Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Functions

Wykonywanie bezserwerowego kodu opartego na zdarzeniach za pomocą kompleksowego środowiska deweloperskiego.

Przyspiesz i uprość tworzenie aplikacji bezserwerowych

Azure Functions to oparta na zdarzeniach bezserwerowa platforma obliczeniowa, która ułatwia wydajniejsze tworzenie aplikacji przy użyciu wybranego języka programowania. Skoncentruj się na podstawowej logice biznesowej z najwyższym poziomem abstrakcji sprzętu. Uprość złożone wyzwania związane z orkiestracją, kompiluj i debuguj w warunkach lokalnych, wdrażaj na dużą skalę w chmurze oraz połącz funkcje z usługami platformy Azure przy użyciu wyzwalaczy i powiązań. Rozpocznij pracę z kluczowymi scenariuszami.

Zintegrowany model programowania z różnymi językami programowania

Wbudowana elastyczność bezserwerowa umożliwiająca tworzenie szybkich, bezpiecznych i niezawodnych aplikacji na dużą skalę

Elastyczne opcje hostingu z modelem płatności za użycie w celu zwiększenia wydajności operacyjnej

Wbudowane narzędzia DevOps umożliwiające kompleksowe środowisko deweloperskie

Logo platform .NET, node.js, Java, Python i PowerShell

Twórz na swój sposób

 • Zoptymalizuj tworzenie pętli wewnętrznej na maszynie lokalnej.
 • Przyspiesz programowanie, korzystając z posiadanych umiejętności językowych programowania. Dzięki zintegrowanemu modelowi programowania można reagować na zdarzenia i płynnie łączyć się z innymi usługami za pomocą bogatego zestawu wyzwalaczy i powiązań.

Korzystanie z architektury opartej na zdarzeniach ze składnikami typu open-source

Wydajność i użycie aplikacji do monitorowania danych, takich jak aktywni użytkownicy, dzienne sesje na użytkownika, czas trwania sesji i główne urządzenia.
Video container

Twórz przenośne aplikacje bezserwerowe zoptymalizowane pod kątem kosztów

 • Wybierz docelową moc obliczeniową dzięki elastycznym opcjom hostingu, w tym płatnościom na bieżąco.
 • Korzystaj ze scentralizowanego środowiska na potrzeby spójnej i bezpiecznej izolacji sieci, wglądu i skalowania.

Twórz i uruchamiaj aplikacje w dowolnym miejscu

 • Twórz i debuguj aplikacje lokalnie za pomocą środowiska uruchomieniowego typu open-source.
 • Wdrażaj, monitoruj i zarządzaj swoimi aplikacjami za pomocą usługi GitHub Actions, Azure DevOps i innych opcji
 • Twórz rozszerzalne potoki wdrażania zgodnie z potrzebami.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Wybierz plan hostingu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym

Plan zużycie

Skaluj automatycznie i płać za zasoby obliczeniowe wyłącznie wtedy, gdy funkcje są uruchomione.

Plan w warstwie Premium

Skaluj na żądanie, używaj wstępnie zapełnionych procesów roboczych na potrzeby uruchamiania aplikacji bez opóźnień po okresie bezczynności, uruchamiaj bardziej zaawansowane wystąpienia i łącz się z sieciami wirtualnymi.

Plan usługi Azure App Service

Uruchamiaj rozwiązanie Functions przy zwykłych stawkach planu usługi App Service dla długotrwałych operacji oraz gdy wymagane jest bardziej predykcyjne skalowanie i koszty.

Azure Container Apps (wersja zapoznawcza)

Używaj rozwiązania Functions z planami usługi Container Apps na potrzeby architektury mikrousług wielotypowych, spójnej sieci, wglądu i konfiguracji rozliczeń.

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Zobacz, co robią klienci za pomocą usługi Azure Functions

Firma BrainStorm używa rozwiązania Functions do osiągania skalowalności

Dzięki przejściu do architektury zorientowanej na usługi opartej na usługach Azure Kubernetes Service (AKS) i Azure Functions firma BrainStorm osiągnęła szybszy rozwój, lepszą funkcjonalność, stabilność, elastyczne koszty i skalowalność w celu zapewnienia lepszego środowiska użytkowników.

BrainStorm

Yale School of Medicine sprawia, że każdy organ ma znaczenie

Tale School of Medicine korzysta z platformy Azure do cyfrowego przekształcania badań klinicznych mających na celu poprawę wydolności nerek podczas transplantacji. Korzystając z nowej platformy danych big data na platformie Azure, badacze uzyskują teraz szczegółowe informacje w ciągu kilku minut, a nie miesięcy.

Yale School of Medicine

Firma Mr. Turing przyspiesza wyszukiwanie poznawcze na platformie Azure

„Gdy klienci wysyłają nam dokumenty, musimy je szybko przetwarzać. Usługi Azure Functions i Azure Kubernetes Service zapewniają doskonałą skalowalność, umożliwiając równoległe przetwarzanie wielu dokumentów, aby zapewnić zadowolenie naszych klientów — bez płacenia za pojemność zapasową, gdy jej nie potrzebujemy”.

Vinicius Oliveira, kierownik ds. badań i rozwoju, Mr. Turing

Mr Turing

Firma EnBW automatyzuje swoją elektrownię za pomocą platformy Azure

„Dzięki przejściu na architekturę bezserwerową mogliśmy osiągnąć ogromne zwiększenie szybkości. To w naszym przypadku ostatecznie przesądziło”.

Tobias Lindner, dyrektor ds. IT, EnBW’s Virtual Power Plant

EnBW
Powrót do kart

Dokumentacja dotycząca usługi Azure Functions, przykładowy kod i zasoby

Pięciominutowe przewodniki Szybki start

Stwórz swą pierwszą funkcję w systemie Windows lub Linux przy użyciu:

Node.js

Python

Java

C#

PowerShell

.NET

Zasoby szkoleniowe

Znajdowanie inspiracji i odkrywanie szczegółowych pomysłów rozwiązania Functions w dokumentacji.

Twórz i monitoruj aplikacje oparte na zdarzeniach za pomocą Podręcznika dotyczącego przetwarzania bezserwerowego na platformie Azure.

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Obserwuj usługę Azure Functions w serwisie Twitter.

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc techniczną od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów społeczności platformy Azure na forum Stack Overflow.

Znajdź próbki i repozytoria w usłudze GitHub.

Utwórz te rozwiązania za pomocą usługi Functions

Bezserwerowe interfejsy API ze środowiskiem Node.js lub Microsoft .NET.

Bezserwerowa aplikacja internetowa dla statycznych witryn internetowych i aplikacji jednostronicowych.

Bezserwerowe mikrousługi dla scenariuszy opartych na zdarzeniach.

Przepływy pracyuczenia maszynowego z architekturą bezserwerową.

Bezserwerowe potoki przetwarzania danych dla plików oraz danych w czasie rzeczywistym.

Bezserwerowa automatyzacja w chmurze i hybrydowe zarządzanie zasobami.

Bezserwerowe błyskawiczne wytwarzanie aplikacji dla aplikacji biznesowych.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Functions

 • Usługa Functions zapewnia zróżnicowane poziomy obsługi języków takich jak C#, JavaScript, F#, Java i Python.

  Zobacz wszystkie obsługiwane języki

 • Aplikacje usługi Functions objęte planami w warstwie Zużycie i planami usługi App Service będą uruchomione lub dostępne przez 99,95% czasu.

  Wyświetl pełną umowę SLA dla usługi Functions

 • Usługa Functions może działać w różnych trybach: Plan w warstwie Zużycie, plan usługi Azure App Service, plan w warstwie Premium oraz platforma Azure Container Apps (wersja zapoznawcza).

  Porównaj hosting i skalowanie w różnych planach

 • Unikaj trwałego kodowania dostępu do innych usług, takich jak Azure Blob Storage oraz Azure Cosmos DB przy użyciu wyzwalaczy i powiązań. Wyzwalacze powodują uruchomienie funkcji, a powiązania to deklaracje, które łączą funkcję z innym zasobem.

  Wyświetl wszystkie wyzwalacze i powiązania obsługiwane przez usługę Functions

 • Twórz i testuj funkcje na komputerze lokalnym przy użyciu ulubionego edytora kodu i narzędzi deweloperskich. Łącz funkcje lokalne z aktywnymi usługami platformy Azure i debuguj je na komputerze lokalnym przy użyciu pełnego środowiska uruchomieniowego usługi Functions. Wymagania dotyczące tworzenia funkcji na komputerze lokalnym zależą od preferowanych języków programowania i narzędzi.

  Wyświetl lokalne środowiska programistyczne

 • Uruchamianie usługi Functions na platformie Container Apps (wersja zapoznawcza) jest dobrym rozwiązaniem dla architektury mikrousług wielotypowych w scentralizowanym środowisku. Zapewnia to spójne konfiguracje sieci, wglądu i rozliczeń.

Wszystko gotowe? Skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie