Pomiń nawigację

Ceny usługi Managed Disks

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Storage ważny przez 12 miesięcy.

Azure Managed Disks are the new and recommended disk storage offering for use with Azure virtual machines for persistent storage of data. You can use multiple Managed Disks with each virtual machine. We offer four types of Managed Disks — Ultra SSD Managed Disks, Premium SSD Managed Disks, Standard SSD Managed Disks, Standard HDD Managed Disks.

Are you looking for pricing details for Page Blobs also referred as Unmanaged Disks? See Unmanaged Disk and Page Blob pricing.

Pricing reflects preview discount for items that are in preview. When the preview ends, GA pricing will come in to effect.

Szczegóły cennika

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium

Premium SSD Managed Disks are high performance Solid State Drive (SSD) based Storage designed to support I/O intensive workloads with significantly high throughput and low latency. With Premium SSD Managed Disks, you can provision a persistent disk and configure its size and performance characteristics.

The total cost of Premium SSD Managed Disks depends on the size and number of the disks, and will be affected by the number of outbound data transfers. These disk sizes provide different input/output operations per sec (IOPs), throughput caps, and monthly price per GiB. You choose the option that best meets your required storage size, IOPs, and throughput. Attach several persistent disks to a VM and you can configure up to PBs of storage per VM, and achieve 80,000 input/output operations per second, and 1,600 MB per second disk throughput per VM at less than one millisecond latency for read operations. Premium SSD Managed Disks are supported by DS-series, DSv2-series, FS-series, and GS-series VM sizes which are specifically targeted for Premium SSD Managed Disks.

Obrazy i migawki dysków zarządzanych usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium można przechowywać w magazynie w warstwie Standardowa. Do wyboru są opcje magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) i magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS). Za te migawki i obrazy jest naliczana miesięczna opłata w wysokości $0.05/GB (zarówno w opcji LRS, jak i ZRS warstwy Standardowa) na podstawie użytej części dysku. Jeśli na przykład utworzysz migawkę dysku zarządzanego z zaprowizowaną pojemnością 64 GB i rzeczywistym użyciem danych 10 GB, migawka zostanie obciążona opłatami tylko za użyte dane o rozmiarze 10 GB. W przypadku przechowywania ich w magazynie usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium opłaty wyniosą $-/GB miesięcznie.

P4 P6 P10 P15 P20 P30 P40 P50 P60 (WERSJA ZAPOZNAWCZA)* P70 (WERSJA ZAPOZNAWCZA)* P80 (WERSJA ZAPOZNAWCZA)*
Rozmiar dysku 32 GiB 64 GiB 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB 8 TiB 16 TiB 32 TiB (32767 GiB)
Cena za miesiąc $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $-
Liczba operacji wejścia/wyjścia na dysk 120 240 500 1 100 2 300 5 000 7 500 7 500 12 500 15 000 20 000
Przepływność na dysk 25 MB/sekundę 50 MB/sekundę 100 MB/sekundę 125 MB/sekundę 150 MB/sekundę 200 MB/sekundę 250 MB/sekundę 250 MB/sekundę 480 MB/sekundę 750 MB/sekundę 750 MB/sekundę

W przypadku dysków w warstwie Premium nie ma kosztów transakcji.

* P60, P70, P80 disk sizes are available in selected preview regions only.

Dyski zarządzane są dostępne tylko w przypadku magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS, Locally Redundant Storage). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage.

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa to ekonomiczna oferta dysków SSD zoptymalizowana pod kątem obciążeń testowych i podstawowych obciążeń produkcyjnych wymagających spójnego opóźnienia. Usługę Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa można również zastosować w przypadku obciążeń związanych z danymi big data wymagającymi wysokiej przepływności. Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa zapewnia mniejsze opóźnienie w porównaniu do dysków HDD w warstwie Standardowa, a jednocześnie zwiększa niezawodność i skalowalność aplikacji. Dodatkowo te dyski są dostępne we wszystkich rozmiarach maszyn wirtualnych platformy Azure. W przypadku obciążeń przedsiębiorstwa, które są bardziej wymagające i wrażliwe na opóźnienie, można łatwo podwyższyć poziom usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa do usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium. Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa jest oferowana jako rozwiązanie dysku zarządzanego oraz ma tę samą wiodącą w branży trwałość i dostępność, jakiej oczekuje się od usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium.

Łączny koszt magazynu w usłudze Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa zależy od rozmiaru i liczby dysków, liczby transakcji oraz liczby transferów danych wychodzących.

Obrazy i migawki usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa można przechowywać w magazynie z dyskami HDD w warstwie Standardowa. Do wyboru są opcje magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) i magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS). Za te migawki i obrazy jest naliczana miesięczna opłata w wysokości $0.05/GB (zarówno w opcji LRS, jak i ZRS warstwy Standardowa) na podstawie użytej części dysku. Jeśli na przykład utworzysz migawkę dysku zarządzanego z aprowizowaną pojemnością 128 GB i rzeczywistym użyciem danych 10 GB, opłaty za migawkę zostaną naliczone tylko za użyte dane o rozmiarze 10 GB. W przypadku przechowywania ich w magazynie z dyskami SSD opłaty wyniosą $-/GB miesięcznie.

E10 E15 E20 E30 E40 E50 E60 (Wersja zapoznawcza)* E70 (Wersja zapoznawcza)* E80 (Wersja zapoznawcza)*
Rozmiar dysku 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB 8 TiB 16 TiB 32 TiB (32767 GiB)
Cena za miesiąc $- $- $- $- $- $- $- $- $-
Liczba operacji wejścia/wyjścia na dysk Do 500 Do 500 Do 500 Do 500 Do 500 Do 500 Do 1 300 Do 2 000 Do 2 000
Przepływność na dysk Do 60 MB/sekundę Do 60 MB/sekundę Do 60 MB/sekundę Do 60 MB/sekundę Do 60 MB/sekundę Do 60 MB/sekundę Do 300 MB/sekundę Do 500 MB/sekundę Do 500 MB/sekundę

We charge $- per 10 000 transaction units for Standard SSD Managed Disks. Any type of operation against the storage is counted as a transaction, including reads, writes and deletes. We use IO unit size of 256 KiB for counting the billable transaction units. Please refer to Standard SSD documentation for more information.)

* Rozmiary dysków E60, E70 i E80 są dostępne w tylko wybranych regionach w wersji zapoznawczej.

Usługa Managed Disks z dyskami HDD w warstwie Standardowa

Usługa Managed Disks z dyskami HDD w warstwie Standardowa korzysta z nośnika magazynowania opartego na dysku twardym (HDD). Są one najlepszym rozwiązaniem w przypadku pracy w środowisku tworzenia/testowania oraz innych nieregularnych obciążeń, które są mniej podatne na zmiany wydajności.

Łączny koszt magazynu w usłudze Managed Disks z dyskami HDD w warstwie Standardowa zależy od rozmiaru i liczby dysków, liczby transakcji oraz liczby transferów danych wychodzących.

Za migawki zarządzane i obrazy jest naliczana miesięczna opłata w wysokości $-/GB (zarówno w opcji LRS, jak i ZRS) na podstawie użytej części dysku. Jeśli na przykład utworzysz migawkę dysku zarządzanego z zaprowizowaną pojemnością 64 GB i rzeczywistym użyciem danych 10 GB, migawka zostanie obciążona opłatami tylko za użyte dane o rozmiarze 10 GB.

S4 S6 S10 S15 S20 S30 S40 S50 S60 (WERSJA ZAPOZNAWCZA) S70 (WERSJA ZAPOZNAWCZA) S80 (WERSJA ZAPOZNAWCZA)
Rozmiar dysku 32 GiB 64 GiB 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB 8 TiB 16 TiB 32 TiB (32767 GiB)
Cena za miesiąc $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $-
Liczba operacji wejścia/wyjścia na dysk Do 500 Do 500 Do 500 Do 500 Do 500 Do 500 Do 500 Do 500 Do 1 300 Do 2 000 Do 2 000
Przepływność na dysk Do 60 MB/sekundę Do 60 MB/sekundę Do 60 MB/sekundę Do 60 MB/sekundę Do 60 MB/sekundę Do 60 MB/sekundę Do 60 MB/sekundę Do 60 MB/sekundę Do 300 MB/sekundę Do 500 MB/sekundę Do 500 MB/sekundę

Naliczamy opłatę $- za następującą liczbę transakcji dla dysków HDD Managed Disks w warstwie Standardowa: 10 000. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje.

