Przejdź do głównej zawartości

Tworzenie aplikacji wymagających małej ilości kodu na platformie Azure

Twórz aplikacje biznesowe szybciej przy użyciu mniejszej ilości kodu, a następnie skaluj i rozszerzaj te aplikacje za pomocą usług platformy Azure.

Tworzenie aplikacji gotowych do produkcji przy użyciu mniejszej ilości kodu

Szybciej kompiluj aplikacje biznesowe przy mniejszej ilości kodu i przy niższych kosztach dzięki usłudze Power Apps i platformie Azure. Automatyzuj procesy biznesowe za pomocą wbudowanych łączników, wbudowanych rozwiązań do typowych przypadków użycia oraz prostoty funkcji przeciągania i upuszczania. Korzystaj z usług, takich jak Azure API Management i Azure Functions, aby szybko skalować i rozszerzać aplikacje oraz reagować na zmiany.

Przeczytaj to zlecone w 2021r. badanie, przeprowadzone przez firmę Consulting, aby poznać całkowity wpływ ekonomiczny (Total Economic Impact™) platform Microsoft Power Platform i Azure na korporacyjne rozwiązania informatyczne.

>
 • Przyspiesz frontony aplikacji internetowych i mobilnych lub automatyzuj przepływy pracy za pomocą wizualnego projektanta typu „przeciągnij i upuść” — nie musisz konfigurować środowiska deweloperskiego.
 • Używaj wbudowanych składników środowiska użytkownika i łatwo implementuj funkcje sztucznej inteligencji bez konieczności posiadania wiedzy na temat uczenia maszynowego.
 • Łatwo przechowuj, standaryzuj i zabezpieczaj różne typy danych, aby tworzyć aplikacje, które działają między silosami danych.
 • Skompiluj swoje aplikacje raz i wdrażaj je jednym kliknięciem w systemach iOS, Android, Windows i w Internecie.
Szybko twórz aplikacje bez użycia kodu
 • Zgodnie z badaniem Total Economic Impact™ organizacji Forrester Consulting zleconym przez firmę Microsoft średni koszt opracowania aplikacji jest mniejszy o 74% w przypadku korzystania z usługi Power Apps.
 • Zmniejsz zapotrzebowanie na zasoby związane z programowaniem i konserwacją, korzystając z funkcji takich jak czatboty i mapy geograficzne.
 • Rozwiązania wymagające niewielkiej ilości kodu i narzędzia do automatyzacji umożliwiają zwiększenie rentowności rozszerzenia systemu Enterprise Resource Planning (ERP).
Pobierz raport The Total Economic Impact™ of Power Apps (Całkowity wpływ ekonomiczny usługi Power Apps)
 • Skorzystaj z narzędzi Microsoft Power Platform Build Tools, aby zautomatyzować typowe zadania związane z aplikacjami tworzonymi na tej platformie.
 • Chroń i kontroluj aplikacje działające na platformach Power Apps i Azure przy użyciu usług zabezpieczeń platformy Azure.
 • Usprawnij zarządzanie cyklem życia aplikacji (ALM), używając funkcji GitHub Actions za pośrednictwem łącznika platformy Power Platform, wbudowanej obsługi ciągłej integracji/ciągłego wdrażania i współdziałania z usługą Azure Pipelines.
Dowiedz się, jak usprawnić zarządzanie cyklem życia aplikacji za pomocą funkcji GitHub Actions
 • Integracja i rozszerzalność bez wysiłku
 • Twórz niestandardowe, rozbudowane funkcje, które wyróżnią Twoją aplikację, za pomocą usługi Azure API Management.
 • Rozszerz aplikacje za pomocą w pełni dostosowywalnych składników wielokrotnego użytku oraz wbudowanej obsłudze interfejsu wiersza polecenia (CLI) w programie Visual Studio Code.
 • Korzystaj z domyślnego hiperskalowania z krótkim czasem dostępu do danych obsługiwanego przez moc obliczeniową platformy Azure.
 • Korzystaj z wbudowanych łączników z ponad 450 źródłami danych lub starszymi systemami, takimi jak SAP, usługi ServiceNow, Workday i Salesforce.
Dowiedz się, jak rozszerzyć usługę Power Apps za pomocą interfejsu wiersza polecenia

Typowe scenariusze

Dowiedz się, jak tworzyć aplikacje biznesowe oraz szybko i łatwo automatyzować procesy biznesowe.

Frontony internetowe i mobilne

Przyspiesz tworzenie frontonu i procesów biznesowych za pomocą narzędzia do wizualnego projektowania za pomocą przeciągania i upuszczania.

Niestandardowe procesy biznesowe

Wdrażaj portale, które automatyzują ręczne lub oparte na papierze procesy oraz wspierają bogate środowiska użytkownika.

Aplikacje biznesowe

Zmodernizuj starsze systemy, które nie mogą obsługiwać nowych procesów i zapewniać lepsze środowiska użytkownika.

Powiązane produkty i usługi

Usługa Power Apps na platformie Azure

Szybko twórz aplikacje, które bezproblemowo współpracują z usługami platformy Azure, korzystając z platformy wymagającej małej ilości kodu.

AI Builder

Zwiększ możliwości aplikacji i procesów biznesowych za pomocą sztucznej inteligencji, którą możesz łatwo tworzyć i konfigurować w usłudze Power Apps.

Azure API Management

Twórz łączniki niestandardowe i zarządzaj nimi oraz pomóż zabezpieczyć dane aplikacji lub usługi.

Azure Functions

Wydajniej twórz rozwiązania, pracuj na dużą skalę w chmurze oraz konfiguruj współdziałanie usług przy użyciu wyzwalaczy i powiązań.

Azure Logic Apps

Połącz aplikacje i usługi mające kluczowe znaczenie dla Twojej działalności, automatyzując Twoje przepływy pracy bez potrzeby napisania choćby jednego wiersza kodu.

Azure SQL

Wykorzystaj bazy danych SQL w chmurze z elastycznymi opcjami migracji, modernizacji i tworzenia aplikacji.

Azure Active Directory (Azure AD)

Zastosuj logowanie jednokrotne i uwierzytelnianie wieloskładnikowe, aby zabezpieczyć aplikacje i zarządzać nimi.

Visual Studio Code

Pracuj bezproblemowo z usługami Azure API Management i GitHub w celu rozszerzenia frontonów aplikacji internetowych i mobilnych.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z możliwości tworzenia aplikacji wymagających niewielkiej ilości kodu

Coca-Cola

"Once I learned about the data connectors and how they would work with our SQL database and our ERP system, everything just fell into place. The Power Apps console is incredibly easy to work with."

Jared Simmons, analityk systemów, Coca-Cola Bottling Company UNITED
Coca-Cola

EY

"We were able to go from prototype to production in just 12 weeks. That would not have been possible without Microsoft Power Platform."

Ryan Battles, dyrektor ds. usług finansowych, bankowości i rynków kapitałowych, EY
EY

Blackmores

"Our team treats Power Apps and Azure as one platform that we use to build our solutions… Our ability to extend Microsoft Power Platform with Azure gives us the confidence to use it for complex projects."

Tijn Tacke, kierownik platformy Blackmores Group Dynamics, Blackmores
Blackmores

G&J Pepsi

"We're amazed at how quickly we can put things together with Microsoft Power Platform. And we're in control of our own destiny using a low-code solution to create professional, user-first apps."

Dan Foster, dyrektor ds. technologii cyfrowych, G&J Pepsi Cola Bottlers Inc.
G&J Pepsi

Toyota

"With Power Apps we're able to go from surveying 5 percent of our dealers to surveying 100 percent of our dealers, which is a tremendous productivity gain."

Christopher Hitt, asystent menedżera — operacje techniczne w terenie, Toyota Motor North America
Toyota

Forrester Wave™: Platformy do tworzenia aplikacji z użyciem małej ilości kodu dla profesjonalnych deweloperów

Dowiedz się, dlaczego firma Forrester uznała firmę Microsoft za lidera w raporcie Forrester Wave™: Platformy do tworzenia aplikacji z użyciem małej ilości kodu dla profesjonalnych deweloperów, drugi kwartał 2021 r.

Tworzenie aplikacji przy użyciu usługi Power Apps z zastosowaniem metody programowania połączonego

Celem tego przewodnika jest podsumowanie sposobu, w jaki obywatelscy i profesjonalni deweloperzy mogą ze sobą współpracować, stosując podejście polegające na programowaniu połączonym.

Eksplorowanie możliwości małej ilości kodu: jak profesjonalni deweloperzy mogą przygotowywać innowacje

Ten e-book zawiera otwarte scenariusze usługi Power Apps oraz szybkie ćwiczenia dotyczące projektowania dla profesjonalnych deweloperów.

Firma Microsoft została nazwana liderem w raporcie Magic Quadrant™ firmy Gartner® dotyczącym platform do tworzenia korporacyjnych aplikacji przy użyciu małej ilości kodu

Dowiedz się dlaczego firma Gartner uznała firmę Microsoft za lidera w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner (z września 2021 r.) dotyczącym platform do tworzenia korporacyjnych aplikacji przy użyciu małej ilości kodu.

Często zadawane pytania

 • Sieci wirtualne nie powinny mieć wpływu na dostęp do usługi Power Apps. Usługa Power Apps jest dostępna na urządzeniach z obsługą Internetu z opcją dostępu w trybie offline za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Jeśli tylko istnieje możliwość otworzenia przeglądarki i zalogowania się na konto usługi Power Apps, dostęp do aplikacji także powinien być możliwy.
 • Monitoruj wydajność aplikacji i przeglądaj dane telemetryczne aplikacji w centrum administracyjnym platformy Power Platform. Przejdź na kartę analizy dla usługi Dataverse, aby wyświetlić statystyki, rozwiązywać problemy z przepływami pracy, wyświetlić dane telemetryczne aplikacji i nie tylko. Dowiedz się więcej na temat funkcji analizy usługi Dataverse, centrum administracyjnego usługi Power Platform i funkcji monitorowania w celu ulepszenia możliwości telemetrycznych aplikacji.
 • Najpierw upewnij się, że masz licencję dla każdego użytkownika. Typ licencji określa dostęp do zasobów i danych. Dla użytkowników z licencjami środowiska są dostępne jako kontenery dla usługi Power Apps. Użyj mechanizmów kontroli środowiska, aby zastosować zasady w celu utrzymania ładu na trzech poziomach: role środowiska, uprawnienia zasobów dla usługi Power Apps i role zabezpieczeń usługi Dataverse. Dowiedz się więcej o utrzymywaniu ładu w usłudze Power Apps.
 • Usługi API Management i Power Apps umożliwiają korzystanie z usług Azure Functions i API Management w celu tworzenia niestandardowych interfejsów API, które zapewniają dostęp do dowolnych źródeł danych hostowanych w chmurze firmy Microsoft. Bezpośrednio publikuj łączniki dla usługi Power Apps obsługiwane przez usługę API Management i skróć czas tworzenia aplikacji. Usługa GitHub umożliwia tworzenie własnych przepływów pracy związanych z cyklami życia tworzenia oprogramowania lub korzystanie ze wstępnie skonfigurowanych szablonów z użyciem funkcji GitHub Actions, dzięki czemu możesz opracowywać, testować i dostarczać rozwiązania platformy Power Platform.
 • Usługa Power Automate znajduje się w pakiecie Microsoft 365 i zapewnia środowisko skoncentrowane na kliencie umożliwiające tworzenie przepływów bez konieczności znajomości złożonych procesów programistycznych. Usługa Azure Logic Apps znajduje się na platformie Azure i udostępnia opcję skorzystania z wiedzy programistycznej w celu tworzenia aplikacji przepływów pracy obejmujących korzyści, takie jak metodyka DevOps, zaawansowane scenariusze zabezpieczeń i współdziałanie z powiązanymi zasobami platformy Azure.

Zacznij korzystać z usługi Power Apps i platformy Azure

Już dziś zacznij tworzyć aplikacje z małą ilością kodu

Wszystko gotowe

Załóżmy Ci bezpłatne konto platformy Power Apps.

1W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie pracowników zespołów badawczych tej firmy i nie powinny być traktowanie jako stwierdzenia faktu. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

GARTNER i Magic Quadrant to zastrzeżone znaki towarowe oraz oznaczenie usługi firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i są używane w tym tekście za zgodą firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone.