Tworzenie aplikacji wymagających małej ilości kodu na platformie Azure

Twórz aplikacje biznesowe szybciej, używając mniejszej ilości kodu. Skaluj i poszerzaj te aplikacje za pomocą usług platformy Azure.

Tworzenie aplikacji gotowych do produkcji w ciągu kilku dni

Twórz nowoczesne aplikacje biznesowe (LOB) szybciej i taniej na platformach Power Apps i Azure. Automatyzuj procesy biznesowe za pomocą gotowych do użycia łączników, wbudowanych rozwiązań dla typowych przypadków użycia oraz prostych funkcji „przeciągnij i upuść”. Usługi platformy Azure, takie jak API Management i Azure Functions, zapewniają elastyczne skalowanie i rozbudowywanie aplikacji oraz szybsze reagowanie na zmiany.

 • Przyspiesz frontony aplikacji internetowych i mobilnych lub automatyzuj przepływy pracy za pomocą wizualnego projektanta typu „przeciągnij i upuść” — nie musisz konfigurować środowiska deweloperskiego.
 • Korzystaj z wbudowanych składników środowiska użytkownika i łatwo implementuj funkcje sztucznej inteligencji (AI, artificial intelligence), nie posiadając wiedzy na temat uczenia maszynowego (ML, machine learning).
 • Łatwo przechowuj, standaryzuj i zabezpieczaj różne typy danych, aby tworzyć aplikacje, które działają między silosami danych.
 • Skompiluj swoje aplikacje raz i wdrażaj je jednym kliknięciem w systemach iOS, Android, Windows i w Internecie.
 • Zmniejsz koszty tworzenia aplikacji o 74%.
 • Zmniejsz zapotrzebowanie na zasoby związane z programowaniem i konserwacją. Skorzystaj z gotowych do użycia rozwiązań: czatbotów, map geograficznych itd.
 • Rozwiązania wymagające niewielkiej ilości kodu i automatyzacje umożliwiające zwiększenie rentowności rozszerzenia systemu Enterprise Resource Planning (ERP).
 • Skorzystaj z narzędzi Microsoft Power Platform Build Tools, aby zautomatyzować typowe zadania kompilacji i wdrażania aplikacji tworzonych na platformie Power Platform.
 • Bezproblemowo chroń i kontroluj aplikacje działające na platformach Power Apps i Azure przy użyciu usług zabezpieczeń platformy Azure.
 • Wbudowana obsługa ciągłej integracji/ciągłego wdrażania umożliwiająca usprawnienie zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM) za pośrednictwem funkcji GitHub Actions, łącznika platformy Power Platform i natywnej integracji z usługą Azure Pipelines.
 • Korzystaj z usług platformy Azure, takich jak Azure API Management, aby tworzyć niestandardowe, rozbudowane funkcje, które wyróżnią Twoją aplikację.
 • Rozszerz aplikacje za pomocą w pełni dostosowywalnych składników wielokrotnego użytku oraz wbudowanej obsłudze interfejsu wiersza polecenia (CLI) w programie Visual Studio Code.
 • Korzystaj z domyślnego hiperskalowania z krótkim czasem dostępu do danych i mocy obliczeniowej platformy Azure.
 • Korzystaj z wbudowanych łączników, aby zapewnić integrację z ponad 350 źródłami danych innych firm lub starszymi systemami, takimi jak SAP, usługi ServiceNow, Workday i Salesforce.

Typowe scenariusze

Dowiedz się, jak tworzyć aplikacje LOB oraz szybko i łatwo automatyzować procesy biznesowe.

Frontony internetowe i mobilne

Frontony internetowe i mobilne

Przyspiesz tworzenie frontonu i procesów biznesowych za pomocą narzędzia do wizualnego projektowania za pomocą przeciągania i upuszczania.

Niestandardowy proces biznesowy

Niestandardowy proces biznesowy

Wdrażaj portale, które automatyzują ręczne lub oparte na papierze procesy oraz wspierają bogate środowisko użytkownika.

Aplikacje LOB

Aplikacje LOB

Zmodernizuj starsze systemy, które nie mogą obsługiwać nowych procesów i zapewniać lepsze środowisko użytkownika.

Dowiedz się więcej o produktach i usługach umożliwiających tworzenie aplikacji wymagających małych ilości kodu

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z możliwości tworzenia aplikacji wymagających niewielkiej ilości kodu

Coca-Cola

"Once I learned about the data connectors and how they would work with our SQL database and our ERP system, everything just fell into place. The Power Apps console is incredibly easy to work with."

Jared Simmons, Systems Analyst, Coca-Cola Bottling Company UNITED
Coca-Cola

Priceline

"Power Apps allowed me to very quickly stand up a visually pleasing and compelling front end, complete with dashboard style metrics tiles and values…"

James Matson, kierownik ds. innowacji informatycznych w handlu detalicznym, Australian Pharmaceutical Industries, Priceline
Priceline

Blackmores

"Using PowerApps as a platform allows us to develop a tailored solution for Blackmores Group's unique needs without the overheads of traditional bespoke development. It also allows us to leverage the many additional features and integrations available in the platform."

Tijn Tacke, kierownik platformy Blackmores Group Dynamics, Blackmores
Blackmores

Toyota

"Power Apps gives us new capabilities and ways to adapt quickly and efficiently. The apps are easy to create, easy to deploy, and they give us an incredibly fast way to innovate."

Chris Ingalls, architekt rozwiązań i operacji biznesowych, Toyota
Toyota

Virgin Atlantic

"By empowering people to create their own apps, we tap into the vast potential of our employees and give them a way to provide solutions for their departments by themselves."

Manuela Pichler, menedżer ds. tworzenia systemów biznesowych, Virgin Atlantic
Virgin Atlantic

Często zadawane pytania

 • Sieci wirtualne nie powinny mieć wpływu na dostęp do usługi Power Apps. Dostęp do usługi Power Apps odbywa się za pomocą urządzeń z obsługą Internetu z możliwością dostępu w trybie offline za pośrednictwem aplikacji mobilnej, dlatego dopóki można ściągnąć przeglądarkę i zalogować się do witryny powerapps.com, dopóty powinno być możliwe uzyskanie dostępu do aplikacji.

  Jak monitorować wydajność aplikacji bazujących na usłudze Power Apps? Jak sprawdzić dane telemetryczne aplikacji?

  Centrum administracyjne platformy Power Platform zapewnia ujednolicony portal do monitorowania wydajności aplikacji oraz do przeglądania danych telemetrycznych aplikacji. Aby monitorować wydajność aplikacji, możesz przyjrzeć się „analizie”, a możliwości analityczne usługi Common Data Service udostępnią dane statystyczne za pośrednictwem różnych pulpitów nawigacyjnych, które obejmują aktywnych użytkowników, przepływy pracy rozwiązywania problemów, dane telemetryczne aplikacji i wiele innych. Dowiedz się więcej na temat funkcji analizy usługi Common Data Service, centrum administracyjnego platformy Power Platform i monitorowania w celu ulepszenia możliwości telemetrycznych aplikacji.

 • Najpierw uzyskaj licencję dla użytkowników. Typ licencji określa zasoby i dane, do których użytkownik może uzyskać dostęp. Dla użytkowników z licencjami środowiska są dostępne jako kontenery dla wszystkich zasobów wykorzystywanych przez usługę Power Apps. Dzięki zasadom kontroli dostępu do sieci środowiska mogą być wykorzystywane do różnych celów. Środowiska są kontrolowane przez stosowanie zasad utrzymania ładu na trzech poziomach: role środowiska, uprawnienia zasobów dla usługi Power Apps i role zabezpieczeń usługi Common Data Service. Dowiedz się więcej na temat zasad dostępu do sieci i utrzymania ładu usługi PowerApps
 • Firma Microsoft rozpoczęła integrację usług APIM i Power Apps, dzięki czemu deweloperzy mogą korzystać z usług Azure Functions i Azure API Management, aby tworzyć niestandardowe interfejsy API w celu odblokowania dostępu do dowolnych źródeł danych hostowanych w chmurze firmy Microsoft. Deweloperzy mogą bezpośrednio publikować łączniki obsługiwane przez usługę Azure APIM w usłudze Power Apps, aby umożliwić łatwą integrację i skrócić czas tworzenia aplikacji. Integracja z usługą GitHub umożliwia deweloperom tworzenie własnych przepływów pracy związanych z cyklami życia tworzenia oprogramowania (SDLC) lub korzystanie ze wstępnie skonfigurowanych szablonów z użyciem funkcji GitHub Actions, dzięki czemu możliwe jest opracowywanie, testowanie i dostarczania rozwiązań platformy Power Platform.

Rozpocznij korzystanie z platformy Azure

Załóżmy Ci bezpłatne konto platformy Azure.

Wszystko gotowe

Załóżmy Ci bezpłatne konto platformy Power Apps.