* Rozmiary dysków S60, S70 i S80 są dostępne w tylko wybranych regionach w wersji zapoznawczej.

Dyski zarządzane są dostępne tylko w przypadku magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS, Locally Redundant Storage). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage.

Ultra SSD Managed Disks (Preview in East US 2)

Dyski Ultra SSD Managed Disks to następna generacja dysków półprzewodnikowych (SSD) o wysokiej wydajności z konfigurowalnymi atrybutami wydajności, które zapewniają najmniejsze opóźnienie oraz stałą wysoką przepływność i liczbę operacji we/wy na sekundę. Dyski Ultra SSD Managed Disks zapewniają niespotykaną i wysoce skalowalną wydajność przy opóźnieniu krótszym niż milisekunda. Jako klient możesz zacząć od niskiej przepływności i liczby operacji we/wy na sekundę, a następnie dostosować wydajność w miarę zwiększania wykorzystania operacji we/wy.

Łączny koszt dysków Ultra SSD Managed Disks zależy od rozmiaru i liczby dysków oraz ich konfiguracji wydajności.

Dyski Ultra SSD Managed Disks dostępne są w różnych rozmiarach, które zapewniają konfigurowalny zakres operacji we/wy na sekundę oraz konfigurowalny zakres przepływności (MB/s), a opłaty za nie są naliczane godzinowo. Możesz wybrać opcję, która najlepiej spełni Twoje wymagania dotyczące rozmiaru magazynu, liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę oraz przepływności. Wszystkie maszyny wirtualne, które obsługują dyski SSD w warstwie Premium, mogą korzystać z dysków Ultra SSD Managed Disks.

W poniższej tabeli podsumowano różne konfiguracje obsługiwane dla różnych rozmiarów dysków:

Oferty dysków Ultra SSD Managed Disks
Rozmiar dysku (GiB) 4 8 16 32 64 128 256 512 1024-65536 (z przyrostem co 1 TiB)
Zakres liczby operacji we/wy na sekundę 100-1200 100-2400 100-4800 100-9600 100-19200 100-38400 100-76800 100-160000 100-160000
Zakres przepływności (MB/s) 1-300 1-600 1-1200 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000

*Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania dysków, zapoznaj się ze stroną dokumentacji dysków Ultra SSD.

Poniżej przedstawiono ceny wersji zapoznawczej: magazyn Ultra SSD jest w wersji zapoznawczej w regionie Wschodnie stany USA 2, a opłaty są naliczane godzinowo:

 • $0.000082 na GiB/godz.
 • $0.000034 na aprowizowane operacje wy/wy na sekundę/godz.
 • $0.000685 na aprowizowane MB/s/godz.
 • $0.003 na aprowizowaną rezerwację procesora wirtualnego
  Ta opłata za rezerwację jest naliczana w przypadku włączenia funkcji Ultra SSD na maszynie wirtualnej bez połączenia dysku Ultra SSD.

Ultra SSD Managed Disks are billed on the provisioned sizes, provisioned IOPS and provisioned throughput. Azure maps the provisioned size (rounded up) to the nearest disk size offer. Each disk is billed accordingly on an hourly basis. For example, if you provisioned a 200 GiB Ultra SSD Disk, with 20 000 IOPS and 1 000 MB/second and deleted it after 20 hours, it will map to the disk size offer of 256 GiB and you'll be billed for the 256 GiB, 20 000 IOPS and 1 000 MB/second for 20 hours. This is regardless of the amount of actual data and number of IOs written to the disk.

Dyski Ultra SSD Managed Disks są dostępne tylko w przypadku magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS, Locally Redundant Storage). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage.

Pomoc techniczna i umowa SLA

Często zadawane pytania

 • Bez względu na to, ile miejsca na aprowizowanym dysku używasz aktualnie, opłata zostanie naliczona przy użyciu tej samej stawki.

 • Opłaty zostaną naliczone proporcjonalnie na podstawie liczby godzin w oparciu o cenę miesięczną.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
 • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Storage

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji