Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Network Watcher

Automatyzowanie zdalnego monitorowania sieci przez przechwytywanie pakietów

Usługa Network Watcher umożliwia monitorowanie i diagnozowanie problemów z siecią bez konieczności logowania się na maszynach wirtualnych. Możesz wyzwalać przechwytywanie pakietów przez ustawienie alertów oraz uzyskiwać dostęp do informacji o wydajności w czasie rzeczywistym na poziomie pakietów. Możesz szczegółowo analizować problemy w celu lepszego ich diagnozowania.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji dotyczących ruchu sieciowego przy użyciu dzienników przepływu

Dzienniki przepływu sieciowych grup zabezpieczeń pozwalają lepiej zrozumieć wzorzec ruchu sieciowego. Informacje w dziennikach przepływu ułatwiają gromadzenie danych na potrzeby zachowania zgodności, inspekcji i monitorowania profilu zabezpieczeń sieci.

Diagnozowanie problemów z łącznością VPN

Usługa Network Watcher umożliwia diagnozowanie najczęstszych problemów z usługą VPN Gateway i połączeniami. Dzięki temu można wykryć problem i dokładniej go przeanalizować przy użyciu szczegółowych dzienników.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń

Klienci korzystający z usługi Network Watcher

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości  200 USD  do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure