Ceny funkcji Dyski zarządzane

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Konta magazynu ważny przez 12 miesięcy.

Dyski zarządzane platformy Azure to magazyn blokowy o wysokiej wydajności i trwałości zaprojektowany pod kątem używania z usługą Azure Virtual Machines. W każdej maszynie wirtualnej możesz używać wielu funkcji Dyski zarządzane. Oferujemy cztery rodzaje funkcji Dyski zarządzane — Dyski Ultra Disk, Dyski zarządzane SSD w warstwie Premium, Dyski zarządzane SSD w warstwie Standardowa i Dyski zarządzane HDD w warstwie Standardowa. Opłaty za Dyski zarządzane platformy Azure są naliczane godzinowo przy użyciu cen z najbliższej warstwy obsługującej konkretny rozmiar dysku.

Szukasz szczegółowych informacji o cenach stronicowych obiektów blob, określanych też jako dyski niezarządzane? Zapoznaj się z cennikiem dysków niezarządzanych i stronicowych obiektów blob.

Szczegóły cennika

Funkcja Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Premium

Funkcja Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Premium to magazyn o wysokiej wydajności oparty na dyskach SSD (Solid State Drive), który został zaprojektowany z myślą o obsłudze obciążeń z dużą liczbą operacji wejścia/wyjścia przy zachowaniu wysokiej przepływności i małego opóźnienia. Funkcja Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Premium umożliwia aprowizowanie dysku trwałego oraz konfigurowanie jego rozmiaru i charakterystyk wydajności.

Łączny koszt funkcji Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Premium zależy od rozmiaru i liczby dysków oraz liczby transferów danych wychodzących. Te rozmiary dysków umożliwiają wykonywanie różnej liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) oraz oferują różne limity przepływności i miesięczne opłaty za GiB danych. Funkcja Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Premium jest obsługiwana na maszynach wirtualnych w wielu rozmiarach i opcjach, w tym tych z serii DS, DSv2, FS i GS, na których można uruchamiać obciążenia. W przypadku funkcji Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Premium usługi Azure Shared Disks za każdą dodatkową instalację dysku zarządzanego opłata jest naliczana miesięcznie na podstawie rozmiaru dysku. Funkcja Dyski SSD w warstwie Premium obsługuje zarówno opcję magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS), jak i magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage. Funkcja Dyski SSD w warstwie Premium z magazynem strefowo nadmiarowym jest obecnie w publicznej wersji zapoznawczej i jest dostępna w wybranych regionach produkcyjnych w cenie wersji zapoznawczej, która jest taka sama jak cena wersji ogólnie dostępnej. Aby wyświetlić cennik magazynu strefowo nadmiarowego, wybierz pozycję Magazyn strefowo nadmiarowy jako opcję nadmiarowości w menu rozwijanym.

Migawki

Obrazy i migawki pełne usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium można przechowywać w magazynie w warstwie Standardowa. Do wyboru są opcje migawek magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) i magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS). Za te migawki i obrazy jest naliczana miesięczna opłata w wysokości $0.05/GB (zarówno w opcji LRS, jak i ZRS warstwy Standardowa) na podstawie użytej części dysku. Jeśli na przykład utworzysz migawkę dysku zarządzanego z zaprowizowaną pojemnością 64 GB i rzeczywistym użyciem danych 10 GB, migawka zostanie obciążona opłatami tylko za użyte dane o rozmiarze 10 GB. W przypadku przechowywania ich w magazynie usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium opłaty wyniosą $-/GB miesięcznie.

Migawki przyrostowe zarządzanych dysków SSD w warstwie Premium można przechowywać tylko w magazynie w warstwie Standardowa. Za te migawki jest naliczana opłata w wysokości $0.05/GB miesięcznie (zarówno w opcji migawek LRS, jak i ZRS warstwy Standardowa) na podstawie zmian różnicowych od czasu ostatniej migawki. Na przykład używasz dysku zarządzanego o aprowizowanym rozmiarze 128 GB i używanym rozmiarze 100 GB. Opłata za pierwszą migawkę przyrostową jest naliczana tylko za używany rozmiar 100 GB. Przed utworzeniem drugiej migawki na dysku zostało dodane 20 GB danych. Teraz opłata za drugą migawkę przyrostową będzie naliczana tylko za 20 GB.

Zwielokrotnienie wydajności

W przypadku dysków P20 i mniejszych funkcja zwielokrotniania wydajności jest włączona domyślnie bez dodatkowych kosztów. Można zwiększyć wydajność do 3 500 operacji we/wy na sekundę i 170 MB/s przez maksymalnie 30 minut, aby obsłużyć ruch szczytowy, przetwarzać zadania wsadowe i skrócić czas rozruchu.

W przypadku dysków P30 i większych zostanie naliczona miesięczna opłata w wysokości $- za włączenie funkcji zwielokrotniania wydajności i opłata za transakcję w wysokości $- za 10 000 operacji we/wy dla dodatkowych operacji we/wy na sekundę. W dowolnym momencie można zwiększyć wydajność do 30 000 operacji we/wy na sekundę i 1 000 MB/s. Jeśli na przykład aprowizujesz dysk P30 z 5 000 operacji we/wy na sekundę i zwielokrotnisz wydajność do 30 000 operacji we/wy na sekundę, zostanie naliczona opłata za włączenie funkcji zwielokrotnienia wydajności, jak również opłata za transakcję zwielokrotnienia wydajności za dodatkowe 25 000 operacji we/wy na sekundę. Jeśli zwielokrotnisz wydajność powyżej aprowizowanej ilości, również zostanie naliczona opłata za transakcję zwielokrotnienia wydajności za dodatkową przepływność. Aby uzyskać szczegółowe przykłady dotyczące rozliczeń, zapoznaj się z tym artykułem.

Cennik funkcji zwielokrotniania wydajności dysków P30 i większych jest dostępny w wybranych regionach produkcyjnych w cenach wersji zapoznawczej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat regionów z wersjami zapoznawczymi, zobacz Często zadawane pytania dotyczące dysków platformy Azure.

Rezerwacja

Oprócz tego usługa Azure Managed Disk Reservation ułatwia obniżenie kosztów magazynu na dysku dzięki wykupieniu pojemności dysku zarządzanego z dyskami SSD w warstwie Premium na okres jednego roku. Pojemność zarezerwowaną można kupować w przyrostach co 1 jednostkę dyskową na okres 1 roku. Wszystkie ceny są podane w rozliczeniu na miesiąc. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dyski na platformie Azure — często zadawane pytania.

Rozmiar dysku Cena za miesiąc Rezerwacja na 1 rok
Cena za miesiąc
Maksymalna liczba operacji we/wy na sekundę (maksymalna liczba operacji we/wy na sekundę ze zwielokrotnieniem wydajności) Maksymalna przepływność (maksymalna przepływność ze zwielokrotnieniem wydajności) Cena za instalację miesięcznie (dysk udostępniony)
P1 4 GiB $- ND 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) ND
P2 8 GiB $- ND 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) ND
P3 16 GiB $- ND 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) ND
P4 32 GiB $- ND 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) ND
P6 64 GiB $- ND 240 (3 500) 50 MB/s (170 MB/s) ND
P10 128 GiB $- ND 500 (3 500) 100 MB/s (170 MB/s) ND
P15 256 GiB $- ND 1 100 (3 500) 125 MB/s (170 MB/s) $-
P20 512 GiB $- ND 2 300 (3 500) 150 MB/s (170 MB/s) $-
P30 1 TiB $- $- 5 000 (30 000) 200 MB/s (1,000 MB/s) $-
P40 2 TiB $- $- 7 500 (30 000) 250 MB/s (1,000 MB/s) $-
P50 4 TiB $- $- 7 500 (30 000) 250 MB/s (1,000 MB/s) $-
P60 8 TiB $- $- 16 000 (30 000) 500 MB/s (1,000 MB/s) $-
P70 16 TiB $- $- 18 000 (30 000) 750 MB/s (1,000 MB/s) $-
P80 32 TiB (32767 GiB) $- $- 20 000 (30 000) 900 MB/s (1,000 MB/s) $-
Rozmiar dysku Cena za miesiąc Rezerwacja na 1 rok
Cena za miesiąc
Maksymalna liczba operacji we/wy na sekundę (maksymalna liczba operacji we/wy na sekundę ze zwielokrotnieniem wydajności) Maksymalna przepływność (maksymalna przepływność ze zwielokrotnieniem wydajności) Cena za instalację miesięcznie (dysk udostępniony)
P1 4 GiB $- ND 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) ND
P2 8 GiB $- ND 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) ND
P3 16 GiB $- ND 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) ND
P4 32 GiB $- ND 120 (3 500) 25 MB/s (170 MB/s) ND
P6 64 GiB $- ND 240 (3 500) 50 MB/s (170 MB/s) ND
P10 128 GiB $- ND 500 (3 500) 100 MB/s (170 MB/s) ND
P15 256 GiB $- ND 1 100 (3 500) 125 MB/s (170 MB/s) $-
P20 512 GiB $- ND 2 300 (3 500) 150 MB/s (170 MB/s) $-
P30 1 TiB $- ND 5 000 (30 000) 200 MB/s (1,000 MB/s) $-
P40 2 TiB $- ND 7 500 (30 000) 250 MB/s (1,000 MB/s) $-
P50 4 TiB $- ND 7 500 (30 000) 250 MB/s (1,000 MB/s) $-
P60 8 TiB $- ND 16 000 (30 000) 500 MB/s (1,000 MB/s) $-
P70 16 TiB $- ND 18 000 (30 000) 750 MB/s (1,000 MB/s) $-
P80 32 TiB (32767 GiB) $- ND 20 000 (30 000) 900 MB/s (1,000 MB/s) $-

Naliczamy opłatę za włączenie opcji zwielokrotniania wydajności w wysokości $- oraz opłatę za transakcję w wysokości $- za 10 000 jednostek transakcji w przypadku dysków P30 i większych z włączoną opcją zwielokrotniania wydajności. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje. Aby uzyskać więcej informacji na temat transakcji zwielokrotniania wydajności, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą zwielokrotniania wydajności.

Funkcja Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Funkcja Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Standardowa to ekonomiczna oferta dysków SSD zoptymalizowana pod kątem obciążeń testowych i podstawowych obciążeń produkcyjnych wymagających spójnego opóźnienia. Funkcję Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Standardowa można również zastosować w przypadku obciążeń związanych z danymi big data wymagającymi wysokiej przepływności. Funkcja Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Standardowa zapewnia mniejsze opóźnienie w porównaniu do dysków HDD w warstwie Standardowa, a jednocześnie zwiększa niezawodność i skalowalność aplikacji. Dodatkowo te dyski są dostępne we wszystkich rozmiarach maszyn wirtualnych platformy Azure. W przypadku obciążeń przedsiębiorstwa, które są bardziej wymagające i wrażliwe na opóźnienie, można łatwo podwyższyć poziom funkcji Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Standardowa do funkcji Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Premium. Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa jest oferowana jako rozwiązanie dysku zarządzanego oraz ma tę samą wiodącą w branży trwałość i dostępność, jakiej oczekuje się od usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium.

Łączny koszt magazynu w usłudze Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa zależy od rozmiaru i liczby dysków, liczby transakcji oraz liczby transferów danych wychodzących. Funkcja Dyski SSD w warstwie Standardowa obsługuje zarówno opcję magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS), jak i magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage. Funkcja Dyski SSD w warstwie Standardowa z magazynem strefowo nadmiarowym jest obecnie w publicznej wersji zapoznawczej i jest dostępna w wybranych regionach produkcyjnych w cenie wersji zapoznawczej, która jest taka sama jak cena wersji ogólnie dostępnej.

Migawki

Obrazy i migawki pełne funkcji Dyski zarządzane z dyskami SSD w warstwie Standardowa można przechowywać w magazynie z dyskami HDD w warstwie Standardowa. Do wyboru są opcje migawek magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) i magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS). Za te migawki i obrazy jest naliczana miesięczna opłata w wysokości $0.05/GB (zarówno w opcji LRS, jak i ZRS warstwy Standardowa) na podstawie użytej części dysku. Jeśli na przykład utworzysz migawkę dysku zarządzanego z aprowizowaną pojemnością 128 GB i rzeczywistym użyciem danych 10 GB, opłaty za migawkę zostaną naliczone tylko za użyte dane o rozmiarze 10 GB. W przypadku przechowywania ich w magazynie z dyskami SSD opłaty wyniosą $-/GB miesięcznie.

Migawki przyrostowe zarządzanych dysków SSD w warstwie Premium można przechowywać tylko w magazynie w warstwie Standardowa. Za te migawki jest naliczana opłata w wysokości $0.05/GB miesięcznie (zarówno w opcji migawek LRS, jak i ZRS warstwy Standardowa) na podstawie zmian różnicowych od czasu ostatniej migawki. Na przykład używasz dysku zarządzanego o aprowizowanym rozmiarze 128 GB i używanym rozmiarze 100 GB. Opłata za pierwszą migawkę przyrostową jest naliczana tylko za używany rozmiar 100 GB. Przed utworzeniem drugiej migawki na dysku zostało dodane 20 GB danych. Teraz opłata za drugą migawkę przyrostową będzie naliczana tylko za 20 GB.

Rozmiar dysku Cena za miesiąc Maksymalna liczba operacji we/wy na sekundę na dysk Maksymalna przepływność na dysk
E1 4 GiB $- 500 60 MB/sekundę
E2 8 GiB $- 500 60 MB/sekundę
E3 16 GiB $- 500 60 MB/sekundę
E4 32 GiB $- 500 60 MB/sekundę
E6 64 GiB $- 500 60 MB/sekundę
E10 128 GiB $- 500 60 MB/sekundę
E15 256 GiB $- 500 60 MB/sekundę
E20 512 GiB $- 500 60 MB/sekundę
E30 1 TiB $- 500 60 MB/sekundę
E40 2 TiB $- 500 60 MB/sekundę
E50 4 TiB $- 500 60 MB/sekundę
E60 8 TiB $- 2 000 400 MB/sekundę
E70 16 TiB $- 4 000 600 MB/sekundę
E80 32 TiB (32767 GiB) $- 6 000 750 MB/sekundę

Naliczamy opłatę $- za następującą liczbę jednostek transakcji dla dysków SSD funkcji Dyski zarządzane w warstwie Standardowa: 10 000. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje. W celu zliczania płatnych jednostek transakcji używamy jednostek operacji we/wy o rozmiarze 256 KiB. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację dotyczącą dysków SSD w warstwie Standardowa.

Rozmiar dysku Cena za miesiąc Maksymalna liczba operacji we/wy na sekundę na dysk Maksymalna przepływność na dysk
E1 4 GiB $- 120 25 MB/sekundę
E2 8 GiB $- 120 25 MB/sekundę
E3 16 GiB $- 120 25 MB/sekundę
E4 32 GiB $- 120 25 MB/sekundę
E6 64 GiB $- 240 50 MB/sekundę
E10 128 GiB $- 500 60 MB/sekundę
E15 256 GiB $- 500 60 MB/sekundę
E20 512 GiB $- 500 60 MB/sekundę
E30 1 TiB $- 500 60 MB/sekundę
E40 2 TiB $- 500 60 MB/sekundę
E50 4 TiB $- 500 60 MB/sekundę
E60 8 TiB $- 2 000 400 MB/sekundę
E70 16 TiB $- 4 000 600 MB/sekundę
E80 32 TiB (32767 GiB) $- 6 000 750 MB/sekundę

Naliczamy opłatę $- za następującą liczbę jednostek transakcji dla dysków SSD funkcji Dyski zarządzane w warstwie Standardowa: 10 000. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje. W celu zliczania płatnych jednostek transakcji używamy jednostek operacji we/wy o rozmiarze 256 KiB. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację dotyczącą dysków SSD w warstwie Standardowa.

Funkcja Dyski zarządzane z dyskami HDD w warstwie Standardowa

Funkcja Dyski zarządzane z dyskami HDD w warstwie Standardowa korzysta z nośnika magazynowania opartego na dysku twardym (HDD). Są one najlepszym rozwiązaniem w przypadku pracy w środowisku tworzenia/testowania oraz innych nieregularnych obciążeń, które są mniej podatne na zmiany wydajności.

Łączny koszt magazynu w usłudze Managed Disks z dyskami HDD w warstwie Standardowa zależy od rozmiaru i liczby dysków, liczby transakcji oraz liczby transferów danych wychodzących. Funkcja Dyski zarządzane z dyskami HDD w warstwie Standardowa obsługuje tylko magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage.

Migawki

Za obrazy i migawki pełne jest naliczana miesięczna opłata w wysokości $-/GB (zarówno w opcji migawek LRS, jak i ZRS) na podstawie użytej części dysku. Jeśli na przykład utworzysz migawkę dysku zarządzanego z zaprowizowaną pojemnością 64 GB i rzeczywistym użyciem danych 10 GB, migawka zostanie obciążona opłatami tylko za użyte dane o rozmiarze 10 GB.

Za migawki przyrostowe dysków zarządzanych HDD w warstwie Standardowa są naliczane opłaty w wysokości $0.05/GB miesięcznie (zarówno w opcji migawek LRS i ZRS) na podstawie magazynu zajętego przez zmiany różnicowe od czasu ostatniej migawki. Na przykład używasz dysku zarządzanego o aprowizowanym rozmiarze 128 GB i używanym rozmiarze 100 GB. Opłata za pierwszą migawkę przyrostową jest naliczana tylko za używany rozmiar 100 GB. Przed utworzeniem drugiej migawki na dysku zostało dodane 20 GB danych. Teraz opłata za drugą migawkę przyrostową będzie naliczana tylko za 20 GB.

Rozmiar dysku Cena za miesiąc Liczba operacji we/wy na sekundę na dysk Przepływność na dysk
S4 32 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S6 64 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S10 128 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S15 256 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S20 512 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S30 1 TiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S40 2 TiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S50 4 TiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S60 8 TiB $- Do 1 300 Do 300 MB/sekundę
S70 16 TiB $- Do 2 000 Do 500 MB/sekundę
S80 32 TiB (32767 GiB) $- Do 2 000 Do 500 MB/sekundę

Naliczamy opłatę $- za następującą liczbę transakcji dla dysków HDD funkcji Dyski zarządzane w warstwie Standardowa: 10 000. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje.

Dysk Ultra Disk

Dysk Ultra Disk to następna generacja dysków półprzewodnikowych (SSD) o wysokiej wydajności z konfigurowalnymi atrybutami wydajności, które zapewniają najmniejsze opóźnienie oraz stałą wysoką przepływność i liczbę operacji we/wy na sekundę. Dysk Ultra Disk może zapewnić niespotykaną i wysoce skalowalną wydajność przy opóźnieniu krótszym niż milisekunda. Jako klient możesz zacząć od niskiej przepływności i liczby operacji we/wy na sekundę, a następnie dostosować wydajność w miarę zwiększania wykorzystania operacji we/wy.

Łączny koszt dysków funkcji Ultra Disk zależy od rozmiaru i liczby dysków oraz ich konfiguracji wydajności.

Dysk Ultra Disk jest dostępny w różnych rozmiarach, które zapewniają konfigurowalny zakres liczby operacji we/wy na sekundę oraz konfigurowalny zakres przepływności (MB/s), a opłaty za nie są naliczane godzinowo. Możesz wybrać opcję, która najlepiej spełni Twoje wymagania dotyczące rozmiaru magazynu, liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę oraz przepływności. Funkcja Dysk w warstwie Ultra obsługuje wyłącznie magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage.

W poniższej tabeli podsumowano różne konfiguracje obsługiwane dla różnych rozmiarów dysków:

Oferty dysków Ultra Disk
Rozmiar dysku (GiB) 4 8 16 32 64 128 256 512 1 024-65 536 (z przyrostem co 1 TiB)
Zakres liczby operacji we/wy na sekundę 1 200 2 400 4 800 9 600 19 200 38 400 76 800 153 600 160 000
Zakres przepływności (MB/s) 300 600 1 200 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

*Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania dysków, zapoznaj się ze stroną dokumentacji dysku Ultra Disk.

Konfiguracja dysku Ultra Disk Jednostka Cena za godzinę Cena za miesiąc**
Pojemność dysku (GiB) GiB $- $-
Aprowizowane operacje wy/wy na sekundę Operacje wejścia/wyjścia $- $-
Aprowizowana przepływność (MB/s) Mb/s $- $-
Opłata za aprowizowaną rezerwację procesora wirtualnego* vCPU $- $-

*Ta opłata za rezerwację jest naliczana w przypadku włączenia zgodności dysku Ultra Disk na maszynie wirtualnej bez dołączania dysku Ultra Disk.

**Cena dotyczy 730 godzin miesięcznie.

Dysk Ultra Disk jest rozliczany na podstawie aprowizowanego rozmiaru, aprowizowanej liczby operacji we/wy na sekundę i aprowizowanej przepływności. Platforma Azure mapuje aprowizowany rozmiar (zaokrąglony w górę) na najbliższy oferowany rozmiar dysku. Każdy dysk jest rozliczany odpowiednio co godzinę. Jeśli na przykład aprowizujesz dysk Ultra Disk o rozmiarze 200 GiB z liczbą operacji we/wy na sekundę równą 20 000 i przepływnością 1 000 MB/s, a następnie usuniesz go po 20 godzinach, zostanie on zamapowany na ofertę dysku o rozmiarze 256 GiB i zostanie Ci naliczona opłata za 256 GiB, 20 000 operacji we/wy na sekundę i 1 000 MB/s za 20 godzin. Opłata nie zależy od rzeczywistej ilości danych i liczby operacji we/wy zapisanych na dysku.

W przypadku udostępnionych dysków w warstwie Ultra nie jest naliczana opłata za instalację. Opłata jest naliczana za pojemność, całkowitą liczbę operacji we/wy i przepływność dysku. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją udostępnionych dysków.

Funkcja Dysk w warstwie Ultra obsługuje wyłącznie magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage.

Pomoc techniczna i umowa SLA

Często zadawane pytania

  • Bez względu na to, ile miejsca na aprowizowanym dysku używasz aktualnie, opłata zostanie naliczona przy użyciu tej samej stawki.

  • Opłaty zostaną naliczone proporcjonalnie na podstawie liczby godzin w oparciu o cenę miesięczną. Na przykład cena za dysk SSD w warstwie Premium w wersji P15 to $- (cena może się różnić zależnie od regionu). Za październik zostanie naliczona opłata w wysokości $-/(31 dni x 24 godz.) = $-/godz.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Konta magazynu

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.