Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Pipelines

Ciągłe tworzenie, testowanie i wdrażanie na dowolnej platformie i w dowolnej chmurze.

Uzyskaj potoki hostowane w chmurze dla systemów Linux, macOS i Windows. Twórz aplikacje internetowe, klasyczne i mobilne. Wdrażaj w dowolnej chmurze lub w środowisku lokalnym.

Zautomatyzuj kompilacje i wdrożenia dzięki usłudze Pipelines, aby poświęcać mniej czasu na konfigurację, a więcej na kreatywną pracę.

Dowolny język, dowolna platforma

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje Node.js, Python, Java, PHP, Ruby, C/C++, .NET, Android i iOS. Uruchamiaj zadania równolegle w systemach Linux, macOS i Windows.

Kontenery i platforma Kubernetes

Łatwo kompiluj i wypychaj obrazy do rejestrów kontenerów, takich jak Docker Hub i Azure Container Registry. Wdrażaj kontenery na indywidualnych hostach lub na platformie Kubernetes.

Możliwość rozszerzenia

Odkrywaj i wdrażaj szeroki zakres zadań kompilacji, testowania i wdrażania tworzonych przez społeczność, oraz setki rozszerzeń, takich jak Slack czy SonarCloud.

Wdrażanie w dowolnej chmurze

Wdrażaj ciągłe dostarczanie oprogramowania w dowolnej chmurze, w tym na platformach Azure, AWS i GCP. Wizualizuj wdrożenie w dowolnej liczbie współzależnych etapów.

Bezpłatne dla projektów typu „open source”

Zapewnij szybkie potoki ciągłej integracji/ciągłego wdrażania dla każdego projektu typu „open source”. Uzyskaj 10 bezpłatnych zadań równoległych z nieograniczoną liczbą minut kompilacji dla wszystkich projektów typu „open source”.

Zaawansowane przepływy pracy i funkcje

Skorzystaj z łatwego tworzenia łańcuchów kompilacji i kompilacji wielofazowych. Obsługa kodów YAML, integracji testów, bram wersji, raportowania i nie tylko.

Jesteś użytkownikiem serwisu GitHub? Masz już wszystko.

Kompiluj, testuj i wdrażaj to, co tworzysz, w serwisie GitHub. Uzyskaj szybkie, niezawodne kompilacje na wszystkich platformach za pośrednictwem głębokiej integracji z żądaniami ściągnięcia, kontrolami i stanami w serwisie GitHub.

Szybsze kompilowanie i wdrażanie dzięki usłudze Pipelines

Agenci dla systemów Linux, macOS i Windows hostowani przez firmę Microsoft

Uprość zarządzanie sprzętem i maszynami wirtualnymi, korzystając z agentów firmy Microsoft hostowanych w chmurze. Uzyskaj pełną obsługę potoków ciągłej integracji/ciągłego wdrażania dla każdej głównej platformy i narzędzia.

Zaawansowane przepływy pracy z natywną obsługą kontenerów

Niezrównana szybkość kompilowania dzięki wykonywaniu zadań równoległych i testów. Skorzystaj z zadań kontenerów, aby tworzyć spójne i niezawodne kompilacje dzięki właściwie dobranym narzędziom. Z łatwością twórz nowe kontenery i wypychaj je do dowolnego rejestru.

Elastyczne wdrażanie na platformie Kubernetes, w usługach bezserwerowych lub na maszynach wirtualnych

Wdrażaj rozwiązania na platformie Kubernetes, maszynach wirtualnych, w usłudze Azure Functions, Azure Web Apps lub w dowolnej innej chmurze. Używaj etapów, bram i zatwierdzeń, aby tworzyć strategię wdrażania odpowiednią dla Ciebie i zagwarantować jakość na każdym etapie. Możesz nawet wdrażać rozwiązania z innych systemów ciągłej integracji, na przykład Jenkins.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Projekty typu „open source”

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie hostowane przez firmę Microsoft

Samodzielny hosting ciągłej integracji/ciągłego wdrażania

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dożywotnio dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne wartości.

Jak korzystamy z usługi Azure Pipelines

Zobacz, jak zespół infrastruktury .NET w firmie Microsoft korzysta z usługi Azure Pipelines do uruchamiania milionów zautomatyzowanych testów dziennie dla projektu typu „open source” platformy .NET Framework. Dowiedz się, w jaki sposób zespół usprawnił współpracę ze społecznością open source dzięki współużytkowanym narzędziom i przejściu na jeden system ciągłej integracji, który wspiera wszystkie kompilacje dla systemów Windows, Linux i Mac.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfiguruj bezpłatne konto platformy Azure