Pomiń nawigację

Ceny usługi Managed Disks

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Storage ważny przez 12 miesięcy.

Azure Managed Disks to nowa, polecana oferta magazynu na dyskach przeznaczonego do trwałego przechowywania danych w usłudze Azure Virtual Machines. W każdej maszynie wirtualnej możesz używać wielu dysków Managed Disks. Oferujemy trzy typy dysków Managed Disks — SSD w warstwie Premium, SSD w warstwie Standardowa (wersja zapoznawcza) i HDD w warstwie Standardowa.

Szukasz szczegółowych informacji o cenach stronicowych obiektów blob, określanych też jako dyski niezarządzane? Zapoznaj się z cennikiem dysków niezarządzanych i stronicowych obiektów blob.

Szczegóły cennika

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium to magazyn o wysokiej wydajności oparty na dyskach SSD (Solid State Drive), który został zaprojektowany z myślą o obsłudze obciążeń z dużą liczbą operacji wejścia/wyjścia przy zachowaniu wysokiej przepływności i małego opóźnienia. Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium umożliwia aprowizowanie dysku trwałego oraz konfigurowanie jego rozmiaru i charakterystyk wydajności.

Łączny koszt usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium zależy od rozmiaru i liczby dysków oraz liczby transferów danych wychodzących. Te rozmiary dysków umożliwiają wykonywanie różnej liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) oraz oferują różne limity przepływności i miesięczne opłaty za GiB danych. Możesz wybrać opcję, która najlepiej spełni Twoje wymagania dotyczące rozmiaru magazynu, liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę oraz przepływności. Do każdej maszyny wirtualnej dołącz kilka dysków trwałych, a zyskasz możliwość skonfigurowania magazynu o rozmiarze do 64 TiB, który będzie obsługiwać minimum 80 000 operacji wejścia/wyjścia na sekundę oraz przepływność dysku wynoszącą 1600 MB na sekundę na maszynę wirtualną z opóźnieniem operacji odczytu mniejszym niż jedna milisekunda. Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium jest obsługiwana przez maszyny wirtualne o rozmiarach z serii DS, DSv2, FS i GS, które są specjalne przeznaczone dla usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium.

Obrazy i migawki dysków zarządzanych usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium można przechowywać w magazynie w warstwie Standardowa. Do wyboru są opcje magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) i magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS). Za te migawki i obrazy jest naliczana miesięczna opłata w wysokości $0.05/GB (zarówno w opcji LRS, jak i ZRS warstwy Standardowa) na podstawie użytej części dysku. Jeśli na przykład utworzysz migawkę dysku zarządzanego z zaprowizowaną pojemnością 64 GB i rzeczywistym użyciem danych 10 GB, migawka zostanie obciążona opłatami tylko za użyte dane o rozmiarze 10 GB. W przypadku przechowywania ich w magazynie usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium opłaty wyniosą $-/GB miesięcznie.

P4 P6 P10 P15 P20 P30 P40 P50
Rozmiar dysku 32 GiB 64 GiB 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB
Cena za miesiąc $- $- $- $- $- $- $- $-
Liczba operacji wejścia/wyjścia na dysk 120 240 500 1 100 2 300 5 000 7 500 7 500
Przepływność na dysk 25 MB/sekundę 50 MB/sekundę 100 MB/sekundę 125 MB/sekundę 150 MB/sekundę 200 MB/sekundę 250 MB/sekundę 250 MB/sekundę
W przypadku dysków w warstwie Premium nie ma kosztów transakcji.

Dyski zarządzane są dostępne tylko w przypadku magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS, Locally Redundant Storage). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage.

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa (Wersja zapoznawcza)

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa to ekonomiczna oferta dysków SSD zoptymalizowana pod kątem obciążeń testowych i podstawowych obciążeń produkcyjnych wymagających spójnego opóźnienia. Usługę Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa można również zastosować w przypadku obciążeń związanych z danymi big data wymagającymi wysokiej przepływności. Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa zapewnia mniejsze opóźnienie w porównaniu do dysków HDD w warstwie Standardowa, a jednocześnie zwiększa niezawodność i skalowalność aplikacji. Dodatkowo te dyski są dostępne we wszystkich rozmiarach maszyn wirtualnych platformy Azure. W przypadku obciążeń przedsiębiorstwa, które są bardziej wymagające i wrażliwe na opóźnienie, można łatwo podwyższyć poziom usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa do usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium. Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa jest oferowana jako rozwiązanie dysku zarządzanego oraz ma tę samą wiodącą w branży trwałość i dostępność, jakiej oczekuje się od usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium.

Łączny koszt magazynu w usłudze Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa zależy od rozmiaru i liczby dysków, liczby transakcji oraz liczby transferów danych wychodzących.

Obrazy i migawki usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa można przechowywać w magazynie z dyskami HDD w warstwie Standardowa. Do wyboru są opcje magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) i magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS). Za te migawki i obrazy jest naliczana miesięczna opłata w wysokości $0.05/GB (zarówno w opcji LRS, jak i ZRS warstwy Standardowa) na podstawie użytej części dysku. Jeśli na przykład utworzysz migawkę dysku zarządzanego z aprowizowaną pojemnością 128 GB i rzeczywistym użyciem danych 10 GB, opłaty za migawkę zostaną naliczone tylko za użyte dane o rozmiarze 10 GB. W przypadku przechowywania ich w magazynie z dyskami SSD opłaty wyniosą $-/GB miesięcznie.
E10 E15 E20 E30 E40 E50
Rozmiar dysku 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB
Cena wersji zapoznawczej za miesiąc $- $- $- $- $- $-
Liczba operacji wejścia/wyjścia na dysk 500 500 500 500 500 500
Przepływność na dysk 60 MB/sekundę 60 MB/sekundę 60 MB/sekundę 60 MB/sekundę 60 MB/sekundę 60 MB/sekundę
Naliczamy opłatę $- (cena wersji zapoznawczej) za następującą liczbę transakcji dla dysków SSD Managed Disks w warstwie Standardowa: 10 000. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje.

Usługa Managed Disks z dyskami HDD w warstwie Standardowa

Usługa Managed Disks z dyskami HDD w warstwie Standardowa korzysta z nośnika magazynowania opartego na dysku twardym (HDD). Są one najlepszym rozwiązaniem w przypadku pracy w środowisku tworzenia/testowania oraz innych nieregularnych obciążeń, które są mniej podatne na zmiany wydajności.

Łączny koszt magazynu w usłudze Managed Disks z dyskami HDD w warstwie Standardowa zależy od rozmiaru i liczby dysków, liczby transakcji oraz liczby transferów danych wychodzących.

Za migawki zarządzane i obrazy jest naliczana miesięczna opłata w wysokości $-/GB (zarówno w opcji LRS, jak i ZRS) na podstawie użytej części dysku. Jeśli na przykład utworzysz migawkę dysku zarządzanego z zaprowizowaną pojemnością 64 GB i rzeczywistym użyciem danych 10 GB, migawka zostanie obciążona opłatami tylko za użyte dane o rozmiarze 10 GB.
S4 S6 S10 S15 S20 S30 S40 S50
Rozmiar dysku 32 GiB 64 GiB 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB
Cena za miesiąc $- $- $- $- $- $- $- $-
Liczba operacji wejścia/wyjścia na dysk 500 500 500 500 500 500 500 500
Przepływność na dysk 60 MB/sekundę 60 MB/sekundę 60 MB/sekundę 60 MB/sekundę 60 MB/sekundę 60 MB/sekundę 60 MB/sekundę 60 MB/sekundę
Naliczamy opłatę $- za następującą liczbę transakcji dla dysków HDD Managed Disks w warstwie Standardowa: 10 000. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje.

Dyski zarządzane są dostępne tylko w przypadku magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS, Locally Redundant Storage). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage.

Pomoc techniczna i umowa SLA

Często zadawane pytania

  • Bez względu na to, ile miejsca na aprowizowanym dysku używasz aktualnie, opłata zostanie naliczona przy użyciu tej samej stawki.

  • Opłaty zostaną naliczone proporcjonalnie na podstawie liczby godzin w oparciu o cenę miesięczną.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
  • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Storage

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji