Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Tworzenie aplikacji wymagających małej ilości kodu na platformie Azure

Twórz aplikacje biznesowe szybciej przy użyciu mniejszej ilości kodu, a następnie skaluj i rozszerzaj te aplikacje za pomocą usług platformy Azure.

Tworzenie aplikacji gotowych do produkcji przy użyciu mniejszej ilości kodu

Dzięki usłudze Power Apps i platformie Azure możesz szybciej tworzyć aplikacje biznesowe za pomocą mniejszej ilości kodu i przy niższych kosztach. Automatyzuj procesy biznesowe za pomocą gotowych do użycia łączników, wbudowanych rozwiązań dla typowych przypadków użycia oraz prostych funkcji „przeciągnij i upuść”. Używaj usług takich jak Azure API Management i Azure Functions, aby skalować i rozbudowywać aplikacje oraz szybko reagować na zmiany.

Przeczytaj to zlecone badanie z 2021 r. przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting, aby poznać Całkowity wpływ ekonomiczny™ platformy Microsoft Power Platform i platformy Azure dla firmowych działów IT.

Azure Kubernetes Service (AKS)

 • Przyspiesz frontony aplikacji internetowych i mobilnych lub automatyzuj przepływy pracy za pomocą wizualnego projektanta typu „przeciągnij i upuść” — nie musisz konfigurować środowiska deweloperskiego.
 • Używaj wbudowanych składników środowiska użytkownika i łatwo implementuj funkcje sztucznej inteligencji bez konieczności posiadania wiedzy na temat uczenia maszynowego.
 • Łatwo przechowuj, standaryzuj i zabezpieczaj różne typy danych, aby tworzyć aplikacje, które działają między silosami danych.
 • Skompiluj swoje aplikacje raz i wdrażaj je jednym kliknięciem w systemach iOS, Android, Windows i w Internecie.

Usługi aplikacji

 • Zgodnie z badaniem Total Economic Impact™ organizacji Forrester Consulting zleconym przez firmę Microsoft średni koszt opracowania aplikacji jest mniejszy o 74% w przypadku korzystania z usługi Power Apps.
 • Zmniejsz zapotrzebowanie na zasoby związane z programowaniem i konserwacją, korzystając z funkcji takich jak czatboty i mapy geograficzne.
 • Rozwiązania wymagające niewielkiej ilości kodu i narzędzia do automatyzacji umożliwiają zwiększenie rentowności rozszerzenia systemu Enterprise Resource Planning (ERP).

Usługi danych

 • Skorzystaj z narzędzi Microsoft Power Platform Build Tools, aby zautomatyzować typowe zadania związane z aplikacjami tworzonymi na tej platformie.
 • Chroń i kontroluj aplikacje działające na platformach Power Apps i Azure przy użyciu usług zabezpieczeń platformy Azure.
 • Usprawnij zarządzanie cyklem życia aplikacji (ALM), używając funkcji GitHub Actions za pośrednictwem łącznika platformy Power Platform, wbudowanej obsługi ciągłej integracji/ciągłego wdrażania i współdziałania z usługą Azure Pipelines.

Uczenie maszynowe

 • Bezproblemowa integracja i rozszerzalność.
 • Twórz niestandardowe, rozbudowane funkcje, które wyróżnią Twoją aplikację, za pomocą usługi Azure API Management.
 • Rozszerz aplikacje za pomocą w pełni dostosowywalnych składników wielokrotnego użytku oraz wbudowanej obsłudze interfejsu wiersza polecenia (CLI) w programie Visual Studio Code.
 • Korzystaj z domyślnego hiperskalowania z krótkim czasem dostępu do danych obsługiwanego przez moc obliczeniową platformy Azure.
 • Korzystaj z wbudowanych łączników z ponad 450 źródłami danych lub starszymi systemami, takimi jak SAP, usługi ServiceNow, Workday i Salesforce.
Powrót do kart

Typowe scenariusze

Dowiedz się, jak tworzyć aplikacje biznesowe oraz szybko i łatwo automatyzować procesy biznesowe.

Frontony internetowe i mobilne

Przyspiesz tworzenie frontonu i procesów biznesowych za pomocą narzędzia do wizualnego projektanta typu „przeciągnij i upuść”.

Niestandardowe procesy biznesowe

Wdrażaj portale, które automatyzują ręczne lub oparte na papierze procesy oraz wspierają bogate środowiska użytkownika.

Aplikacje biznesowe

Zmodernizuj starsze systemy, które nie mogą obsługiwać nowych procesów i zapewniać lepsze środowiska użytkownika.

Powiązane produkty i usługi

Power Apps

Usługa Power Apps na platformie Azure

Szybko twórz aplikacje, które bezproblemowo współpracują z usługami platformy Azure, korzystając z platformy wymagającej małej ilości kodu.

Power Apps

AI Builder

Zwiększ możliwości aplikacji i procesów biznesowych za pomocą sztucznej inteligencji, którą możesz łatwo tworzyć i konfigurować w usłudze Power Apps.

Usługa Azure API Management

Usługa Azure API Management

Twórz łączniki niestandardowe i zarządzaj nimi oraz pomóż zabezpieczyć dane aplikacji lub usługi.

Azure Functions

Azure Functions

Wydajniej twórz rozwiązania, pracuj na dużą skalę w chmurze oraz konfiguruj współdziałanie usług przy użyciu wyzwalaczy i powiązań.

Azure Logic Apps

Azure Logic Apps

Połącz aplikacje i usługi mające kluczowe znaczenie dla Twojej działalności, automatyzując Twoje przepływy pracy bez potrzeby napisania choćby jednego wiersza kodu.

Azure SQL

Azure SQL

Wykorzystaj bazy danych SQL w chmurze z elastycznymi opcjami migracji, modernizacji i tworzenia aplikacji.

Azure Active Directory

Azure Active Directory (Azure AD)

Zastosuj logowanie jednokrotne i uwierzytelnianie wieloskładnikowe, aby zabezpieczyć aplikacje i zarządzać nimi.

Visual Studio Code

Visual Studio Code

Pracuj bezproblemowo z usługami Azure API Management i GitHub w celu rozszerzenia frontonów aplikacji internetowych i mobilnych.

Osoby na spotkaniu w sali konferencyjnej

Forrester Wave™: Platformy do tworzenia aplikacji z użyciem małej ilości kodu dla profesjonalnych deweloperów

Dowiedz się, dlaczego firma Forrester uznała firmę Microsoft za lidera w raporcie Forrester Wave™: Platformy do tworzenia aplikacji z użyciem małej ilości kodu dla profesjonalnych deweloperów, drugi kwartał 2021 r.

Osoba kodująca przy biurku na trzech monitorach

Tworzenie aplikacji przy użyciu usługi Power Apps z zastosowaniem metody programowania połączonego

Celem tego przewodnika jest podsumowanie sposobu, w jaki obywatelscy i profesjonalni deweloperzy mogą ze sobą współpracować, stosując podejście polegające na programowaniu połączonym.

Gartner

Firma Microsoft została nazwana liderem w raporcie Magic Quadrant™ firmy Gartner® dotyczącym platform do tworzenia korporacyjnych aplikacji przy użyciu małej ilości kodu

Dowiedz się dlaczego firma Gartner uznała firmę Microsoft za lidera w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner (z września 2021 r.) dotyczącym platform do tworzenia korporacyjnych aplikacji przy użyciu małej ilości kodu.

Często zadawane pytania

 • Sieci wirtualne nie powinny mieć wpływu na dostęp do usługi Power Apps. Usługa Power Apps jest dostępna na urządzeniach z obsługą Internetu z opcją dostępu w trybie offline za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Jeśli tylko istnieje możliwość otworzenia przeglądarki i zalogowania się na konto usługi Power Apps, dostęp do aplikacji także powinien być możliwy.

 • Monitoruj wydajność aplikacji i przeglądaj dane telemetryczne aplikacji w centrum administracyjnym platformy Power Platform. Przejdź na kartę analizy dla usługi Dataverse, aby wyświetlić statystyki, rozwiązywać problemy z przepływami pracy, wyświetlić dane telemetryczne aplikacji i nie tylko. Dowiedz się więcej o usłudze Dataverse analytics,  Centrum administracyjnym platformy Power Platformfunkcji monitorowania w celu ulepszenia możliwości telementrycznych aplikacji.

 • Najpierw upewnij się, że masz licencję dla każdego użytkownika. Typ licencji określa dostęp do zasobów i danych. Dla użytkowników z licencjami środowiska są dostępne jako kontenery dla usługi Power Apps. Użyj mechanizmów kontroli środowiska, aby zastosować zasady w celu utrzymania ładu na trzech poziomach: role środowiska, uprawnienia zasobów dla usługi Power Apps i role zabezpieczeń usługi Dataverse. Dowiedz się więcej o zarządzaniu usługę Power Apps.

 •  

  Usługi API Management i Power Apps umożliwiają korzystanie z usług Azure Functions i API Management w celu tworzenia niestandardowych interfejsów API, które zapewniają dostęp do dowolnych źródeł danych hostowanych w chmurze firmy Microsoft. Bezpośrednio publikuj łączniki dla usługi Power Apps obsługiwane przez usługę API Management i skróć czas tworzenia aplikacji. Usługa GitHub umożliwia tworzenie własnych przepływów pracy związanych z cyklami życia tworzenia oprogramowania lub korzystanie ze wstępnie skonfigurowanych szablonów z użyciem funkcji GitHub Actions, dzięki czemu możesz opracowywać, testować i dostarczać rozwiązania platformy Power Platform.

   

 • Usługa Power Automate znajduje się w pakiecie Microsoft 365 i zapewnia środowisko skoncentrowane na kliencie umożliwiające tworzenie przepływów bez konieczności znajomości złożonych procesów programistycznych. Usługa Azure Logic Apps znajduje się na platformie Azure i udostępnia opcję skorzystania z wiedzy programistycznej w celu tworzenia aplikacji przepływów pracy obejmujących korzyści, takie jak metodyka DevOps, zaawansowane scenariusze zabezpieczeń i współdziałanie z powiązanymi zasobami platformy Azure.

Zacznij korzystać z usługi Power Apps i platformy Azure

Już dziś zacznij tworzyć aplikacje z małą ilością kodu.

Jesteśmy gotowi na Ciebie

Załóżmy Ci bezpłatne konto platformy Power Apps.

 • 1W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie pracowników zespołów badawczych tej firmy i nie powinny być traktowanie jako stwierdzenia faktu. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

  GARTNER i Magic Quadrant to zastrzeżone znaki towarowe oraz oznaczenie usługi firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i są używane w tym tekście za zgodą firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone.