Pomiń nawigację

Network Watcher

Rozwiązanie do monitorowania i diagnostyki wydajności sieci

  • Zdalnie przechwytuj dane pakietów dla maszyn wirtualnych
  • Monitorowanie zabezpieczeń sieci maszyny wirtualnej przy użyciu dzienników przepływu i widoku grupy zabezpieczeń
  • Diagnozuj problemy z połączeniem sieci VPN

Automatyzowanie zdalnego monitorowania sieci przez przechwytywanie pakietów

Usługa Network Watcher umożliwia monitorowanie i diagnozowanie problemów z siecią bez konieczności logowania się na maszynach wirtualnych. Możesz wyzwalać przechwytywanie pakietów przez ustawienie alertów oraz uzyskiwać dostęp do informacji o wydajności w czasie rzeczywistym na poziomie pakietów. Możesz szczegółowo analizować problemy w celu lepszego ich diagnozowania.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji dotyczących ruchu sieciowego przy użyciu dzienników przepływu

Dzienniki przepływu sieciowych grup zabezpieczeń pozwalają lepiej zrozumieć wzorzec ruchu sieciowego. Informacje w dziennikach przepływu ułatwiają gromadzenie danych na potrzeby zachowania zgodności, inspekcji i monitorowania profilu zabezpieczeń sieci.

Diagnozowanie problemów z połączeniem sieci VPN

Usługa Network Watcher umożliwia diagnozowanie najczęstszych problemów z usługą VPN Gateway i połączeniami. Dzięki temu można wykryć problem i dokładniej go przeanalizować przy użyciu szczegółowych dzienników.

Dlaczego warto zaufać usłudze Network Watcher?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Network Watcher

  • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
  • Żadnych opłat za rezygnację

Klienci korzystający z usługi Network Watcher

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Network Watcher, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz możliwości usługi Network Watcher o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Aktualności, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Network Watcher

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure