Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Tłumaczenie mowy

Łatwe integrowanie tłumaczenia mowy w czasie rzeczywistym z aplikacją.

Włącz komunikację wielojęzyczną

Tłumacz dźwięk z ponad 30 języków i dostosowuj swoje tłumaczenia do specyficznych terminów używanych w organizacji, a wszystkie działania wykonuj przy użyciu preferowanego języka programowania.

Sprawdź na konferencji Build, co nowego na platformie Azure AI

Gotowe do zastosowań produkcyjnych

Korzystaj z wysokiej jakości, niezawodnego tłumaczenia mowy opartego na technologii neuronowego tłumaczenia maszynowego.

Tłumaczenie z możliwością dostosowywania

Dostosuj modele pod kątem rozpoznawania specyficznej terminologii związanej z wybraną dziedziną oraz unikalnych stylów mówienia.

Tekst znormalizowany

Dostarczaj zrozumiałe tłumaczenia za pomocą aparatu trenowanego do normalizacji danych wyjściowych mowy.

Wbudowane zabezpieczenia

Twoje dane pozostają pod Twoją kontrolą — dane wejściowe mowy nie są rejestrowane podczas przetwarzania.

Dodawaj wysokiej jakości tłumaczenia do aplikacji

Generuj tłumaczenia zamiany mowy na mowę i mowy na tekst przy użyciu jednego wywołania interfejsu API. Funkcja tłumaczenia mowy przechwytuje kontekst pełnych zdań, aby zapewnić dokładne, biegłe tłumaczenia i poprawić komunikację między osobami posługującymi się różnymi językami.

Dostosowuj tłumaczenia w celu odzwierciedlenia terminologii specyficznej dla dziedziny

Dostosuj rozpoznawanie i tłumaczenie mowy pod kątem terminologii specyficznej dla Twojej firmy lub branży. Trenuj i wdrażaj niestandardowy system tłumaczenia — bez konieczności znajomości aspektów uczenia maszynowego.

Znormalizuj tekst, aby uzyskać lepszą jakość tłumaczeń

Tłumaczenie mowy może usuwać wypełniacze werbalne ("um," "uh," i kaszlnięcia) oraz powtarzające się wyrazy, dodawać odpowiednie znaki interpunkcyjne i wielkie litery oraz wykluczać przekleństwa w celu uzyskania bardziej czytelnych tłumaczeń.

BN

Napędzanie innowacji w zakresie aplikacji za pomocą usług platformy AI w chmurze

Poznaj 5 najważniejszych sposobów, za pomocą których Twoja organizacja może zacząć korzystać ze sztucznej inteligencji, aby szybko przekonać się o jej wartości.

Ochrona prywatności i zabezpieczenia

Usługa Mowa jako część usługi platformy Azure AI jest certyfikowana przez SOC, FedRAMP, PCI, HIPAA, HITECH i ISO.


W dowolnym momencie możesz wyświetlać lub usuwać niestandardowe dane i modele tłumaczenia. Dane są szyfrowane, gdy są przechowywane w magazynie.

To Ty kontrolujesz swoje dane. Twoje dane wejściowe audio i tłumaczenie nie są rejestrowane podczas przetwarzania dźwięku.

Usługa Mowa, wspierana przez infrastrukturę platformy Azure, oferuje zabezpieczenia, dostępność, zgodność i możliwości zarządzania klasy korporacyjnej.

Kompleksowe Zabezpie­czenia i zgodność, wbudowane

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Dokumentacja i zasoby

Rozpocznij

Przeczytaj naszą dokumentację.

Weź udział w  kursie Microsoft Learn.

Eksploruj przykłady kodu

Zapoznaj się z naszą próbką kodu.

Zobacz zasoby dotyczące dostosowywania

Dostosuj swoje rozwiązanie do obsługi mowy za pomocą

 Speech Studio. Brak konieczności pisania kodu.

Rozpocznij tworzenie przy użyciu usług platformy Azure AI

Wypróbuj bezpłatnie tłumaczenie mowy

fgdsg