiB $- 7 353 100 $- $- 4 000 600 MB/sekundę $-
E80 32 TiB (32 767 GiB) $- 14 706 200 $- $- 6 000 750 MB/sekundę $-

Pobieramy opłatę $- za 10 000 transakcji na godzinę dla dysków SSD w warstwie Standardowa do maksymalnej liczby płatnych transakcji na godzinę wymienionych w tabeli dla każdego dysku SSD w warstwie Standardowa. W przypadku transakcji przekraczających maksymalny limit godzin nie będą naliczane dodatkowe opłaty. Każdy typ operacji względem magazynu jest liczony jako transakcja, w tym odczyty, zapisy i usunięcia. Do zliczania rozliczanych jednostek transakcji używamy rozmiaru jednostki We/Wy wynoszącego 256 KiB. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą dysku SSD w wersji Standardowa.

Standardowa, dysk twardy

Dyski HDD w warstwie Standardowa używają nośników magazynujących opartych na stacjach dysków (HDD). Najlepiej nadają się do tworzenia i testowania oraz innych rzadko używanych obciążeń dostępu, które są mniej wrażliwe na zmienność wydajności.

Całkowity koszt dysków HDD w warstwie Standardowa zależy od rozmiaru i liczby dysków, liczby transakcji oraz liczby transferów danych ruchu wychodzącego. Dyski HDD w warstwie Standardowa obsługują tylko magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS). Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji nadmiarowości, zobacz stronę replikacji usługi Azure Storage.

Migawki

Za obrazy i migawki pełne jest naliczana miesięczna opłata w wysokości $-/GB (zarówno w opcji migawek LRS, jak i ZRS) na podstawie użytej części dysku. Jeśli na przykład utworzysz migawkę dysku zarządzanego z zaprowizowaną pojemnością 64 GB i rzeczywistym użyciem danych 10 GB, migawka zostanie obciążona opłatami tylko za użyte dane o rozmiarze 10 GB.

Za migawki przyrostowe dysków HDD w warstwie Standardowa są naliczane opłaty w wysokości $-/GB miesięcznie (zarówno w opcji migawek LRS i ZRS) na podstawie magazynu zajętego przez zmiany różnicowe od czasu ostatniej migawki. Na przykład używasz dysku zarządzanego o aprowizowanym rozmiarze 128 GB i używanym rozmiarze 100 GB. Opłata za pierwszą migawkę przyrostową jest naliczana tylko za używany rozmiar 100 GB. Przed utworzeniem drugiej migawki na dysku zostało dodane 20 GB danych. Teraz opłata za drugą migawkę przyrostową będzie naliczana tylko za 20 GB.

Niedostępne Rozmiar dysku Cena za miesiąc Liczba operacji we/wy na sekundę na dysk Przepływność na dysk
S4 32 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S6 64 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S10 128 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S15 256 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S20 512 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S30 1 TiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S40 2 TiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S50 4 TiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S60 8 TiB $- Do 1 300 Do 300 MB/sekundę
S70 16 TiB $- Do 2 000 Do 500 MB/sekundę
S80 32 TiB (32 767 GiB) $- Do 2 000 Do 500 MB/sekundę

Opłata za 10 000 transakcji dla dysków HDD w warstwie Standardowa wynosi $-. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje.

Dysk Ultra Disk

Dysk Ultra Disk to następna generacja dysków półprzewodnikowych (SSD) o wysokiej wydajności z konfigurowalnymi atrybutami wydajności, które zapewniają najmniejsze opóźnienie oraz stałą wysoką przepływność i liczbę operacji we/wy na sekundę. Dysk Ultra Disk może zapewnić niespotykaną i wysoce skalowalną wydajność przy opóźnieniu krótszym niż milisekunda. Jako klient możesz zacząć od niskiej przepływności i liczby operacji we/wy na sekundę, a następnie dostosować wydajność w miarę zwiększania wykorzystania operacji we/wy.

Łączny koszt dysków funkcji Ultra Disk zależy od rozmiaru i liczby dysków oraz ich konfiguracji wydajności.

Dysk Ultra Disk jest dostępny w różnych rozmiarach, które zapewniają konfigurowalny zakres liczby operacji we/wy na sekundę oraz konfigurowalny zakres przepływności (MB/s), a opłaty za nie są naliczane godzinowo. Możesz wybrać opcję, która najlepiej spełni Twoje wymagania dotyczące rozmiaru magazynu, liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę oraz przepływności. Funkcja Dysk w warstwie Ultra obsługuje wyłącznie magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania dysków, zapoznaj się ze stroną dokumentacji dysku Ultra Disk.

*Ta opłata za rezerwację jest naliczana w przypadku włączenia zgodności dysku Ultra Disk na maszynie wirtualnej bez dołączania dysku Ultra Disk.

**Cena dotyczy 730 godzin miesięcznie.

Konfiguracja dysku Ultra Disk Jednostka Cena za godzinę Cena za miesiąc**
Pojemność dysku (GiB) GiB $- $-
Aprowizowane operacje wy/wy na sekundę Operacje wejścia/wyjścia $- $-
Aprowizowana przepływność (MB/s) Mb/s $- $-
Opłata za aprowizowaną rezerwację procesora wirtualnego* vCPU $- $-

Dysk Ultra Disk jest rozliczany na podstawie aprowizowanego rozmiaru, aprowizowanej liczby operacji we/wy na sekundę i aprowizowanej przepływności. Platforma Azure mapuje aprowizowany rozmiar (zaokrąglony w górę) na najbliższy oferowany rozmiar dysku. Każdy dysk jest rozliczany odpowiednio co godzinę. Jeśli na przykład aprowizujesz dysk Ultra Disk o rozmiarze 200 GiB z liczbą operacji we/wy na sekundę równą 20 000 i przepływnością 1 000 MB/s, a następnie usuniesz go po 20 godzinach, zostanie on zamapowany na ofertę dysku o rozmiarze 256 GiB i zostanie Ci naliczona opłata za 256 GiB, 20 000 operacji we/wy na sekundę i 1 000 MB/s za 20 godzin. Opłata nie zależy od rzeczywistej ilości danych i liczby operacji we/wy zapisanych na dysku.

W przypadku udostępnionych dysków w warstwie Ultra nie jest naliczana opłata za instalację. Opłata jest naliczana za pojemność, całkowitą liczbę operacji we/wy i przepływność dysku. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją udostępnionych dysków.

Funkcja Dysk w warstwie Ultra obsługuje wyłącznie magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage.

Migawki

Migawki przyrostowe dla dysku Ultra Disk można przechowywać tylko w magazynie w warstwie Standardowa. Opłaty są naliczane w wysokości $-/GB miesięcznie w przypadku opcji migawek Magazyn LRS w warstwie Standardowa i Magazyn ZRS w warstwie Standardowa zajętych przez zmiany różnicowe od czasu ostatniej migawki. Na przykład używasz dysku zarządzanego o aprowizowanym rozmiarze 128 GB i używanym rozmiarze 10 GB. Pierwsza migawka przyrostowa jest rozliczana tylko za użyty rozmiar 10 GB. Przed utworzeniem drugiej migawki do dysku zostaną dodane dane o rozmiarze 20 GB. Teraz druga migawka przyrostowa jest rozliczana tylko za 20 GB.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Dyski zarządzane

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Dyski zarządzane.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Dyski zarządzane.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Dyski zarządzane.

 • Bez względu na to, ile miejsca na aprowizowanym dysku używasz aktualnie, opłata zostanie naliczona przy użyciu tej samej stawki.

 • Opłaty zostaną naliczone proporcjonalnie na podstawie liczby godzin w oparciu o cenę miesięczną. Na przykład cena za dysk SSD w warstwie Premium w wersji P15 to $- (cena może się różnić zależnie od regionu). Za październik zostanie naliczona opłata w wysokości $-/(31 dni x 24 godz.) = $-/godz.

 • Dysk Ultra Disk jest rozliczany na podstawie aprowizowanego rozmiaru, aprowizowanej liczby operacji we/wy na sekundę i aprowizowanej przepływności.
 • Całkowity koszt dysku SSD v2 w warstwie Premium w ramach usługi Disk Storage zależy od rozmiaru i liczby aprowizowanych dysków oraz ich odpowiednich konfiguracji pod względem aprowizowanych operacji we/wy na sekundę i przepływności.

  Na przykład, jeśli masz aplikację, która wymaga trzech różnych dysków o następującej charakterystyce:

  • Dysk 1 — 64 GiB, 2 000 operacji we/wy na sekundę i 120 MB/s przepływności
  • Dysk 2 — 256 GiB, 4 000 operacji we/wy na sekundę i 100 MB/s przepływności
  • Dysk 3 — 1 024 GiB, 15 000 operacji we/wy na sekundę i 1 200 MB/s przepływności

  Miesięczny koszt każdego dysku SSD v2 w warstwie Premium w konfiguracji magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) w regionie Wschodnie stany USA będzie następujący:

  • Koszt 1-miesięczny dla dysku 1 = 64*$0.081 = $5.14/miesiąc
  • Koszt 2-miesięczny dla dysku = 256*$0.081 + (4 000-3 000) * $0.0052 = $25.67/miesiąc
  • Koszt 3-miesięczny dla dysku = 1 024*$0.081 + (15 000-3 000) * $0.0052 + (1 200 – 125) * $0.041 = $186.71/miesiąc

  Ceny mogą ulec zmianie w zależności od wybranego regionu.

 • Łączna cena za miesiąc dysku SSD w warstwie Standardowa obejmuje dwa składniki:
  (a) koszt magazynu skojarzony z rozmiarem dysku i
  (b) składnik zmiennej, który zależy od liczby transakcji na godzinę, które mają miejsce w ciągu miesiąca.

  Jeśli na przykład wybierzesz jednostkę SKU dysków SSD w warstwie Standardowa o pojemności 4 GiB E1 z magazynem lokalnie nadmiarowym (LRS) i wykonasz średnio następującą liczbę transakcji na godzinę: 4 000, łączna cena będzie wynosić

  (a) $-/miesiąc + (b) 4 000 transakcji na godzinę * (transakcje: $-/10 000) * 730 godz. na miesiąc = $- + $- = $-/miesiąc.

  Uwaga: 730 godz. miesięcznie jest obliczane przez podzielenie łącznej liczby godzin w roku 24 godz. * 365 dni podzielonych przez 12 mies. = 730 godz. w miesiącu.

  Z drugiej strony, jeśli wybrano ten sam rozmiar dysku z magazynem lokalnie nadmiarowym (LRS), a obciążenie wykonało następującą liczbę transakcji na godzinę: 8 000, łączna cena będzie wynosić (a) $- / miesiąc + (b) $- = $- / miesiąc.

  Innymi słowy, dodatkowe transakcje 8 000 – 6 800 = 1 200 na godzinę będą oferowane bez dodatkowych opłat.

 • System rozpoczyna rozliczanie nowo utworzonych pustych dysków SSD w warstwie Premium, SSD w warstwie Standardowa i HDD w warstwie Standardowa, gdy zostaną one po raz pierwszy dołączone do maszyny wirtualnej w celu zaoszczędzenia kosztów.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze