Ceny usługi Managed Disks

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Storage ważny przez 12 miesięcy.

Azure Managed Disks to nowa, polecana oferta magazynu na dyskach przeznaczonego do trwałego przechowywania danych w usłudze Azure Virtual Machines. W każdej maszynie wirtualnej możesz używać wielu dysków Managed Disks. Oferujemy cztery rodzaje usługi Managed Disks — Ultra SSD Managed Disks, SSD Managed Disks w warstwie Premium, SSD Managed Disks w warstwie Standardowa i HDD Managed Disks w warstwie Standardowa.

Szukasz szczegółowych informacji o cenach stronicowych obiektów blob, określanych też jako dyski niezarządzane? Zapoznaj się z cennikiem dysków niezarządzanych i stronicowych obiektów blob.

Cena odzwierciedla rabat na wersję zapoznawczą w przypadku elementów oferowanych w wersji zapoznawczej. Po zakończeniu okresu zapoznawczego będzie obowiązywać cena wersji ogólnie dostępnej.

Szczegóły cennika

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium to magazyn o wysokiej wydajności oparty na dyskach SSD (Solid State Drive), który został zaprojektowany z myślą o obsłudze obciążeń z dużą liczbą operacji wejścia/wyjścia przy zachowaniu wysokiej przepływności i małego opóźnienia. Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium umożliwia aprowizowanie dysku trwałego oraz konfigurowanie jego rozmiaru i charakterystyk wydajności.

Łączny koszt usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium zależy od rozmiaru i liczby dysków oraz liczby transferów danych wychodzących. Te rozmiary dysków umożliwiają wykonywanie różnej liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) oraz oferują różne limity przepływności i miesięczne opłaty za GiB danych. Możesz wybrać opcję, która najlepiej spełni Twoje wymagania dotyczące rozmiaru magazynu, liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę oraz przepływności. Do każdej maszyny wirtualnej dołącz kilka dysków trwałych, a zyskasz możliwość skonfigurowania magazynu o rozmiarze liczonym w PB, który będzie obsługiwać minimum 80 000 operacji wejścia/wyjścia na sekundę oraz przepływność dysku wynoszącą 1600 MB na sekundę na maszynę wirtualną z opóźnieniem operacji odczytu mniejszym niż jedna milisekunda. Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium jest obsługiwana przez maszyny wirtualne o rozmiarach z serii DS, DSv2, FS i GS, które są specjalne przeznaczone dla usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium.

Obrazy i migawki dysków zarządzanych usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium można przechowywać w magazynie w warstwie Standardowa. Do wyboru są opcje magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) i magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS). Za te migawki i obrazy jest naliczana miesięczna opłata w wysokości $0.05/GB (zarówno w opcji LRS, jak i ZRS warstwy Standardowa) na podstawie użytej części dysku. Jeśli na przykład utworzysz migawkę dysku zarządzanego z zaprowizowaną pojemnością 64 GB i rzeczywistym użyciem danych 10 GB, migawka zostanie obciążona opłatami tylko za użyte dane o rozmiarze 10 GB. W przypadku przechowywania ich w magazynie usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium opłaty wyniosą $-/GB miesięcznie.

Rozmiar dysku Cena za miesiąc Liczba operacji we/wy na sekundę na dysk Przepływność na dysk
P4 32 GiB $- 120 25 MB/sekundę
P6 64 GiB $- 240 50 MB/sekundę
P10 128 GiB $- 500 100 MB/sekundę
P15 256 GiB $- 1 100 125 MB/sekundę
P20 512 GiB $- 2 300 150 MB/sekundę
P30 1 TiB $- 5 000 200 MB/sekundę
P40 2 TiB $- 7 500 250 MB/sekundę
P50 4 TiB $- 7 500 250 MB/sekundę
P60 (WERSJA ZAPOZNAWCZA)* 8 TiB $- 12 500 480 MB/sekundę
P70 (WERSJA ZAPOZNAWCZA)* 16 TiB $- 15 000 750 MB/sekundę
P80 (WERSJA ZAPOZNAWCZA)* 32 TiB (32767 GiB) $- 20 000 750 MB/sekundę

W przypadku dysków w warstwie Premium nie ma kosztów transakcji.

* Rozmiary dysków P60, P70 i P80 są dostępne tylko w wybranych regionach w wersji zapoznawczej.

Dyski zarządzane są dostępne tylko w przypadku magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS, Locally Redundant Storage). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage.

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa

Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa to ekonomiczna oferta dysków SSD zoptymalizowana pod kątem obciążeń testowych i podstawowych obciążeń produkcyjnych wymagających spójnego opóźnienia. Usługę Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa można również zastosować w przypadku obciążeń związanych z danymi big data wymagającymi wysokiej przepływności. Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa zapewnia mniejsze opóźnienie w porównaniu do dysków HDD w warstwie Standardowa, a jednocześnie zwiększa niezawodność i skalowalność aplikacji. Dodatkowo te dyski są dostępne we wszystkich rozmiarach maszyn wirtualnych platformy Azure. W przypadku obciążeń przedsiębiorstwa, które są bardziej wymagające i wrażliwe na opóźnienie, można łatwo podwyższyć poziom usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa do usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium. Usługa Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa jest oferowana jako rozwiązanie dysku zarządzanego oraz ma tę samą wiodącą w branży trwałość i dostępność, jakiej oczekuje się od usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Premium.

Łączny koszt magazynu w usłudze Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa zależy od rozmiaru i liczby dysków, liczby transakcji oraz liczby transferów danych wychodzących.

Obrazy i migawki usługi Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa można przechowywać w magazynie z dyskami HDD w warstwie Standardowa. Do wyboru są opcje magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) i magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS). Za te migawki i obrazy jest naliczana miesięczna opłata w wysokości $0.05/GB (zarówno w opcji LRS, jak i ZRS warstwy Standardowa) na podstawie użytej części dysku. Jeśli na przykład utworzysz migawkę dysku zarządzanego z aprowizowaną pojemnością 128 GB i rzeczywistym użyciem danych 10 GB, opłaty za migawkę zostaną naliczone tylko za użyte dane o rozmiarze 10 GB. W przypadku przechowywania ich w magazynie z dyskami SSD opłaty wyniosą $-/GB miesięcznie.

Rozmiar dysku Cena za miesiąc Liczba operacji we/wy na sekundę na dysk Przepływność na dysk
E4 32 GiB $- Do 120 Do 25 MB/sekundę
E6 64 GiB $- Do 240 Do 50 MB/sekundę
E10 128 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
E15 256 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
E20 512 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
E30 1 TiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
E40 2 TiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
E50 4 TiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
E60 (WERSJA ZAPOZNAWCZA)* 8 TiB $- Do 1 300 Do 300 MB/sekundę
E70 (WERSJA ZAPOZNAWCZA)* 16 TiB $- Do 2 000 Do 500 MB/sekundę
E80 (WERSJA ZAPOZNAWCZA)* 32 TiB (32767 GiB) $- Do 2 000 Do 500 MB/sekundę

Naliczamy opłatę $- za następującą liczbę jednostek transakcji dla dysków SSD Managed Disks w warstwie Standardowa: 10 000. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje. W celu zliczania płatnych jednostek transakcji używamy jednostek operacji we/wy o rozmiarze 256 KiB. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację dotyczącą dysków SSD w warstwie Standardowa.)

* Rozmiary dysków E60, E70 i E80 są dostępne tylko w wybranych regionach w wersji zapoznawczej.

Usługa Managed Disks z dyskami HDD w warstwie Standardowa

Usługa Managed Disks z dyskami HDD w warstwie Standardowa korzysta z nośnika magazynowania opartego na dysku twardym (HDD). Są one najlepszym rozwiązaniem w przypadku pracy w środowisku tworzenia/testowania oraz innych nieregularnych obciążeń, które są mniej podatne na zmiany wydajności.

Łączny koszt magazynu w usłudze Managed Disks z dyskami HDD w warstwie Standardowa zależy od rozmiaru i liczby dysków, liczby transakcji oraz liczby transferów danych wychodzących.

Za migawki zarządzane i obrazy jest naliczana miesięczna opłata w wysokości $-/GB (zarówno w opcji LRS, jak i ZRS) na podstawie użytej części dysku. Jeśli na przykład utworzysz migawkę dysku zarządzanego z zaprowizowaną pojemnością 64 GB i rzeczywistym użyciem danych 10 GB, migawka zostanie obciążona opłatami tylko za użyte dane o rozmiarze 10 GB.

Rozmiar dysku Cena za miesiąc Liczba operacji we/wy na sekundę na dysk Przepływność na dysk
S4 32 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S6 64 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S10 128 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S15 256 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S20 512 GiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S30 1 TiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S40 2 TiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S50 4 TiB $- Do 500 Do 60 MB/sekundę
S60 (WERSJA ZAPOZNAWCZA)* 8 TiB $- Do 1 300 Do 300 MB/sekundę
S70 (WERSJA ZAPOZNAWCZA)* 16 TiB $- Do 2 000 Do 500 MB/sekundę
S80 (WERSJA ZAPOZNAWCZA)* 32 TiB (32767 GiB) $- Do 2 000 Do 500 MB/sekundę

Naliczamy opłatę $- za następującą liczbę transakcji dla dysków HDD Managed Disks w warstwie Standardowa: 10 000. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje.

* Rozmiary dysków S60, S70 i S80 są dostępne tylko w wybranych regionach w wersji zapoznawczej.

Dyski zarządzane są dostępne tylko w przypadku magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS, Locally Redundant Storage). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage.

Ultra SSD Managed Disks (Wersja zapoznawcza w regionie Wschodnie stany USA 2)

Dyski Ultra SSD Managed Disks to następna generacja dysków półprzewodnikowych (SSD) o wysokiej wydajności z konfigurowalnymi atrybutami wydajności, które zapewniają najmniejsze opóźnienie oraz stałą wysoką przepływność i liczbę operacji we/wy na sekundę. Dyski Ultra SSD Managed Disks zapewniają niespotykaną i wysoce skalowalną wydajność przy opóźnieniu krótszym niż milisekunda. Jako klient możesz zacząć od niskiej przepływności i liczby operacji we/wy na sekundę, a następnie dostosować wydajność w miarę zwiększania wykorzystania operacji we/wy.

Łączny koszt dysków Ultra SSD Managed Disks zależy od rozmiaru i liczby dysków oraz ich konfiguracji wydajności.

Dyski Ultra SSD Managed Disks dostępne są w różnych rozmiarach, które zapewniają konfigurowalny zakres liczby operacji we/wy na sekundę oraz konfigurowalny zakres przepływności (MB/s), a opłaty za nie są naliczane godzinowo. Możesz wybrać opcję, która najlepiej spełni Twoje wymagania dotyczące rozmiaru magazynu, liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę oraz przepływności. Wszystkie maszyny wirtualne, które obsługują dyski SSD w warstwie Premium, mogą korzystać z dysków Ultra SSD Managed Disks.

W poniższej tabeli podsumowano różne konfiguracje obsługiwane dla różnych rozmiarów dysków:

Oferty dysków Ultra SSD Managed Disks
Rozmiar dysku (GiB) 4 8 16 32 64 128 256 512 1024-65536 (z przyrostem co 1 TiB)
Zakres liczby operacji we/wy na sekundę 100-1200 100-2400 100-4800 100-9600 100-19200 100-38400 100-76800 100-160000 100-160000
Zakres przepływności (MB/s) 1-300 1-600 1-1200 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000

*Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania dysków, zapoznaj się ze stroną dokumentacji dysków Ultra SSD.

Poniżej przedstawiono ceny wersji zapoznawczej: magazyn SSD w warstwie Ultra jest w wersji zapoznawczej w regionie Wschodnie stany USA 2, a opłaty są naliczane godzinowo:

 • $0.000082 za GiB/godz.
 • $0.000034 za aprowizowane operacje wy/wy na sekundę/godz.
 • $0.000685 za aprowizowane MB/s/godz.
 • $0.003 na aprowizowaną rezerwację procesora wirtualnego/godz.
  Ta opłata za rezerwację jest naliczana w przypadku włączenia funkcji Ultra SSD na maszynie wirtualnej bez połączenia dysku Ultra SSD.

Dyski Ultra SSD Managed Disks są rozliczane na podstawie aprowizowanych rozmiarów, aprowizowanej liczby operacji we/wy na sekundę i aprowizowanej przepływności. Platforma Azure mapuje aprowizowany rozmiar (zaokrąglony w górę) na najbliższy oferowany rozmiar dysku. Każdy dysk jest rozliczany odpowiednio co godzinę. Jeśli na przykład aprowizujesz dysk Ultra SSD o rozmiarze 200 GiB z liczbą operacji we/wy na sekundę równą 20 000 i przepływnością 1 000 MB/s, a następnie usuniesz go po 20 godzinach, zostanie on zamapowany na ofertę dysku o rozmiarze 256 GiB i zostanie Ci naliczona opłata za 256 GiB, 20 000 operacji we/wy na sekundę i 1 000 MB/s za 20 godzin. Opłata nie zależy od rzeczywistej ilości danych i liczby operacji we/wy zapisanych na dysku.

Dyski Ultra SSD Managed Disks są dostępne tylko w przypadku magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS, Locally Redundant Storage). Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości zawiera strona Replikacja usługi Azure Storage.

Pomoc techniczna i umowa SLA

Często zadawane pytania

 • Bez względu na to, ile miejsca na aprowizowanym dysku używasz aktualnie, opłata zostanie naliczona przy użyciu tej samej stawki.

 • Opłaty zostaną naliczone proporcjonalnie na podstawie liczby godzin w oparciu o cenę miesięczną. Na przykład cena za dysk SSD w warstwie Premium w wersji P15 to $- (cena może się różnić zależnie od regionu). Za październik zostanie naliczona opłata w wysokości $-/(31 dni x 24 godz.) = $-/godz.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
 • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Storage

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji