Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Modernizacja aplikacji i danych: Azure

Skrócenie czasu wdrażania na rynek, dostarczanie innowacyjnych doświadczeń i ulepszanie zabezpieczeń dzięki modernizacji aplikacji i danych platformy Azure.

Jeszcze szybciej dostarczaj ulepszone środowisko aplikacji i danych

Modernizuj aplikacje i dane, aby przyspieszyć czas wdrażania na rynek i zapewnić nowe środowisko. Osiągnij większą elastyczność i skalę dzięki wbudowanym zabezpieczeniom i wysokiej dostępności.

Dwie osoby patrzące na monitor stacjonarny

Azure Kubernetes Service (AKS)

Skróć czas wprowadzenia na rynek za pomocą w pełni zarządzanych aplikacji i usług danych, takich jak Azure App ServiceAzure Spring CloudAzure SQL Database w warstwie HiperskalaAzure Cosmos DB. Szybko wdrażaj aplikacje, używając programowania niskokodowego, twórz na bazie kontenerów za pomocą usługi Azure Kubernetes Service (AKS), zarządzaj strumieniami pracy za pomocą usługi Azure DevOps i uzyskaj niezrównane doświadczenie techniczne za pośrednictwem usługi Microsoft Unified Support.

Osoba siedząca na kanapie w biurze trzymająca tablet i patrząca na telefon komórkowy

Usługi aplikacji

Twórz rozbudowane, bardziej spersonalizowane środowiska dla klientów i pracowników, korzystając z usługi Azure Machine Learning oraz usługi Personalizacja, czyli usługi Azure AI. Uzyskuj oparte na danych szczegółowe informacje dotyczące aplikacji, infrastruktury i baz danych w celu zwiększenia wydajności. Szybko i bez przerw dostarczaj środowiska za pomocą narzędzi do modernizacji aplikacji i baz danych o wysokiej wydajności, takich jak Azure DevOps i Azure API Management.

Osoba stojąca w sali wykładowej korzystająca z telefonu komórkowego

Usługi danych

Zapewnij większe bezpieczeństwo obciążeń dzięki zabezpieczeniom platformy Azure, zoptymalizuj przepływność za pomocą usługi Azure Web Application Firewall i zidentyfikuj problemy w ciągu kilku sekund przy użyciu usługi Azure Monitor. Dbaj o aktualność baz danych i automatyzuj zadania, takie jak wysoka dostępność, odzyskiwanie po awarii, tworzenie kopii zapasowych i utrzymywanie szczytowej wydajności dzięki usłudze Azure SQL Database. Skup się na tworzeniu aplikacji, a nie zarządzaniu bazami danych, dzięki w pełni zarządzanym bazom danych typu open-source.

Osoba trzymająca tablet i patrząca w górę na ekran w sklepie detalicznym

Uczenie maszynowe

Uzyskaj najlepszą wartość chmury dzięki modernizacji aplikacji i danych dopasowanej do celów Twojej firmy. Przyspiesz innowacje w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych dzięki usłudze Azure Arc, która oferuje uproszczone zarządzanie, szybsze opracowywanie aplikacji i spójne usługi platformy Azure. Organizuj, zarządzaj i zabezpieczaj aplikacje oraz dane w centrach danych, na urządzeniach brzegowych i w środowiskach wielochmurowych.

Powrót do kart

Dowiedz się więcej o produktach i usługach dotyczących modernizacji aplikacji i danych

Azure App Service

Optymalizuj koszty, pracuj bezpiecznie i dostarczaj funkcje szybciej, przenosząc swoje aplikacje i dane do chmury.

Azure SQL

Twórz aplikacje, które można skalować w miarę rozwoju Twojej firmy, dzięki zarządzanemu i inteligentnemu systemowi SQL w chmurze.

Azure Spring Apps

Wprowadź nowoczesne wzorce mikrousług do usługi Spring Boot, aby wyeliminować kod ze schematów i tworzyć niezawodne aplikacje w chmurze.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Wdrażaj konteneryzowane aplikacje i zarządzaj nimi z łatwością dzięki w pełni zarządzanej usłudze Kubernetes.

Azure Database for PostgreSQL

Skup się na wprowadzaniu innowacji w aplikacjach, a nie na zarządzaniu bazą danych, korzystając z w pełni zarządzanej i inteligentnej bazy danych PostgreSQL.

Azure Database for MySQL

Łatwe konfigurowanie, obsługa i skalowanie danych przy użyciu zaawansowanych zabezpieczeń i wysokiej dostępności.

Narzędzia do migracji dla platform .NET i Java

Zaoszczędź do 54% w porównaniu z rozwiązaniem lokalnym i do 30% w porównaniu z platformą AWS, migrując aplikacje ASP.NET na platformę Azure.1

Program migracji na platformę Azure i modernizacji

Ułatw sobie przejście do chmury, uzyskując odpowiednio wyselekcjonowaną pomoc ekspertów na każdym etapie migracji.

Pobierz najnowsze wiadomości i zasoby dotyczące modernizacji aplikacji i danych

Zdobyte zaufanie firm każdej wielkości

Przejście z trzech niestandardowych witryn internetowych na jedną ujednoliconą platformę

"Nasze przejście na platformę .NET Core, edytor Visual Studio Code, język TypeScript i usługi platformy Azure odbyło się tak, jak planowaliśmy. Nasza nowa witryna internetowa sprawia, że jesteśmy o wiele bardziej elastyczni we wspieraniu podstawowej misji firmy Chipotle."

Mike Smith, główny deweloper oprogramowania, Chipotle Mexican Grill

Przekrojowy widok miseczek, tacos i napojów od Chipotle.

Zarządzanie szybkim wzrostem za pomocą platformy Microsoft Power Platform

"Platforma Microsoft Power Platform umożliwiła nam uwolnienie się od wyzwań związanych z niestandardowym kodem i szybkie wprowadzanie innowacji bazując na naszych starszych systemach."

Bob Means, dyrektor ds. rozwiązań biznesowych, Coca-Cola Bottling Company United

Ciężarówki firmy Coca-Cola przejeżdżające przez most

NBA przyspiesza czas wprowadzania nowoczesnych aplikacji na rynek, aby zwiększyć zainteresowanie fanów

"Była to dla nas naturalna ewolucja — przejście z lokalnych aplikacji hostowanych na platformie .NET do środowiska chmury platformy Microsoft Azure... Bezproblemowa migracja aplikacji do chmury była dla nas łatwym ćwiczeniem."

Sahil Gupta, starszy wiceprezes i dyrektor ds. rozwoju aplikacji, NBA

Kosz do koszykówki
Powrót do kart

Program migracji na platformę Azure i modernizacji

Uzyskuj zasoby na każdym etapie migracji do chmury, w tym narzędzia i wskazówki ułatwiające przenoszenie i zabezpieczanie obciążeń oraz zarządzanie nimi.

Wszystko gotowe

Utworzymy dla Ciebie bezpłatne konto platformy Azure.

[1] Stwierdzenia dotyczące stosunku ceny do wydajności są oparte na danych wynikających z badań zleconych przez firmę Microsoft i przeprowadzonych przez firmę GigaOm w październiku 2020 r. W badaniu porównano wydajność cen w następujących środowiskach: Lokalne serwery internetowe z systemem Windows Server 2016 z bazą danych z systemem Windows Server 2016 i programem SQL Server 2017; App Service z jednostką SKU PremiumV3 o rozmiarze P1 z czterema wystąpieniami i usługą Azure SQL Database z typem serwera Gen5 z 4 procesorami wirtualnymi; oraz środowisko AWS w wystąpieniach m5d.large EC2 aprowowanych przez usługę Elastic Beanstalk z bazą danych Amazon RDS db.m5.xlarge z programem Microsoft SQL Server 2017. Wdrożona aplikacja testowa to sklep internetowy Parts Unlimited, aplikacja ASP.NET korzystająca z usług IIS dla serwera internetowego i program Microsoft SQL Server dla zaplecza. Wydajność została oceniona przez uruchomienie testów ładowania strony głównej, wyszukiwania elementów i zakupu elementów, które były przeprowadzane przez 60 minut. Koszt każdego środowiska został obliczony przy użyciu kalkulatora kosztu TCO platformy AWS, kalkulatora cen AWS i kalkulatora cen platformy Azure. W obliczeniach cen platformy Azure użyto cen pojemności zarezerwowanej dla usług App Service i Azure SQL Database oraz regionu Wschodnie stany USA na potrzeby hostingu, natomiast w obliczeniach cen dla platformy AWS użyto cen wystąpień zarezerwowanych i regionu us-east-1 na potrzeby hostingu. Cennik obejmuje korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, co umożliwia zastosowanie istniejących licencji systemu Windows Server i programu SQL Server do wystąpień maszyn wirtualnych platformy Azure i usługi Azure SQL Database. Łączny koszt to oszacowanie działania aplikacji przez trzy lata. Aktualne wyniki i ceny mogą różnić się w zależności od konfiguracji i regionu.