Managed Disks — cennik

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki w wysokości $200 ważne przez 30 dni. Teraz możesz uzyskać bezpłatny dostęp do rozwiązania Managed Disks na 12 miesięcy.

Managed Disk Storage

Azure Managed Disk to nowa, polecana oferta magazynu na dysku przeznaczonego do trwałego magazynowania danych w usłudze Azure Virtual Machines. W każdej maszynie wirtualnej możesz używać wielu dysków Managed Disks. Usługa Managed Disks oferuje dwa typy opcji magazynu trwałego: dyski Managed Disks w warstwie Premium i Standardowa.

Jeśli interesują Cię szczegóły cennika dysków niezarządzanych, zobacz stronę cennika Unmanaged Disks & Page blobs (Dyski niezarządzane i stronicowe obiekty blob).

Dowiedz się więcej

Szczegóły cennika

Dyski Managed Disks w warstwie Premium

Premium Managed Disks to magazyn o wysokiej wydajności oparty na dysku SSD (Solid State Drive), który został zaprojektowany z myślą o obsłudze obciążeń z dużą liczbą operacji wejścia/wyjścia przy zachowaniu wysokiej przepływności i małego opóźnienia. Usługa Premium Storage Managed Disks umożliwia aprowizowanie dysku trwałego oraz konfigurowanie jego rozmiaru i charakterystyk wydajności.

Łączny koszt dysków Managed Disks w warstwie Premium zależy od rozmiaru i liczby dysków oraz liczby transferów danych wychodzących. Te rozmiary dysków umożliwiają wykonywanie różnej liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) oraz oferują różne limity przepływności i miesięczne opłaty za GB danych. Możesz wybrać opcję, która najlepiej spełni Twoje wymagania dotyczące rozmiaru magazynu, liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę oraz przepływności. Do każdej maszyny wirtualnej dołącz kilka dysków trwałych, a zyskasz możliwość skonfigurowania magazynu o rozmiarze do 64 TB, który będzie obsługiwać minimum 80 000 operacji wejścia/wyjścia na sekundę oraz przepływność dysku wynoszącą 1600 MB na sekundę na maszynę wirtualną z opóźnieniem operacji odczytu mniejszym niż jedna milisekunda. Dyski Managed Disks w warstwie Premium są obsługiwane przez maszyny wirtualne o rozmiarach z serii DS, DSv2, FS i GS, które są specjalne przeznaczone dla dysków w warstwie Premium.

Opłaty za zarządzane migawki i obrazy wynoszą $-/GB miesięcznie.
P4 P6 P10 P15 P20 P30 P40 P50
Rozmiar dysku 32 GB 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB 4 TB
Cena za miesiąc $- $- $- $- $- $- $- $-
Liczba operacji wejścia/wyjścia na dysk 120 240 500 1 100 2 300 5 000 7 500 7 500
Przepływność na dysk 25 MB/sekundę 50 MB/sekundę 100 MB/sekundę 125 MB/sekundę 150 MB/sekundę 200 MB/sekundę 250 MB/sekundę 250 MB/sekundę
W przypadku dysków w warstwie Premium nie ma kosztów transakcji.
Powyższe ceny mają zastosowanie również w przypadku dysków niezarządzanych w warstwie Premium.

Dyski Managed Disks w warstwie Standardowa

Dyski Managed Disks w warstwie Standardowa korzystają z nośnika magazynowania opartego na dysku twardym (HDD). Są one najlepszym rozwiązaniem w przypadku pracy w środowisku tworzenia/testowania oraz innych nieregularnych obciążeń, które są mniej podatne na zmiany wydajności.

Łączny koszt magazynu na dysku zarządzanym w warstwie Standardowa zależy od rozmiaru i liczby dysków, liczby transakcji oraz liczby transferów danych wychodzących. Rozmiary dysków standardowych nie różnią się od siebie pod względem liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę ani przepływności.

Opłaty za zarządzane migawki i obrazy wynoszą $-/GB miesięcznie.
S4 S6 S10 S15 S20 S30 S40 S50
Rozmiar dysku 32 GB 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB 4 TB
Cena za miesiąc $- $- $- $- $- $- $- $-
Opłata za 10 000 transakcji dla dysków Managed Disks w warstwie Standardowa wynosi $-. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje.

Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS)

Tworzenie wielu synchronicznych kopii danych w obrębie jednego centrum danych.

Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości i ich zastosowania na potrzeby wysokiej dostępności zawiera strona Azure Storage replication (Replikacja magazynu platformy Azure). Pamiętaj, że nie wszystkie typy nadmiarowości są dostępne dla wszystkich typów magazynów.

Pomoc techniczna i umowa SLA

Często zadawane pytania

  • Bez względu na to, ile miejsca na aprowizowanym dysku używasz aktualnie, opłata zostanie naliczona przy użyciu tej samej stawki.

  • Opłaty zostaną naliczone proporcjonalnie na podstawie liczby godzin w oparciu o cenę miesięczną.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Managed Disks

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto